bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 9.2009

  Erasmus jest częścią nowego programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe Życie” (The Lifelong Learning Programme – LLP). W bieżącym roku akademickim Politechnice Warszawskiej została nadana rozszerzona Karta Erasmusa, która uprawnia do delegowania do uczelni partnerskich, nauczycieli akademickich, studentów i innych pracowników, w latach 2007-2013. W związku z tym pracownicy administracji i biblioteki również mają możliwość ubiegania się o wyjazd, w celu podnoszenia kwalifikacji, poszerzania wiedzy w danym temacie czy doskonalenia umiejętności (wizyty studyjne, nauka przez obserwację – shadowing placement).
  Więcej informacji zamieszczono na stronie WWW Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM; http://www.cwm.pw.edu.pl/) oraz na stronie głównej Programu Erasmus (www.erasmus.org.pl).
  W roku akademickim 2008/2009 z programu LLP-ERASMUS  skorzystało pięć osób z BG PW (Marta Sadowska-Hinc, Iwona Socik i Jacek Trojanowski wyjechali do Biblioteki Politechniki w Monachium, zaś Jadwiga Szczypkowska i Agnieszka Kowalczyk do Biblioteki Głównej w Politechnice Wileńskiej).
  Starania o wyjazd rozpoczęliśmy od ustalenia z Panią Dyrektor miejsca, terminu i programu wyjazdu. Pani Dyrektor dokonała zgłoszenia w Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, następnie dostarczyliśmy indywidualny program wyjazdu, formularz zgłoszeniowy oraz wniosek S. Podpisano z nami umowę i otrzymaliśmy dofinansowanie z środków programu LLP-Erasmus, które są przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na uczelni (w praktyce kwota była wystarczająca). Oczywiście uczestnik musi samodzielnie zarezerwować hotel, zaplanować dojazd i opłacić ubezpieczenie. Po powrocie uczestnik dostarczenia dokument poświadczający odbycie szkolenia oraz przygotowuje sprawozdanie, co w przypadku naszej Uczelni oznacza wypełnienie, krótkiej ankiety online.
  Wróćmy do wyjazdów z BG PW. Głównym celem wizyty w Bibliotece Politechniki w Monachium było zapoznanie się z ofertą szkoleń, źródłami elektronicznymi dostępnymi w Bibliotece oraz procedurami związanymi z zarządzaniem jakością. Program wizyty był bardzo ciekawy, obejmował szereg spotkań we wszystkich oddziałach biblioteki. Rozmawialiśmy na temat: struktury i organizacji biblioteki, oferty usług i szkoleń dla użytkowników i pracowników biblioteki, repozytorium uczelnianego, kolekcji e-baz, e-czasopism, e-książek, polityki gromadzenia i opracowania zbiorów, administrowania siecią komputerową, działalności promocyjnej oraz zarządzania jakością. Uczestniczyliśmy w sumie w kilkunastu spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych oddziałów, bądź zespołów roboczych.
  Wizytę uzupełniła nasza prezentacja nt. struktury i organizacji BG PW oraz zwiedzanie bibliotek filialnych.
  Na koniec praktyczne wskazówki po powrocie z Monachium. Wyjazd obejmował szereg spotkań. Warto przygotować się merytorycznie do każdego spotkania, ponieważ mają one formę dyskusji, dzielenia się informacjami i doświadczeniami. Prawie każde spotkanie rozpoczynało się od pytań do nas, odnośnie danej usługi, organizacji pracy w naszej Bibliotece czy danych statystycznych. Komunikatywna znajomość języka obcego jest więc konieczna, ale z drugiej strony wyjazd daje znakomite możliwości ćwiczenia języka i przełamania bariery przed mówieniem w języku obcym (w przypadku naszej uczelni nie są wymagane certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego).
  Niestety na razie nie wiadomo ile osób z BG będzie mogło skorzystać z programu w przyszłym roku (prognozy nie są optymistyczne). Jeżeli jednak dostaniemy propozycję wyjazdu, warto z niej skorzystać. Uczestnictwo w konferencjach ogranicza się zwykle do wysłuchania referatów, ewentualnie dyskusji w kuluarach, zaś program LLP-Erasmus pozwala na bardzo aktywny udział uczestnika – dzielenie się doświadczeniami, dyskusje na temat nowych idei i problemów z jakimi borykają się biblioteki.
  Wyjazd do Monachium na długo utkwi nam w pamięci, z uwagi na bardzo ciepłe przyjęcie i świetną organizację pobytu. Od rana do godziny 16 opiekowali się nami różni pracownicy biblioteki. Wszystkie osoby, z którymi się spotykaliśmy były bardzo dobrze przygotowane do rozmowy na ustalone tematy. Żeby zachęcić czytelników Bloga BG PW do wyjazdu zamieszczam kilka zdjęć z naszego pobytu, zarówno z Biblioteki Technische Universität München, jak i z naszych spacerów po pięknym Monachium.


  fot.1-9 M.Sadowska-Hinz, I.Socik
  Monachium


  Ogrody angielskie


  Ogrody angielskie


  Pałac Nymphenburg


  Rezydencja


  Stadion Olimpijski


  Teatr Narodowy


  Widok z wieży Nowego Ratusza


  Zjazd na Wydziale Matematyki TUM

  MSH

  Od dzisiaj nasza strona domowa w nowej szacie.
  Nowa wersja powstała, żeby poprawić funkcjonalność, uprościć korzystanie i nieco unowocześnić wygląd.


   
  Główne menu – górne – pozostało, z niewielkimi zmianami.
  Nie ma już ramek i lewego menu, za to  pod głównym, czerwonym menu, jest tzw. podmenu zawierające adresy, godziny otwarcia, informacje o bibliotece, regulamin  i informacje przydatne dla użytkownika.
  Wejście do katalogu, po staremu, górny prawy róg, już nie pomarańczowy paseczek tylko niebieskawy prostokąt Katalogi/Zbiory.
  Nowością są właśnie te 3 bloki informacyjne – niebieskie prostokąty po prawej stronie:
  Katalogi/Zbiory, Usługi/Szkolenia i Biblioteka to my.
  Wejście do naszego bloga (jakby kto nie znał bezpośredniego adresu: bgpw.blog.pl) jest w „Biblioteka to my”.  Jedną z nowości są też szkolenia on-line, oparte na pakiecie Moodle, wejście z niebieskiego bloku informacyjnego Usługi/Szkolenia.
  Tzw. Pomocnik – pożyteczne linki w codziennej pracy – teraz nie w dolnym prawym rogu, tylko w okienku na dole centralnej części strony.
  A dla tradycjonalistów zachowana została jeszcze stara wersja strony dostępna tu:
  http://www.bg.pw.edu.pl/old2009/.

  MM

  Tekst „Programu digitalizacji dóbr kultury” – pojawił sie na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego – link do Programu.
  Jak napisano w dokumencie:
  W celu osiągnięcia założonych celów, niezbędne jest ustanowienie Wieloletniego
  Programu Rządowego, uwzględniającego wszystkie zadania określone w Programie.

  Celem realizacji Programu jest osiągnięcie w 2020 roku:

  · zwiększenia powszechnego dostępu do dorobku historycznego i cywilizacyjnego
  Polski zapobiegającego wykluczeniu kulturowemu społeczeństwa,
  · zapewnienie właściwego miejsca dorobku polskiej nauki, kultury i sztuki w systemie
  upowszechniania kultury światowej,
  · -zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w dostępie do zdigitalizowanych obiektów,
  · zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury w regionach,
  · zabezpieczenie zbiorów instytucji kultury w postaci wysokojakościowych kopii
  cyfrowych,
  · dostosowanie systemu prawa autorskiego do szerszego i pełnego dostępu do zbiorów cyfrowych”

  Podano też koszty wdrażania Programu w latach 2009-2020 wraz z możliwymi źródłami finansowania.

  W podsumowaniu napisano:
  „Digitalizacja i długookresowe przechowywanie zasobów cyfrowych jest jednym
  z czynników rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego.
  Tworzenie kopii cyfrowych polskiego dziedzictwa narodowego jest jednym
  z najważniejszych warunków zachowania go dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie umożliwi
  zaprezentowanie kultury polskiej w światowych zasobach internetowych. Już dziś młode
  pokolenie uznaje teksty, zjawiska, obiekty i pojęcia nieosiągalne przy pomocy Internetu
  za nieistniejące, a tendencja ta wobec rozwoju technologii komunikacyjnych z całą pewnością
  będzie się pogłębiać.
  Dlatego też jednym z najważniejszych powodów digitalizacji analogowych zasobów
  archiwów, bibliotek i muzeów jest ułatwienie dostępu do nich użytkownikom z kraju oraz zza
  granicy przy użyciu nowoczesnych technologii, co stanowi istotny czynnik demokratyzacji
  społeczeństwa.”

  MM

  W dniach 6-14 czerwca 2009 r. w Sudaku na Krymie, odbyła się międzynarodowa konferencja na temat „Libraries and Information Resources in the Modern World of Science, Culture, Education and Business”.
  To ogromne przedsięwzięcie, w skrócie zwane CRIMEA , odbywa się co roku, od 1993 r. w różnych miejscowościach Krymu.
  W ciągu minionych  15 lat wygłoszono ponad 6000 referatów i prezentacji, udział wzięło ponad 16000 przedstawicieli z 50 krajów świata, przygotowano wiele imprez towarzyszących – koncerty, spotkania z autorami, wystawy firm wydawniczych i producentów, zawody sportowe, a także zorganizowano  wycieczki do 13 miast Krymu.

  Przewodnim tematem tegorocznego spotkania  CRIMEA 2009 były sprawy transformacji technologii informatycznej oraz zmian w bibliotekach, w kontekście idei Open Access, a także wobec problemu praw autorskich.
  Materiały zgłoszone na konferencję, prezentowano w kilkunastu sesjach tematycznych, podzielonych na sekcje szczegółowe.
  Interesujące wydały się następujące z nich:

  * Digital  Libraries and Internet Technology
  * Libraries and Museums in the Global Information and Cultural Environment
  * Information and Innovation Support of Education, Research and Management
  * Library Staff, Profession and Education
  * Public Access to Legal and Business Information  ( prawo autorskie)

  Zorganizowano kilka warsztatów tematycznych, dotyczących  m.in.:
  * Czytanie w dobie społeczeństwa informacyjnego
  * Informacyjne  technologie dla niepełnosprawnych
  * Zarządzanie biblioteką – innowacje
  * Kultura informacji i szkolenia biblioteczne

  Bibliotekę Główną reprezentowały Grażyna Komorowska i Jolanta B. Kucharska, które przedstawiły temat związany z kolekcją ikonograficzną w Bibliotece Cyfrowej PW -  „Iconography as a part of Warsaw University of Technology Digital Library.” Tekst został przygotowany w języku angielskim,  a wygłoszony w 2 językach – angielskim i  rosyjskim.

  Na koniec kilka moich refleksji związanych z Krymem. Obok zachwytu nad krajobrazem, niekiedy dziką  przyrodą, szmaragdowo – błękitnym kolorem morza i zabytkami architektury, zawsze staram się przyjrzeć ludziom, ich domom, pracy, rozrywkom. To co dzieje się na naszych oczach na co dzień -  w zderzeniu z historią  i przeszłością – to wydaje mi się bardzo interesujące.
  Na każdym kroku dostrzegasz ślady minionych epok – nazwy miejscowości dowodzą  tatarskich,  rosyjskich czy ukraińskich wpływów. W wielu miejscach spotkasz „pamiątki” nie tak dawnego okresu komunizmu.
  Swoje wrażenia zilustruję kilkoma zdjęciami.


  fot.1-11. G.Komorowska

  Bloki mieszkalne – robią wrażenie zaniedbanych,  choć czasem widać, że właściciel mieszkania jest artystą

  Dekoracyjny balkon

  Przystanek autobusowy  pod drzewem dającym  cień

  Usługi na ulicy – studio tatuażu

  sprzedaż wina  na promenadzie

  kiosk z sokami

  Restauracje na deptaku  w Sudaku

  Plażowanie, dla wielu mieszkańców ważna forma odpoczynku od upału,  szaro-beżowy piasek pokryty nieskończoną liczbą drobnych kamyków

  Stroma i wąska szosa w górach , jeżdżą nią i prywatne auta i autobusy miejscowej komunikacji


  Wojskowa orkiestra dęta  przygrywała w czasie przerw na kawę, w dniu otwarcia konferencji


  GraKom

  Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych zaprosiła bibliotekarzy tworzących biblioteki cyfrowe na pierwsze warsztaty, których tematem było opracowanie zasobów cyfrowych. Spotkanie odbyło się 7-8 września w Gnieźnie – pierwszej stolicy Polski. Celem warsztatów była próba przeprowadzenia unifikacji danych wprowadzanych w polskich bibliotekach cyfrowych. Planowane jest podjęcie współpracy z europejską biblioteką cyfrową Europeana, w której znajduje się już kilka milionów książek, dokumentów ikonograficznych, fotografii, filmów, utworów muzycznych, kartograficznych i innych, opracowanych przez muzea, archiwa i biblioteki na całym świecie. My też chcemy dołączyć do tego grona, jako BCPW – członek Federacji Polskich Bibliotek Cyfrowych. Przedtem jednak musimy dokonać unifikacji danych w naszych bibliotekach cyfrowych, aby umożliwić transfer metadanych do Europeany i żeby dokumenty z naszych bibliotek cyfrowych były dobrze wyszukiwalne.
  W związku z tym powołano 3 zespoły robocze, które będą pracować nad strukturą danych, ich unifikacją oraz wspólnym słownikiem synonimów. Znalazłyśmy się w  składzie Zespołu ds. metadanych (Małgorzata Wornbard i Maria Miller).

  Mimo, że obrady były bardzo pracochłonne i trwały od rana do godziny 20-ej i w dodatku nie dopisała zbytnio pogoda, udało się nam (w niedzielę po południu, zaraz po dotarciu do Gniezna) zwiedzić Katedrę, zobaczyć słynne Drzwi Gnieźnieńskie i nawet wdrapać na dzwonnicę czego dowodem są poniższe fotki.


  fot. M.Wornbard
   Prawdę powiedziawszy to tylko ja weszłam na wieżę. Skoro pokonałam 464 schody aby wejść na kopułę Katedry Duomo we Florencji przy 38 stopniowym upale to te 200 parę to był „pryszcz”. Strasznie tu wiało.
  No bo kto też ma takie pomysły, zeby przy takim wietrze (albo upale) pchać sie na wieżę? (przyp.MM)


  fot. M.Wornbard
  Widok na Gniezno z góry


  fot. M.Wornbard
  Nagrobek arcybiskupa Oleśnickiego, wykuty przez Wita Stwosza


  fot.M.Wornbard
  Miejsce obrad – sala konferencyjna w hotelu „Pietrak”


  fot. M.Wornbard
  Na sali obrad


  fot.M.Wornbard
  Marysia szykuje fotoserwis do przyszłej prezentacji
  Zaraz tam fotoserwis… robię zdjęcie Małgosi, żeby był dowód, że tam była (przyp.MM)


  fot. M.Miller
  Własnie to zdjecie. Pogoda w poniedziałek się poprawiła,
  ale praktycznie nie było wolnej chwili w obradach (przyp.MM)


  fot. M.Miller

  Widok sprzed hotelu – na Katedrę Gnieźnieńską

  MW

  W Gazecie Wyborczej z 8 września ciekawy wywiad z dyr. Tomaszem Makowskim z Biblioteki Narodowej na temat projektu Google Book Search zdigitalizowania i udostępniania w Internecie utworów autorów (w tym europejskich), wg ugody zaproponowanej przez Google. Ugoda zakłada, ze  jeśli autor nie podpisze stosownej umowy, gwarantującej mu 63% zysku z reklam (do 8 września), to i tak jego dzieła zostaną zdigitalizowane i udostępnione.
  Żadne biblioteki nie przystąpiły do projektu i nie zgadzają się na zeskanowanie swoich zbiorów i udostępnienie ich przez Google na zasadzie wyłączności. Niebezpieczny jest tu monopol informacyjny, co może w przyszłości skutkować wprowadzeniem opłat za dostęp do zdigitalizowanych treści.
  7 września wydawcy przemawiali przed Komisja Europejska domagając sie interwencji.
  Google łamie tu prawo autorskie, jednak bibliotekarze nie sa przecież zwolennikami restrykcyjnego prawa autorskiego (np. takiego jak u nas), bo
  70-letni okres ochrony praw autorskich od śmierci twórcy powoduje, że nie można
  udostępniać literatury z ostatnich stu lat, czyli tzw.  czarną dziurą XX wieku. Jak mówi dyr. Makowski biblioteki muszą sie zmienić, biblioteka cyfrowa nie jest już tylko dodatkiem do biblioteki tradycyjnej, sama staje sie biblioteką właściwą, przede wszystkim w zakresie usług.
  Bibliotekę Narodową odwiedziło w zeszłym roku
  fizycznie 155 tys. osób, a Cyfrową Bibliotekę Narodową POLONA odwiedza średnio miesięcznie 600 tys.
  użytkowników.
  Oczywiście działanie bibliotek cyfrowych wymaga znacznych środków, rząd też to widzi i
  przygotowuje dokument „Cyfrowa Polska”, w którym przeznaczy na digitalizację nowe środki.
  I tu bardzo istotna uwaga dr Makowskiego na temat znaczenia i kosztów związanych z funkcjami w digitalizacji, które często są w ogole niedostrzegane, bo powszechnie utożsamia się digitalizację tylko ze skanowaniem –
  „Trzeba pamiętać, że samo skanowanie jest stosunkowo proste, tanie i
  szybkie. Przygotowanie i opracowanie digitalizowanych obiektów, a potem
  przechowywanie kopii cyfrowych – to już ogromne koszta. Skany trzeba
  uzupełnić metadanymi (opisami) i ścieżkami dostępu. Inaczej są martwe,
  nie da się z nich korzystać. Z kolei magazynowanie kopii wiąże się ze
  znacznymi, stałymi opłatami za utrzymywanie własnych serwerów albo za
  outsourcing. Kwestia digitalizacji będzie z pewnością centralnym
  problemem nadchodzących lat.”

  MM


     Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009 odbędą się w dniach :
  7-9 października 2009 r. w auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym przy pl. Politechniki 1.                                            
  Godziny otwarcia Targów :                                     
  w dniu 7.10.2009 od godz 10.00 do godz.18.00                        
  w dniu 8.10.2009 od godz. 10.00 do godz.18.00                        
  w dniu 9.10.2009 od godz.10.00 do godz. 17.00                        
  Wstęp na targi jest bezpłatny.                                

  TK

  Jedną z prekonferencji satelickich,
  poprzedzającą odbywającą się w Mediolanie konferencję IFLA, była dwudniowa konferencja we Florencji (19-20.08.09), poświęcona nowym
  technologiom sieciowym, sieci semantycznej, nowym technikom wyszukiwania -

  „Emerging trends in
  technology: libraries between Web 2
  .0, semantic web and search
  technologies”
  . Konferencja, zorganizowana

  przez IFLA (the IFLA
  Information Technology Section) i Libraries and Web 2.0 Discussion Group oraz  włoski bank Fondazione
  Rinascimento Digitale, sponsorujący przedsięwzięcia digitalizacyjne, odbywała sie w zabytkowej Wielkiej Auli Uniwersytetu Florenckiego.


  Wejście do Aula Magna


  Sala obrad


  Fresk na suficie Auli

  Inspirujący wykład wprowadzający – „Library 2.0 and where whe’ve been and where whe’re going”  wygłosił Stephen Abram
  (MLS, FSLA, Canada). Zastanawiając się nad obecną sytuacją bibliotek i kierunkami ich rozwoju zwrócił, uwagę na znaczenie trendu Web 3.0.  Wskazał na globalne zmiany, wynikające z nowych
  technologii związanych z rozwojem Internetu, które dotyczą też usług bibliotecznych.  
  Podkreślił, że w obliczu
  światowego regresu w korzystaniu z bibliotek, ważna jest współpraca między
  organizacjami, bibliotekami, a także po prostu między bibliotekarzami na
  świecie, której platformą mogą być serwisy społecznościowe. Od umiejetności włączenia się bibliotek w ogólnoświatowe tendencje, od nadążenia za potrzebami użytkowników
  i ich umiejętnościami, ich przyzwyczajeniami do udogodnień nowych serwisów,  zależy przyszłość bibliotek.

  Użytkownicy,  tworzący 
  wirtualne społeczności, a nawet własne wirtualne światy,  preferują serwisy umożliwiajace im  filtrowanie informacji pod kątem ich indywidualnych potrzeb. Sami zresztą nie tylko oceniają sieciowe źródła informacji, ale bywają też ich twórcami, a nawet autorami metadanych.

  Temat indywidualizacji profilu użytkownika powtarzał sie w wielu wystąpieniach. Nicola Benvenuti (Electronics and Telecommunications Department, University of Florence), przedstawiając system Personal Information Environments, mówił o filtrowaniu danych pod kątem indywidualnych potrzeb uzytkowników. Porównując kierunki Web 2.0 i Web 3.0, jako cechy charakterystyczne tego ostatniego trendu wyróżnił wyszukiwanie semantyczne, użycie danych strukturalnych, kolektywną inteligencję. Jako przykłady wskazał DBpedię, Faviki, Freebase. Za główne kierunki rozwoju bibliotek cyfrowych uznał indywidualizację profilu użytkownika i system zarządzania informacją, umożliwiajacy szybkość wyszukiwania i filtrowanie informacji. O personalizacji systemów bibliotecznych w bibliotekach włoskich i roli jaką odegrał w ich transformacji trend Library 2.0 mówiła też Laura Rinnovati (David Luin Memorial Library, Włochy).

  Uczestnictwa
  portali społecznościowych, takich jak Flickr, YouTube, Wikipedia, and Yahoo,
  serwisów typu Q&A (pytanie i& odpowiedź) w tworzeniu sieciowych zasobów
  wiedzy dotyczyła prezentacja Pniny Shachaf (School of Library and Information
  Science, Indiana University). Serwisy, bazujące na technice wiki, są podobne do
  usług informacyjnych dostarczanych przez biblioteki, a ich jakość, mimo, że są
  tworzone przez wolontariuszy nie jest gorsza. Dzięki dynamice, otwartości,
  współpracy wielu osób, użytkownicy dostają szybkie, dokładne i kompletne
  odpowiedzi. Wadą jest to, że odbiorcy tych informacji muszą sami ocenić, które z nich są bardziej wartościowe. No i nietrzymanie sie wypracowanych przez wieki przez bibliotekarzy reguł tworzenia metadanych. Wspólpraca wolontariuszy sieciowych i bibliotekarzy mogłaby być owocna.

  Inne ciekawe tematy poruszone na konferencji, dotyczące praktycznych rozwiązań,  to m.in.: rozwój serwisu WorldCat, zastosowania Linked Data (m.n. szwedzki katalog LIBRIS), sieć semantyczna w bibliotekach amerykańskich, katalog nowej generacji – Beluga, ontologia i folksonomia jako podstawy sieci semantycznej, technologie Web 2.0 w bibliotekach szkockich – serwis SLAINTE, projekt Electronic Library, wykorzystujący elementy Web 2.0 i Web 3.0 w bibliotekach arabskich.

  Na koniec 2 widoki, obrazujące piękno Florencji.


  Katedra Santa Maria del Fiore (Duomo)

   


  Widok z mostu Ponte Vecchio

   

  MM


  W aktualnościach na stronie Ebib’u pojawiła się dzis informacja o Stanowisku w sprawie wyjątków i ograniczeń
  w prawie autorskim na rzecz bibliotek i archiwów
  , przedstawionym przez
  konsorcjum E-IFL, IFLA, Library Copyright Alliance, podczas obrad 18 sesji WIPO w Genewie, 25-29 maja 2009.
  Podany jest link do pełnej wersji tekstu.
  Bardzo interesujący to dokument.

  Zacytuję kilka fragmentów ciekawych szczególnie w kontekście tworzenia kopii cyfrowych:

  „Międzynarodowa społeczność bibliotekarska jest przekonana, że w XXI wieku istnieje pilna potrzeba określenia na nowo roli wyjątków i ograniczeń w prawie autorskim oraz konieczność
  podjęcia przez kraje członkowskie działań zmierzających do wprowadzenia w prawodawstwie
  narodowym zapisów uwzględniających kwestie związane z dostępem do informacji cyfrowej.”

  [..]
  W celu ochrony zbiorów, powinno być dozwolone wykonywanie kopii opublikowanych i
  nieopublikowanych prac ze zbiorów biblioteki, w tym także konwertowanie ich do innych
  formatów.

  [..]
  Przepisy o egzemplarzu obowiązkowych powinny być rozszerzone, obejmować prace publikowane we wszystkich formatach i pozwalać na ochronę tych prac.
  [..]
  Biblioteki powinny mieć możliwość dostarczania użytkownikowi materiałów bezpośrednio lub drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, bez względu na format materiałów czy sposób ich
  przekazywania.

  [..]
  Powinno być dozwolone, aby dzieła nabyte przez biblioteki lub inne instytucje o charakterze edukacyjnym były udostępniane w sieci w celu wspomagania zajęć lekcyjnych czy nauczania na
  odległość w sposób, który nie czyni szkody właścicielowi praw autorskich. Biblioteka czy
  instytucja edukacyjna, w przypadku której ograniczenia w prawie autorskim znajdują
  zastosowanie, powinna mieć zgodę na kopiowanie materiałów edukacyjnych wspomagających
  zajęcia lekcyjne.

  [..]
  Kopiowanie pojedynczych obiektów czy też kopiowanie wykonywane przez indywidualnych
  użytkowników powinno być dozwolone dla celów naukowych lub na użytek własny.

  [..]
  Powinno być dozwolone, aby biblioteki konwertowały materiały do formatu dogodnego dla osób
  niepełnosprawnych. Wyjątek od prawa autorskiego nie powinien precyzować formatu konwersji,
  tak by możliwe było stosowanie coraz to nowszych technologii. Aby uniknąć powielania kosztów
  związanych z tworzeniem alternatywnych formatów danej pracy, powinna być dozwolona
  wymiana na poziomie międzynarodowym.

  [..]
  Wyjątek o charakterze ogólnym dotyczący swobodnego użycia, oparty na zasadach uczciwego
  postępowania, pomaga bibliotekom w efektywnym funkcjonowaniu.

  [..]
  Konieczne jest wprowadzenie wyjątków w prawie autorskim, które rozwiązałyby problem dzieł osieroconych, czyli takich kiedy nie jest możliwe ustalenie właściciela praw autorskich.
  [..]
  Zgodnie z Konwencją Berneńską dzieło powinno być chronione prawem autorskim przez cały okres życia autora plus 50 lat po jego śmierci.
  [..]
  Biblioteki i ich użytkownicy powinni mieć prawo do obchodzenia zabezpieczeń technicznych dzieła w celach, które nie naruszają praw autorskich. Wdrożenie w wielu krajach regulacji
  prawnych przeciwdziałających obchodzeniu zabezpieczeń wykracza poza warunki określone w
  artykule 11 Traktatu WIPO o prawie autorskim, skutecznie eliminując istniejące wyjątki w prawie autorskim
  .
  [..]
  Powinny istnieć ograniczenia odpowiedzialności dla bibliotek i ich pracowników, którzy działają w dobrzej wierze i sądzą, lub mają racjonalne podstawy, by sądzić, że nie naruszają prawa autorskiego.

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS