bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 10.2010

  Obchody Dnia Wszystkich Swietych w Politechnice Warszawskiej


  Aleja zasłużonych na Powązkach i wladze uczelni


  Grób Stanisława Staszica pod kościołem pokamedulskim na Bielanach w Warszawie. Powstanie Politechniki Warszawskiej było poprzedzone staraniami Stanisława Staszica o stworzenie w Warszawie uczelni technicznej. Dzięki jego zabiegom w roku 1826 otwarto Szkołę Przygotowawczą, która została zamknieta po powstaniu listopadowym w 1831 r.


  Miejsce spoczynku nieodżałowanej Pani kwestor.


  Grób rodzinny rektora PW Marka Dietricha


  Nagrobek Stefana Straszewicza Rektora PW w latach 1942-1945


  Grób Zbyszka Lewandowskiego – naszego kolegi, przewodniczącego koła Solidarności BG PW


  Szopka bielańska

  fot. M. Wornbard

  MW

  W Poznaniu rozpoczęła się dzisiaj III konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe. 
  Sesje dzisiejsze poświęcone są bibliotekom cyfrowym w pracy naukowej i dydaktyce. Właśnie trwa referat dr hab. Piotra Beringa o „Zasobach cyfrowych w warsztacie konserwatywnego humanisty”.
  Wczoraj był dzień Europeany i spotkanie użytkowników dLibry. Bardzo dużo informacji na temat planów rozwojowych Europeany, udziału w tym polskich bibliotek cyfrowych i związanych z tym nowych zadań dla tychże bibliotek. Przedstawiono też nowe funkcje i możliwości 5 wersji dLibry, testowane aktualnie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Bardzo wiele nowości, w tym funkcje repozytorium.
  Nie mamy niestety czasu, żeby opisywać dokładniej wystąpienia, ale zamieszczamy zdjęcie przedstawicielek BGPW przy naszym posterze „Dokumentowanie wystaw w bibliotece cyfrowej na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej”.


  MM, MW

  18-24 października 2010 to Tydzień Otwartego Dostępu. Międzynarodowa impreza Open Access Week będzie sie odbywać już po raz czwarty.
  Open Access Week to
  wydarzenie globalne, które jest okazją dla środowisk akademickich i
  naukowych do poznania potencjalnych korzyści jakie daje inicjatywa Open
  Acces, do podzielenia się z innymi doświadczeniami i zainspirowania ich
  do propagowania idei otwartego dostępu do nauki.  Tydzień
  Otwartego Dostępu to okazja do uświadomienia środowiskom naukowym jakie korzyści przynosi powszechny, trwały i szybki dostep do elektronicznych publikacji naukowych i edukacyjnych.
  Ruch Open Access rozwija sie w dwóch kierunkach:
  - repozytoriów (instytucjonalnych i dziedzinowych), gdzie środowiska naukowe moga archiwizować i udostepniać swoje prace
  - czasopism otwartych – portal DOAJ
  Zasoby otwarte to również biblioteki cyfrowe i otwarte materiały edukacyjne.
  W związku z tym zapraszamy do publikowania (przede wszystkim pracowników Politechniki Warszawskiej) treści naukowych i edukacyjnych w naszej Bibliotece Cyfrowej PW

  Można się też włączyć (w ramach instytucji, np. biblioteki) w działania Tygodnia Otwartego Dostępu:
  przygotować prelekcje, prezentacje, postery na uczelni o ruchu Open Access i korzyściach z niego płynących, rozpowszechnic na uczelni ulotki, plakaty o otwartych zasobach czy napisac na ten temat artykuł do prasy uczelnianej, lokalnej czy chociażby na blogu.

  Więcej informacji na temat Open Week Access:


  http://www.openaccessweek.org/


  http://www.bg.pw.edu.pl/oaw.html


  http://koed.org.pl/projekty/oa-week/


  http://nowyebib.blogspot.com/2010/09/open-access-week.html


  http://www.doaj.org/

  MM

  Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2010 odbędą się w dniach :
  20-22 października 2010 rw auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym przy pl. Politechniki 1.


  Godziny otwarcia Targów :
  • w dniu 20.10.2010 od godz. 10.00 do godz. 18.00
  • w dniu 21.10.2010 od godz. 10.00 do godz. 18.00
  • w dniu 22.10.2010 od godz. 10.00 do godz. 16.00
  Wstęp na targi jest bezpłatny.
  Wiecej informacji na stronie: Academia


  TK

  W dniach 5-6 pażdziernika odbyła się w Warszawie, w hotelu Bristol, 20-ta konferencja EINIRAS ( European Information Network on International Relations and Area Studies), stowarzyszenia europejskich osrodków informacji i dokumentacji naukowej, działajacych w ramach instytucji zajmujących się badaniem stosunków międzynarodowych. Stowarzyszenie organizuje współpracę w zakresie wymiany informacji, danych bibliograficznych, publikacji.

  fot. M. Miller

  W tym roku gospodarzem konferencji był Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a tematem przewodnim konferencji „From Content to Knowledge in International Relations” był wpływ nowych technologii na przyszłośc książek i bibliotek.


  fot. M.Miller

  Poza sesją wstępną, poświęconą „miejscu Polski w Europie”, odbyły sie 3 sesje tematyczne:

  1. Documentary Research and new Technologies
  2. From Analogue to Digital Libraries
  3. From Web 2.0 to Web 3.0

  Wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe, ale z naszego, czyli bibliotekarzy, punktu widzenia kilka okazało sie szczególnie interesujące. W sesji pierwszej było to wystąpienie Piotra Kowalczyka poświęcone zjawisku self-publishing’u, czyli samodzielnemu wydawaniu książek przez ich autorów.
  Prezentację Piotra Kowalczyka można obejrzeć na jego blogu „PasswordIncorrect”.

  Pan Leszek Śnieżko z
  Centrum NUKAT przedstawił prezentacje na temat nowego
  formatu katalogowania RDA-Cataloguing Rules for the Digital World. RDA czyli
  Resource Description and Access to nowe anglo-amerykańskie
  zasady katalogowania mające zastąpić poprzednie przepisy
  określane jako AACR2-Anglo-American
  Cataloguing Rules.
  Twórcy RDA obiecuja nam produkt, ktory sprosta technologicznym wyzwaniom naszych czasów. Ma
  stać sie podstawą do nawiązania wspólpracy między bibliotekami a
  archiwami, muzeami i wydawcami w zakresie tworzenia i wymiany
  metadanych. Biblioteki dysponując danymi bardzo wysokiej jakości poprzez
  RDA będa miały mozliwość włączenia się w struktury sieci
  semantycznej, która ma przekształcić Internet w uporządkowaną bazę danych. Brzmi to interesująco. Na dzień dzisiejszy  zasady RDA nie są nigdzie jeszcze stosowane, ale warto się już teraz tym zagadnieniem
  interesować.

  Tematykę Open Access poruszył Wiliam McKinney (European Centre for Minority Issues), na przykładzie wydawanego on-line czasopisma Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe.

  W sesji drugiej, w wystąpieniu „Digital Libraries and Digital Preservation”, Marcin Werla (PCSS) w syntetycznym ujęciu przedstawił rozwój polskich bibliotek cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Federacji Bibliotek Cyfrowych, jako integratora metadanych, umożliwiajacego włączenie polskich zasobów cyfrowych do Europeany.  Omówił też problem długotrwałej ochrony obiektów cyfrowych.

  fot. M. Wornbard

  Niezmiernie ciekawa był prezentacja Sebastiana Kruka (KnowledgeHives.com) poświęcona sieci semantycznej i historii i rozwojowi Web (czyli Sieci), wraz z rozwojem Internetu. Przechodząc od początku Web 3.0, czyli krótkiej historii Sieci, podstaw (RDF, ontologii SPARQL), prelegent pokazał, że Web 3.0 mozna określic jako:  Web + społeczności sieciowe + połączona semantyka (Linked Data). 

  Zwrócił też uwagę na cechy lączące biblioteki z siecią semantyczną: sformalizowane metadane, opisy bibliograficzne, taksonomia, ontologia (np. DublinCore), biblioteki cyfrowe (OPAC, zdigitalizowane książki, opis w XML) oraz zjawisko Library 2.0.

  Czym jest RDF wyjaśnił na przykładzie – „jak opisać krzesło” ( z czego jest zrobione, do czego sluży, kto je wykonał, kto z niego korzysta i wzajemne zależności między tymi pojeciami).  Wskazał, że podstawą użycia Web 3.0 jest unikalne i niezmienne URI i stosowanie standardów (RDF, SPARQL) oraz zwrócił uwage na powiązania sieci semantycznej z wielkimi firmami komercyjnymi (Google, Yahoo).

  Wg Sebastiana Kruka przyszłość Web 3.0  jest związana z przejściem od ery informacji do ery zarzadzania wiedzą, zmiany są niezbedne, ale standardy nie mogą być narzucane. Prezentacja była wzorcem, jak prosto można pokazać i wyjaśnić temat, który wydaje się niełatwy do zrozumienia.

  fot. M. Wornbard

  Konferencja, tocząca się w miłej atmosferze, przybliżyła nam nowe technologie i rozwiązania mniej znane i pokazały inne aspekty tych, które już znamy.


  MM, MW

  I znów październik, i znów jesień i rozpoczęcie nowego roku akademickiego.
  I tak to się zaczęło na Dużej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej…


  Fot. G.Kiwała, E.Mroczek, M.Miller

  Więcej fotografii w Facebook w tablicy Biblioteki Głównej PW

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS