bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 10.2011

  26-28 września 2011 odbyła się w Berlinie
  międzynarodowa  konferencja
  Theory and Practice of
  Digital Libraries”
  , zorganizowana przez Uniwersytet  
  Humboldta (Berlin School of Library and
  Information Science, the Computer and Media Services and the Department of
  Computer Science). Konferencja
  odbywała się w
  nowoczesnym kampusie Adlershof w Erwin Schrödinger-Zentrum, działającym od 1991 r.


  Kampus Adlershof, autorzy fotografii: M.Miller, M. Jankowski, M. Wornbard

  Kampusu mozna pozazdrościć, nowoczesne, świetnie wyposazone budynki, duże przestrzenie, przyjazne zagospodarowanie obszaru wokół budynków. Jest to jeden z największych obiektów naukowo-technologicznych w Europie, mieści sie tu oprócz wydziałów uczelni kilkanaście pozauniwersyteckich instytutów badawczych i wiele firm technologicznych. Studiuje tu ponad 6 tys. studentów, pracuje ok. 1000 pracowników naukowych i personelu uniwersyteckiego. Do dyspozycji są znakomicie wyposażone sale wykładowe, konferencyjne, czytelnie, wszędzie jest dostęp bezprzewodowy do Internetu.

  Stoimy przed terenem Kampusu i podziwiamy

  To też teren kampusu

  Konferencja poświęcona było szeroko rozumianemu tematowi bibliotek cyfrowych, teorii i zastosowaniom praktycznym. Kilkanaście równoległych sesji dotyczyło technologii i metodyki tworzenia bibliotek cyfrowych i innych zasobów cyfrowych. Przewijały się takie tematy jak architektura i struktura bibliotek cyfrowych, ich interoperacyjność, standardy metadanych w nich stosowanych, repozytoria naukowe, organizacja wiedzy i ontologii, sieć semantyczna, ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację, organizacja dostępu do informacji, wizualizacja i personalizacja wyszukiwanych danych, aspekty prawne udostępniania, sieci społeczne i tzw. czynnik ludzki w bibliotekach cyfrowych, rozwiązania stosowane w znanych i popularnch projektach, jak Europeana.


  Oficjalny plakat wystawy TPDL


  Sala konferencyjna


  Odbyła sie tez sesja posterowa


  Ogólną ideę konferencji dobrze oddawał jeden z wykładów wprowadzających: „The Futures of Digital Libraries: The Evolution of an Idea” Clifforda Lyncha (Coalition for Networked Informatiom), w którym prelegent mówił nie tylko o rozwoju nowych technologii i przyszłości bibliotek cyfrowych, ale też próbował określić na czym polega znaczenie bibliotek cyfrowych. Cliffor Lynch powiedział, że trudno jest dać jednoznaczną definicję biblioteki cyfrowej. Wielokrotnie pytany o to czym jest biblioteka cyfrowa i czym właściwie różni się od zbioru zeskanowanych czy powstałych jako elektroniczne dokumentów, stwierdził, że istota bibliotek cyfrowych przejawia się na głębszym poziomie intelektualnym, inspirując twórców bibliotek cyfrowych do przewidywania nowych środowisk i sposobów przygotowywania, zorganizowania i udostępniania zasobów wiedzy.
  Analizując wielkie i znane przedsięwzięcia światowych bibliotek cyfrowych, takich jak Europeana czy Digital Library Public of America, w kontekście rozwoju technologii umozliwiających zarządzanie wiedzą i jej udostępnianie poprzez nowe środki komunikacyjne, wskazał na zmiany w sposobie pojmowania tego czym są zasoby wiedzy, zmiany spowodowane przede wszystkim ogromem informacji dostępnych poprzez Internet i zjawisk z tym związanych Clifford Lynch zwrócił też uwagę z jednej strony na czynniki blokujące otwartość dostępu do wiedzy (obowiązujące prawa autorskie) i z drugiej strony zaanagażowanie społeczeństwa (m.in. media społecznościowe i związane z nimi wydarzenia) prowadzące w kierunku otwartego dostępu.


  Gmach Królewskiej Biblioteki, obecnie wydział prawa Uniwersytetu Humboldta


  Pod Brama Brandeburską

  MM

  24-30 października 2011 to międzynarodowy tydzień Open Access Week, coroczna impreza propagująca ruch otwartego dostepu do zasobów wiedzy.
  Więcej informacji na:
  1. naszej stronie domowej
  2. OAW
  3. Righttoresearch
  4. Przykłady imprez OAW organizowanych w Polsce

  Wersja ulotki w pdf

  MM

  W Poznaniu odbyła się juz IV z cyklu konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”.  Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańska Fundację Bibliotek Naukowych i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe odbywała się w klimatycznej sali Biblioteki Kórnickiej w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku.


  fot. O. Giwer


  fot. M.Miller

  Odbyło sie kilka sesji:


  • - SYNAT (wystąpienie Marka Niezgódki (ICM UW) o infrastrukturze sieciowej wiedzy w Polsce i roli programu SYNAT oraz referat Cezarego Mazurka (PCSS) nt. Wielofunkcyjnego Repozytorium Danych Źródłowych

  • - Europeana – 2 części, dotyczące otwartości danych w Europeanie: 1 to wystąpienie Georgii Angelaki (Europeana Foundation), 2 – Marcina Werli (PCSS)

  • - Projekty – ciekawe inicjatywy w bibliotekach cyfrowych m m.in.: Biblioteka cyfrowa dla niewidomych (Uniwersytet Zielonogórski), Wykorzystanie internetowych aplikacji multimedialnych do promocji biblioteki cyfrowej (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN), projekty CDS i Sybiracy.pl – przykład wspólpracy środowiskowej przy bibliotece cyfrowej (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu)


  Odbyła się tez sesja posterowa, w trakcie której przedstawicielki BGPW – Olga Giwer i Maria Miller przedstawiły poster „Repozytorium uczelniane Politechniki Warszawskiej – zamierzenia, projekty”.


  fot. M.Miller

  MM

  W poniedziałek 10 października w gmachu Biblioteki Publicznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów honorowych dla autorów wyróżnionych publikacji varsavianistycznych za lata 2010/2011. Nagrody są przyznawane corocznie przez Towarzystwo Miłośników Historii. Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasza publikacja: „Architektura międzywojenna na fotografii. Obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską”, opracowana przez  Marię Miller, Małgorzatę Wornbard i Jolantę B. Kucharską, znalazła się wśród siedmiu uhonorowanych równorzędnym wyróżnieniem.

  Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że razem z nami nagrody otrzymali znakomici publicyści jak: Władysław Bartoszewski za „Życie trudne, lecz nie nudne”, Stanisław Gieysztor za „Moja Warszawa”, Karol Madaj i Małgorzata Żuławnik za „Proboszcz getta”, Andrzej Mężyński za monografię „Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945”, Magdalena Stopa i Jan Brykczyński za „Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy” oraz Halina Tchórzewska-Kabata za „Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844-1944”.

  fot. A.Kowalczuk  Spotkanie prowadził wiceprezes Towarzystwa Miłośników Historii i zarazem przewodniczący Jury prof. dr hab. Andrzej Karpiński.

  Oprócz dyplomów wszyscy nagrodzeni otrzymali pięknie oprawione grafiki warszawskie.

  W trakcie
  spotkania wszyscy autorzy zabierali po kolei głos, a na zakończenie można
  było z nimi porozmawiać przy kawie i herbacie.  Byłysmy szczęśliwe i usatysfakcjonowane docenieniem naszej pracy.
  Sprawozdanie z uroczystości wręczenia nagród w można obejrzeć na stronie Biblioteki na Koszykowej.

  MW

  Filia Biblioteki Głównej -  Biblioteka Wydziału Chemicznego serdecznie zaprasza wszystkich użytkowników zainteresowanych publikacjami z dziedziny chemii do odwiedzania naszej strony internetowej uruchomionej od października 2011 roku pod adresem :


  http://www.bg.pw.edu.pl/bwch/

  Mamy nadzieję, że ta forma komunikacji przyczyni się do jeszcze lepszego kontaktu z naszymi użytkownikami. Będzie dla nich wirtualnym przewodnikiem po Bibliotece i elektronicznych źródłach informacji chemicznej. Strona dedykowana jest studentom i pracownikom Wydziału Chemicznego PW, ale także wszystkim zainteresowanym publikacjami i bazami danych z dziedziny chemii. Na stronie można znaleźć wszelkie informacje o bibliotece, jej bogatych zasobach książek i czasopism. Osobom zainteresowanym przeszukiwaniem elektronicznych źródeł informacji chemicznej przygotowano linki ułatwiające bezpośredni dostęp do wybranych  baz prenumerowanych przez Bibliotekę Główną jak i udostępnianych w modelu Open Access.


  fot.O.Giwer

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej Biblioteki, zaglądania na stronę internetową. Będziemy wdzięczni za Państwa uwagi i sugestie.

  OG

  W dniach 27-29 września w Filii Biblioteki Głównej Bibliotece Wydziału Chemicznego odbyła się wystawa książek naukowych z dziedziny chemii. Wystawę zorganizowała Biblioteka Wydziału Chemicznego wspólnie z firma ABE-IPS. Wystawie towarzyszyła przygotowana dla pracowników Wydziału prezentacja publikacji elektronicznych wydawnictwa Wiley oraz CRC.
  W tym samym czasie Biblioteka Wydziału Chemicznego przy współudziale Oddziału Zbiorów Specjalnych BG PW zaprezentowała wystawę przygotowaną przez Polskie Towarzystwo Chemiczne poświęcone 90 rocznicy jego działalności. Obie wystawy wzbudziły zainteresowanie zarówno władz Wydziału Chemicznego jak i pracowników naukowych.


  fot. O. Giwer

  OG

  Nowy rok akademicki, nowi studenci, nowi użytkownicy Biblioteki.
  Biblioteka nie jest horrorem, jest calkiem przyjazna.  Zapraszamy.


  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS