bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 9.2010

  Jest już orzeczenie w sprawie czy pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej jest zatrudniony na podstawie mianowania czy podstawą jego zatrudnienia jest umowa o pracę.

  W dniu 22 września 2010r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalenia podstawy zatrudnienia Powoda orzekł, że Powód jest zatrudniony na podstawie mianowania.

  W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że pomimo iż Powód był zatrudniony na podstawie umowy o pracę to jednak z dniem wejścia Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12 września 1990r. stał się pracownikiem mianowanym.

  Ustawa z dnia 25 lipca 2005r. nie zmienia podstawy zatrudnienia Powoda. Został przywołany Art. 264.7. który brzmi: Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowiskach: starszego kustosza i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza i dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej, kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty na podstawie mianowania pozostaje mianowana na tym stanowisku i na tych samych zasadach.

  Sąd w następnej rozprawie zdecyduje czy Powodowi przysługuje dłuższy wymiar urlopu.

  Termin rozprawy zostanie podany do wiadomości.

  VP

  Rząd przeznaczył ok. 500 mln zł na  realizację w latach 2011-2015, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura, dwóch modułów programowych: Digitalizacji i Biblioteki +.

  Za program Digitalizacji odpowiedzialny będzie Narodowy Instytut Audiowizualny. Zbiory zasobów kulturalnych i naukowych (muzeów, archiwów, bibliotek, dorobku kinematografii czy telewizji) będą zarchiwizowane w postaci wysokojakościowych kopii cyfrowych i jednocześnie udostępnione powszechnie, jako polskie dziedzictwo narodowe.
  W ciągu 3 miesięcy ma powstac projekt  ustawy o powszechnym dostępie do kultury, która to ustawa umożliwi wprowadzenie dostępu on-line do cyfrowych wersji cennych zbiorów kultury.
  Realizacją programu Biblioteka + będzie kierować Instytut Książki. Celem programu jest radykalna poprawa stanu polskich bibliotek publicznych oraz stworzenie ”orlików kultury”. Biblioteki gminne będą przekształcane w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury oraz ośrodki życia społecznego. Program zakłada wprowadzenie ogólnopolskiego systemu komputerowego umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy bibliotekami, szkolenie bibliotekarzy, a także modernizację i rozbudowę bibliotek.
  Jest to początek działań prowadzących do zwiększania nakładów na kulturę, zgodnie z postulatutem przeznaczenia na nią 1 procenta z budżetu państwa”. Program Kultura + ma zostać przyjęty na jednym z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów.

  Więcej informacji na ten temat w Gazecie Wyborczej

  MM


  22 i 23 września odbywa się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej kolejny Warszawski Salon Maturzystów – Perspektywy 2010.

  Stoiska czynne są w godzinach 9-16. Jak co roku impreza cieszy się dużym zainteresowaniem.

  Więcej informacji na: stronie domowej PW.

  fot. M. Miller

  MM

  CZY STARSI BIBLIOTEKARZE I KUSTOSZE MAJĄ SZANSĘ NA ODZYSKANIE DŁUŻSZEGO WYMIARU URLOPU.
  INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPRAWY W SĄDZIE PRACY


  W dniu 08.09.2010r., w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyła się rozprawa dotycząca ustalenia, czy podstawą zatrudnienia Powoda jest   mianowanie.
  Na rozprawie ugodowej pojawili się przedstawiciele pracowników z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciel Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek – Bibliotekarze Polscy.
  Rozprawa trwała dwie godziny. Przedstawiono wnioski dowodowe.

  Sąd postanowił podzielić rozprawę na dwie części. W pierwszej powinno się rozstrzygnąć, czy Powodowi przysługuje mianowanie; w drugiej rozprawie Sąd zdecyduje czy Powód ma prawo do 36 dniowego urlopu.
  Sąd odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie mianowania ze względu na konieczność skierowania wniosku do Komisji Decyzyjnej.
  Wyrok zostanie ogłoszony dnia 22.09.2010. o godz. 14:50 (sala A55).

  Wszystkich zainteresowanych sprawą zapraszamy na odczytanie wyroku.

  Informacja ze strony: www.zzbp.home.pl

  VP

  Z prawdziwa przyjemnością zapraszam do lektury 2
  numeru kwartalnika wydawanego przez Centrum NUKAT – „Tytul
  Ujednolicony”. Szczególnie wart jest polecenia interesujący artykuł o
  pracach nad RDA – nowych zasadach katalogowania, które wkrótce zastąpią AACR2.
  Tekst Pana Leszka Śnieżki jest pokłosiem uczestnictwa autora w seminarium na
  ten temat, które odbyło się w 8 sierpnia w Kopenhadze. Na łamach nowego numeru
  można tez znaleźć relację z majowego Tygodnia Otwartego NUKAT. Nasza liczna
  obecność została również zauważona.

  Twórcy kwartalnika serdecznie zapraszają do współpracy i czekają na różne
  opinie i uwagi.

  Kwartalnik jest dostępny na stronie www.nukat.edu.pl
  w zakladce „O Nukat” oraz na stronie katalogu.


  strona tytułowa

  MW

  Od wakacji trwa remont Dużej Auli w gmachu głównym PW, a ostatnio centralny fragment fasady gmachu został umalowany na nowy kolor. Fragment mocno odbija od „szlachetnej patyny” beżowo-żółtawej ściany, bo jest utrzymany w kolorze różowo-prosiaczkowym, co może nie widać z bliska, ale uwidacznia się z pewnej odległości.
  O nowych barwach gmachu PW napisano w Gazeta.pl.
  Komentarze czytelników, łągodnie mówiąc, nie są przychylne („kolor babcinych majtek”, „różowa golizna”, „Uff, ale brzydkie. Kto dobierał kolory?” itp.)


  fot. M.Miller

  MM


  W dzisiejszej Gazecie Wyborczej rozmowa z analitykiem Łukaszem Gołębiewskim, specjalistą od branży  wydawniczej (VAT-em w czytelnika, GW 2 września 2010, s. 12).
  Komisja Europejska zdecyduje niebawem czy od 2011 r. zostanie w Polsce wprowadzony (obecnie zerowy) 6 do 8 % podatek VAT na książki. Wg Ł. Gołębiewskiego podatek najbardziej uderzy w czytelnika, gdyż wzrosną ceny książek. Podatek będzie doliczany na każdym etapie, czyli przez wydawcę, dystrybutorów, sprzedawców.
  Połowa ceny ksiąąki to koszt dystrybucji, koszty druku to 15-25%, 10% – promocja i pozostałe kilkanaście procent – koszty redakcji, korekty, składu, projektu i koszty stałe wydawcy.
  Wydawcy bestselerów, literatury masowej i dziecięcej prawdopodobnie w znacznym stopniu wezmą wzrost podatku na siebie. Wzrosną więc przede wszystkim ceny książek naukowych, literatury fachowej, publikacji niskonakładowych.
  Pytanie co będzie z VAT-em na audiobooki i e-booki, które teraz mają 22% VAT, bo traktowane są jako „usługa internetowa”. W tym przypadku powinien być wprowadzony jednolity VAT na książki w wersji cyfrowej.
  Pamiętać tez trzeba, że spada ciągle poziom czytelnictwa w Polsce i odsetek kupujących książki. Tu różnimy się od państw skandynawskich, gdzie mimo wysokiego VAT-u czytelnictwo nie maleje. Jednak nie jest to dobre porównanie, bo w Danii czy Szwecji państwo przeznacza ogromne środki na zakup książek dla bibliotek. Polskiego państwa na to nie stać, w 2009 r. zmniejszono środki na zakup nowości dla bibliotek z 28,5 do 10 mln zl.
  Z artykułu wynika,  że jeśli podatek zostanie wprowadzony, to dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przez ministra finansów po 1 stycznia 2011 r. co najmniej 6 mies.  okresu, w  którym książki, które trafiły do księgarń ze stawką 0, tak samo byłyby sprzedawane bez podatku. Stawka podatku VAT powinna byc powiązana z ustawą o książce, wprowadzającą jasne reguły cen książek, systemu rabatów i przecen oraz jednolitą stawke dla wszystkich publikacji, papierowych, cyfrowych, audiobooków.

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS