bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 9.2013

  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej odnosi pewne sukcesy w rankingach (w dzisiejszych czasach trzeba się chwalić nie czekając, aż nas inni pochwalą ;-) ).
  Otóż w badaniu dotyczącym komunikacji e-mailowej bibliotek znaleźliśmy się wraz z Bibliotekę Uniwersytetu w Białymstoku na 1 miejscu, otrzymując 18 punktów na 20 możliwych (juz 0 punktów było uznawane za ocenę zadowalajacą). Zbadano 41 bibliotek uczelnianych, posiadających stronę internetową i co najmniej 2 kanały komunikacji. Autorka eksperymentu do każdej z bibliotek wysłała 4 emaile różnej treści. Zastosowała 4 kryteria oceny: czas oczekiwania na odpowiedź, poziom merytoryczny odpowiedzi, formę graficzną odpowiedzi i formę językową. W przypadku naszej Biblioteki pochwały należą się przede wszystkim Osrodkowi Informacji Naukowej, gdyż na adres mailowy OINu kierowane były listy.
  Więcej szczegółów oraz tabelka z wynikami dostępna jest na bibliosfera.net, wyniki szczególowe.

  Web of repositories polskie biblioteki cyfrowe

  Inny ranking to znany Ranking Web of Repositories, gdzie Biblioteka Cyfrowa PW znajduje się, co prawda na 424 miejscu wśród światowych repozytoriów i bibliotek cyfrowych, ale jest to 2 miejsce (wraz Z Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową) jeśli chodzi o polskie serwisy cyfrowe. Pierwsze miejsce zajmuje repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – AMUR (182 w świecie) Lista rankingowa zawiera ponad 1500 repozytoriów (w tym bibliotek cyfrowych) na świecie. Polskich znajduje się w rankingu 17, co wydaje się dość mało, biorąc pod uwagę, że chociażby Federacja Bibliotek Cyfrowych gromadzi ponad 100 cyfrowych bibliotek i repozytoriów).

  W rankingu ocenia się przede wszystkim dostępność publikacji cyfrowych, widoczność obiektów w Google i innych światowych wyszukiwarkach oraz stosowanie dobrych praktyk.

  MM

  W sierpniu odbyła się kolejna migracja bazy NUKAT , która zakończyła się powodzeniem. Obecnie pracujemy w wersji 2012.2.2 systemu VIRTUA. Przypominam, że po migracji konieczne jest wgranie nowej wersji i ponowne ustawienie opcji ładowania i katalogowania w kliencie na każdym stanowisku. Osoby, które miały zapisany w zakładkach adres do katalogu NUKAT, muszą pamiętać o zaktualizowaniu linku do iPortalu.


  05 i 09 września odbyło się otwarte webinarium (szkolenie online), na którym omówione zostały nowe i poprawione funkcje systemu VIRTUA. Pokaz skierowany był głównie do bibliotekarzy, dla których VIRTUA nie jest systemem macierzystym. Jeżeli zaistnieje potrzeba powtórzenia spotkania to będzie to możliwe na początku października. W trakcie webinarium można było pobrać plik z przygotowaną prezentacją na temat nowych funkcji. Zainteresowani mogą zgłosić się po dodatkowe informacje do Oddziału Opracowania Druków Zwartych.

  MW

  Liczba publikacji w Bibliotece Cyfrowej PW przekroczyła 11 września 4 tysiące. BCPW działa od 2006 r. Gromadzi cyfrowe wersje książek i czasopism dotyczących historii nauki i techniki, historii Politechniki Warszawskiej i historii Warszawy, a także skrypty, doktoraty, fotografie, publikacje pracowników Biblioteki Głównej PW. W zbiorach są zarówno zdigitalizowane materiały dawne, jak i publikacje powstałe jako dokumenty elektroniczne.
  4000. publikacją w BCPW był zeszyt 1-2 z 1980 r. kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana, czasopisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

  Czasopismo zawierało prace przeglądowe, oryginalne naukowe prace teoretyczne i doświadczalne, komunikaty naukowe, sprawozdania z działalności Towarzystwa, konferencji i sympozjów naukowych.  Od 1998 r. czasopismo ukazuje się pod tytułem Journal of Theoretical and Applied Mechanics i jest dostępne pod adresem
  http://www.ptmts.org.pl

  Numer 1-2 z 1980 poświęcony był profesorowi Witoldowi Nowackiemu w związku z 70-leciem jego urodzin. Profesor Nowacki (1911-1986) specjalizował się w teorii sprężystości i termosprężystości a także mechanice budowli. Wykładał na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej.W latach 1952-55 związany był z Politechniką Warszawska, pełniąc obowiązki kierownika katedry. Był sekretarzem naukowym PAN i członkiem Royal Society.

  prof. Witold Nowacki

  W Bibliotece Cyfrowej PW dostępny jest pełnotekstowy zbiór publikacji prof. Witolda Nowackiego.

  MM

   

  W Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej udostępniona została kolejna pełnotekstowa baza bibliograficzna prac wybitnego naukowca z okresu międzywojennego – profesora Jana Zawidzkiego.

  Jan Wiktor Tomasz Zawidzki (1866-1928), fizykochemik, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1917/18, 1918/1919,  był  znawcą historii chemii, autorem życiorysów znanych uczonych, ale również historykiem-badaczem.
  W pracy naukowej koncentrował się na badaniach nad składem chemicznym warstw powierzchniowych roztworów, składem pary podwójnych mieszanin cieczy oraz nad dynamiką reakcji autokatalitycznych, w wyniku których została podana systematyczna teoria tych reakcji i wytłumaczenie ich mechanizmu drobinowo-kinetycznego.

  Bibliografia  obejmuje 122 prac  (artykułów i książek), których prof. Jan Zawidzki był autorem lub współautorem, z czego 80 daje dostęp do pełnych tekstów dokumentów. Digitalizacja publikacji prof. Zawidzkiego i opracowanie bibliografii jego prac wykonane zostało w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”, w ramach którego prezentowany jest dorobek naukowy wybitnych uczonych Politechniki Warszawskiej od początku jej istnienia do lat 50. XXw.

  W Bibliotece Cyfrowej PW można też znaleźć zbiory zdigitalizowanych prac innych prof. PW, m.in. Jana Czochralskiego, Edwarda Habischa czy z lat powojennych: Ludwika Szperla, Witolda Nowackiego, Zdzisława Pawlaka.

  MM

  Serwis Szukamy.org zajmuje się promocją zasobów cyfrowych polskich bibliotek, archiwów i muzeów, pokazując, że zasoby historyczne mogą być wartościowe i użyteczne także dziś. Szukamy.org, wydawany przez Instytut Kultury Miejskiej, prezentuje bogactwo polskich zbiorów cyfrowych, szczególnie materiałów historycznych, które mogą być wykorzystywane także i teraz do badań naukowych. Celem projektu, inspirowanego przez magazyn The Public Domain Review  jest promowanie domeny publicznej i zachęcanie do korzystania z niej.

  Do działań serwisu mogą włączać się bibliotekarze, archwiści, muzealnicy,zainteresowani digitalizacją, którzy chcieliby informować o ciekawych kolekcjach z domeny publicznej i wspierać działania edukacyjne kierowane do swojego środowiska.

  Wśród najnowszych informacji m.in.:

  pierwsze strony gazet z września 1939

  i materiały o polskim lotnictwie przedwojennym, m.in. o zwycięstwie kapitana pilota Franciszka Żwirki oraz inżyniera pilota Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w 1932 w Berlinie. W rocznicę tego triumfu, 28 sierpnia obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego, ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej w 1993 roku.

  MM

   

   

   

  Lustro Biblioteki (
  http://www.lustrobiblioteki.pl
  /) to portal poświęcony bibliotekom. Można tu znaleźć informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z bibliotekami i czytelnictwem, ciekawych księgozbiorach, nowinach technologicznych, konkursach i akcjach czytelniczych.

  Wśród nowości – wirtualny spacer   po bibliotekach zagranicznych (i 1 polskiej) z Google Street View

  W nowościach technologicznych – ciekawy projekt Waldka Węgrzyna – Elektrobiblioteka, rewolucjonizujący tradycyjną drukowaną książkę.

  Koncepcja Elektrobiblioteki zakłada, że „Książka jest jednocześnie nośnikiem informacji oraz powszechnie zrozumiałym interfejsem”. Zachwoujac wygląd książki i szereg jej cech jest podłączona przez USB do komputera, stając się jednocześnie urządzeniem sterującym tym co wyświetla się na ekranie i interaktywnym e-bookiem.

  Więcej informacji na stronie  Elektrobiblioteki.

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS