bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 5.2013

  Konkurs fotograficzny „Politechnika Warszawska znana i nieznana”, zorganizowany przez Bibliotekę Główna, został zakończony ogłoszeniem wyników 17 maja 2013 r.

  Konkurs miał na celu miał na celu spopularyzowanie wizerunku Politechniki Warszawskiej, zwrócenie uwagi na jej historyczny, kulturowy dorobek, na urodę starej i nowej architektury, podkreślenie walorów turystycznych, a także pokazanie codziennych chwil z życia uczelni.
  1 nagrodę otrzymał Sławomir Rogowski

  2 nagrodę otrzymała Karolina Klimecka.


  Przyznano 3 wyróżnienia: Krzysztofowi Zalewskiemu, Janowi Kownackiemu i Izabelli Cząstkiewicz.
  Wyróżnieniem specjalnym przyznanym przez Bibliotekę Główną została nagrodzona Katarzyna Lipińska za zdjęcie „Nad projektem”.


  Więcej informacji oraz nagrodzone zdjęcia można obejrzeć na stronie Biblioteki Głównej.
  Wernisaż pokonkursowy odbędzie się 3 czerwca o godz 13ej w sali 162 C w Gmachu Głównym PW.

  Zaproszenie na wernisaż

  Wybrane fotografie będzie można obejrzeć na ogrodzeniu PW od strony Nowowiejskiej od 3czerwca do 30 września 2013 r. Zapraszamy.

  MM

  20 maja odbyło się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej seminarium „Infrastruktura informacji naukowej w Polsce. SYNAT Uczelniom”,  zorganizowane przez WEiTI przy współudziale Biblioteki Głównej.


  Uczestników seminarium powitał prorektor ds. nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz.


  W wystąpieniu inaugurującym obrady: „SYNAT uniwersalna, otwarta repozytoryjna platforma hostingowa i komunikacyjna sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy” prof. Marek Niezgódka podkreślił, że sytuacja obecna jest diametralnie różna od tej, w której rozpoczęto realizację projektu SYNAT. W Unii Europejskiej komunikowanie treści naukowych w modelach otwartych nie jest już kwestią dyskusji tylko znajduje się w sferze decyzji – wszystkie publikacje, wyniki badań, które finansowane były ze środków unijnych będą musiały być udostępnione społeczeństwu w otwartym dostępie. Jednocześnie rewolucja cyfrowa i otwarty dostęp dają bibliotekarzom szansę odegrania ważnej roli w procesie przekazywania wiedzy. SYNAT ma pełnić rolę centralnej platformy, oferującej dostęp do naukowych repozytoriów, baz i zasobów wiedzy.

  Współpracownicy prof. Niezgódki zaprezentowali portal komunikacji naukowej INFONA, umożliwiający wyszukiwanie i przeglądanie zasobów naukowych z repozytoriów, światowych baz naukowych, Federacji Bibliotek Cyfrowych, bazy NUKAT, Driver i innych.

  Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński w wystąpieniu „Uczelniana baza wiedzy w projekcie SYNAT” omówił rolę repozytoriów uczelnianych w projekcie SYNAT, zwracając uwagę na znaczenie dla uczelni  widoczności repozytorium uczelnianego w sieci światowej.  Prof. Rybiński podkreślił, że repozytorium powinno prezentować to, co aktualnie odbywa się w działalności naukowej uczelni.

  Repozytorium PW,  jego funkcje i możliwości zaprezentował dr Jakub Koperwas z zespołu prof. Rybińskiego.

  Dyrektor Biblioteki Głównej PW Jolanta Stępniak przedstawiła „Doświadczenia z wdrażania repozytorium w Politechnice Warszawskiej”, omawiając też wcześniejsze działania Biblioteki w zadaniu ewidencji dorobku naukowego uczelni.

  Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce zaanalizował dr inż. Grzegorz Płoszajski.
  Koncepcję dziedzinowej bazy wiedzy w zakresie nauk technicznych przedstawił prof. Henryk Rybiński.  Seminarium zakończone zostało krótka dyskusją.

   

  MM

  W Bibliotece Cyfrowej PW dostępne są pełnotekstowe bibliografe wybitnych profesorów przedwojennych i powojennych, m.in. Jana Czochralskiego, Witolda Nowackiego, Tadeusza Urbańskiego.
  W ramach realizowania projektu „Ocalić od zapomnienia. . Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych Politechniki Warszawskiej od początków istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW” przygotowywane są kolejne bibliografie. Jedna z nich „Bibliografia wybranych publikacji profesora Witolda Broniewskiego” została właśnie opublikowana w Bibliotece Cyfrowej PW.  Bibliografia zawiera teksty książek, artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych oraz recenzji, autorstwa Witolda Broniewskiego.

  Witold Broniewski (1880-1939) był uznanym metalurgiem, pionierem badań nad zjawiskiem pełzania metali, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych, profesorem Politechniki Warszawskiej.

  W latach 1914–1919 wykładał metalografię na Uniwersytecie Paryskim. W 1919 wstąpił do Armii Polskiej we Francji (Armii Hallera), z którą przybył z Francji do Polski. W latach 1919–1920 był profesor nadzwyczajnym i kierownik katedry maszyn przemysłowych i chemicznych Politechniki Lwowskiej.   Był również organizatorem Zakładu Metalurgicznego w Katedrze Technologii Metali Politechniki Warszawskiej, którym kierował w latach 1920-1939.

  MM

  Od 29 kwietnia 2013 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej można oglądać wystawę Poznaj Władze naszej Uczelni. Prezentacja odbywa się na I piętrze w korytarzu, przy którym mieści się Biuro Dziekana i Czytelnia Naukowa Biblioteki Wydziału Chemicznego. Wystawa prezentuje 26 sylwetek osób z grona władz Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016. Współautorami prezentowanych plansz są Magnificencja Rektor PW, Prorektorzy i Dziekani, którzy wskazali prezentowane obiekty i odpowiedzieli na pytania kwestionariusza. Autorką scenariusza i oprawy plastycznej jest Dorota Wojnowska (Biblioteka Główna PW).
  Biblioteka Główna PW i Biblioteka Wydziału Chemicznego serdecznie zapraszają wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej na wystawę.

  J.A.

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS