bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 9.2011

  Wracając w tym tygodniu z wakacji, właśnie czytałam w „Zwierciadle” artykuł Renaty Bożek z cyklu „Wokół nas. Donosy rzeczywistości” pt.: „Tylko grzecznie..!”, gdy za chwilę otrzymałam telefonicznie informację w jaki sposób, w sytuacji związanej z odzyskaniem 36 dniowego urlopu wypoczynkowego, potraktowane zostały osoby ze związków zawodowych oraz inni  pracownicy.
  Najpierw jednak, w oparciu o artykuł p. R. Bożek przytoczę kilka faktów. We Francji do szkoły savoir-vivre’u zapisują się dyrektorzy, studenci, bezrobotni, ponieważ jak wykazują badania socjologiczne 71% Francuzów uważa dobre maniery za jedną z najważniejszych cech. W Stanach Zjednoczonych menedżerowie uczą się zasad etykiety. W Polsce pracodawcy poszukują dobrze wychowanych pracowników. Uważa się, że znajomość  savoir vivre’u nobilituje. Obecnie przestrzeganie zasad dobrego zachowania obejmuje wszystkie grupy społeczne. Gdybyśmy wszyscy przestrzegali jednej z najważniejszych zasad savoir vivre’u: „zachowuj się tak, by inni w twoim towarzystwie czuli się komfortowo” (czytaj: bądź uprzejmym), to o ile łatwiejsze byłyby relacje międzyludzkie, chociażby w miejscu naszej pracy.         
               
  Niedawno, nastąpił w BGPW finał długich starań o przywrócenie grupie osób 36 dni urlopu wypoczynkowego. Pracowników reprezentowała w sądzie osoba, która spełniała wszelkie niezbędne warunki, aby sąd nie miał wątpliwości w podjęciu pozytywnej opinii. W tym momencie nie był istotny fakt, że osoba ta należała do jednego z 3 związków zawodowych. Działaczka tego związku, uważana za bardzo pomocną w naszej sprawie, dzięki której bardzo dużo załatwiono, stwierdziła, że tylko przedstawiciele Jej związku mają prawo uczestniczyć w finałowej rozmowie z JM. Rektorem, ponieważ  pozostałe związki z powodu zbyt małej liczby członków nie mają tej samej rangi. A przecież najistotniejszym jest fakt, że rozwikłać sprawę urlopu sądownie, uczestnicząc w niej mniej lub bardziej aktywnie, postanowiły osoby ze wszystkich 3 związków, do których należą pracownicy BGPW. O celu sprawy oraz o współpracy z dwoma pozostałymi związkami nie zapomniała inna osoba (reprezentantka najmłodszego związku), która znalazła dobrego prawnika nie żądającego zbyt wygórowanej ceny, zbierała informacje na temat przepisów, wydała częściowo swoje prywatne pieniądze na przeprowadzenie rozmów dotyczących interpretacji przepisów, prowadziła korespondencję e-mail na ten temat z  bibliotekarzami z całej Polski. Nieważny był dla niej prymat danego związku ani przynależność do niego. W imię racji wyższych, najważniejszym było to, że pośród nas znalazła się operatywna osoba, najbardziej wierząca w powodzenie tej sprawy, która uważała, że tylko współpraca 3 związków doprowadzi do celu. Można stwierdzić, że zwycięstwo zostało wypracowane przez przedstawicieli związków, pracowników nie tylko BGPW, ale i bibliotekarzy z innych uczelni, którzy zechcieli się zjednoczyć w tej sprawie.                                   

  W wymienionym przeze mnie artykule, podkreślono, na podstawie badań Dachera Keltnera (prof. psychologii z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley), że nieprawdziwa jest Darwinowska teza, że przetrwają najsilniejsi. Największe szanse, zdaniem Profesora „na przetrwanie mają Ci, którzy są uprzejmi i pomocni wobec innych”. Natomiast z badań Christine Pearson (prof. zarządzania i współautorka książki „The Cost of bad behavior”), wynika, że firmy najbardziej zyskują, jeśli zostanie zastosowana w życiu elementarna grzeczność. Dlatego też  „uśmiechnę się” do 3 związków: może zorganizujecie Państwo szkolenie dla pracowników zasad savoir vivre’u (zgodnie z nowoczesnymi trendami), aby komunikacja między nami była o wiele lepsza? Głównie z tego powodu, że  na terenie pracy nie można uniknąć różnorodności postaw ludzkich, poglądów oraz konfliktów.
  Na koniec przytoczę słowa dr Dobrowolskiego, zawarte w w/w artykule, który twierdzi, że „stosowanie dobrych manier pomaga radzić sobie z różnicami poglądów i pragnień”. Dlatego moim marzeniem  jest, aby w naszym miejscu pracy, wprowadzono w/w zasadę: „zachowuj się tak, by inni w twoim towarzystwie czuli się komfortowo”.
  Ponadto w miejscach pracy i poza nimi zdarzają się indywidualne przypadki, podczas których, koledzy i koleżanki, nie zawsze pamiętają, że nie należałoby używać słów powszechnie uważanych za obraźliwe.   Może w naszej uczelni lub w Bibliotece podobnie jak to zrobiono na terenie Akademii Świętokrzyskiej, wprowadzi się w regulaminie zakaz przeklinania i używania wulgaryzmów ? A od siebie, z przymrużeniem oka, dodam: o ile bardziej wzbogaciła by się nasza uczelnia (biblioteka), gdyby za każde brzydkie słowo pobierano tylko 1 zł.

  MK

  Literatura:
  1. Donosy rzeczywistości, Tylko grzecznie, czyli tęsknota za dobrym wychowaniem  / Renata Bożek. W: Zwierciadło, nr 9 (1979) wrzesień 2011, s. 76-79.
  2. Studio Profil: 
  http://www.studioprofil.info/o_firmie.htm
  .
  3. Szkoła Dobrych Manier oraz Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie:
  http://www.szkoladobrychmanier.pl/

  4. Wikipedia – wulgaryzmy:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wulgaryzm

  5. Akademia Świętokrzyska. Wydział Zarządzania i Administracji:
  http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3108760.html

  W sierpniu 2011 r. odbyła się coroczna migracja oprogramowania VTLS/VIRTUA z wersji 48.1.11 do nowej wersji 2010.1.3.1. Spowodowało to brak dostępu do systemu VTLS i katalogu NUKAT przez ok. 3-5 dni. Obecnie praca w systemie Virtua jest możliwa wyłącznie przy użyciu zaktualizowanej wersji programu Virtua Client!. W związku ze zmianą wersji systemu VIRTUA przeprowadzone zostanie szkolenie z nowych funkcji dostępnych w systemie. Centrum NUKAT przeprowadzi szkolenie online. Do udziału w pierwszej kolejności zostali zaproszenia bibliotekarze systemowi. Szkolenie będzie oparte o prezentację „VIRTUA wersja systemu 2010.1.3.1: nowe funkcje w systemie”, którą zamieszamy poniżej. Zachęcam do zapoznania się z nią.

  Nowa opcja – Odśwież


  Równocześnie z uruchomieniem katalogu NUKAT po migracji została zmieniona strona www Centrum NUKAT.

  http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=3

  Jest zdecydowanie bardziej przejrzysta. Zostało zachowane obustronne połączenie pomiędzy stroną katalogu i stroną informacyjną. Na stronie informacyjnej w prawym górnym rogu znajdą Państwo link: SZUKAJ W KATALOGU NUKAT. Natomiast z katalogu wejście do strony informacyjnej jest poprzez link CENTRUM NUKAT.
  W sierpniu w Centrum NUKAT nastąpiła zmiana na stanowisku bibliotekarza systemowego. Nowym bibliotekarzem systemowym NUKAT została p. Iwona Wiśniewska, która  zastąpiła p. Leszka Śnieżko. Pani Iwona Wiśniewska przez wiele lat pracowała w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Jest specjalistką w zakresie katalogowania różnych typów dokumentów. W Centrum NUKAT pracuje od 2010 roku.
  Ponadto połączeniu uległ Ośrodek Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA z Ośrodkiem Formatów i Kartotek Haseł Formalnych w wyniku czego powstał jeden Ośrodek Kartoteki Haseł Wzorcowych. Kierownikiem całości został p. Maciej Malinowski.
  Chciałam również poinformować, że w zeszłym roku utworzono w Centrum NUKAT Ośrodek Melioracji, który analizuje bazę NUKAT, planuje melioracje automatyczne oraz prowadzi prace porządkowe w bazie. Dotychczasowy bibliotekarz systemowy Centrum NUKAT p. Leszek Śnieżko zasilił szeregi Ośrodka Melioracji i będzie go wspomagał swoim doświadczeniem i wiedzą.
  Przypominamy o konieczności zainstalowania na stanowiskach komputerowych klineta systemu VIRTUAw wersji 2010.1.3.1. Praca w starej wersji jest już niemożliwa.
  Prezentacja nowej wersji: virtua_2010.1.3.1

  MW

  Realizowana będzie niebawem przebudowa Biblioteki na Koszykowej. Inwestycja zostanie sfinansowana z funduszy unijnych 25 mln zł i z budżetu samorządu wojewódzkiego – 30 mln zł.
  Projekt zakłada modernizację fasady,
  wyburzenie oficyn na tyłach zabytkowej kamienicy Kierbedziów, gdzie powstanie nowa czytelnia przykryta szklanym dachem oraz nowe skrzydło, w którym będzie się mieścił magazyn.
  Przez cały okres przebudowy biblioteka będzie normalnie funkcjonować.
  Budowa rozpocznie się wiosną 2012 r. Nowe skrzydło ma byc gotowe w ciągu 2 lat.


  http://bi.gazeta.pl/im/1/10208/z10208521W.jpg

  Więcej informacji na stronie: gazeta.pl

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS