bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 11.2011

   23 listopada cykliczne spotkanie pracowników bibliotek  Systemu Biblioteczno-Informacyjnego  PW  odbyło się  w  nowych  pomieszczeniach  Biblioteki Wydziału Inżynierii Lądowej. Zebranych powitał Dziekan Wydziału, prof. Henryk Zobel. Kierowniczka Biblioteki p. Ewa Przywóska oprowadziła wszystkich po nowej bibliotece i opowiedziała jak nowa lokalizacja (280 m!) zmieniła pracę bibliotekarzy. Przy kawie i ciasteczkach odbyła się dyskusja dot. m.in. opracowania rzeczowego, projektu repozytorium uczelnianego, roli Rady Bibliotecznej.
  Poniżej kilka zdjęć z nowych pomieszczeń Biblioteki, wyposażonych w nowe sprzęty, czystych, jasnych, przyjemnie zaaranżowanych, cichych i zachęcających do pracy. Podziwiamy i zazdrościmy.


  fot. M.Miller

  MM

  Światowy Dzień GIS-u jest organizowany pod patronatem firmy ESRI, National Geographic Society oraz Association of American Geographers.
  Każdego roku, także i w tym, w dniu 17.11.11 (czwartek), na terenie Politechniki Warszawskiej odbędą się  uroczystości związane z GIS Day 2011.
   Jak podkreśla Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tylko podczas GIS Day 2011 organizowanego przez GEOIDĘ można będzie usłyszeć wykłady najwybitniejszych w Polsce specjalistów z zakresu geoinformacji oraz uczestniczyć w konkursach z fantastycznymi nagrodami. Na obchody GIS Day został zaproszony m. in. Prof. Francis Harvey, który wygłosi referat pt.: „Entering the Post-GIS era: New Opportunities and New Challenges”. Będzie można  wysłuchać również wypowiedzi  p. Jerzego Zielińskiego na temat map, które stanowią fundamentalną część poznania świata, czy też  p. Anny Fiedukowicz dotyczącej „Wirtualnego Przewodnika po Gmachu Głównym PW”.
  Podczas konferencji na temat „Informacja przestrzenna dla Polski i Europy”, która odbyła się w dniach 7-9.11.11 dr Mieczysław Kunz, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, opowiedział o Światowym Dniu GIS w kontekście analizy obchodów w Polsce i jego znaczenia w edukacji geograficznej.  Część przekazanych informacji dotyczyła obchodów Dnia GIS-u 2010.
  Dr M. Kunz podkreślił również wagę obchodów Tygodnia Świadomości Geograficznej (Geography Awereness Week), które corocznie odbywają się trzeciego tygodnia listopada.  Zwrócił on uwagę, że w roku 2000 tylko 4 ośrodki były zainteresowane obchodami GIS Day, natomiast w 2011 ilość ich wzrosła do 23. Obecnie obchody te odbędą się w dniu 16.11.2011 na terenie Uniwersytetu.
  Tydzień Świadomości Geograficznej powstał z inicjatywy National Geographic Society w 1987 roku.  W jego ramach obchodzony jest GIS Day.

  W USA podczas Tygodnia Świadomości Geograficznej nie tylko promuje się literaturę geograficzną, ale również przedstawia się działalność wspólnot, organizacji działających na rzecz edukacji dzieci.
  Na obchody Dnia Gis-u w ramach Tygodnia Świadomości Geograficznej, pod patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz – Waltz  zaprasza również Uniwersytet Warszawski.


  Źródła :

  1. Historia GIS / Dariusz Gotlieb, Robert Olszewski:
  http://geoforum.pl/?menu=46814,46839&link=gis-historia

  2. Stow. Studentów Wydz. Geodezji i Kartografii PW:
  http://geostudent.pl/program

  3. Dzień Gis-u, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: http://www.gisday.umk.pl/program.htm, http://geoforum.pl/?page=news&id=11509&link=gis-day-w-toruniu-po-raz-12-&menu=47096&category=40
  4. Znów rekordowy GIS Day!:
  http://www.esripolska.com.pl/a.360.Znow_rekordowy_GIS_Day_.html

  5. Dzień Systemów Informacji Geograficznej /Joanna Depta, Dominik . W: Alma Mater, nr 120-121, s. 134:
  http://www2.almamater.uj.edu.pl/120/41.pdf

  6. GIS-Day w Bytomiu:
  http://www.bytom.pl/pl/10/1258720607/4

  7. GIS Day w Bytomiu 2011:
  http://www.bytom.pl/pl/10/1319003024/4

  8. Gis-Day 2011, Uniwersytet Warszawski:
  http://www.gisday.uw.edu.pl/GIS_Day_na_UW_program.pdf

  MK

  Biblioteka Główna, włączając się w obchody roku Marii Skłodowskiej-Curie przygotowała wystawę planszową „Polska – sprawy i ludzie. Z korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie”.
  Wystawa jest prezentowana od 7 listopada w kruzgankach Aulii Gmachu Głównego PW, na I p. Będzie ją można oglądać do 18 listopada 2011.
  Strona wystawy znajduje się pod adresem:
  http://www.bg.pw.edu.pl/msc2011/

  Cyfrowa wersja wystawy dostępna jest też w Bibliotece Cyfrowej PW


  fot. M.Miller
  Wystawa składa się z dwóch części, 1 jest poświęcona kontaktom Marii Skłodowskiej z polskimi naukowcami


  Druga dotyczy powstania Instytutu Radowego w Warszawie  Wystawie towarzyszy film „Promieniotwórczość”, zawierajacy nagranie fragmentu wypowiedzi Skłodowskiej


  Na dziedzińcu przed Gmachem Głównym PW można obejrzeć jeszcze jeden obiekt, niezwiązny z wystawą Biblioteki, ale nawiązujący do Marii Curie-Skłodowskiej – instalację „Akcelerator cząstek”,

  MM  Kilka dni temu obchodziliśmy dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Politechnika Warszawska uczciła pamięć swoich pracowników jak zawsze w sposób piękny i bardzo uroczysty. Od rana najpierw odwiedziliśmy grób Stanisława Staszica na Bielanach a potem inne cmentarze warszawskie w tym zabytkowy Cmentarz na Powązkach. O godzinie 13-tej odbyło się składanie kwiatów przy tablicach pamiątkowych w Dużej Auli i w czytelni Biblioteki Głównej gdzie uczciliśmy pamięć naszej koleżanki Pani Grażyny Lipińskiej, która patronuje naszej czytelni. Udział w uroczystościach wzięły władze uczelni oraz bibliotekarze.
  A teraz troszkę historii. Święto Wszystkich Świętych wprowadził papież Grzegorz IV w 834 roku. Podobno w dniu w którym według sprawozdania Mojżeszowego rozpoczął się potop. Święto jest obchodzone zarówno w Kościele katolickim, jaki i episkopalnym i luterańskim. Tego dnia składamy składamy cześć wszystkim świętym w niebie, tym znanym i nieznanym. A oto kilka fotek z naszych obchodów.

  fot. M. Kapica, M. Wornbard

  władze uczelni na Cmentarzu Powązkowskim


  grobowiec Z. Straszewicza

  Składanie wieńców w Dużej Auli

  MW

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS