bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 1.2011

  26 stycznia 2010 r. liczba publikacji w naszej Bibliotece Cyfrowej PW  przekroczyła 2000.
  Nie jest to może zawrotna liczba, ale od 2006 r., kiedy to zainicjowaliśmy Bibliotekę Cyfrową w oparciu o dLibrę, ilość publikacji cyfrowych w niej umieszczonych wzrosła dziesięciokrotnie. Początkiem przedsięwzięcia była wcześniej założona Kolekcja Elektroniczna Zbiorów Własnych.
  Dwutysięczną publikacją był  33 numer czasopisma Przegląd Techniczny z 1908 r.
  Przy okazji zachęcam do lektury Przeglądu Technicznego, kopalni informacji związanych z historią techniki, nauk przyrodniczych, gospodarką i przemysłem w początkach XX wieku. Numer 33 zawiera m.in. wiadości nt. budowy drogi kolejowej Astrachańskiej, konstruowania 4 nowych (wtedy) katedr, m.in. katedry Sacre-Coeur w Paryżu, a w Kronice Bieżącej o zniszczeniu balonu Zeppellina i budowie kolei Panamerykańskiej.

  Oglądalność naszej Biblioteki Cyfrowej w 2010 r. wyglądała mniej więcej tak:
  Więcej raportów z wykorzystania BCPW wykonanych przy użyciu programu Google Analytics można obejrzeć: tu

  MM

  W ostatnim dziesięcioleciu nowe technologie internetowe i zmiany w procesie komunikowania naukowego doprowadziły do rozwoju idei Open Access czyli otwartego dostępu do wiedzy.
  Jednym z takich miejsc dystrybucji wiedzy stają się repozytoria instytucjonalne. Repozytoria uczelniane stwarzają też okazję do zademonstrowania dorobku naukowego uczelni. Nasza uczelnia nie będzie tu wyjątkiem, też projektowane jest repozytorium instytucjonalne.
  W celu poznania opinii, potrzeb i wymagań środowiska uczelnianego na ten temat opracowana została w Bibliotece Głównej PW ankieta pt. „Repozytorium uczelniane – korzyści i obawy”.

  Prosimy osoby zainteresowane tym tematem i te które mają już doświadczenia w korzystaniu z repozytoriów dziedzinowych o wypełnienie ankiety dostępnej pod poniższym linkiem:

  http://webankieta.pl/ankieta/w1hq0jn7b4ms/p

  Więcej informacji na stronie domowej BGPW.

  MM


  W naszej Bibliotece Cyfrowej PW  dostępna jest Bibliografia pełnotekstowa publikacji prof. Zdzisława Pawlaka, zawierająca zdigitalizowaną treść ponad 300 książek, artykułów naukowych, referatów i fragmentów wydawniczych jego autorstwa.
  Profesor Zdzisław Pawlak (1926-2006)
  był pionierem polskiej informatyki, wybitnym specjalistą w dziedzinie informatyki teoretycznej,
  lingwistyki matematycznej, twórcą teorii zbiorów przybliżonych.


  Zdzisław Pawlak podczas wykładu – fot. z Peters J., Skowron A.,”Zdzisław Pawlak. Życie i Praca”

  W 1950 roku przedstawił w Polsce pierwszy projekt komputera GAM 1.
  W latach 1957 – 1959 Zdzisław Pawlak pracował na Politechnice Warszawskiej, gdzie był kierownikiem projektu związanego z budową jednej z pierwszych maszyn liczących  w Polsce. Po ukończeniu tego projektu profesor powrócił do pracy w Instytucie Matematyki PAN. Pózniej pracował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1965 opracował model matematyczny DNA, znany  pod nazwą Obliczeń Molekularnych.
  W kregu jego badań znajdowały się: gramatyka formalna, gramatyka obrazu, modele obliczeniowe, systemy wyszukiwania informacji, lingwistyka matematyczna, analiza konfliktów.
  W
  latach 1989-1996 był dyrektorem Instytutu Informatyki Politechniki
  Warszawskiej.
  W r. 1983. prof. Pawlak został wybrany członkiem korespondentem, a w 1991 r. – członkiem rzeczywistym PAN.
  Prof. Zdzisław Pawlak był członkiem wielu stowarzyszeń, m.in. 20 Rad Naukowych w wielu instytucjach, członkiem Komisji Centralnej ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz członkiem Komitetu Badań Naukowych (1994-2000).
  Bibliografia, opracowana pod redakcją prof. Andrzeja Skowrona, zawiera też materiały biograficzne o profesorze Pawlaku, autorstwa jego wspołpracowników, naukowców którzy znali go blisko.
  Ze wspomnień tych wyłania się obraz człowieka wszechstronnie utalentowanego, malowal obrazy, pisał wiersze. Uważany był przez uczniów i współpracowników za człowieka niezwykłego i jednocześnie bliskiego.

  Bibliografia pełnotekstowa publikacji profesora Zdzisława Pawlaka  dostępna jest w kolekcji ‚Historia informatyki Polskiej’ w BCPW

  MM

  Najnowocześnejsza biblioteka akademicka, a może najnowocześniejsza biblioteka w kraju powstaje w Katowicach. Jest to Centrum Informacji Naukowej wraz z Biblioteką Akademicką, wspólna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej.  Budynek, projektu firmy architektonicznej HS99 będzie miał 4 tysiące okien. Ażurowa elewacja będzie pokryta czerwonawym indyjskim piaskowcem.
  Wiekszość zbiorów będzie w wolnym dostepie, a czytelnicy będą mogli zwracać książki całodobowo, korzystając z tzw. wrzutni.
  Gratulujemy i zazdrościmy.


  http://bi.gazeta.pl/im/4/8758/z8758354X,Katowice–Budowa-Centrum-Informacji-Naukowej-i-Biblioteki.jpg

  Więcej informacji na stronie Gazeta Wyborcza Katowice

  MM

  Filmik obrazujący jak wyglądałoby rozprzestrzestrzenianie sie dobrej nowiny o Bozym Narodzeniu w czasach rozwoju technologii internetowych bije rekordy powodzenia na YouTube.

  The Digital Story of Nativity  – Boże Narodzenie w czasach Google, gmail, Facebooka, Wiki, Twitter’a i innych wynalazków.


  MM

  Z wielką przyjemnością pragnę zawiadomić, ze ukazał się już trzeci numer kwartalnika „Tytuł ujednolicony” wydawany przez Centrum NUKAT. Zachęcam do lektury m. in. nowego cyklu artykułów pt. Warsztat katalogera w którym znaleźć można praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z katalogiem NUKAT. Artykuł ten poświęcony został statusowi Zatrzymany0, prawdziwej zmory bibliotekarzy.
  Kolejny tekst godny polecenia dotyczy idei sieci semantycznej i tzw. Linked data. Przy okazji pragnę przypomnieć, że pisałyśmy na ten temat z koleżanką Marią Miller w sprawozdaniu z konferencji  „Nowe trendy w technologii: biblioteki pomiędzy Web 2.0, siecią semantyczną i technikami wyszukiwawczymi” (Florencja 2009), które ukazało się w pierwszym numerze Bibliotekarza w 2010 roku. Brzmi to jak kryptoreklama, ale skonfrontowanie obu tekstów daje pełniejszą wiedze na temat sieci semantycznej, która ma zrewolucjonizować funkcjonowanie Internetu jako jednej globalnej bazy danych.


  fragment artykułu L. Śnieżko – silosy obrazujące zasoby biblioteczne – częste porównanie używane w związku z Linked Data

  Ponadto koledzy z Centrum NUKAT polecają wybór lektur dostępnych w bibliotekach cyfrowych. Do prawdziwych smaczków należą wymieniane przez autora wyboru prace Lorda Montagu ze zbiorów naszej BC – Tylko dla naprawdę rasowych kierowców i Sztuka prowadzenia samochodu.
  Kwartalnik można znaleźć na stronie NUKAT w Zakładce O NUKAT – Kwartalnik oraz w załączniku poniżej. Zapraszam do miłej lektury.

  Tytuł ujednolicony

  MW

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS