Audiobooki na fali

Audiobooki czyli książki mówione, zawierające nagranie dźwiękowe odczytanego przez lektora tekstu książki, zwykle zapisane na kasecie magnetofonowej lub płycie...

  • RSS