bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 6.2013

  W dniach 19-21 czerwca odbyły się IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy zorganizowane przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej.
  Obrady odbywały się w Auli w Gmachu Głównym PWr. Przy okazji można było podziwiać rozbudowujący się kampus Politechniki Wrocławskiej i dowiedzieć o osiągnięciach uczelni, najbardziej innowacyjnej uczelni w Polsce, na której studiuje najwięcej studentów dziennych i której absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

  kampus PWr

   

  Głównym tematem konferencji były biblioteki naukowe, akademickie, ich uczestnictwo w projektach badawczych, dydaktycznych, wydawniczych, dokumentowaniu dorobku naukowego, możliwość wykorzystania ich potencjału we współpracy z gospodarką.

  Nasze repozytorium PW prezentuje Weronika

  Omawiane były też modele i funkcjonowanie bibliotek naukowych. Dyskutowano nad kwestią otwartego dostępu do treści naukowych.
  Prezentowano nowe doświadczenia i umiejętności bibliotekarzy w kontekście nowych technologii i zmieniającej się roli bibliotek.
  Ważnym tematem była rola i znaczenie widoczności bibliotek akademickich zarówno w sieci (rankingi), jak i w sensie dosłownym – znaczenie fasady, nowego budownictwa bibliotecznego, czy rewitalizacji starych budynków bibliotecznych do nowych potrzeb. Rozwiązania idą w kierunku budowania tzw. trzeciej przestrzeni dla czytelników. W starych budynkach bibliotecznych wykorzystuje się do tego niepotrzebne już magazyny (np. Bodleian Library University of Oxford). Prezentowane były nowe ciekawe budynki biblioteczne – tu Wrocław może się poszczycić 2 budowanymi właśnie bibliotekami: Uniwersytetu i Biblioteką Politechniki, w której trwają prace wykończeniowe. Biblioteka Nauk i Ścisłych i Technicznych PW wyposażona będzie w 570 stanowisk komputerowych, laboratoria, pokoje do projekcji multimedialnych oraz ogromną serwerownię. Znajdą się tu m.in.: Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, biblioteka cyfrowa, internetowe czytelnie, laboratoria badawcze, a także Laboratorium Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

  Nowa Biblioteka PWr

  Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego – w budowie

  Spotkania to były nie tylko ciekawe, świetnie zorganizowane sesje konferencyjne, ale tez i możliwość rozmów i wymiany doświadczeń na imprezach towarzyszących, takich jak uroczysta kolacja, która odbyła się w hotelu im. Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim, zakończona charyzmatycznym wykładem prof. Jana Miodka.

  przedstawicielki BGPW

  wykład prof. Jana Miodka

  A wszystko to w pięknej scenerii Wrocławia, gdzie nie tylko wspaniałe zrewitalizowane zabytki można podziwiać, ale i nowoczesną architekturę, współgrającą z wiekowymi kamienicami i kościołami. A do tego piękna letnia pogoda i zieleń, parki, malownicze mosty statki turystyczne na Odrze, fontanny przed Halą Stulecia, Rynek pełen turystów i mieszkańców, bawiących się do późnych godzin.

  Ratusz

  Katedra

  Ostrów Tumski

  Hala Stulecia (d. Ludowa)

  Jeden z 300 wrocławskich krasnali obok gablotki do ‚wymiany książek’ – w galerii handlowej

   

  Stadion na EURO 2012

  Jeden z Wrocławskich mostów

  Wrocławski Rynek nocą

  Widok Wrocławia z tarasu Katedry

  Prezentacje z Wrocławskich Spotkań dostępne są na stronie Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.

  MM

  fot. M.Jankowski

  CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it

  W Bibliotece Cyfrowej PW  pojawiła się nowa, ciekawa pozycja dotycząca historii Politechniki Warszawskiej – „Zapiski pamiętnikarskie” Jerzego Bukowskiego – wspomnienia profesora i dwukrotnego rektora PW.  Jerzy Bukowski (1902-1982) aeromechanik, konstruktor śmigieł, specjalista w zakresie budowy samolotów i teorii śmigła, uczestniczył też w organizacji szkolnictwa wyższego technicznego w Polsce,był posłem na Sejm w kilku kadencjach.

  „Zapiski pamiętnikarskie” obejmują kilkadziesiąt lat, od dzieciństwa autora po lata 70. XX w. Był to okres wielkich przemian, jak pisał sam Bukowski:

  „Żyłem w tych siedmiu dziesiątkach lat XX wieku, które w przemianach świata,
  naszego kraju i narodu, mojej rodziny, wprowadzały zmiany tak radykalne, że wydaje się
  czasem, iż przeżyłem nie jedno życie, a kilka odrębnych cykli, odrębnych żywotów,
  związanych dość sztucznie, z jedną osobą. Właśnie moją osobą. W stwierdzeniu tym nie ma
  nic odkrywczego. To był los mojego pokolenia. Jednak dzięki temu, że w kolejnych okresach
  mojego życia odgrywałem lub mogłem odegrać rolę wykraczającą poza troskę o sprawy osobistej  egzystencji, moje wspomnienia będą mogły nabrać pewnego znaczenia”.
  „Zgodnie z moim założeniem wybieram dominantę czynników zewnętrznych począwszy od pierwszych lat świadomego życia, aż do lat ostatnich. Taka periodyzacja nie
  uwolni od tematycznej ciągłości w dziedzinie spraw szczególnego zaangażowania (taką sprawą, na przykład, była dla mnie Politechnika Warszawska, taką dziedziną – słabnące i narastające za interesowanie i zaangażowanie w „sprawy publiczne”, taką sprawą był wreszcie do m moich rodziców i mój dom). „

  Jerzy Bukowski rozpoczął pisanie wspomnień w  1967, pisał z przerwami do r. 1980. Po śmierci autora wielokrotnie podejmowano próby opracowania i wydania wspomnień. Udało się dopiero w 2012/13. Materiały zostały zebrane i opracowane przez córkę autora Martę Bukowską-Korol, a następnie  wyedytowane i opracowane w Bibliotece Głównej PW (oprac. tech. Żaneta Jędryka) i umieszczone w wersji cyfrowej w Bibliotece Cyfrowej PW.

  „Zapiski pamiętnikarskie” zostały też wydane w formie drukowanej, w małym nakładzie.

  Książka prezentowana będzie 18 czerwca na uroczystości poświęconej pamięci byłych Rektorów Politechniki Warszawskiej profesora Jerzego Bukowskiego i profesora Marka Dietricha.

   

  MM

  13 czerwca odbyła się w Warszawie, w kinie Iluzjon konferencja „Cyfrowa Kultura 2013″ pod hasłem „Uwolnić archiwum”.

  Sala kinowa – obrady

  Przedstawiono bazy projektów digitalizacyjnych (Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Książki), innowacyjne modele udostępniania dziedzictwa kultury (przedsięwzięcia realizowane m.in. w Narodowym Instytucie muzealnictwa i Narodowym Archiwum Cyfrowym) i prezentacje najlepszych praktyk z projektów realizowanych w ramach programu Kultura+ (projekty digitalizacji zbiorów Wilanowa, ZAmku Królewskiego w Warszawie).


  Odbyły się też 2 sesje warsztatowe, w sesji technicznej 2 ciekawe prezentacje” Najnowsze rozwiązania technologiczne i założenia projektu „Metamorfoza” – europejskiego przewodnika digitalizacji (Digital Center) oraz „Pamięci masowe – najnowsze osiągnięcia i kierunek rozwoju (IBM). W prezentacjach przedstawicieli firmy IBM pokazano m.in. przegląd oprogramowania dla instytucji kultury, zintegrowaną infrastrukturę informatyczną do obsługi zasobów cyfrowych, a także wpływ urządzeń mobilnych na sposób korzystania z dóbr kultury.
  Odbył się też pokaz specjalny firmy i3D, panel dyskusyjny nt. pozytywnych i negatywnych aspektów cyfrowej kultury, a całość zakończona została projekcją filmów „Warszawa 1935″ i „Prawo i pięść”.
  Konkluzje jakie nasuwają się po konferencji, to przede wszystkim to, że w digitalizacji przeszliśmy  z etapu wdrożeń do etapu konsumpcji, a instytucje kultury muszą stosować inne formy udostępniania niż tradycyjne, żeby zdobyć widza. Potrzebne są takie metody udostępniania, które dają odbiorcy kultury możliwość interakcji z obiektami muzealnymi czy archiwalnymi. Cyfryzacja zbiorów nie zagraża brakiem zainteresowania ze strony użytkowników obiektami realnymi, jest raczej przeciwnie.

  wnętrze kina Iluzjon

  hall

  Pokaz skanerów – stoisko firmy Digital Center

  MM

  fot. GK

  3 czerwca odbył się w Bibliotece Głównej PW wernisaż zakończonego 17 maja konkursu fotograficznego – „Politechnika Warszawska znana i nieznana”.
  Laureaci odebrali gratulacje i nagrody, a później wszyscy udali się na wystawę wyróżnionych zdjęć, którą będzie można oglądać do końca września na ogrodzeniu Politechniki Warszawskiej od strony ulicy Nowowiejskiej.
  Informacje nt. wyników konkursu dostępne są na stronie domowej BGPW.

  Poniżej kilka zdjęć z uroczystości (fot. S. Kamiński).

  MM

  W dniu 28.05.2013 roku w Filii BGPW w Płocku odbyła się wystawa książek zagranicznych Wydawnictwa ABE-IPS.


  Wystawę obejrzało wielu wykładowców i doktorantów.


  Dzięki wystawie Filia Biblioteki wzbogaciła się o nowe pozycje angielskojęzyczne.

  AK

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS