bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 3.2011

  W dniu 14.03.2011 w Katedrze Kartografii WG i SR UW odbyło się otwarte seminarium poświęcone zagadnieniu: „Inny wymiar kartografii – tyflomapy”.
  Mgr Magdalena Rudnicka oraz mgr Mariusz Olczyk należą do wąskiej grupy osób, którzy postanowili włączyć się w prace dotyczące przygotowywania dla osób niewidzących i słabo widzących wydawnictwa kartograficzne. Jest to bardzo trudna praca kartografów, którzy musieli zrozumieć świat postrzegania przestrzeni przez osoby nie odbierające znaków wzrokiem lecz wyłącznie dotykiem oraz wyobrażeniem sobie przestrzeni nie widząc jej.
  Podczas wykładu zwrócono uwagę, na fakt, że bez pomocy wytycznych tyflopedagogów, wskazówek osób słabo i niewidzących kartograf nie byłby w stanie tak odtworzyć mapę, aby poprzez metodą dotykową była ona czytelną dla osób nie odbierających rzeczywistości wzrokiem. Kartografowie musieli również wziąć pod uwagę jakiego rodzaju znaki będą łatwo oraz jednoznacznie odczytywane przez tę grupę odbiorców. Okazuje się również, że tylko przy pomocy wybranej techniki można tworzyć mapy dla tych osób. Do nich należy metoda: wypukła, barwna (wybrane kolory).            

  Tyflomapa Unii Europejskiej, link: http://www.trakt.org.pl/viewpage.php?page_id=214 

  W wydawnictwach dla osób niedowidzących  oraz osób słabo widzących stosuje się również inne technologie: tłoczenia reliefowego, termoformowania, druku na papierze pęczniejącym, termodruku, frezowania i laserowego cięcia w materiałach plastycznych oraz w metalach i niemetalach. Poszukuje się również tańszych rozwiązań produkowania map oraz innych wydawnictw dla tej grupy odbiorców.

  Podczas wykładu nawiązano również do historii powstania szkół dla niewidomych -w 1784, w Paryżu, założona przez Valentina Haüy’a. W Warszawie, na Placu Trzech Krzyży, w r. 1826, z inicjatywy ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego, po uzyskaniu dotacji ze skarbu Królestwa Polskiego, powstał Instytut dla Głuchoniemych. Dużą rolę w zakresie pisma odegrał Louis Braille. W wieku 15 lat  stworzył pismo dla niewidomych. W roku 1827 wydano pierwszą książkę opisującą pismo Braill’a.
  Odsyłam również Państwa do innych artykułów na temat sytuacji osób pozbawionych możliwości pełnego odbioru rzeczywistości z powodu częściowej lub pełnej utraty wzroku.

  Materiały źródłowe:
  1. Wsparcie dla niewidomych:
  http://www.staff.amu.edu.pl/~bartosz/index.php?dzial=b

  2. Algorytm do odczytywania kolorów:
  http://michalinaa.wordpress.com/2009/03/25/specjalny-algorytm-pomagajacy-osobom-niewidomym-odczytywanie-kolorow/

  3. Ks. Franciszek J. Falkowski:
  http://www.spfalki.wyszki.pl/page.php?5

  4. Studio tyflografiki:
  http://niewidomi.home.pl/tyflologiczne_plany_i_sc.html

  5. Trakt:
  http://www.trakt.org.pl/images/img/sprawozdanie_merytoryczne_za_2009.pdf

  6. Strona Fundacji Trakt:
  http://www.trakt.org.pl/news.php

  7. Życiorys Louisa Braill’a:
  http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/LouisBraillebiographyRNIB.html

  8. Louis Braill: dotyk genuszu:
  http://www.sbc.org.pl/Content/22628/bibliothecanostra_3_4_%2822%29_2010.pdf
  ( s. 129)
  10. Historia pisma dla niewidomych: www.braille.pl/index.php?body=historia
  11. Książki brajlowskie:
  http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/14200

  12. Beda dotykowe mapy metra dla niewidomych:


  13. Katedra Kartografii:
  http://www.wgsr.uw.edu.pl/kartografia/aktualnosci.php


  MK

  Projekty aranżacji wnętrz Biblioteki Głównej PW, autorstwa studentów Wydziału Architektury PW (Zakładu Architektury Wnętrz)  można ogłądać na I piętrze Gmachu Głównego, przed wejściem w korytarz biblioteczny.
  Zainteresowanych odmianą wyglądu i funkcjonalnością przestrzeni bibliotecznej zapraszamy do oglądania wystawy projektów i dzielenia się wrażeniami i komentarzami.

  Uwaga: w dniu 5 kwietnia 2011, w godz. 14.00 – 16.00, w sali 162C odbędzie się seminarium zatytułowane:
  „Modernizacja układu przestrzennego i wyposażenia pomieszczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w nadbudowie – prezentacja prac studentów Wydziału Architektury”

  MM

  Przypominamy o corocznej akcji wsparcia bezdomnych zwierząt w
  schroniskach, o której wspominaliśmy już w lutym. Psiaki i
  kociaki po ostrej i długiej zimie czekają na pomoc.


  fot. J.Trojanowski

  W
  zeszłym roku wsparliśmy przytulisko w Celestynowie, które teraz boryka się z
  wielkimi kłopotami. Na pomoc schronisku pośpieszyli obrońcy zwierząt. W
  serwisie społecznościowym Facebook zainicjowali akcję adopcyjną i zbiórkę
  darów.

  My tez chcemy pomóc. Tradycyjnie już przeprowadzamy
  zbiórkę pieniędzy, ale prosimy również o dary w postaci niepotrzebnych
  już w domu kocy, kołder, poduszek oraz tych wszystkich rzeczy, którymi
  można ocieplić psie budy. Liczymy na wasze współczujące serca no
  i na psiarzy i kociarzy, których sporo wśród bibliotekarzy. Puszka na
  datki stoi w Oddziale Opracowania. Zarówno pieniądze jak i
  rzeczy zbiera Jacek Trojanowski (Filia Na Narbutta) oraz Marta Sadowska-Hinc (OIN).

  MW

  W dzisiejszej Gazecie Wyborczej felieton Mariusza Szczygła „Jak czytają Czesi”. Otóż Czesi czytają dużo, najwięcej w Europie – średnio przeciętny Czech czyta ponad 17 książek rocznie, a 79% Czechów przeczytało w ubiegłym roku przynajmniej jedną książkę. Dla porównania: w Polsce tylko 12% przeczytało w ciągu roku więcej niż 6 książek, a przynajmniej jedną książkę przeczytało u nas tylko 44%.
  Czesi przodują też jako posiadacze domowych bibliotek, średnio każdy ma 246 książek w domu, a tylko 2% nie ma książek w ogóle.
  Co ciekawe państwo czeskie nie wspomaga specjalnie czytelnictwa. Księgarze i bibliotekarze pytani jak państwo czeskie wspiera rynek książi i czytelnictwo, odpowiadali: „W ogóle”, „żenująco”. Podatek VAT w na książki jest w Czechach chyba najwyższy w Europie – 14%, a za 2 lata ma wzrosnąć do 17,5%!

  A więc Polacy nie czytają? Jednak nie jest tak żle, nie czytają książek, ale są największą grupą europejską czytelników biblioteki cyfrowej Europeana, jedna piąta wszystkich czytelników pochodzi właśnie z Polski. Polacy czytają w Europeanie głównie rodzimą literaturę,a  największą popularnością cieszą się stare książki kucharskie.

  Więcej:

  http://wyborcza.pl/1,75475,9246691,Jak_czytaja_Czechy.html#ixzz1GZy93tnd


  http://www.rmf24.pl/kultura/news-polacy-zapalonymi-czytelnikami-europeany,nId,277266


  MM

  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi w 2011 r. jubileusz „90 lat fizyki na Hożej”. Budowa gmachu na ul. Hożej rozpoczęta została jeszcze w czasach caratu, w 1913 r., ale wybuch wojny powstrzymał prace budowlane. Nowy gmach wybudowano po wojnie i oficjalnie otwarto 30 stycznia 1921 r. Katedrę fizyki powierzono wybitnemu uczonemu Stefanowi Pieńkowskiemu, późniejszemu kilkukrotnemu rektorowi UW.
  W ramach obchodów 90-lecia fizyki na Hożej zorganizowano na początku marca wystawę historyczną w zabytkowym wnętrzu Biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej. W gablotach wystawiono podręczniki fizyki od początków wieku XX do czasów obecnych, spisy osobowe, programy, wykłady, a także przyrządy wykorzystywane w dydaktyce i pracach badawczych.


  fot. 1-6. M. Jankowski


  Zabytkowe wnętrze czytelni Biblioteki IFD


  Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok 1926-1927 z wyszczególnionym nazwiskiem Marii Curie-Skłodowskiej, jako profesora honorowego


  Wykłady fizyki teoretycznej z lat 20. ubiegłego wieku

  Więcej o obchodach „90 lat fizyki na Hożej” na stronie Wydziału Fizyki UW.

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS