bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 10.2014

  Konkurs architektoniczny zorganizowany przez Politechnikę Warszawską ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, został rozstrzygnięty w miniony czwartek.
  Chodzi o rozwój terenu od pl. Politechniki do Trasy Łazienkowskiej i stworzenie nowoczesnego kampusu centralnego PW.
  Z 25 prac konkursowych dwie równorzędne II nagrody zdobyły pracownie 22 architekci i Bulanda&Mucha. Nie przyznano I nagrody. Wyróżniono kilka prac.

  plansze
  Wystawę projektów można obejrzeć w gmachu Mini. Zachęcamy do oglądania.
  Nam najbardziej podobała się propozycja jednej z dwóch nagrodzonych pracowni, w której projekcie w centralnym punkcie znajduje się budynek Biblioteki – ten kwadratowy budyneczek w centralnym miejscu z kółkiem (atrium?) w otoczeniu zieleni.

  proj1b_wid

  Tak wyglądałby gmach Biblioteki – obrazek z gazeta.pl

  proj1b

  W kilku innych projektach Biblioteka też ma osobną siedzibę lub współdzielony z centrum konferencyjnym budynek.

  Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 5 listopada o godz. 18ej w gmachu Matematyki.

  Więcej informacji, fotorelacja i wyniki konkursu na stronie Politechniki Warszawskiej oraz na stronie gazeta.pl

  MM

  Jak co roku, przed Dniem Wszystkich Świętych uczczono pamięć zmarłych profesorów Politechniki Warszawskiej składając kwiaty na ich grobach na cmentarzu powązkowskim i ewangelicko-augsburskim.
  Uroczystości okolicznościowe odbyły się też na terenie PW i w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Zapalono znicze i złożono wieńce przy tablicach upamiętniających generała Stefana Grota Roweckiego, Tadeusza Zawadzkiego-Zośkę oraz studentów PW – żołnierzy Podziemia.

  grot2

  wieniec2

  zoska
  W Czytelni Biblioteki Głównej złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Grażynie Lipińskiej, ppłk Armii Krajowej, kustoszowi Biblioteki Głównej PW.

  tabl_lip3
  Obok tablicy powieszone zostały dwie plansze informacyjne ukazujące koleje życia i działalność Grażyny Lipińskiej. Plansze można też obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej PW.

  glipinska

  fot. S. Kamiński, M. Miller-Jankowska

   

  Od 6 października w Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku czynna jest wystawa obrazów, wybitnego płockiego plastyka : Stanisława Makulińskiego.

  wystawa_plockWystawa cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

  Artyście dziękujemy za wyrażenie zgody na pokazanie zdjęć obrazów na naszym blogu.

  fot021 fot022
  fot002 fot003
  fot004 fot005
  fot006 fot007
  fot010 fot011
  fot001 fot012
  fot013 fot014
  fot015 fot016
  fot019 fot020
  fot023 fot025

  Więcej informacji o artyście:

  Stanisław Makuliński urodził się w Płocku 06.06.1938 roku. Ukończył w Płocku Szkołę podstawową nr 8, potem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Dział Grafiki w Łodzi w roku 1958. Po ukończeniu Liceum przez rok pracował w Studiu Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi .Po powrocie do Płocka  pracował w Stoczni Płockiej, w Wydziale Kultury Miasta Płocka, w Domu Kultury Petro – Budowy  na Białej, w Płockiej Fabryce Maszyn Żniwnych. Tam wydał „Katalog  części rolniczych”.

  Jest twórcą:

  1.  portretu Władysława Jagiełły w Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku
  2.  medali okolicznościowych dla Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku, Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Przedsiębiorstw: „Izokor” , „Petrobudowa” w Płocku,  Urzędu Miasta Płocka.

  Dzisiaj jest na emeryturze i mieszka z żoną Beatą w siedlisku pod Płockiem/k Dobrzykowa .

  AK

  Open Access Week 2014

  2 komentarzy

  W dniach 20 – 26 października 2014 r. obchodzony jest na świecie  Open Access Week – Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu, otwartej nauki. Tematem przewodnim tegorocznej, ósmej już edycji Open Access Week jest ‚generation open’,  nawiązujący do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w Internecie, otwartego dostępu do nauki i edukacji.  Społeczność akademicka ma okazję pokazania studentom, że mogą wiele zrobić dla otwartej nauki, a otwartość zasobów jest korzystna dla ich kształcenia i rozwoju naukowego.
  OA_2014W ramach Tygodnia odbędzie się szereg imprez, promujących otwarty dostęp do nauki i edukacji.
  Biblioteka Główna PW organizuje 20 października seminarium „Otwarta nauka”. Omawiane będą m.in.  problemy związane z unikaniem plagiatu i dozwolonym użytkiem w publikacjach naukowych oraz otwartymi surowymi danymi i wynikami badań. Zapraszamy.
  OA
  Więcej informacji na temat Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki.

  MM

  8-10 września odbyła się w Gdańsku i Sopocie VII Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji cyklicznie organizowanej przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki Gdańskiej były Inspiracja-Integracja-Implementacja.  Szczególowiej: inspiracje czyli nowe możliwości w zakresie tworzenia zasobów informacyjnych i związanych z nimi usług, integracja rozproszonych zasobów oraz ich intensywna implementacja w Systemach, Aplikacjach i Usługach dla Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wpisanie tych priorytetów w program finansowania nauki, jak i rozwoju społecznego w perspektywie najbliższych lat. Tematy wystąpień dotyczyły upowszechniania informacji i prezentacji aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki, ale też dla społeczeństwa informacyjnego.

  info1

  Budynek Wydziału EITI PG, w którym odbywała się konferencja

  PW

  Imponujący zabytkowy gmach Politechniki Gdańskiej. W tym roku mija 110 lat istnienia w tych murach uczelni technicznej.

  Referat plenarny „Uczelniane bazy wiedzy w projekcie SYNAT – doświadczenia Politechniki Warszawskiej” wygłosił profesor Henryk Rybiński (WEiTI PW).  W wystąpieniu, prezentując doświadczenia PW z tworzenia uczelnianej bazy wiedzy, zwrócił uwagę na aspekt widoczności w sieci dokonań naukowych i znaczenie systemów, w których naukowcy budują swoje profile. Niewystarczające już jest samo repozytorium instytucjonalne, potrzebne są wielofunkcyjne bazy wokół repozytorium zawierające pełną wiedzę o działalności naukowców i jednostek naukowych uczelni. Baza powinna umożliwiać prezentację pełnej informacji o naukowcu i różnych aspektach jego działalności naukowej. Informacje  nie powinny być ograniczone do tego co jest wprowadzane ręcznie, baza powinna kompletować wiedzę o naukowcu z różnych systemów i serwisów naukowych występujących w Sieci.

  HR

  W sesji poświęconej bazom bibliotecznym Mirosława Lewandowska-Tranda przedstawiła prezentację „Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej -współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni” (współautorki: Olga Giwer, Maria Miller-Jankowska).  Prelegentka zreferowała działania Biblioteki Głównej przy powstaniu i wdrażaniu repozytorium i Bazy Wiedzy PW, szczegółowiej omawiając też funkcje i możliwości Bazy Wiedzy PW.

  ML_Info

  Nasza koleżanka odpowiada na pytania – fot. ze strony konf. INFOBAZY

  W sesji tej o repozytoriach uczelnianych mówili tez Beata Korzystka, Krzysztof Ober, prezentując koncepcję i organizację Centralnego repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej, a także Anna Komperda, Barbara Urbańczyk omawiając bazę dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej – DONA.Wszystkie prezentacje i wystąpienia można obejrzeć na stronie konferencji INFOBAZY

  Konferencja była znakomicie zorganizowana, dodatkową atrakcją były imprezy towarzyszące, integrujące uczestników konferencji i umożliwiające wymianę informacji i doświadczeń z dziedziny baz naukowych w atmosferze swobodniejszej niż na obradach.

  taw

  Uroczysta kolacja odbyła się w Tawernie Orłowskiej

  klif

  położonej w pięknym miejscu pod Orłowskim Klifem

  galeon

  Nastrojowy wieczór drugiego dnia konferencji – rejs galeonami „Czarna Perła” i „Lew”

  I jeszcze kilka obrazków z pięknego Gdańska

  spichlerz

  neptun

  cen

  Europejskie Centrum Solidarności – otwarte we wrześniu 2014 – warto odwiedzić!

  cen2

  ECS – wystawa stała poświęcona historii Solidarności i ruchów opozycyjnych

  cen4

  Wnetrze ECS – ogród zimowy, na piętrze Biblioteka – ok. 20 tys. vol książek i 6,5 tys. czasopism

  MM

  W dniu 06.10.2014 została udostępniona zwiedzającym, w Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku, wystawa obrazów, wybitnego płockiego plastyka : Stanisława Makulińskiego.

  plock_malarstwo

  Stanisław Makuliński urodził się w Płocku, jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, Dział Grafiki w Łodzi.
  Przez całe życie związany jest z Mazowszem.
  Jest członkiem Płockiego Towarzystwa Naukowego, wybitnym artystą, projektantem wielu medali okolicznościowych.

  AK

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS