Ciekawy projekt stworzenia mapy Rzymu z czasów Augusta Oktawiana – Digital Augustan Rome, dostępny jest pod adresem:
http://staging.digitalaugustanrome.org/

Jest to przedsiewzięcie długoterminowe, zainspirowane książką i mapą
Mapping Augustan Rome”, wydaną w 2002 r. jako dodatek do czasopisma Journal of Roman Seria Archeologia. 

Pomysł stworzenia strony internetowej z mapą cyfrową Rzymu z okresu
transformacji z republiki w cesarstwo padl w 2004 r. w trakcie 
Sympozjum na temat klasycznej architektury w Rzymie.

Serwis, realizowany
przez Dawida Gilman
Romano, Nicholasa Stappa, Marka Davisona, powstaje przy współpracy z Archaeological Mapping Lab Uniwersytetu
Pennsylvania
.
Wykorzystywane są
najnowocześniejsze metody kartografii cyfrowej, teledetekcji i GIS. Celem odtworzenia cyfrowego  starożytnego miasta ,
budynków, krajobrazów i sanktuariów jest zbadanie
i lepsze zrozumienie założeń urbanistycznych, organizacji i planowania starożytnych miast.

Mapa zawiera aktualnie ponad 300 obiektów, zaopatrzonych w opisy, tworzone przez kilkunastów autorów, przy użyciu materiałów źródłowych. Wybrany na satelitanej mapie (lub mapie zawierajacej numery obiektów) obiekt można powiększać. Obiekty można też filtrować czy wybierać z listy. Po mapie można swobodnie nawigować.


Mapa obiektów – zawiera numerki obiektów. Moża też korzystac z mapy satelitarnejBiblioteka latina-graeca, położona na wschód od Palatynu, otwarta po 28
pne, przechowywała dwujęzyczne kolekcje rękopisów.  Służyła też jako miesjce kilku
spotkań Senatu w
okresie panowania
Augusta.


Dom Augusta, na stoku Palatynu, pomiędzy świątynia Apolla i domem Livii. Historyk rzymski Swetoniusz twierdził, że August kochał to miejsce i wracał do niego za każdym razem, gdy chciał uciec od świata i pracować w spokoju. Dom posiadał wspaniałe malowidła ścienne.

Kolejne fazy realizacji projektu to dodanie dodatkowych materiałów, tekstów starożytnych odnoszących się do pokazywanych obiektów, fotografii historycznych, opisó podróży do tych miejsc, map. W nastepnej fazie dodane zostaną też fotografie współczesne i nowe informacje o obiektach, ujawnione dzięki wykopaliskom archeologicznym czy odkryciu nowych lub na nowo odczytanych żródeł literackich i historycznych.
Autorzy mają nadzieję, że Digital Augustan Rome stanie się źródłem informacji dla uczniów, studentów, a także naukowców i specjalistów. zainteresowanych tym okresem rozwoju Rzymu.

MM