bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 4.2010

  Otwarta została po remoncie Biblioteka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, w nowych pomieszczeniach, wyposażona w nowy sprzęt.
  Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18.


  fot. K. Szlaga

  Wiecej informacji na stronie Biblioteki Wydz. EiTI
  Biblioteka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

  MM

  Dzisiaj Światowy Dzień Książki (pełna nazwa „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, ang: World Book And Copyright Day).
  Pomysłodawcą Święta Książki był wydawca i dziennikarz Vicente Clavel Andrés z Walencji,
  który w 1923 roku zorganizował pierwszy Festiwal Książki Hiszpańskiej.
  23 kwietnia w Katalonii to świeto narodowe, świeto jej patrona św. Jerzego.
  Jest to też data symboliczna dla literatury: W tym dniu, w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega.
  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  został  ustanowiony w 1995 roku
  przez UNESCO, jako doroczne święto promujące czytelnictwo,
  edytorstwo i ochronę własności intelektualnej.
  Wiecej informacji na stronie Światowy Dzień Książki.


  plakat Światowego Dnia Ksiązki

  MM

  MM

  Na portalu Gazetapraca.pl wywiad z młodym bibliotekarzem, pracującym od 3 lat w dużej bibliotece i prowadzącym blog bibliotekarski:

  http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90440,7741158,Bibliotekarski_dramat.html

  Artykuł pod znamiennym tytułem „Bibliotekarski dramat”  :).
  Bibliotekarz opowiada o swojej codziennej pracy, nieoczekiwanych sytuacjach, uciążliwych czytelnikach, zaletach i wadach tego zawodu. Pytania dziennikarza dość banalne, powielające stereotypowy wizerunek bibliotekarza w spoleczeństwie (praca nudna, cicha, spokojna, słabo płatna, ale można sobie książki poczytać).
  Ciekawe są komentarze na forum, pod artykułem.
  Odpowiedzi bardzo różnorodne:

  „Ciekawy wywiad i anegdoty.

  Zawsze mnie zastanawiało, skąd biorą sie chętni na bibliotekarstwo. Troche

  zrozumiałam, ale nadal nie moge sobie wyobrazić dlaczego, bibliotekarstwo to

  dział studiów wyższych. Ciekawe czy np w Europie zachodniej tez tak jest.

  „Tak w Europie Zach. też tak jest a nawet bardziej. Tam (właściwie

  piszę o Danii) bibliotekarz to bardzo dobrze zarabiający

  specjalista. I bardzo w społeczeństwie doceniany.”

  „W Europie jest doklanie tak samo, sa studia bibliotekoznawcze z

  malenka roznica – po nich jest sie osoba wykonujaca zawod

  prestizowy, szanowany, dobrze platny. W polsce bibliotekarzy

  natomiast uwaza sie za cos gorszego, nikt im dobrze nie placi i

  jeszcze kazdy sie dziwi ”tozto on skonczyl studia?”

  „Przytoczone „anegdoty” – są dla mnie niezrozumiałe i mało śmieszne, a raczej

  żałosne jak i zarobki bibliotekarzy oraz finansowanie bibliotek, ale przede

  wszystkim, lekceważenie tej dziedziny przez rządy i samorządy w Polsce – w

  przeciwieństwie do rzeczywistości krajów zachodnich, które od ponad stuleci

  traktują tę dziedzinę – edukacji! i kultury – bardzo poważnie.”

  „Po pracy wychodzimy bardzo zmęczeni, a zwłaszcza w okresie składania

  prezentacji maturalnych i sesji studenckich, choć nigdy nie brakuje również

  starszych ludzi, jak i ludzi nauki – z tytułami lub bez, dziennikarzy czy 12 -

  letnich harcerzy… Są czasem tzw. „upierdliwi” czytelnicy, włącznie z ludźmi

  chorymi psychicznie, ale taka jest rola bibliotekarza…(sklepikarza lub

  sprzedawcy nieruchomości – też…).

  ” zgodzę się do tego, że w PL tak miernie się wycenia ich pracę. Ale w

  zasadzie – za co? za kojarzenie gdzie leży książka i jak sie nazywa? Nie dużo

  jest tu pracy.


  Warto poczytać, a może i zabrać głos na forum.

  MM

  Bibliotekarze najstarszej biblioteki w Nowym Jorku stwierdzili, że prezydent Waszyngton nie oddał książek wypożyczonych 5 października 1789 r. Biorąc pod uwagę inflację oraz odsetki, w ciągu 220 lat, które minęły od tego czasu, dług pierwszego prezydenta USA za niezwrócenie książek wynosi ok. 330 000 $ (£195,000).
  Dwie wypożyczone wówczas przez Waszyngtona książki były to: rozprawa o stosunkach międzynarodowych „Law of Nations” oraz 12 tom stenogramów z posiedzeń angielskiej Izby Gmin. Waszyngton nie wpisał się co prawda do księgi bibliotecznej, ale dyżurny bibliotekarz zapisał, że wypożyczajacym był prezydent.
  Książki, wypożyczone na miesiąc, nie wróciły już nigdy do biblioteki. Strata została wykryta przy digitalizacji księgi bibliotecznej.


  Portret George’a Washingtona z 1795 r., aut. Gilbert Stuart, Metropolitan Museum of Art

  The New York Society Library nie zamierza domagać się zapłacenia kary, ale chciałaby odzyskać dwie cenne księgi, które jednak zaginęły bez wieści.

  Inni ówcześni dostojnicy państwowi, którzy też korzystali z nowojorskiej biblioteki, minister skarbu, Alexander Hamilton, pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, John Jay, i wiceprezydent Thomas Jefferson zwracali książki w terminie.

  Więcej informacji:
  BBC News
  Guardian
  gazeta.pl

  MM

  Na początku roku akademickiego Katedra Kartografii Wydziału Geografii i Studiów
  Regionalnych UW ogłasza na swojej stronie informacje dotyczące otwartych zebrań dla
  pracowników naukowych, osób przygotowujących doktoraty lub innych osób , które
  zainteresują się dowolnym tematem (zebrania).
  Pomimo, że na zebrania zapraszane są głównie pracownicy naukowi z UW, PW, nie są
  stawiane żadne przeszkody, aby w zebraniach tych uczestniczyli również pracownicy
  Biblioteki Głównej PW, którzy na co dzień opiekują się i opracowują zbiory kartograficzno-
  geodezyjne. W wybranych zebraniach uczestniczyły: Jadwiga Siemiąkowska oraz Małgorzata
  Kapica z BG PW w celu przedstawiania Państwu relacji z w/w spotkań.


  fot. ze strony http://www.wgsr.uw.edu.pl/kartografia/aktualnosci.php

  W dniu 2010.04.12, w Katedrze Kartografii Wydziału Geografii i Studiów
  Regionalnych UW, odbyło się otwarte zebranie na temat: „Koncepcja nowych map
  opracowywanych na podstawie Bazy Danych Georeferencyjnych”, przygotowanej przez mgr
  Marię Andrzejewską (UNEP/GRID-Warsaw), mgr Bartłomieja Bielawskiego (Integraph
  Polska), dr inż. Andrzeja Głażewskiego (PW), dr inż. Pawła J. Kowalskiego (PW), dr hab.
  Wiesława Ostrowskiego (UW). Wystąpił również dr inż. Krystian Kozioł z Katedry 
  Geomatyki AGH, który zaprezentował wyniki współpracy z dr hab. inż. .Tadeuszem
  Chrobakiem w formie prezentacji pt.: „Model zabudowy do modelowania
  wieloreprezentacyjnych baz danych”.
  Głównym celem obu wystąpień było przedstawienie
  kolejnych etapów prac nad uzyskaniem automatycznego przetwarzania informacji, na
  podstawie których tworzono by mapy topograficzne, ogólnogeograficzne, przeglądowe w
  różnych skalach. Zaprezentowano uwarunkowania doboru elementów treści map w 7 skalach.
  Dążono do uporządkowania klasyfikacji obiektów i hierarchii danych, ustalenia progów
  generalizacji map itp. Omówiono najważniejsze sposoby wykorzystania map, ich funkcje,
  klasyfikacje obiektów. Poruszono sprawę systemu kontroli TBD (Bazy Danych
  Topograficznych) oraz usunięcia w niej błędów. Zwrócono uwagę na kluczowe problemy
  zintegrowania struktur baz danych w ramach obowiązujących obecnie dyrektyw INSPIRE.
  Zaprezentowano model bazy BDO (Bazy Danych Ogólnogeograficznych).
  Sądzimy, że warto korzystać z przekazywanej wiedzy doświadczonych kartografów,
  którzy prezentują najnowsze osiągnięcia i informacje z geodezji i kartografii.
  Zachęcamy
  zatem Państwa, do zaglądania na stronę Katedry Kartografii WG i SR UW w celu zapoznania  
  się z krótką relacją z zebrania z dnia 12.04.2010 oraz z kolejnymi ich tematami.
  Następne zebranie w dniu 17.05.2010 będzie dotyczyć tematów: „Kartograficzne
  wydawnictwa książkowe”(mgr Jerzy Ostrowski), „Nowe mapy i atlasy” (dr Jerzy Siwek).

  MK, JS

  Uruchomione zostało oficjalnie repozytorium AMUR Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Głównym zadaniem repozytorium jest
  upowszechnianie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu oraz promowanie prowadzonych tam badań naukowych.
  Repozytorium gromadzi prace naukowe autorstwa
  pracowników UAM lub wydane na UAM.
  Gromadzone są dokumenty z dziedzin reprezentowanych na uczelni takie jak: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały
  konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe,
  postery, materiały administracyjne (sprawozdania, raporty). 
  Poza czasopismami, główny zasób stanowią aktualnie prace doktorskie (17), co nie dziwi, gdyż zgodnie z zarządzeniem
  Zarządzeniem nr
  110/2009/2010
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  doktoranci są zobligowani do składania prac do repozytorium najpóżniej 10 dni przed obroną.
  Repozytorium AMUR ma strukturę hierarchiczną, którą tworzą zespoły oddające podział uczelni na wydziały i jednostki pozawydziałowe.  Oprogramowanie, na którym działa repozytorium, to DSpace.

  Deponować dokumenty w repozytorium może pracownik i doktorant UAM, po uzyskaniu autoryzacji, którą nadaje redaktor repozytorium. 
  Obiekty deponowane sa albo bezpośrednio przez autora pracy, albo pośrednio – w przypadku wydawnictw uczelnianych i dysertacji doktorskich.

  Przed udostępnieniem redaktor sprawdza i potwierdza poprawność formatu i metadanych obiektów.
  Dostęp do opisów bibliograficznych jest otwarty dla wszystkich, natomiast do treści dokumentów dopuszcza się też ograniczenia tylko dla uprawnionych użytkowników.
  Wyszukiwać można wg autora, tytułu, daty wydania i słów kluczowych.
  Repozytorium dostępne jest w polskiej i angielskiej wersji.

  MM

   

  Życzenia spokojnych, zdrowych, wesołych i wiosennych Świąt Wielkiej Nocy
  dla wszystkim naszych czytelników i blogowiczów.

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS