bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW
  Dzięki współpracy bibliotekarza z informatykiem, 16 lutego 1017  byliśmy świadkami prezentacji alternatywnego katalogu bibliotecznego.
  fot. K. Araszkiewicz
  Oglądając zestaw dziedzin z jakich pochodzą zbiory biblioteki na jednym okręgu, można zobaczyć ich wzajemne powiązania. Można też oglądać chmurę wszystkich słów kluczowych z danej dziedziny. Oczywiście można dotrzeć do dokumentów jakie zostały tą drogą wywołane. Na jednym obrazku widać dziedziny jakie królują w bibliotece.
  Najważniejsze jest jednak to, że taki sposób pokazania katalogu daje użytkownikowi jeszcze inne możliwości spojrzenia na wiedzę i dziedzinę którą aktualnie się zajmuje.

  Wizualizacja katalogu była tematem pracy inżynierskiej studentki Elektroniki p. Marty Bandarzy (promotor dr.inż. Łukasz Skonieczny).
  AK

  Z żalem zawiadamiam, że zmarł nasz kolega Pan Stefan Pokrasen, który przez wiele lat był pracownikiem Oddziału Opracowania i Druków Zwartych. To właśnie Stefan Pokrasen przygotowywał zbiory do ustawienia rzeczowego na półce w nowej nadbudowie biblioteki. Przez pewien czas pełnił również funkcję zastępcy dyrektora BG PW.

  Oddział Opracowania 16 lat temu (2001)

  W 2001 roku odszedł na emeryturę. Wcześniej pracował na Wydziale Inżynierii Materiałowej, gdzie rozpoczął pracę jako asystent. Tam zrobił doktorat i realizował się jako pracownik naukowy i dydaktyczny w zakresie chemii.
  Ojciec Stefana Pokrasena wybitny chemik, specjalista z zakresu materiałoznawstwa i metaloznawstwa,  doc. Aleksander Pokrasen również pracował na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Można powiedzieć, że nasz kolega kontynuował tradycję rodzinną.

  Pogrzeb odbędzie się w czwartek 26.01.2017 o godz. 11 (Msza w kościele św. Karola Boromeusza, Powązki).


  http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,381594,Stefan-Pokrasen-nekrolog.html


  http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,381612,Stefan-Pokrasen-kondolencje.html

  MW

  Ukazał się  nowy, ostatni w 2016 roku, numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”. W minionym kwartale wiele się działo – zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące standardu RDA i stosowania w katalogu znaków z alfabetów innych niż łaciński. Te dwa tematy znajdują też odzwierciedlenie w najnowszym numerze TU – w relacjach z wydarzeń i tekstach Henryka Hollendra, Magdaleny Rowińskiej i Leszka Śnieżko. Być może zbliżający się wielkimi krokami jubileuszowy dla Nukatu rok 2017, będzie w tych kwestiach przełomowy.

  W temacie numeru, Dagmara Batóg z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu podsumowuje działalność kulturalną bibliotek skupioną wokół tematu wielokulturowości. Wskazuje, na przykładzie swojej biblioteki, jak bardzo potrzebne są takie działania i jak należy się do nich przygotować. Polecam ten tekst!

  Koledzy z Centrum NUKAT przedstawiają też kolejną „bibliotekę z okładki” – tym razem jest to Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, największej niepublicznej uczelni w Małopolsce, która od 2013 roku czynnie współtworzy katalog Nukat.

  Polecam też dobre lektury – monumentalną powieść o amerykańskim Zachodzie i wprowadzenie w świat architektury i urbanistyki. Obie książki będzie można niebawem wygrać w konkursie na facebookowym profilu Nukatu:
  https://www.facebook.com/KatalogNUKAT/

  Numer dostępny jest na: www.tytulujednolicony.pl oraz http://centrum.nukat.edu.pl/

  MW

  Wszystkim czytelnikom naszego bloga

  życzymy

  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

  19 grudnia odbyło się w Bibliotece Głównej przedświąteczne spotkanie pracowników obecnych i emerytowanych. Była to miła okazja do złożenia życzeń, pogawędek w atmosferze już świątecznej.

  Więcej zdjęć ze spotkania można obejrzeć:  tu

  aut. fot.: K.Araszkiewicz, , M.Miller-Jankowska, S.Syrek

  Na koniec roku trochę podsumowań odnośnie naszych zasobów cyfrowych i informacji o dorobku naukowym pracowników PW.

  Biblioteka Cyfrowa PW (BCPW) gromadzi i udostępnia dzieła o znaczeniu historycznym dla rozwoju myśli naukowej i technicznej w Polsce i w świecie oraz istotne przykłady zastosowań techniki, historyczny dorobek pracowników Politechniki Warszawskiej, źródła do dziejów naszej uczelni, a  także dokumenty związane z działaniem PW, oraz varsaviana i zdigitalizowane fotografie ze zbiorów naszej Biblioteki.

   

  Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) upowszechnia wyniki badań naukowców PW w społeczeństwie.
  Podstawowym celem BWPW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW społecznościom naukowym i udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań.  Integralną część systemu stanowi repozytorium, które archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

   

  MM

  Prezentujemy Wolny Dostęp w naszej Bibliotece Głównej w nowej, świątecznej aranżacji.
  Serdecznie zapraszamy użytkowników (z małą przerwą na Święta).

  fot. A. Sieczka

  15 listopada to data Święta Politechniki Warszawskiej. Z tej okazji nastąpi szereg imprez w listopadzie i grudniu – kalendarium wydarzeń.

  Początki powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie to otwarcie w 1826 r. Szkoły Przygotowawczej do studiów technicznych, inicjatorem powstania której był Stanisław Staszic. Szkoła została zamknięta w roku 1831, w ramach represji po wybuchu Powstania Listopadowego. W końcu XIX wieku car Mikołaj II wyraził zgodę, by zebraną przez polskie społeczeństwo sumę jednego miliona rubli przekazać na budowę w Warszawie Instytutu Politechnicznego swego imienia. W czerwcu  1898 roku powstał Instytut Politechniczny a jesienią rozpoczęto już zajęcia w języku rosyjskim na trzech wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Inżynieryjno-Budowlanym. Rok później rozpoczęto budowę pierwszych gmachów dla nowej szkoły,  Gmach Główny, Gmach Chemii, Gmach Fizyki i Gmach Mechaniki (autorstwa 2 architektów Stefana Szyllera i Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego).

   

  Rysunek z Planów Politechniki Warszawskiej

  W 1905 r., po strajkach, w których żądano m.in. wprowadzenia polskiego języka nauczania, Instytut zamknięto.

  W wyniku wybuchu I wojny światowej pojawiła się nowe możliwości na uzyskanie pewnych ustępstw korzystnych dla Polaków. Po zajęciu Warszawy przez Niemców uzyskano zgodę na inaugurację działalności Politechniki jako uczelni polskiej, z narodowym językiem wykładowym. Kuratorem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego z ramienia władz niemieckich został Bogdan hr. Hutten-Czapski. 15 listopada 1915 roku nastąpiło uroczyste otwarcie obu uczelni. Inauguracja roku akademickiego nastąpiła w Auli Gmachu Fizyki. Wzięli w niej udział prezydent Warszawy Z. Lubomirski i niemiecki generał – gubernator Hans von Beseler, który nadał Politechnice Warszawskiej pierwszy statut. Pierwszym rektorem został profesor Zygmunt Straszewicz. Studia były prowadzone na czterech Wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej.

  Zygmunt Straszewicz

  W Bibliotece Cyfrowej PW znajduje się wiele dokumentów związanych z historią Politechniki Warszawskiej.

  Program Politechniki Warszawskiej na rok naukowy 1921/1922

  Indeks studenta z 1918 r.

   

  MM

  Przeprowadzamy w BG akcję zbiórki darów (koce, kołdry, karma, zabawki),
  które następnie przekażemy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach. Dary zbieramy do 30 listopada.

  Można też  wesprzeć akcję finansowo – prosimy o zebranie datków w swoich jednostkach
  i poinformowanie nas o tym. Za zebrane pieniądze kupiona zostanie karma dla zwierząt.

  AP

  W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, jak co roku, uczczono pamięć zmarłych profesorów Politechniki Warszawskiej składając na ich grobach na cmentarzu powązkowskim i ewangelicko-augsburskim, wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele Biblioteki.
  Biblioteka Główna PW uczciła pamięć swoich pracowników w sposób prosty i uroczysty jednocześnie – 27 pażdziernika odwiedziliśmy groby naszych kolegów i koleżanek, na cmentarzach na Powązkach, Bródnie, Wólce Węglowej, Służewcu oraz na cmentarzu mariawitów. Na cmentarzu służewieckim  delegacja bibliotekarzy wraz z Dyrektor Biblioteki Głównej  złożyła  kwiaty na grobie Grażyny Lipińskiej, ppłk Armii Krajowej, kustosza Biblioteki Głównej PW. W uroczystości wzięła udział siostrzenica zmarłej wraz rodziną.

  Poniżej obrazki z cmentarzy na Powązkach, Bródnie i Wólce (aut.fot. K. Araszkiewicz, M. Wornbard, B. Dobosz, M. Miller-Jankowska)

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Wólka

  Bródno

  Bródno

  Bródno

  Bródno

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

   

  MM

  Tegoroczny Open Access Week obchodzony w dniach 24-30 października odbywa się pod hasłem „Otwartość w działaniu”. Chodzi o podjęcie konkretnych kroków w celu otwarcia dostępu do publikacji i wyników badań naukowych dla naukowców i studentów, a także zachęcić innych do podobnych działań.

  Portal Open Access Week  przedstawia pomysły, inicjatywy, akcje wspierania otwartości nauki. Prezentowany jest też szereg kroków propagowania Open Access  nie tylko w październiku, ale przez cały rok.

  Jednym z możliwych działań wspierających Otwartą Naukę, które mogą podjąć bibliotekarze jest np. udostępnienie listy czasopism Open Access z określonej dziedziny czy zorganizowanie seminarium, debaty, spotkania poświęconego Open Access i sposobom otwartego udostępniania nauki.

  Wśród wydarzeń rozpoczynających Tydzień Otwartego Dostępu w nauce odbyła się debata „Otwarty dostęp w nauce – rozwiewamy mity„  zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, prowadzona przez dr hab. Emanuela Kulczyckiego. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi przygotowała film o otwartych zasobach promujący Tydzień Otwartej Nauki: 
  https://youtu.be/82jiT05zQFY.

  Na stronie Uwolnij Naukę zamieszczono liste wydarzeń Tygodnia Otwartej Nauki 2016 zgłoszonych przez polskie instytucje.

  Warto zajrzeć na portal Otwartej Nauki, gdzie można dowiedzieć się m.in.  o zorganizowanym przez OpenAIRE  tygodniu webinariów na temat otwartej nauki. Webinaria są już dostępne: OpenAIRE.

  Na portalu Open Access Week pokazano mapę wydarzeń na świecie związanych z Tygodniem Otwartego Dostępu:
  http://www.openaccessweek.org/events

  Imprezę na Tydzień Otwartej Nauki można zgłosić na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

  Więcej informacji o Open Access Week 2016:


  http://www.openaccessweek.org/


  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/517-open-access-week-216

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS