bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Ukazał się  nowy, ostatni w 2016 roku, numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”. W minionym kwartale wiele się działo – zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące standardu RDA i stosowania w katalogu znaków z alfabetów innych niż łaciński. Te dwa tematy znajdują też odzwierciedlenie w najnowszym numerze TU – w relacjach z wydarzeń i tekstach Henryka Hollendra, Magdaleny Rowińskiej i Leszka Śnieżko. Być może zbliżający się wielkimi krokami jubileuszowy dla Nukatu rok 2017, będzie w tych kwestiach przełomowy.

  W temacie numeru, Dagmara Batóg z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu podsumowuje działalność kulturalną bibliotek skupioną wokół tematu wielokulturowości. Wskazuje, na przykładzie swojej biblioteki, jak bardzo potrzebne są takie działania i jak należy się do nich przygotować. Polecam ten tekst!

  Koledzy z Centrum NUKAT przedstawiają też kolejną „bibliotekę z okładki” – tym razem jest to Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, największej niepublicznej uczelni w Małopolsce, która od 2013 roku czynnie współtworzy katalog Nukat.

  Polecam też dobre lektury – monumentalną powieść o amerykańskim Zachodzie i wprowadzenie w świat architektury i urbanistyki. Obie książki będzie można niebawem wygrać w konkursie na facebookowym profilu Nukatu:
  https://www.facebook.com/KatalogNUKAT/

  Numer dostępny jest na: www.tytulujednolicony.pl oraz http://centrum.nukat.edu.pl/

  MW

  Wszystkim czytelnikom naszego bloga

  życzymy

  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

  19 grudnia odbyło się w Bibliotece Głównej przedświąteczne spotkanie pracowników obecnych i emerytowanych. Była to miła okazja do złożenia życzeń, pogawędek w atmosferze już świątecznej.

  Więcej zdjęć ze spotkania można obejrzeć:  tu

  aut. fot.: K.Araszkiewicz, , M.Miller-Jankowska, S.Syrek

  BCPW i BWPW

  Brak komentarzy

  Na koniec roku trochę podsumowań odnośnie naszych zasobów cyfrowych i informacji o dorobku naukowym pracowników PW.

  Biblioteka Cyfrowa PW (BCPW) gromadzi i udostępnia dzieła o znaczeniu historycznym dla rozwoju myśli naukowej i technicznej w Polsce i w świecie oraz istotne przykłady zastosowań techniki, historyczny dorobek pracowników Politechniki Warszawskiej, źródła do dziejów naszej uczelni, a  także dokumenty związane z działaniem PW, oraz varsaviana i zdigitalizowane fotografie ze zbiorów naszej Biblioteki.

   

  Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) upowszechnia wyniki badań naukowców PW w społeczeństwie.
  Podstawowym celem BWPW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW społecznościom naukowym i udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań.  Integralną część systemu stanowi repozytorium, które archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

   

  MM

  Prezentujemy Wolny Dostęp w naszej Bibliotece Głównej w nowej, świątecznej aranżacji.
  Serdecznie zapraszamy użytkowników (z małą przerwą na Święta).

  fot. A. Sieczka

  15 listopada to data Święta Politechniki Warszawskiej. Z tej okazji nastąpi szereg imprez w listopadzie i grudniu – kalendarium wydarzeń.

  Początki powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie to otwarcie w 1826 r. Szkoły Przygotowawczej do studiów technicznych, inicjatorem powstania której był Stanisław Staszic. Szkoła została zamknięta w roku 1831, w ramach represji po wybuchu Powstania Listopadowego. W końcu XIX wieku car Mikołaj II wyraził zgodę, by zebraną przez polskie społeczeństwo sumę jednego miliona rubli przekazać na budowę w Warszawie Instytutu Politechnicznego swego imienia. W czerwcu  1898 roku powstał Instytut Politechniczny a jesienią rozpoczęto już zajęcia w języku rosyjskim na trzech wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Inżynieryjno-Budowlanym. Rok później rozpoczęto budowę pierwszych gmachów dla nowej szkoły,  Gmach Główny, Gmach Chemii, Gmach Fizyki i Gmach Mechaniki (autorstwa 2 architektów Stefana Szyllera i Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego).

   

  Rysunek z Planów Politechniki Warszawskiej

  W 1905 r., po strajkach, w których żądano m.in. wprowadzenia polskiego języka nauczania, Instytut zamknięto.

  W wyniku wybuchu I wojny światowej pojawiła się nowe możliwości na uzyskanie pewnych ustępstw korzystnych dla Polaków. Po zajęciu Warszawy przez Niemców uzyskano zgodę na inaugurację działalności Politechniki jako uczelni polskiej, z narodowym językiem wykładowym. Kuratorem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego z ramienia władz niemieckich został Bogdan hr. Hutten-Czapski. 15 listopada 1915 roku nastąpiło uroczyste otwarcie obu uczelni. Inauguracja roku akademickiego nastąpiła w Auli Gmachu Fizyki. Wzięli w niej udział prezydent Warszawy Z. Lubomirski i niemiecki generał – gubernator Hans von Beseler, który nadał Politechnice Warszawskiej pierwszy statut. Pierwszym rektorem został profesor Zygmunt Straszewicz. Studia były prowadzone na czterech Wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej.

  Zygmunt Straszewicz

  W Bibliotece Cyfrowej PW znajduje się wiele dokumentów związanych z historią Politechniki Warszawskiej.

  Program Politechniki Warszawskiej na rok naukowy 1921/1922

  Indeks studenta z 1918 r.

   

  MM

  Przeprowadzamy w BG akcję zbiórki darów (koce, kołdry, karma, zabawki),
  które następnie przekażemy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach. Dary zbieramy do 30 listopada.

  Można też  wesprzeć akcję finansowo – prosimy o zebranie datków w swoich jednostkach
  i poinformowanie nas o tym. Za zebrane pieniądze kupiona zostanie karma dla zwierząt.

  AP

  W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, jak co roku, uczczono pamięć zmarłych profesorów Politechniki Warszawskiej składając na ich grobach na cmentarzu powązkowskim i ewangelicko-augsburskim, wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele Biblioteki.
  Biblioteka Główna PW uczciła pamięć swoich pracowników w sposób prosty i uroczysty jednocześnie – 27 pażdziernika odwiedziliśmy groby naszych kolegów i koleżanek, na cmentarzach na Powązkach, Bródnie, Wólce Węglowej, Służewcu oraz na cmentarzu mariawitów. Na cmentarzu służewieckim  delegacja bibliotekarzy wraz z Dyrektor Biblioteki Głównej  złożyła  kwiaty na grobie Grażyny Lipińskiej, ppłk Armii Krajowej, kustosza Biblioteki Głównej PW. W uroczystości wzięła udział siostrzenica zmarłej wraz rodziną.

  Poniżej obrazki z cmentarzy na Powązkach, Bródnie i Wólce (aut.fot. K. Araszkiewicz, M. Wornbard, B. Dobosz, M. Miller-Jankowska)

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Wólka

  Bródno

  Bródno

  Bródno

  Bródno

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

   

  MM

  Tegoroczny Open Access Week obchodzony w dniach 24-30 października odbywa się pod hasłem „Otwartość w działaniu”. Chodzi o podjęcie konkretnych kroków w celu otwarcia dostępu do publikacji i wyników badań naukowych dla naukowców i studentów, a także zachęcić innych do podobnych działań.

  Portal Open Access Week  przedstawia pomysły, inicjatywy, akcje wspierania otwartości nauki. Prezentowany jest też szereg kroków propagowania Open Access  nie tylko w październiku, ale przez cały rok.

  Jednym z możliwych działań wspierających Otwartą Naukę, które mogą podjąć bibliotekarze jest np. udostępnienie listy czasopism Open Access z określonej dziedziny czy zorganizowanie seminarium, debaty, spotkania poświęconego Open Access i sposobom otwartego udostępniania nauki.

  Wśród wydarzeń rozpoczynających Tydzień Otwartego Dostępu w nauce odbyła się debata „Otwarty dostęp w nauce – rozwiewamy mity„  zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, prowadzona przez dr hab. Emanuela Kulczyckiego. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi przygotowała film o otwartych zasobach promujący Tydzień Otwartej Nauki: 
  https://youtu.be/82jiT05zQFY.

  Na stronie Uwolnij Naukę zamieszczono liste wydarzeń Tygodnia Otwartej Nauki 2016 zgłoszonych przez polskie instytucje.

  Warto zajrzeć na portal Otwartej Nauki, gdzie można dowiedzieć się m.in.  o zorganizowanym przez OpenAIRE  tygodniu webinariów na temat otwartej nauki. Webinaria są już dostępne: OpenAIRE.

  Na portalu Open Access Week pokazano mapę wydarzeń na świecie związanych z Tygodniem Otwartego Dostępu:
  http://www.openaccessweek.org/events

  Imprezę na Tydzień Otwartej Nauki można zgłosić na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

  Więcej informacji o Open Access Week 2016:


  http://www.openaccessweek.org/


  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/517-open-access-week-216

  MM

  W dniu 14.10.16 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja pt. „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrażaniem”.

  Podczas konferencji  dostrzeżono wagę zmiany standardu katalogowania, uważając, że dotychczasowe są już przestarzałe. Podkreślono także, że  należy wziąć pod uwagę potrzeby  użytkownika, który pragnie, aby w jednym opisie można by było obejrzeć wszystkie formy dzieł bez rozbicia ich na określone, oddzielne formaty.

  Ponadto marzeniem jest , aby pracownicy archiwów, muzeów, włączyli się w prace nad formatem RDA (Resource Description & Access). Zwrócono uwagę na trudności dostosowania standardu RDA do tradycji katalogowania w danym kraju. Polska przez długi już czas, bez dużych zmian, posługuje się przepisami niezaktualizowanymi przez okres 30 lat, opartymi  na „ Zasadach Paryskich – „Statement of Principles  Adopted by the International Conference Principles Paris” z 1961 r. W dalszych latach (1925, 1926, 1929, 1934) wchodziły przepisy  Józefa Grycza, który dążył przede wszystkim  do ujednolicenia instrukcji katalogowania biorącpod uwagę potrzeby czytelnika: „ujednolicone przepisy nie do tego mają służyć, by dane dzieło bibliotekarz umiał skatalogować, lecz aby czytelnik mógł je łatwo i pewnie znaleźć w katalogu”1). Ponadto w roku 1983 wprowadzono przepisy katalogowania książek opracowanych przez. p. Marię Lenartowicz a w latach 1982-2011 ukazały się arkusze dotyczące normy: PN-N-01152-00:1982P,PN-N-01152-01:1982 – wersja polska, które zostały już wycofane 2). Dotychczas, w Polsce nie było tradycji korzystania z anglo-amerykańskich zasad katalogowania. Powinno się zatem pomyśleć o wprowadzeniu nowych przepisów, norm opartych na tych zasadach, by móc wprowadzić nowy standard RDA.

  Wykazano, że dane w opisach tych samych tytułów, nie zawsze są spójne  z danymi zawartymi w książce, np. zamiast datę wydania podaje się datę druku, pomimo, że data wydania znajduje się na książce. Czasami błędnie pisze się tytuł.  Lokalne instrukcje nie zawsze są spójne z przepisami, normami dotyczącymi katalogowania. Zwrócono uwagę na to, że przepisy dotyczące RDA powinny w całości zostać  szybko przetłumaczone na języki danego kraju. Podkreślono, że różnice w tłumaczeniach będą dotyczyć tego, w jakim kraju je wykonano, np. język hiszpański  Ameryki Łacińskiej może zawierać różnice w stosunku  do języka hiszpańskiego używanego w Hiszpanii. Podobnie, tłumaczenie dokonane w Kanadzie na język francuski, może różnić się od tego, dokonanego we Francji. Ponadto w Polsce powinna powstać  stała grupa robocza do spraw rozwoju standardów katalogowania  złożona z przedstawicieli różnych środowisk. Referenci podkreślali, że należy unowocześnić standard katalogowania poprzez wprowadzenie wszystkich zasad lub części zasad zawartych w strukturze RDA.  Wprowadzenie wszystkich zasad jest kosztowne, chociaż jest możliwe do realizacji. Przepisy dotyczące RDA zostały już w części przetłumaczone na język arabski. Będzie się dążyło do tego, aby przy pomocy narzędzi technicznych, będzie można zmieniać tekst na określony język używany w danym kraju.  Niepokojono się oto, czy nazwy geograficzne będzie można kontrolować za pomocą kartotek KABY w NUKAT. Ponadto  w oparciu o zasady RDA, należałoby w dopowiedzeniach przy autorach używać określenie dotyczące zawodu np. fizyk zamiast określenia dziedziny jaką się zajmuje np. fizyka. Stwierdzono, że w Polsce z punktu widzenia katalogerów to będzie mniej korzystne i wprowadzi komplikacje.  Zauważono, że przepisy w RDA podlegają ciągłej zmianie, natomiast użytkownik nie lubi ciągłych zmian w katalogu. Budzi to jego nieufność.

  Bardzo ciekawymi referatami, okazały się: referat p.  Gordona Dunsire – szefa RDA Steering Committee 3), 6) oraz p. Renate Behrens z Biblioteki  Narodowej we Frankfurcie 4), 5), która koordynowała prace dotyczące RDA w krajach niemieckojęzycznych (w Niemczech, Austrii, Szwajcarii). Należy wziąć przykład, w jakim tempie  wprowadzono zasady RDA na rynek niemieckojęzyczny. W 2010 r. przetłumaczono dokumenty dotyczące RDA. W międzyczasie dokonano  tłumaczenia aktualnych deklaracji, przeprowadzono szkolenia bibliotekarzy, użytkowników  baz danych. Porównano politykę katalogowania i przeanalizowano teksty omawiające katalogowanie na zasadach  RDA opublikowane m. in. przez British Library, Library of  Congress. Następnie poprzez głosowanie przyjęto politykę katalogowania. Polityka ta była potem wiążąca dla wszystkich. Dotychczas w krajach niemieckojęzycznych powstało 17 tys. rekordów.

  Zastanawiano się również nad tym: czy Polska może mieć własny, nowoczesny standard katalogowania, czy należy wprowadzić RDA, który zrealizuje potrzeby  użytkownika, czy znane są inne przepisy realizujące ten standard katalogowania co w RDA, czy bibliotekarze, biblioteki, agencje bibliograficzne są w stanie porozumieć się i wyłonić  taki standard, który mógłby być realizowany w Polsce?

  My,  bibliotekarze-praktycy mamy nadzieję, że będzie to standard, dzięki któremu, w bardzo krótkim czasie będzie można wykonać opis bibliograficzny, w terminie znacznie krótszym niż w ciągu 6 dni, z takimi danymi, jakie będą satysfakcjonowały użytkownika, biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe zmiany w procedurach katalogowania wydłużały czas pracy związanej z opracowaniem dokumentów.

   MK

  Żródła:

  1)      pl.wikipedia, 15.10.16 \u
  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Grycz

  2)      Biblioteka Narodowa, 15.10.16 \u
  http://www.bn.org.pl/download/document/1389872550.pdf

  3)      Centrum Nukat, 15.10.16 \u
  http://centrum.nukat.edu.pl/rda/wp-content/uploads/2016/09/s_Where-is-RDA-in-the-bibliographic-universe_Dunsire.pdf

  4)      Centrum NUKAT, 15.10.16 \u
  http://centrum.nukat.edu.pl/rda/wp-content/uploads/2016/09/s_abstract_RDA-in-Europe_Behrens.pdf

  5)      Deutsche National Bibliothek, Renate Behrens, RDA, 15.10.16 \u
  http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/iflaVortragBehrensRdaProject.pdf?__blob=publicationFile

  6)      Gordon Dunsire, 15.10.16 \u
  http://www.gordondunsire.com/presentations.htm

  7)      en.wikipedia.org, RDA, 15.10.16 \u
  https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_Access

  8)      RDA Toolkit, 15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/

  9)      RDA, Toolkit, autor,  15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_2016.pdf

  10)   RDA Toolkit, opis bibliograficzny, 15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2016_0.pdf

  Targi Dziedzictwo 2016

  1 komentarz

  5-7 października odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Są to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce,  gromadzące archiwistów, muzealników i bibliotekarzy.

   Zwiedzający maja okazję zapoznać się z nowymi technologiami, sprzętem (skanery, drukarki, automatyczne regały, maszyny czyszczące książki), środkami do konserwacji i zabezpieczenia dokumentów.

  Targom towarzyszą wystawy i sesje konferencyjne dotyczące ochrony zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych.

  W tym roku bibliotekarze mogli zapoznać się z szeregiem prezentacji  o konserwacji zbiorów muzealnych m.in. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Bibliotece Narodowej, Ossolineum, Centralnej Bibliotece Wojskowej. W panelu poświęconym digitalizacji przedstawiono praktyczne efekty digitalizacji materiałów, a także dobre praktyki przy organizacji i rozwoju procesu digitalizacji.  Uczestnicy mieli też okazję wymiany doświadczeń z innymi bibliotekami, zaawansowanymi w digitalizacji i konserwacji dokumentów.

  slajd z prezentacji z sesji Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych

  Program Targów:
  http://www.targidziedzictwo.pl/dla-zwiedzajacych/program-targow-2015.html

  MM, fot. K.Araszkiewicz i T. Gumołowska

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS