bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 6.2011

  We wtorek nasz kolega Jacek Trojanowski, który odchodzi z pracy w Bibliotece, żegnał się z koleżankami i kolegami. Jacek pozostaje na Politechnice, więc, jak napisał, będzie zaledwie
  o machnięcie ogona dalej”
  .
  Poniżej kilka zdjęć z uroczystego żegnania się Jacka oraz tekst podziekowań, autorstwa jego samego.

  Aut.fot.: M.Wornbard, G.Kiwała, J.Trojanowski

  Podziekowania od Jacka:

  „Zupełnie nie wiem jak zabrać się do pisania tych podziękowań. Po 15 latach mój pociąg odjeżdża ze stacji „Biblioteka”, lecz tylko stację dalej.  Widząc Was wszystkich – wspaniałych – żegnających mnie na tym swoistym „peronie”, zdaję sobie sprawę z istoty mojej egzystencji w tej jednostce, wiem  dlaczego chętnie tutaj przychodziłem. Mój smutek został rozwiany niemal całkowicie przez jedno Wasze „na razie!”. Nie rozstajemy się przecież!
  Smutek rozwiany niemal całkowicie bo przecież pozostało jeszcze tyle do zrobienia. Odkąd tu przyszedłem zmieniło się tak wiele i niestety większość z tych zmian pomimo prób, wysiłków i starań nie poszło w dobrym dla Nas Pracowników kierunku. Do niektórych zmian – gorszych jednakże nie doszło pomimo prób, wysiłków i starań jednych a to dzięki próbom wysiłkom i staraniom drugich (…dziękuję Zbyszku…). Nauczyłem się, że tylko żelazna wola, konsekwencja i WSPÓLNE DZIAŁANIE WIĘKSZOŚCI mogą dać szansę na pozytywne zakończenie najbardziej nawet z pozoru przegranych,już na starcie spraw. Nie dajcie sobie proszę wmówić, że wyjście z sytuacji jest tylko jedno i to o dziwo idealnie pasujące do koncepcji JEDNOSTKI. Przed Biblioteką jeszcze wiele zmian -zmian które będą bezpośrednio wpływały na Wasze życie. Wspólnie macie na nie wpływ . Bo życie przecież zaczyna się po zamknięciu drzwi Biblioteki. Tu jest praca, którą każdy wykonuje sumiennie; za drzwiami czekają stęsknione Rodziny i Przyjaciele (bywa że czworonożni) i Przyjaciele (bywa że zamykający te same drzwi), którzy są priorytetem i  sensem naszego jestem. Jesteśmy dumni pracując sumiennie
  i z poświęceniem dla całego środowiska naszej Alma Mater. Pamiętajmy, że nie wymusza ona od nas pracy biegunowo rozbieżnej z pojęciem godności ludzkiej (… dziękuję Panie Janie…). Dla rozumujących inaczej nie czuję złości lecz bezgraniczną litość. I Was proszę o to samo.
  Trzymajcie się moi drodzy, zostawiam kawałek serca w tych murach.

  Dziękuję po stokroć każdemu z Was.
  Wasz
  Jacek

  P.S. Jestem zaledwie o machnięcie ogona dalej.”

  W dniu 11.04.2011 w Katedrze Kartografii WG i SR UW odbyło się otwarte seminarium pt.: „Wykorzystanie pomiaru ruchu gałki ocznej (eye-tracking) w kartografii” podczas którego, p. Tomasz Opach, przedstawił wyniki swoich badań w zakresie eye-tracking [4,5]. Omówił historię badań w zakresie okulografii (oculus-oko, graphia-zapis) na przestrzeni XIX i XX wieku. Nawiązał do osiągnięć, m. in.: Louis Emile Javal’a (1879 r.), Edmunda Huey’a (1900 r.),  Alfreda L. Yarbusa (1950 r.) oraz wielu innych [1]. Podczas seminarium skrytykowano używanie tej technologii w kartografii. Jednak na stronach internetowych, można znaleźć również treści wskazujące na to, jak technika ta jest bardzo przydatna w marketingu , w reklamie, w celu badania użyteczności np. stron internetowych dla użytkowników. W przeciwieństwie do osób wypowiadających się krytycznie podkreśla się wykorzystanie tej techniki w zakresie takich dziedzin nauki jak: psychologii, medycyny, bezpieczeństwa drogowego, ergonomii, interakcji człowiek-komputer, lub przy pulpicie w kokpicie samolotu itp. Podkreśla się, że szczególnie interesujące wyniki można m. in. otrzymać poprzez porównywanie czytelności stron WWW.W Warszawie znajduje się firma o nazwie Eyetracking [2], zajmująca się badaniami w tej dziedzinie, której pracownicy widzą pozytywne strony użycia tej techniki, lecz nie w kartografii. Przykładem użycia techniki eye- trackingu w ergonomii jest Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej [3]. Reasumując, użycie techniki eye-tracking w badaniach dotyczących kartografii niekoniecznie będzie się rozwijać (brak dofinansowania, czasochłonność wykonywania badań), ale warto podejmować nieustanne próby w celu stworzenia obiektywnej metody weryfikacji badań nad użytkowaniem map do czego m. in. może się przyczynić eye-tracking (okulografia).

  Źródła
  informacji:                                                                                                                                                                  
  1.Wikipedia:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Okulografia

  2. Firma
  Eyetracking:

  http://eyetracking.pl/pl/114/Eyetracking

  3. Laboratorium
  Ergonomiki PWr:
  http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl/hci–eye_tracking-badanie_uzytecznosci.php

  4. Katedra
  Kartografii WGiSR UW:
  http://www.wgsr.uw.edu.pl/kartografia/aktualnosci.php

  5. Geofroum:
  http://geoforum.pl/?page=news&id=10099&link=u-kartografow-o-fiksacji-na-mapach&menu=46815,46847

  MK

  11 czerwca odbył się w Pałacu Staszica II Warszawski Piknik Archiwalny, impreza zorganizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Archiwów.
  Wzięły w nim udział nasze koleżanki z Oddziału Zbiorów Specjalnych BG PW, prezentując w sali im. H. Kołłątaja wystawę „Warszawa zapomniana”.


  fot. D.M.Kozielska

  MM

  Biblioteka Cyfrowa PW  (bcpw.bg.pw.edu.pl) rozpoczęła udostępnianie multimedialnych podręczników akademickich z kolekcji SEZAM-OKNO.

  Podręczniki, tworzone przez wykładowców Politechniki Warszawskiej, początkowo z myślą o studentach, studiujących przez Internet na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja, Automatyka i robotyka, Informatyka, dostepne są teraz dla wszystkich studentow, a także innych użytkowników, zainteresowanych tymi dziedzinami.

  Wcześniejsze wersje podrecznikow zostały uzupełnione i wzbogacone nowymi treściami.  Podręczniki są dostępne w dwóch wersjach: pdf i jako obraz płyty (iso).
  Podręczniki zapisane w tym drugim formacie mogą stanowić mały problem dla mniej wprawnych uzytkowników, gdyż z powodów technicznych nie otworzą sie on-line, trzeba je zapisać na płycie (wypalić) i odtworzyć lokalnie. Otrzyma się wtedy oryginalny obraz płyty ze wszystkimi elementami multimedialnymi, dżwiękiem, animacją.
  Nowe podręczniki umieszczane będą sukcesywnie w Bibliotece Cyfrowej PW w kolekcji SEZAM-OKNO. Aktualna lista:

  http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/pubindex?dirids=21

  Starsze wersje podręczników dostępne są pod tym adresem:
  eczyt.bg.pw.edu.pl/han/okno

  Szersza informacja o podręcznikach SEZAM-OKNO:

  http://www.bg.pw.edu.pl/kolekcja_okno.html

  MM

  Poniżej obszerne sprawozdanie z zorganizowango przez Centrum NUKAT spotkania roboczego bibliotekarzy, które odbyło się w maju w BUW.     

  Centrum NUKAT – plany, zamierzenia

  W dniach 30-31 maja 2011 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się V Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia zorganizowane przez Centrum NUKAT. Na początku spotkania uczestnicy zostali poinformowani o pracach bieżących w Centrum NUKAT. W ramach spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę opracowania dokumentów dźwiękowych, a następnie przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat tworzenia opisów bibliograficznych oraz problemy w adaptacji słownictwa jhp KABA do opracowania dokumentów muzycznych w katalogu NUKAT.
  W pierwszym dniu spotkania w komunikacie o pracach bieżących w Centrum NUKAT zostały przedstawione następujące zagadnienia:
  1) Stan bazy NUKAT: prawie 2 mln rekordów nowych oraz prawie 7 mln rekordów skopiowanych do katalogów lokalnych
  2) Biblioteka Library of  Congres ogłosiła, że powoli zaczyna prace zmierzające do przejścia do innego formatu niż MARC 21
  3) Stan bazy NUKAT – druki muzyczne (przyrost do bazy jest ogromny), dokumenty dźwiękowe muzyczne i niemuzyczne (przyrost do bazy jest mniejszy gdyż kataloguje się ich niewiele)
  4) NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej (projekt Unijny scalania danych, na który Nukat zdobył fundusze w 2010 r. na 3 lata). Obejmuje kontrolą dane w katalogach, które zostały wytworzone przed utworzeniem katalogu centralnego. Porównywanie tego co jest w katalogu centralnym, wymienianie dubletów, jeżeli w katalogu lokalnym są nowe rekordy to są one przejmowane do katalogu centralnego. W tym projekcie prace są na półmetku. Projekt podzielony został na 4 części.
  - Liczba rekordów analizowanych w NUKAT 1737678
  - Liczba rekordów scalanych (ogółem) 1035238
  - Liczba rekordów nowych przyjętych do bazy NUKAT 151756
  - Liczba rekordów weryfikowanych przez Administratorów 78137  (ręcznie)
  Ważne jest, aby dane zawarte w rekordach, były zapisywane w sposób jednorodny. Umożliwi to w przyszłości konwersję do innego systemu. Dlatego ważne jest to, aby unikać jak najwięcej lokalnych rozwiązań, trzymać się zapisów wg formatu.
  Oprócz scalania danych czeka NUKAT w najbliższej przyszłości – debiut nowej strony www, w dalszej przyszłości (2012 r.) – konferencja NUKAT
  5) Prace melioracyjne w NUKAT :
  - powołano specjalny zespół prowadzący prace melioracyjne,
  - automatyczne modyfikacje rekordów
  - ręczne modyfikacje rekordów
  - ustalenie przyczyn powstawania błędów i próba wyeliminowania tych błędów w przyszłości
  6) Projekt SYNAT –(System Nauki i Techniki) będzie realizowany w latach 2010-2013 przez sieć naukową zrzeszającą 16 instytucji krajowych. Celem projektu jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.
  Strona:
  http://www.synat.pl/

  7) Jednym z elementów projektu SYNAT jest uporządkowanie nazw wydawców
  w katalogu NUKAT.
  Efekt:  -    ujednolicona forma nazwy wydawcy ( oraz uporządkowane warianty nazw)
  -    łatwy dostęp do wykazu publikacji danego wydawcy
  -    możliwość tworzenie różnego rodzaju wykazów, kontroli EO itd.
  Nazwy wydawców: – zasady tworzenia rekordów khw dla nazw wydawców
  - zasady stosowania haseł dla nazw wydawców w rekordach bibliograficznych
  -  zasady uzupełniania już istniejących rekordów bibliograficznych hasłami dla nazw wydawców
  8) Jedna kartoteka haseł wzorcowych?
  - Centrum NUKAT zainicjowało prace mające na celu utworzenie jednej kartoteki haseł wzorcowych
  - połączenie CKHW NUKAT z kartoteką BN
  Obecny stan prac: Centrum NUKAT – powołano specjalny zespół, ustalono wstępny harmonogram prac, rozpoczęto prace koncepcyjne; BN? – NUKAT czeka na odpowiedź
  - Strona do przejrzenia: http://viaf.org/ (jest to katalog haseł wzorcowych)
  9) Publikacje Centrum NUKAT :
  - Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Marii Burchard, Kamili Grzędzińskiej i  Agnieszki Kasprzyk : Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010 ;
  - Nauka-Praktyka-Dydaktyka ;177)
  - Tytuł Ujednolicony [Dokument elektroniczny], nr 1/2/11 (4 numery ukazały się)
  - Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego [Dokument elektroniczny], Krystyna Sanetra, Beata Górecka i Anna Graff.
  W dalszej części dnia zostały przeprowadzone trzy sesje przygotowane i prowadzone przez pracowników Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UW, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (z Działu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych) oraz Biblioteki Narodowej (z Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych). Sesje te dotyczyły katalogowania dokumentów dźwiękowych z nagraniami muzyki klasycznej oraz muzyki popularnej (rozrywkowej).
  W drugi dzień zostało zaprezentowane w dwóch sesjach katalogowanie dokumentów dźwiękowych z nagraniami niemuzycznymi oraz katalogowanie płyt analogowych, płyt standardowych i kaset magnetofonowych.
  W trakcie wygłaszanych sesji zarówno w pierwszy jak i w drugi dzień było dużo pytań, na skutek których wywiązywała się dyskusja. Wspólnie wypracowano niezbędne poprawki i uzupełnienia, które mają być wprowadzone. Przez całe spotkanie omawiano wspólnie zasady katalogowania oraz sposoby wpisywania danych do formatu MARC 21, które można już wprowadzać do katalogu NUKAT.

   A.G.

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS