bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 11.2012

  W dniach 21-23.11.12 zapraszamy do Biblioteki Głównej PW (Gmach Główny, I p. pok.162 C) na  wystawę zagranicznych książek naukowych, zorganizowaną przez Bibliotekę Główną i ABE IPS Sp. z o.o.
  Godziny otwarcia wystawy: 9.00-17.30.
  21go o godz. 14ej nastąpiło otwarcie wystawy.

  fot. M.Miller-Jankowska

  Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej Biblioteka Główna PW przygotowała wystawę „Poznaj władze naszej uczelni”.
  Na plakatach wystawionych w krużgankach Dużej Auli prezentowane są sylwetki 26 przedstawicieli władz PW, Rektora, Prorektorów i Dziekanów, którzy są tez jednocześnie współautorami wystawy, poprzez wypowiedzi o tym jak postrzegają uczelnię, swoją pracę, osiągnięcia zawodowe, zainteresowania, hobby, ulubione przedmioty.
  Wystawa daje możliwość poznania władz PW studentom i pracownikom i pokazuje je od nieco innej niż służbowa, sympatycznej strony.
  Wystawa została otwarta 12 listopada – będzie czynna do 22 listopada. Na wernisażu oglądający mieli okazję poznać osobiście przedstawicieli władz, a także zadać pytania autorce scenariusza i oprawy plastycznej – Dorocie Wojnowskiej (BG PW).

  fot. M.Miller-Jankowska

  MM

  24-25 października odbyła się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego konferencja poświęcona długoterminowej archiwizacji polskiego dziedzictwa cyfrowego. Organizatorem była Biblioteka Krakowskiej Akademii.

  Kilka słów o Akademii – największa uczelnia akademicka niepubliczna w Małopolsce, działa od 2000 r. (wcześniej jako Krakowska Wyższa Szkoła i.m. A. Frycza Modrzewskiego), kilkanaście kierunków studiów, 13 tysięcy studentów z kraju i zagranicy, nowoczesny, funkcjonalny kampus.

  Sam temat konferencji niezwykle aktualny i ważny dla dalszego rozwoju zasobów cyfrowych, ich utrzymania i przechowywania zgodnie ze standardami i wzorcami światowymi. Omawiano techniczne, ekonomiczne oraz prawne zagadnieniami związane z organizacją, budową  i funkcjonowaniem trwałych archiwów cyfrowych, w tym repozytoriów traktowanych jako archiwa dorobku naukowego.

  Przedstawiono rozwiązania: zagraniczne – niemiecki projekt Digital Preservation – KOPAL, oprogramowanie Rosetta Ex Libris na przykładzie ETH w Zurichu i w National Library of New Zeland – i polskie – jeszcze w fazie testowania, dArceo (usługa długoterminowego przechowywania danych źródłowych, PCSS ) i projekt PLATON, oferujący środowisku naukowemu usługę powszechnej archiwizacji.

  Szczególnie ciekawe były referaty prezentujące praktyczne rozwiązania stosowane w bibliotekach akademickich, m.in. „Współpraca Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w zakresie długoterminowej archiwizacji danych”, „Archiwizacja zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej”.

  Interesujące były doświadczenia bibliotek z tworzenia repozytoriów uczelnianych, referaty: „Repozytrium Cyfrowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy jako przykład opracowania, udostępniania i archiwizacji dorobku naukowego wykładowców uczelni” (D.Olejnik, E.Gongała) i „Organizacja i funkcjonalność wiarygodnego archiwum cyfrowego uczelni wyższej na przykładzie Repozytorium Politechniki Krakowskiej” (M. Stąporek).

  Narodowego programu długoterminowej archiwizacji cyfrowego zasobu nauki i kultury dotyczyło wystapienie Anety Januszko-Szakiel z Biblioteki Akademii im. Frycza Modrzewskiego.  Temat   potrzeby utworzenia narodowej strategii ochrony cyfrowego zasobu polskiej nauki i kultury był zresztą jednym z głównych tematów dyskusji, która toczyła się też w kuluarach i na wieczornym spotkaniu „integracyjnym”.

  O konferencji na stronie Biblioteki Akademii Krakowskiej.

  MM

   

   

   

  fot. G. Kiwała. kampus Akademii

   

   

   

   

   

  tablica konferencji

   

   

   

   

   

  na sali obrad

   

   

   

   

   

  spotkanie integracyjne w jednej z krakowskich "piwnic"

   

   

   

   

   

  Kraków wieczorem - Teatr im. Słowackiego

   

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS