bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 11.2013

  W Dniu Święta Politechniki Warszawskiej otwarto w Muzeum PW wystawę „Inż. Julian Adam Majewski. Historia pierwszych stałych mostów Warszawy” (komisarz wystawy: dr Zbigniew Tucholski, Anna Mistewicz). Wystawa prezentuje postać Juliana Adama Majewskiego (1826-1920), architekta, inżyniera budownictwa lądowego i wodnego, twórcy pierwszego polskiego mostu  o konstrukcji stalowej wybudowanego w latach 1865-66 w Kaliszu, zasłużonego dla budowy dróg w Polsce, autora szeregu prac technicznych. Inżynier Majewski nadzorował budowę Mostu Kierbedzia i był projektantem mostu pomocniczego przy tej budowie.  Majewski był tez autorem szeregu prac technicznych. Jedną z nich – „O drogach w Królestwie Polskiem, ich budowie i utrzymaniu” można obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej PW.

  Na wystawie przedstawiono historię pierwszych stałych mostów w Warszawie – Mostu Kierbedzia, mostów kolejowych pod Cytadelą i Mostu Poniatowskiego. Pokazane zostały niepublikowane wcześniej zdjęcia, dokumenty i eksponaty m.in. reprodukcje zdjęć z budowy Mostu Poniatowskiego, autorstwa inż. Józef Bogumiła Ćwikiela, przybory kreślarskie inż. Stanisława Kierbedzia, urządzenia do wiercenia otworów i nitowania oraz wydobyte z Wisły fragmenty Mostu Poniatowskiego wysadzonego w 1944 r. Swój udział w wystawie miała też Biblioteka Główna PW, w postaci planszy poświęconych Trasie WZ, Wiaduktowi Pancera .

  Wystawa będzie prezentowana do 31 stycznia 2014. Więcej informacji na stronie Muzeum PW.

  fot. S. Kamiński

  MM

  Biblioteka Cyfrowa PW udostępniła ok. 200 publikacji prof. Feliksa Kucharzewskiego w postaci kolejnej pełnotekstowej bazy bibliograficznej, prezentującej dorobek naukowy międzywojennych profesorów Politechniki Warszawskiej.
  Feliks Kucharzewski (1849-1935), inzynier, wybitny historyk techniki, specjalista hydrodynamiki i mechaniki budowli,  profesor honorowy Politechniki Warszawskiej, wieloletni redaktor „Przeglądu Technicznego” był autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnych. Profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej został mianowany w 1919 r. i do końca życia prowadził  wykłady z historii mechaniki, kierując jednocześnie Katedrą Mechaniki Teoretycznej. Był jednym z  członków-założycieli Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i do 1926 zasiadał w jego zarządzie. W 1920 zakładał Akademię Nauk Technicznych. Jako historyk nauki badał m.in. dzieje astronomii polskiej XVIII-XIX wieku, m.in. dorobek m.in. Marcina z Olkusza, Jana Brożka i Jana Heweliusza. Dokonał analizy twórczości naukowej Kopernika. Opracował polską bibliografię techniczną do 1874. Zmarł w 1935 r. w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

  Bibliografia prac Kucharzewskiego  obejmuje książki i artykuły jego autorstwa bądź współautorstwa, opublikowane pod nazwiskiem (A), inicjałami (B) oraz pseudonimem autora (C). W każdej części zastosowano układ alfabetyczny. Publikacje wieloczęściowe, ukazujące się np. w kolejnych numerach czasopisma zebrane są w jednym opisie bibliograficznym. Nie uwzględniono tłumaczeń.
  Bibliografia zawiera odnośniki do pełnych tekstów utworów Feliksa Kucharzewskiego.
  Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w PDF jest albo tytuł pracy, albo, w przypadku publikacji wieloczęściowej, numery stron. Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC , natomiast zamieszczone prace profesora Feliksa Kucharzewskiego dostępne są w domenie publicznej.

  MM

  Repozytorium Politechniki Warszawskiej, stanowiące element Bazy Wiedzy PW, działa od 2013 r.  Baza zawiera aktualnie ponad 25 tys. obiektów.
  18 listopada odbyły się w Bibliotece Głównej PW warsztaty poświęcone działaniu Bazy PW . Przedstawione zostały podstawowe założenia i funkcjonalności OMEGA-PSIR na przykładzie Bazy Wiedzy PW.  Autorzy oprogramowania z Instytutu Informatyki WEiTI zaprezentowali zawartość Bazy, możliwości wyszukiwania informacji, importu danych z Internetu. Przedstawiono też formalno-prawne podstawy działania repozytorium.
  Uczestnicy, przedstawiciele polskich bibliotek naukowych, mieli możność aktywnie uczestniczyć w warsztatach, wyszukując informacje, a także ćwicząc wprowadzanie danych do testowej wersji repozytorium.

  fot.S.Kamiński

  MM

  Obchodzimy dzisiaj Święto Politechniki Warszawskiej. 15 listopada 1915 r. nastąpiło otwarcie Politechniki Warszawskiej z językiem wykładowym polskim.  Wcześniej, od 1898 r. uczelnia działała jako  Instytut Politechniczny im. cara Mikołaja II z wykładowym językiem rosyjskim.  Z okazji Święta Politechniki odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu i szereg okolicznościowych imprez m.in. Otwarcie Wystawy „Inżynier Julian Adam Majewski. Historia pierwszych stałych mostów Warszawy” w Muzeum PW, odsłonięcie popiersia Profesora Jana Czochralskiego przed Mała Aula w Gmachu PW i uroczysta sesja naukowa w ramach roku Jana Czochralskiego. Również Biblioteka Główna włączyła się w obchody prezentując wystawę planszową „Życie i dzieło profesora Jana Czochralskiego”.

  Osłonięcie popiersia J. Czochralskiego. fot. S.Kamiński

  Wystawa poświęcona prof. CzochralskiemuOtwarcie wystawy o historii warszawskich mostów w Muzeum PW. Fot. O.Giwer i M.Miller

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS