bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 1.2014

  Kolejna pełnotekstowa baza bibliograficzna, prezentująca dorobek jednego z profesorów Politechniki Warszawskiej okresu międzywojennego – Melchiora Nestorowicza udostępniona została  w Bibliotece Cyfrowej PW: Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza – zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

  Zdjęcie M. Nestorowicza z archiwum NAC

  Melchior Nestorowicz (1880-1939) był wybitnym specjalistą w dziedzinie budowy i utrzymania dróg bitych, inicjatorem modernizacji dróg w Polsce w zakresie stosowania nowych materiałów i nawierzchni drogowych, m.in. betonowych i bitumicznych.  Zajmował się też organizacja administracji drogowej w okresie międzywojennym (m.in. jako dyrektor Departamentu Drogowego w Ministerstwie Komunikacji w latach 20.).  Był autorem projektów trzech ustaw sejmowych: o budowie i utrzymaniu dróg publicznych (1920), o przepisach porządkowych na drogach publicznych (1921) i o PaństwowymFunduszu Drogowym (1931), które obowiązywał przez szereg lat. Melchior Nestorowicz opracował własny plan budowy autostrad (dróg samochodowych), który zakładał budowę prawie 4,7 tys. km szybkich tras. Nie został zrealizowany przed wojna, ani powojnie. Można przyjąć, że w zubożonej wersji realizowany jest obecnie.

  Warto przytoczyć słowa Nestorowicza (1939): „Spychanie zagadnienia drogowego na szary koniec zagadnień państwowych, jakie widzimy od chwili wskrzeszenia Rzeczpospolitej, musi się skończyć, jeśli Polska nie ma być nadal rozbrojona pod względem komunikacyjnym. W rozwiązaniu zagadnienia gospodarki drogowej musi znaleźć się rozwiązanie budowy dróg samochodowych. W przeciwnym razie Polska znajdzie się wkrótce — za kilkanaście lat — poza obrębem Europy cywilizowanej”.

  M. Nestorowicz – plansza biograficzna

  Nestorowicz był profesorem tytularnym na Politechnice Warszawskiej od 1934 r., a od 1936 zwyczajnym w Katedrze Budowy Dróg i Robót Ziemnych, w Latach 1935-37 pełnił funkcje dziekana na Wydziale Inżynierii PW.

  W latach 30. Nestorowicz kierował pracami badawczymi w Drogowym Instytucie Badawczym, działającym przy Politechnice Warszawskiej.

  Był autorem, licznych artykułów publikowanych w Przeglądzie Technicznym, Samorządzie, Inżynierii Rolnej, Wiadomościach Drogowych i Przeglądzie
  Wojskowo-Technicznym, a także podręczników projektowania dróg.

  Więcej w:

  Melchior Władysław Nestorowicz (1880-1939). Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej

  Melchior Nestorowicz (1880-1939). Plansza biograficzna

  Gdyby nie wojna mielibyśmy autostradę do Warszawy i Białegostoku. W serwisie: moja-ostroleka.pl

  MM

  Na stronie Centrum NUKAT pojawił się nowy numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”. Zamieszczone teksty dotyczą przede wszystkim zmian jakie oczekują katalogerów w nowym roku. Należą do nich m. in. nowy standard katalogowania RDA o którym pisze Leszek Śnieżko. Tym razem opisuje stan prac nad wdrożeniem nowych zasad katalogowania w bibliotekach Francji.

  Kolejnym ciekawym artykułem jest relacja ze spotkania bibliotekarzy systemowych z bibliotek współtworzących katalog NUKAT, które odbyło się 12 grudnia 2013 roku. Przedstawiono na nim konkretne rozwiązania wykorzystujące RDA, które będziemy wdrażać w katalogu centralnym.
  Zebranych przywitała Pani Maria Burchard kierownik Centrum NUKAT, która podsumowała jedenastoletnią działalność Centrum i poinformowała, że w 2014 r. funkcję kierownika obejmie Ewa Kobierska-Maciuszko. Następnie pokrótce przedstawiła osiągnięcia zespołu i poinformowała o najbliższych planach do których należą:
  - wdrożenie nowego formatu katalogowania RDA
  - wprowadzenie do KHW haseł ujednoliconych dla nazw geograficznych,
  - opracowanie nowych zasad tworzenia rekordów analitycznych w katalogu co umożliwi użytkownikowi wyszukiwanie informacji o zawartości czasopism, prac zbiorowych itp.
  - zastosowanie języków oryginalnych w opisach bibliograficznych
  - kontynuacja automatycznego scalanie katalogów bibliotek (Mała Autostrada)
  Dalsza część spotkania była poświęcona nowemu formatowi – RDA. Pan Leszek Śnieżko omówił zmiany, które w niedługim czasie zaczną obowiązywać w dotychczasowych zasadach katalogowania. RDA czyli Resource Description &Access to nowy standard katalogowania, który obowiązuje w wielu katalogach na świecie takich jak np. Library of Congress, British Library czy australijska Biblioteka Narodowa. Do przyjęcia zasad RDA przygotowują się biblioteki Finlandii, Holandii, Niemiec, łotewska Biblioteka Narodowa. Centrum NUKAT jest przygotowywane do wdrożenia nowego formatu katalogowania. Pozostałe systemy biblioteczne w tym nasz ALEPH będą musiały same zmagać się z tym problemem. Następnie zostały szczegółowo omówione zmiany jakie będą obowiązywać w rekordach KHW oraz opisach bibliograficznych. Dla zainteresowanych kilka przykładów:
  - w rekordach KHW pojawią się informacje o miejscu urodzenia, zawodzie, płci, rodzinie, języku jakim się posługuje twórca itp.
  - będą tworzone rekordy dla osób fikcyjnych, postaci legendarnych, istot nie będących ludźmi
  - w polu 300 dotyczącym opisu fizycznego nie będą stosowane skróty
  - wprowadzenie ujednoliconego tytułu zbiorczego dla dzieł w polach 700 zamiast jak obecnie 240
  - zniesienie zasady trzech tzn. w opisie bibliograficznym znajdą się wszystkie nazwiska twórców danego dzieła
  - wejdzie zasada „bierz co widzisz” czyli do opisu wejdą wszystkie dane znajdujące się na stronie tytułowej dokumentu
  Spotkanie zakończyło wystąpienie bibliotekarza systemowego Centrum NUKAT Pani Iwony Wiśniewskiej, która omówiła wymagania współpracy i propozycje nowych rozwiązań. Wytknęła nam wiele błędów popełnianych w codziennej pracy jak np. katalogowanie na haśle dla korektora, brak korekty lub robienie jej przez osobę katalogującą. Padła nawet groźba odbierania uprawnień osobom popełniającym zbyt dużo błędów.
  Rok 2014 będzie rokiem nowego formatu, który zacznie obowiązywać w polskich bibliotekach akademickich. Musimy się do niego dobrze przygotować.
  Godny polecenia jest również tekst Iwony Wiśniewskiej na temat zapisu danych w językach oryginału (niełacińskich) w opisach bibliograficznych oraz artykuł Agnieszki Kasprzyk o katalogowaniu społecznościowym, kolaboratywnym. Ponadto polecam ciekawy felieton infografika dotyczący dozwolonego użytku edukacyjnego. Pracownicy bibliotek ciągle mają wątpliwości czy mogą pozwolić użytkownikowi na kserowanie całych książek. Otóż mogą, na potrzeby własne lub znajomych i rodziny. Zgodnie z art. 23 dozwolone jest nieodpłatne (brak korzyści finansowych) korzystanie z dowolnych utworów bez pytania o zgodę posiadacza praw. Możemy kserować, skanować, modyfikować, wykonywać podczas imprez jeśli przyświeca nam cel – nauczanie (edukacyjny). Koniecznie zajrzyjcie do felietonu. W stałej rubryce Biblioteki NUKAT tym razem Biblioteka Muzeum Instytutu Zoologii PAN a w Kąciku Literackim nowości wydawnicze z dziedziny fantastyki.
  MW
  Kwartalnik dostępny na stronie Centrum NUKAT:

  http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/kwartalnik/TU_12_2014_roz.pdf

  MW

  W Bibliotece Cyfrowej PW udostępniona została kolejna pełnotekstowa baza bibliograficzna prezentująca dorobek jednego z profesorów Politechniki Warszawskiej okresu międzywojennego – Wiesława Chrzanowskiego.

  Bibliografia publikacji profesora Wiesława Chrzanowskiego powstała w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW”.  W ramach tego projektu zdigitalizowano większość jego publikacji i udostępniono w powiązaniu z zestawieniem bibliograficznym.

  Fotografia prof. W. Chrzanowskiego – ze zbiorów NAC

  Wiesław Chrzanowski (1880-1940) zajmował się konstruowaniem turbin i maszyn parowych, był wykładowcą politechnik we Lwowie i Warszawie, od. 1919 r. profesorem Politechniki Warszawskiej, kierował Katedrą Maszyn i Turbin Parowych aż do wybuch wojny w 1939 r. W latach 1932/33 był rektorem Politechniki Warszawskiej. Przez krótki okres w 1920 r. był ministrem przemysłu i handlu w W. Grabskiego i W. Witosa. Program rozwoju przemysłu, który opracował, zbliżony do założeń późniejszego Centralnego Okręgu Przemysłowego, nie uzyskał akceptacji ówczesnego premiera W. Witosa.

  Profesor Chrzanowski był wybitnym specjalistą w dziedzinie maszyn i turbin parowych, konstruktorem silników spalinowych, opracował wiele ekspertyz technicznych dla polskich zakładów przemysłowych. Był twórcą szkoły konstruktorskiej, z której wyszło wielu wybitnych specjalistów.

  motor spalinowy (W. Chrzanowski, Cylindry maszyn spalinowych, 1918)

  Należał do wielu organizacji, naukowych i technicznych. Był współzałożycielem i wiceprezesem Akademii Nauk Technicznych, wiceprezesem Zrzeszenia Profesorów Warszawskich Szkół Akademickich.

  Zmarł w 1940 w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Powązkowskim.

  Na podstawie:

  Wiesław Chrzanowski (1880-1940). Oprac. J. Piłatowicz.
  Wiesław Chrzanowski (1880-1940). Plansza biograficzna
  Wikipedia
   

  MM

  Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Główna PW otrzymała medal XXX-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego za cyfryzację polskiej literatury informatycznej.
  W ramach współpracy z PTI w Bibliotece Cyfrowej PW utworzona została Kolekcja Historii Informatyki. W kolekcji znalazły się zdigitalizowane dzieła i dokumenty znaczące dla rozwoju informatyki polskiej. M.in. ksiązki i artykuły prof. Zdzisława Pawlaka, prof. Mieczysława Warmusa, Marka Greniewskiego.

  MM

  Przedłużony został na rok 2014 program Springer Open Choice/Open Access, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w ramach umowy na narodową licencję akademicką na czasopisma Springer.
  Przedłużone zostały jednocześnie umowy na licencje krajowe na dostęp do czasopism Nature i Science, kolekcji czasopism Wiley i Springer (wraz z programem Springer Open Access) oraz baz Web of Knowledge.


  http://images.springer.com/cda/content/image/cda_displayimage.jpg?SGWID=0-0-16-717970-0

  Program Springer Open Choice w ramach licencji narodowej umożliwia polskim naukowcom  publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie Open Access. Autor może wybrać metodę publikacji (tradycyjna czy OA). Artykuły po po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access,  gdyż koszty ich publikacji są ponoszone przez instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy publikujący w tym modelu zachowują prawa autorskie,  zgodnie z licencją „Creative Commons Attribution” (CC BY). Autor podpisuje z wydawcą czasopisma umowę, w której przenosi autorskie prawa majątkowe na wydawnictwo, jednocześnie w umowie zobowiązuje wydawcę do udostępniania utworu w modelu otwartym i wersji elektronicznej czasopisma. Ostateczna elektroniczna wersja artykułu udostępniana przez wydawcę może być też archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, czy w innym otwartym repozytorium naukowym. Pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą udostępnić swoją pracę w repozytorium PW. Z programu narodowego mogą korzystać autorzy  posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej, publikujący swoje artykuły w tzw. hybrydowych czasopismach Springer (pozwalających autorowi na wybór zasady publikacji).

  Informacja o programie Springer Open Choice dla Polski znajduje się na serwerze wydawcy: www.springer.com.   Wydawnictwo Springer we współpracy z ICM opracowało prezentację (w wersji dla Polski) pokazującą sposób korzystania z opcji Open Access przez autora: Open articles at Springer.

  Więcej informacji na stronach ICM:


  http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html


  http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#aktualizacje

  MM

   

  Dnia 15 stycznia 2014 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne emerytowanych pracowników Biblioteki Głównej oraz sieci bibliotecznej Politechniki Warszawskiej. Przybyłych gości oraz pracowników Biblioteki powitała Pani Dyrektor Jolanta Stępniak. Atmosfera spotkania była bardzo ciepła i serdeczna. Mamy nadzieję, że starannie przygotowane przez nas świąteczne dekoracje się podobały, a poczęstunek smakował. Bardzo się staraliśmy. Wszystkim pracownikom Biblioteki i szczególnie naszym kochanym emerytom składamy jeszcze raz życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia, niezawodnego zdrowia i radości. Do zobaczenia za rok.

  fot.: M.Miller-Jankowska, O. Giwer, S. Kamiński, A. Kowalczuk

  Więcej zdjęć ze spotkania: tutaj

  MW

  W Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej udostępnione zostały prace Stanisława Noakowskiego – rysunki, albumy, reprodukcje. Stanisław Noakowski (1867 – 1928) – architekt, malarz, rysownik, historyk sztuki, urodził się w Warszawie, uczył we Włocławku, a studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu.  W Rosji spędził 20 lat, wykładając na Moskiewskiej Uczelni Malarstwa, Rzeźby i Architektury.

  Po I wojnie wrócił do Polski,  związał się z Politechniką Warszawską (profesor od 1919 r. ), przez trzy lata był dziekanem Wydziału Architektury, wykładał historię architektury nowożytnej oraz historię sztuki. Był nie tylko cenionym wykładowcą, ale i znakomitym rysownikiem, wrażliwym na piękno w architekturze. Podczas wykładów i  odczytów przekazywał wiedzę o dziejach architektury ilustrując je rysunkami kredą na tablicy.  Tworzył cykle kolorowych rysunków na temat architektury europejskiej wszystkich epok i stylów. Charakterystyczne dla jego twórczości są projekty dworków wiejskich i mauzoleów parkowych. Malował tuszem, sepią i akwarelą.

  Wnętrze Wawelu z arasem, plansza barwna całostronicowa, Arkady, październik 1935

  W 1923 r. nagrodzony przez Polską Akademię Umiejętności za cykl rysunków z Wawelu.  Wystawiał swoje prace zagranicą,  w 1921 r. w Londynie, w latach 1922-1925 w Paryżu, 1924-1928 w Pradze, Wiedniu, Budapeszcie, Londynie i Amsterdamie.

  Prace architektoniczne Noakowskiego to: Kapliczka grobowa rodziny Koczubejów na cmentarzu Nowodziewiczym w Petersburgu (1888), Kapliczka dla serca T. Kościuszki w Rapperswilu (1895), dwa nagrobki w katedrze włocławskiej biskupów: Aleksandra Kazimierza Bereśniewicza i Henryka Piotra Syreńskiego.

  Więcej w:

  Przedmowa do „Prace profesora Stanisława Noakowskiego – zestawienie bibliograficzne, rysunki i pełne teksty wybranych publikacji

  Wikipedia

  MM

   

   

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS