bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 2.2009

  Związek Organizacji Muzułmańskich w hrabstwie Leicestershire zażądał, żeby Koran (i wszystkie inne księgi religijne, w tym Biblia) znajdowały się w bibliotekach powyżej innych książek, na najwyższych półkach. Wg rzecznika Związku wymaga tego szacunek i zasada równości.
  Brytyjska Rada ds. Muzeów, Bibliotek i Archiwów podległa Ministerstwu Kultury nakazała bibliotekarzom przeniesienie ksiąg na najwyższe półki. Większość bibliotek w Leicestershire wykonała polecenie, ale nakaz wzburzył chrześcijan, którzy twierdzą, że Biblia powinna być zawsze w zasiegu ręki, a w ten sposób jest niewidoczna. Uważają też, że muzułmanie mogą decydować o Koranie, ale nie o Biblii, a poza tym jedna grupa społeczna nie może sterować działaniem bibliotek. Jeśli Rada nie wycofa się z tego rozporządzenia chrzescijańskie organizacje zamierzają złożyć skargę do Ministerstwa Kultury.
  Protestują też bibliotekarze, uważając, że biblioteki i muzea nie są obiektami kultu wyznaniowego i nie muszą stosować sie do wymogów różnych wyznań religijnych.

  Linki:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1148363/Libraries-Bible-shelf-sop-Muslims.html


  http://www.rp.pl/artykul/30,265328.html


  http://forum.fronda.pl/?akcja=pokaz&id=2326697

  MM

  Od jakiegoś czasu nie widuję jej na korytarzu. Przeszła na
  emeryturę. Z początku nie brakuje mi jej. Dzień za dniem mija na tworzeniu
  opisów bibliograficznych…

  Nie mam czasu uśmiechnąć się do Jadzi, Małgosi, Ewy, bo w
  moich oczach jest pomysł na nowy referat.

  Nagle dowiaduję się, że Jola zachorowała. Bardzo. Jest mi
  przykro. Patrzę w obraz, który wrył się w moją pamięć.

  Siedzi przy biureczku, w Oddziale Czasopism. Odrywa wzrok od
  monitora ekranowego, kiedy do niej podchodzę. Ma takie cudne iskierki w oczach.
  Zawsze mnie ogrzewają.

  A teraz jest w szpitalu.

  Nie odwiedzam jej.

  Jestem zapracowana. Jest zimno. Moje dziecko, mój dom, moja
  praca.

  A Jola odchodzi.

   I nagle już jej nie
  ma.

  Kolejne pożegnanie.

  Przyjemnie było patrzeć w jesienny spokój jej kasztanowego
  wzroku i wyłapywać czające się w kącikach jej oczu iskierki śmiechu.

  A teraz … spadł śnieg.

   

  17 lutego pożegnaliśmy Jolę  na Mszy św. w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie.

  VF

  W Bibliotece Cyfrowej PW bardzo interesująca nowość dla „cybertekarzy”, katalogerów, bibliotekarzy, pracowni digitalizacyjnych i wszystkich związanych z digitalizacją – publikacja dotycząca standardów technicznych digitalizacji i zaleceń odnośnie metadanych – „Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego” pod redakcją Grzegorza Płoszajskiego, współautora książki.
  Publikacja  powstała na bazie opracowania wewnętrznego Zespołu roboczego ds. standardów technicznych digitalizowanych obiektów, działającego w ramach Zespołu do spraw digitalizacji (powołanego w kwietniu 2006 r.),  przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  W związku z rozwojem technologii teleinformatycznych i rosnącym znaczeniem dostępu do dziedzictwa kulturowego, wspieranym przez Unię Europejską, wypracowanie właściwych standardów w zakresie digitalizacji ułatwiłoby zarówno przechowywanie, jak i korzystanie z kopii cyfrowych i taki też cel przyświecał autorom książki.

  Główne tematy książki to: standardy techniczne dla digitalizowanych obiektów (zbiory biblioteczne, dokumenty archiwalne, proste obiekty muzealne), koncepcje długotrwałego przechowywania obiektów cyfrowych, standardy dla danych tekstowych, zalecenia odnośnie metadanych technicznych i strukturalnych.

  Publikacja, wydana przez Bibliotekę Główną Politechiki Warszawskiej, oprócz wydania elektronicznego, dostępnego w Bibliotece Cyfrowej PW, ukazała się też w postaci drukowanej (ISBN 978-83-7207-797-4).

  MM

  Pracownia Reprograficzna wzbogaciła się o nowy skaner książkowy Zeutschel 12000, urządzenie dedykowane na potrzeby digitalizacji starodruków, cennych książek, dokumentów ikonograficznych.
  Skaner operuje światłem o mniejszym natężeniu, nieszkodliwym dla starodruków. Wyposażony jest w szklaną płytę dociskową, stół szalkowy, dzięki czemu nie trzeba rozginać starych książek, pedał sterujący, a także profesjonalne oprogramowanie Omniscan, pozwalające na ustawienia koloru, kadrowanie i czyszczenie obrazu.


  fot.1-3 M.Miller              Skaner w całej krasie  p. Sławek Kamiński przy pracy


  Panel sterowania

  MM

  Krótka opowieść foto o usunięciu katalogu kartkowego.

  W bazie ibuk.pl, czytelnia on-line, do której można się dostać ze strony domowej Biblioteki PW, jest ponad 300 elektronicznych pełotekstowych wersji książek, dostępnych z sieci komputerowej naszej uczelni.

  Wśród publikacji z dziedziny informatyki ciekawa książka Piotra Gawrysiuka „Cyfrowa rewolucja”[1] (www.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=758) o rozwoju cywilizacji informacyjnej w  XXI w., o którym autor pisze, ze mógłby być nazwany wiekiem wiedzy, tak jak wiek XIX zwany był wiekiem pary, a wiek XX elektryczności i energii atomowej.
  Zasadnicza tematyka ksiązki to tworzenie, przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie, rozpowszechnianie informacji i wiedzy oraz techniczne środki komunikacji wspomagające ten proces. Autor pokazuje rozwój narzędzi do przekazywania informacji, poczynając od najprostszych, abaków i liczydeł po najnowsze wynalazki związane z komputeryzacją, Internetem i technikami mobilnymi, a także idee  wolnego oprogramowania i wolnej kultury. Rozdział poświęcony komputerom elektronicznym (Robinson, Colossus, Eniac) może zainteresować fanatyków historii komputeryzacji. Ale to nie historia komputeryzacji jest głównym tematem tej książki. Rozwój technologi, globalizacja, postępująca dzięki sieciom transportowym, finansowym i komputerowym powoduje zmiany kulturowe i cywiliazacyjne głębsze może niż te które wyzwolił kiedyś wynalazek Gutenberga. Postęp w technikach informacyjno-komunikacyjnych spowodował globalne zmiany cywilizacyjno-kulturowe. Kiedyś taką rewolucję zapoczątkował wynalazek pisma, później alfabetu, jeszcze później wynalazek druku, który pozwolił na upowszechnienie wiedzy i kultury, edukacji i komunikacji masowej, i jak pisze recenzent książki Kazimierz Krzysztofek, ukształtował naszą cywilizację.
  Trwająca teraz epoka komputera i Internetu jest w fazie rozwoju i nie wiemy jak sie potoczy. Internet jest właściwie systemem napędzanym przez trzy siły: technikę (hardware), logikę (software) i kulturę (zawartość). I na takiej też konstrukcji oparł swoją książkę Piotr Gawrysiuk. Internet jest zjawiskiem tak złożonym, że „każdy z nas widzi tylko kawałek tego słonia”; żeby go spożytkować trzeba więcej wiedzieć o człowieku i społeczeństwie. jest też zjawiskiem nieprzewidywalnym, wpływającym na nasze życie, ale też kształtowanym przez użytkowników, którzy tworzą własne, przyjazne środowisko, czerpią z zasobów informacji i sami dokładają własne.
  Poświęcając dużo uwagi komputerom, Internetowi, technikom mobilnym, często mylnie okreslanym rewolucją informatyczną, gdyż w istocie jest to rewolucja informacyjna, Gawrysiuk pokazuje zasadniczą  różnicę między tymi dwoma pojęciami.
  Jak napisał sam autor, charakterystyczne dla współczesnej nauki jest przezwyciężanie tradycyjnego podziału na nauki humanistyczne i techniczne, poszukiwanie wspólnych metod i badanie wzajemnego oddziaływania. Istnieje potrzeba spojrzenia na całość zjawisk w ujęciu historycznym, społecznym i technicznym. Książka jest właśnie taką próbą wszechstronnego pokazania jak zmiany technologii wpływaja na powstawanie i użytkowanie dóbr kultury niematerialnej i odwrotnie.

  Dodatkowe materiały żródłowe oraz ilustracje można zobaczyć na stronie www.cyfrowarewolucja.pl.

  [1] P. Gawrysiak, Cyfrowa reolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, ISBN 978-83-01-15607-7, Warszawa 2008 WN PWN.

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS