bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 2.2013

  Trochę zdjęć ciekawych obiektów bibliotecznych na świecie, budownictwo nowoczesne i oszałamiające pięknem i tchnieniem dziejów zabytkowe gmachy.

   

   

  Kansas City Public Library, Missouri, USA

   

   

  Ecole Normale des Bibliotecaires Archivistes et Documentalistes, Dakar, Senegal

   

   

  Trinity College Library, Dublin

   

   

  Phillips Exeter Academy Library

   

   

  The Oxford Union Library

   

  Moderne Library University at Tokyo

  MM

  W piątek 8 lutego 2013 odeszła od nas Ewa Araszkiewicz. Przepracowała w Bibliotece Głównej PW  40 lat. Jeden z kolegów z Sekcji Digitalizacji wspominał wczoraj jej ślub, ktoś w Informatyzacji pamiętał jak dumnie chodziła w ciąży z Kasią. Uświadomiło mi to, że spędziła z nami najlepsze lata swojego życia. Była ciepłą, serdeczną osobą z uśmiechem, który trudno będzie zapomnieć. W pracy bardzo solidna, taktowna, dyskretna. Prywatnie kinomanka. Uwielbiała dobry film obyczajowy, ale nie pogardziła też romansem. Często dyskutowałyśmy o nowościach sezonu. Kochałyśmy amerykańskie filmy za ich happy end. W życiu happy end bywa rzadko. Myślę, że nie tylko mnie będzie jej bardzo brakować. Wiadomość o śmierci Ewuni jest dla nas wszystkich ciosem. Chcemy wyrazić swój głęboki ból i szczere współczucie dla rodziny. Kasiu, pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć.

  Małgosia W.

  W ostatnim czasie Muzeum Politechniki Warszawskiej zorganizowało interesującą wystawę poświęconą polskiemu architektowi Józefowi Sigalinowi absolwentowi Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1947). Postaci wzbudzającej od lat ogromne kontrowersje. Okres wojny spędził w ZSRR. Wstąpił do Armii Czerwonej a po rekonstrukcji Wojska Polskiego jako oficer sztabowy dotarł pod Lenino. Dwaj jego bracia również architekci zostali zamordowani na Wschodzie. Do Warszawy powrócił w 1945 roku. Powierzono mu wówczas funkcję kierownika grupy operacyjnej, która zajmowała się inwentaryzacją zniszczeń. We wspomnieniach opisuje odnalezienie posągu Zygmunta Wazy z kolumny Króla. Zarzucano mu zażyłość z Bierutem i ślepe oddanie idei komunizmu. Jako naczelny Architekt Warszawy (1951-1957) miał wielki wpływ na kształt odbudowywanej stolicy. Po 1945 współorganizator Biura Planowania i Odbudowy PKWN i Biura Odbudowy Stolicy. Pełnomocnik rządu ds. budowy Pałacu Kultury i Nauki. Współautor pierwszego planu generalnego Warszawy i projektów wielu tras komunikacyjnych w Warszawie: m. in. trasy W-Z z mostem Śląsko-Dąbrowskim, trasy Łazienkowskiej, trasy Armii Krajowej z mostem im. gen. S. Grota-Roweckiego. Współautor przestrzennych koncepcji placów: Zamkowego, Konstytucji, Defilad, Zawiszy. Projektant zespołów mieszkaniowych (m in. osiedla na Mariensztacie zaprojektowanego wspólnie z Zygmuntem Stępińskim i MDM). Współtworzył parki Traugutta i Agrykola oraz tereny zielone wokół PKiN, w rejonie Wisły oraz Świdra. W 1956 podał się do dymisji z funkcji naczelnego architekta Warszawy. Zmarł w 1983 roku. Mimo kontrowersji odegrał znaczącą rolę w powojennych dziejach Warszawy.

  Kilka zdjęć z wystawy:

  MW

  W styczniu 2013 r. uruchomione zostało uczelniane repozytorium i centralny system ewidencji dorobku naukowego  Politechniki Warszawskiej.

  System powstał na bazie oprogramowania opracowanego w Instytucie Informatyki PW, gdzie od 2011. działa system komputerowy do utrzymywania wydziałowego repozytorium dorobku publikacyjnego pracowników (WEiTI).

  Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania publikacji pracowników, prezentowania informacji dotyczących odnalezionych publikacji jak również wykorzystania odnośników podanych w tych opisach do światowych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie. Umożliwia tez generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów dla wybranego zestawu publikacji, które mogą być przydatne do tworzenia wykazów publikacji  danego autora lub instytutu, raportów wydziałowych, ankiety jednostki.

  Biblioteka Główna PW jest odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem uczelnianego systemu ewidencji i repozytorium, współpracując w tym zakresie z innymi jednostkami uczelnianymi. System jest obecnie w fazie wdrożenia. Administruje systemem, czuwa nad jego działaniem i rozwija oprogramowanie zespół z WEiTI.

  System będzie rozwijany jako Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, zawierająca informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych.

  Więcej informacji i wyszukiwarka systemowa dostępne są na stronie domowej BGPW.

  MM
  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS