Prawo autorskie dla bibliotekarzy – kurs

Coś ciekawego dla bibliotekarzy zainteresowanych tematyką prawa autorskiego – darmowy kurs e-learningowy „Copyrights for Librariens”, przetłumaczony i zaadaptowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Kurs dostępny jest pod adresem:
http://moodle.umk.pl/BU

Główne tematy to ogólne zasady prawa autorskiego, kwestie szczegółowe z uwzględnieniem działalności bibliotek, inicjatywy społeczne na rzecz ulepszenia prawa autorskie. Część zagadnień znana, część mniej.
Warte polecenia szczególnie moduły: Zakres prawa autorskiego i Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych – dozwolony użytek chronionych utworów, a w nim dozwolony użytek na rzecz bibliotek.
I w tym rozdziale ciekawa dla wszystkich sprawa udostępniania dokumentów chronionych prawem autorskim, za pośrednictwem komputerów bibliotecznych:
Biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów chronionych
prawem autorskim z komputerów bibliotecznych. Tworzą także strony
internetowe, na których umieszczają materiały, do których możliwy jest
powszechny dostęp za pośrednictwem Internetu. Jeśli materiały te
stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego, a biblioteka nie posiada
stosownej zgody, może ponosić odpowiedzialność za ich udostępnianie.

Wiele krajów, by ograniczyć odpowiedzialność dostawców usług elektronicznych ustanawia wyjątki tzw. safe harbor (bezpieczne
przystanie). W stopniu w jakim uniwersytety i biblioteki możemy uznawać
za takich dostawców oraz tak długo, jak stosować się będą do procedur
określonych w prawie danego kraju, nie będą podlegać odpowiedzialności
„.
Z rzeczy mniej znanych: sprawy umów międzynarodowych i środki ochrony w razie naruszenia praw autorskich.
Kurs wart polecenia, moduły o różnym stopniu zaawansowania w tematyce prawa autorskiego (5 poziomów), słownik, analizy przypadków.

Więcej na ten temat na stronie Ebib oraz stronie kursu.

MM


  • RSS