bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 10.2015

  Ciekawym przykładem nowoczesnej architektury bibliotecznej jest nowa część Biblioteki Publicznej na Koszykowej rozbudowana w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską.
  Kilka zdjęć pokazujących nową przestrzeń dla czytelników w Bibliotece na Koszykowej (fot. E. Mroczek).

  foto1foto2foto3foto4foto6foto7

  8 Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu  przebiega w tym roku 19-25 października. Jak co roku wydarzenie  to służy propagowaniu otwartego dostępu do zasobów naukowych, edukacyjnych i kultury. Instytucje naukowe,  uczelnie, instytuty badawcze,  również biblioteki, muzea i archiwa w ramach Open Access Week  prowadzą akcje wspierania idei otwartości.

  Tematem tegorocznego Open Access Week jest „Open for Collaboration”  – otwarcie na współpracę.

  OA_SEMINARIUM_PSIR

  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej wraz z  Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych zorganizowała z tej okazji w dniach 20-21 października  II Ogólnopolskie Seminarium uzytkowników oprogramowania uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR.  Celem spotkania jest prezentacja oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR , doświadczeń jego użytkowników, funkcjonalności oprogramowania dla promocji osiągnięć naukowych oraz jego spójności z wymaganiami Systemu Informacji o Nauce i wdrożonymi modułami sprawozdawczymi w systemach POL-on i Polskiej Bibliografii Naukowej. Hasło przewodnie tegorocznego Open Access Week „Open for Collaboration” zgodne jest z  założeniami oprogramowania Omega PSIR, które powstało w ramach projektu SYNAT i jest dostępne bezpłatnie.

  MM

   

  Od 1 października 2015 możemy korzystać z nowej strony Centrum NUKAT. Nowości na które warto zwrócić uwagę to m.in.:
  1. w „Warsztacie katalogera”
  - dostęp do rekordów usuniętych z bufora
  - dostęp do bazy „Zmiany tytułów wydawnictw ciągłych”
  2. w „Szkoleniach”
  - harmonogram planowanych szkoleń
  - formularz „Zaproponuj szkolenie”
  3. czat informacyjny (dostępny w godzinach 9.00-15.00)
  4. widżety przygotowane do zastosowania w katalogach bibliotek współpracujących z Centrum NUKAT.

  Aby skorzystać z części danych i prezentacji udostępnianych w Warsztacie katalogera, Statystykach oraz Materiałach konieczne jest obecnie logowanie.
  Hasło można otrzymać w Oddziale Opracowania Druków Zwartych.

  Zmiany nastąpiły również na stronie samego katalogu NUKAT. Pojawiły się m. in.:
  - zakładki towarzyszące opisom bibliograficznym typy: Gdzie wypożyczyć, Szukaj w innych bibliotekach, Szukaj wersji online, Gdzie kupić, Recenzje, opinie, blogi
  - mapka z geolokalizacją najbliższej biblioteki posiadającej egzemplarz poszukiwanego dokumentu.

  Linki do stron:

  http://centrum.nukat.edu.pl/pl/


  http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat

  Poniżej kilka próbek z nowego design.

  ekran1

  ekran2

   

  Zapraszam do korzystania z nowych stron Centrum NUKAT oraz z najnowszego numeru kwartalnika: „Tytuł Ujednolicony”. Szczególnie polecam rozmowę z biblioterapeutką Panią Zdzisławą Woźniak-Lipińską z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. W rubryce Horyzonty znajdziemy fragmenty książki Dariusza Grygrowskiego: „Biblioteki i pieniądze” (wyd. SBP). Tekst bardzo na czasie.W cyklu „Biblioteki NUKAT-u” zaprezentowano Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


  http://www.tytulujednolicony.pl/

  MW

  W dniach 7-9 października odbywają się III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia, Archiwów, Muzeów i Bibliotek.

  DSCN4934
  W trakcie Targów można obejrzeć  sprzęt elektroniczny do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych, materiały, urządzenia, instrumenty i narzędzia do konserwacji, systemy zarządzania informacją, specjalistyczne meble do przechowywania zbiorów.

  DSCN4933DSCN4944
  Targi, dzięki licznym sesjom konferencyjnym, prowadzonym przez ekspertów, są też okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony i konserwacji zbiorów, a także ich digitalizacji i archiwizacji.

  DSCN4929
  Dla bibliotekarzy szczególnie interesujące były sesje poświęcone ochronie zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (m.in. przykłady praktycznych realizacji prac konserwatorskich w bibliotekach polskich), a także prelekcje z zakresu archiwistyki społecznej dotyczące porządkowania i zabezpieczania zbiorów, warunków zabezpieczania zbiorów i ich digitalizacji .

  DSCN4938

  DSCN4942

  Targom towarzyszą wystawy, m.in.: Wystawa „Archiwa rodzinne z AP Lublin”. (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) i Wystawa z okazji XV-lecia Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – „Konserwacja ołtarza Wita Stwosza”.

  DSCN4931DSCN4935

  strona Targów:
  http://targidziedzictwo.pl/

  MM

  Dnia 18 września 2015 odbyła się konferencja promująca projekt Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz. Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowemu  X Forum Młodych Bibliotekarzy, odbywającemu się w dniach 17-18 września 2015 w Warszawie.
  W komitecie organizacyjnym pod przewodnictwem Weroniki Kubrak prężnie działały: Dorota Wojnowska i Eliza Królak (materiały promocyjne), Aneta Sieczka i Monika Gajewska (rejestracja uczestników) oraz Maja Bandurska i Ewelina Krześniak (catering). Impreza miała miejsce w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

  1

  Komitet organizacyjny w składzie: (od lewej) Maja Bandurska, Aneta Sieczka, Alicja Portacha, Eliza Królak, Dorota Wojnowska, Monika Gajewska, Weronika Kubrak, Ewelina Krześniak

  Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, który po krótkim wstępie przekazał głos prelegentom oraz moderującej całe spotkanie, kierowniczce projektu Alicji Portasze.
  Na wstępie w ogólne założenia projektu wprowadziła słuchaczy Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora ds. cyfryzacji Biblioteki Narodowej.

  2

  Praktyczne aspekty użytkowania zasobów Platformy omówione zostały przez koleżanki z Biblioteki Głównej: Monikę Gajewską oraz Ewelinę Krześniak.

  3

  W kolejnej części spotkania Dorota Wierzbicka-Próchniak z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zanalizowała polskie czasopisma naukowe z nauk społecznych i humanistycznych, znajdujących się w bazie Merkuriusz, porównując ją z zasobami innych bazami tego typu.
  Techniczną stronę pracy nad rozwojem projektu omówiły koleżanki Joanna Basińska oraz Katarzyna Araszkiewicz.
  Szczególnie interesujący okazał się wykład Pawła Markiewicza, radcy prawnego z kancelarii Bukowski i Partnerzy, który w ostatniej części spotkania omówił kwestie dotyczące udostępniania przez biblioteki zbiorów cyfrowych w świetle prawa autorskiego. Po tym wystąpieniu odbyła się ożywiona dyskusja, w której goście konferencji mogli wyrazić swoją opinię na tematy poruszane przez prelegentów.
  Po zakończeniu dyskusji goście zostali zaproszeni na pyszny obiad, podczas którego toczyły się dalsze tym razem już kuluarowe rozmowy.
  Dzięki aktywnej i skutecznej promocji tego wydarzenia w konferencji wzięło udział blisko 100 osób w tym 15 z nich uczestniczyło również w X FMB.
  Każdy z uczestników otrzymał komplet upominków reklamujących Projekt Merkuriusz. Czerwone torby z logo projektu wypełnione były atrakcyjnymi prezentami.

  4

  Spotkanie okazało się znakomitą okazją do licznych rozmów dotyczących doświadczeń oraz wątpliwości związanych z projektem Merkuriusz, funkcjonowaniem i przyszłością platformy ACADEMICA oraz zagadnieniami prawa autorskiego.

  Prezentacje z konferencji znaleźć można na stronie Biblioteki Głównej PW:
  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/o-nas/projekty/konferencja-merkuriusz

  MB

  Uroczystą inauguracją w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej rozpoczął się rok akademicki 2015/2016.
  Prezentujemy kilka zdjęć z uroczystości, poprzedzonych wspomnieniem z historii – fotografią uroczystego nabożeństwa w dniu otwarcia Uniwersytetu i Politechniki w Warszawie 15 listopada 1915 r. (Tygodnik Ilustrowany 1915 nr 47).

  image_0001
  1.10.2015

  DSC01719DSC01721DSC01722DSC01724DSC01728DSC01731 DSC01732DSC01737DSC01738DSC01743fot. G. Kiwała

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS