bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 6.2014

  Wyniki referendum pracowniczego w BGPW w sprawie pracy w niedzielę:
  Udział wzięły 83 osoby (na 103 upoważnione)
  Na pytanie: „czy chcesz pracować w niedzielę?”
  61 odpowiedziało NIE
  22 odpowiedziało TAK

  Szczegóły referendum zapisane są w oficjalnym protokole.

  wykres

  Czy chcesz pracować w niedzielę? – odpowiedzi

  W dniu 16 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia mgr Elżbiecie Dudzińskiej Medalu Politechniki Warszawskiej za wkład w rozwój Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i zapewnienie jej czołowego miejsca w kraju.

  _DS498_rektor

  Pani Elżbieta Dudzińska rozpoczęła pracę w Politechnice Warszawskiej w 1966 roku, a w latach 1993-2003 pełniła funkcję Dyrektora Biblioteki Głównej.

  _DS556_wreczenie

  _DS564_przemowa
  W tym okresie rozbudowano Bibliotekę Główną (nadbudowa zaprojektowana na potrzeby Biblioteki, z wolnym dostępem do zbiorów), wdrożono komputerowy zintegrowany system biblioteczny Aleph, prowadzono koordynację importu czasopism w skali kraju, zorganizowano i przystąpiono do pierwszego w Polsce konsorcjum zapewniającego dostęp do 400 pełnotekstowych czasopism elektronicznych w systemie on-line.

  _DS560_zmedalem_DS569_zkwiatami
  Przyznanie Medalu stanowi wyraz uznania za całokształt pracy zawodowej i wieloletnie działania na rzecz Biblioteki Głównej i Politechniki Warszawskiej.

  _DS470_medal
  Medal Politechniki Warszawskiej został ustanowiony w 1998 roku. Po raz pierwszy przyznano go pracownikowi biblioteki.

  _DS_Zkwiatami2_DS588_publGK1591_publGK1633_zalbumemGK1637_rozmowaGK1648_rozmowa2EM

  Fot. G. Banaszak (1-9) i G. Kiwała (10-12)

  W dniach 26-27 czerwca 2014 roku odbędzie się  na terenie Biblioteki Głównej Referendum zorganizowane przez Związki Zawodowe działające w PW, dotyczące pracy w niedzielę w BGPW. Wszyscy pracownicy będą musieli się zdecydować czy zgadzają się na pracę w niedzielę. Nasza zgoda pociągnie za sobą konsekwencje, zapisane w Regulaminie Pracy BGPW.  Od tego momentu wszyscy pracownicy, w razie potrzeby,  będą zobowiązani do pracy w soboty i niedziele w ramach obowiązków służbowych. Dodatkowe wynagrodzenie za tę pracę będzie zależało od sytuacji finansowej Biblioteki i decyzji Dyrekcji. Zapraszamy do dyskusji na ten temat na forum naszego bloga.

  MW

  urna

  pik2

  Fot. T. Gumołowska

  W sobotę 7 czerwca br. w Pałacu Staszica, odbył się V Warszawski Piknik Archiwalny. Tegorocznemu spotkaniu przewodziło hasło „Warszawa w kalejdoskopie archiwów. Klimaty warszawskie”.

  pik3
  Prawie trzydzieści instytucji współorganizujących imprezę – głównie archiwów, muzeów, bibliotek (w tym po raz czwarty Biblioteka Główna PW) zapewniło uczestnikom możliwość udziału w ciekawych wykładach i prelekcjach o historii stolicy oraz spotkaniach z ekspertami z dziedziny archiwizacji i ochrony zbiorów. Odwiedzający mogli oglądać wystawy, uczestniczyć w grze miejskiej i wielu konkursach. W Pałacu Staszica odbywały się również projekcje filmowe o tematyce warszawskiej, przypominano też dawne słuchowiska radiowe.

  pik6
  W ramach Pikniku można było zwiedzić Muzeum Gazownictwa, warszawskie Filtry, Muzeum Drukarstwa, obejrzeć wystawy w Pałacu Raczyńskich.
  Wpisując się w tematykę tegorocznej imprezy Biblioteka Główna przygotowała i zaprezentowała wystawę planszową pt. „Kurier Warszawski! Obrazki z życia miasta – XIX w.” Nasza wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem zwiedzających.

  pik1

  pik4

  pik5

  JK

  19-20 maja odbyły się w Wiedniu 3cie warsztaty LIBER „Keeping Data: the proces of data curation”.
  Konferencja odbywała się na Uniwersytecie Wiedeńskim, a wśród organizatorów, oprócz Biblioteki i Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego i Stowarzyszenia Europejskich Bibliotek Naukowych , znalazły się m.in.: Biblioteka Narodowa Austrii, Biblioteka Narodowa Holandii, Uniwersytet w Leiden.

  univ3

  Budynek Uniwersytetu Wiedeńskiego, jednego z najstarszych w Europie. W 2015 r. Uniwersytet bedzie obchodzić 650 rocznicę powstania. Wśród absolwentów ma 15 laureatów Nagrody Nobla. Main Building powstał w 1884 r.

  Zarządzanie obiektami cyfrowymi (artykuły, bazy danych, zdjęcia, strumienie danych, multimedia) a także danymi dot. obiektów nie cyfrowych (autorzy, instytucje, zespoły lokalizacje) jest jednym z kluczowych obecnie zadań w naukowych i administracyjnych działaniach instytucji akademickich.
  Jednoznaczna lokalizacja i i zapewnienie dostępu do zasobów cyfrowych , powiązanie z nimi metadanych (np. autorów , odpowiednie osoby , instytucje, grupy badawcze , projekty, jednostki administracji organizacyjne) jest podstawowym wymogiem w zarządzaniu , dostępie , ponownym wykorzystaniu , pobieraniu i archiwizacji ogromnej ilości cyfrowych zasobów kulturowych i naukowych.

  univ_patio

  Uniwersyteckie patio zachęca do odpoczynku a tez i nauki w miłym otoczeniu

  Wraz z rosnąca falą Big Data (duże, zmienne, różnorodne zbiory danych, których przetwarzanie i analiza prowadzi do zdobycia nowej wiedzy) znaczenie tej kwestii znacznie wzrosło. Uczelnie muszą podjąć działania i opracować kompleksowe plany zarządzania danymi. W dużej mierze dotyczy to dokumentowania i udostępniania dorobku naukowego przy pomocy repozytoriów.
  Tym zagadnieniom poświęcona była wiedeńska konferencja.

  uniw_hall

  Uczestniczki konferencji z Biblioteki Głównej PW – Maria M-J i Mirka L-T – w hallu Main Building

  Wśród prezentowanych w referatach przykładach rozwiązań stosowanych na uczelniach w planowaniu zarządzania danymi warto wyróżnić Uniwersytet w Leiden, którego Biblioteka współpracowała z dwoma holenderskimi centrami danych Dans i 3TU oraz biurem ds. badań naukowych. W wyniku tej współpracy powstał portal zarządzania danymi, a dwaj bibliotekarze pracujący w tym projekcie zyskali miano ‘bibliotekarza danych’ (data librarian). Wiedza bibliotekarzy okazała się przydatna w opracowaniu uzyskiwanych od naukowców danych, wykorzystywanych przez agencje finansujące badania.

  uniw_schody

  Schody w budynku Uniwersytetu Wiedeńskiego nasuwaja pewne skojarzenia, są jednak bardziej monumentalne niż w naszej PW

  O projekcie CAP GEMINI i doświadczeniach bibliotekarzy akademickich, uczących się zarządzania ogromnymi zasobami danych od specjalistów z innych sektorów i branż mówił Hans van Grieken (Business Innovation at Capgemini, Delft University of Technology).

  ML_przed_Sala

  Przed salą w której odbywała się konferencja

  kampus1

  To też kampus Uniwersytetu Wiedeńskiego

  Projekt „e-Infrastructures Austria” przedstawiony w prezentacji Paula Budroniego (Vienna University Library and Archive Services) ma rozwiązać problem koordynacji i ciągłego rozwoju zasobów cyfrowych w zakresie badań i nauczania austriackiego środowiska akademickiego. Głównym celem tej inicjatywy środowisk naukowych , bibliotek i usług informatycznych wszystkich krajowych uczelni i innych instytucji naukowych jest opracowanie systemu wspólnego rozwijania wiedzy i dzielenia się zasobami poprzez budowę lokalnych repozytoriów. Celem jest udostępnienie zasobów wiedzy wszystkim instytucjom biorącym udział w projekcie.

  sala2

  Konferencja odbywała się w Małej Sali Ceremonialnej

  Problem interoperacyjności danych, rozwijających się lawinowo cyfrowych zasobów informacyjnych , nowych technologii i urządzeń w naszym codziennym życiu i demokratycznego podejścia w dostępie do informacji, w kontekście społeczeństw informacyjnych i krajów rozwijających się poruszył w swej prezentacji Ayhan Kaygusuz (Istanbul Sehir University).
  O rozwoju światowej infrastruktury informacyjnej, udostępniającej wiedzę naukową mówił Norbert Lossau (Georg-August-Universität Göttingen), podkreślając znaczenie utworzenia infrastruktury, która wychodząc od lokalnych , krajowych baz obejmie globalne zasoby. W ostatnich latach podjęto w wielu regionach na całym świecie działania prowadzące do tworzenia sieci repozytorium. Sieci te stanowią istotną warstwę treści naukowych w systemie infrastruktury badawczej, zapewniając dostęp do wyników badań, danych i innych treści naukowcom i innym użytkownikom na świecie. Repozytoria stają się ważnym źródłem informacji dla rządów, instytucji finansujących i gospodarki. Takim globalnym przedsięwzięciem może okazać się COAR, konfederacja repozytoriów Open Access, której celem jest dostosowanie sieci regionalnych repozytoriów do w skali globalnej, umożliwiając wymianę danych między nimi oraz znacznie poprawiając dostęp do treści w regionach.

  narodowa2

  Biblioteka Narodowa Austrii

  O innej globalnej inicjatywie – projekcie PERSIST mówił Marco de Niet (Digital Heritage Netherlands) . Projekt powstający we współpracy UNESCO, ICA , IFLA i Den ma doprowadzić do stworzenia globalnej cyfrowej „mapy drogowej” dla długoterminowego dostępu do dziedzictwa cyfrowego . PERSIST ma na celu wzmocnienie stabilności społeczeństwa informacyjnego poprzez ustanowienie ciągłości ochrony i zapewnienie dostępu do informacji cyfrowej. Odnosi się do instytucji rządowych, instytucji pamięci , organizacji pozarządowych i międzyrządowych oraz środowiska akademickiego. Ostatecznym celem ma być platforma stałego dialogu między tymi stronami.
  Również Komisja Europejska (prezentacja Carlosa Morais-Pires’a, European Commission), we współpracy z państwami członkowskimi UE poszukuje sposobu stworzenia europejskiej infrastruktury informacji naukowej, jako cennego w przyszłości zasobu dla nauki i edukacji (m.in. ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horison 2020). Podstawowe kwestie jakie trzeba rozwiązać tworząc globalną sieć europejska danych naukowych, umożliwiająca podzielenie się zasobami i ich ponowne wykorzystanie, to:
  • W jaki sposób dane mogą być połączone w jedną sieć
  • Jak zaprojektować i skonfigurować zarządzanie danymi w skali globalnej
  • W jaki sposób Unia Europejska może odgrywać wiodącą rolę w procesie uruchamiania i kierowania tego globalnego trendu
  Te wspólne działania, międzynarodowe projekty łączące różne zasoby informacyjne, kulturowe, naukowe, tworzenie globalnych platform wiedzy, stają się obecnie dominującym trendem.

  I jeszcze kilka zdjęć z pięknego Wiednia.

  dzielnica_muzeow

  Dzielnica Muzeów

  hofburg

  Hofburg

  centrum_konf_dunaj

  Widok na Centrum Konferencyjne z wieży widokowej Donauturm

  wieze_widok_wzgorza2

  Widok na nowy Dunaj i Dunaj właściwy- w tle wzgórze Kahlenberg

  wieza_widok_stary_dunaj2

  Widok z wieży widokowej na Stary Dunaj

  kursalon2

  Stadtpark i Kursalon, otwarty w 1867 r., miesjce koncertów od czasów braci Strauss

  MM

  Zapraszam do lektury nowego numeru „Tytułu Ujednoliconego”. W rubryce biblioteki NUKAT-U tym razem ukazał się tekst o Historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Do ciekawszych artykułów należy sprawozdanie autora z wizyty w Białoruskiej Bibliotece Narodowej. Modne są teraz tematy dotyczące infrastruktury bibliotek i dlatego zachęcam do zapoznania się z projektem tego budynku. Jako ciekawostkę dodam, że główna bryła budynku ma kształt diamentu o wysokości ok. 73 metrów. Największe wrażenie robi w nocy, ponieważ pokryta jest panelami LED imitującymi blask prawdziwego diamentu. Może też pełnić funkcje ogromnego ekranu. Kolejnym super tekstem jest „Pan Komputerus – na drodze zgubnej ewolucji” czyli osobnik zgarbiony, spędzający dużo czasu przed komputerem w pracy i w domu. Autorka opisuje zestawy prostych ćwiczeń, które możemy wykonać w pracy aby podreperować swoje zdrowie. W stałej rubryce Warsztat Katalogera znajdziemy praktyczne rady na temat współkatalogowania oraz dla wtajemniczonych, informacje o Hasłach wzorcowych dla imprez. Ponadto szczególnie polecam wspomnieniowy tekst Marii Burhard O Annie Paluszkiewicz. Nie brak też artykułów na czasie czyli „Warto otworzyć się na zmiany” oraz „IBUK Libra: rekordy bibliograficzne zgodne z normami NUKAT-U”. Wiosenny numetr kwartalnika po raz pierwszy jest udostępniony na zasadach wolnej licencji Creative Commons.
  Kwartalnik dostępny na stronie Centrum NUKAT:

  http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/kwartalnik/TU_NR_13.pdf

  MW

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS