bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 11.2015

  Międzynarodowa konferencja “What do we lose when we lose a library?” zorganizowana została 9-11 września 2015 r.  przez Uniwersytet Katolicki w Leuven (Louvain) , Goethe-Institut Brüssel, British Council w Brukseli dla uczczenia setnej rocznicy zniszczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Leuven w 2014 r.

  Uniwersytet w Leuven to najstarsza uczelnia w Belgii (założony w 1425 r.). Centralna biblioteka uniwersytecka mieszcząca się od 1636 w University Hall spłonęła wraz z 300 tys. książek w trakcie działań wojennych w 1914 r. Odbudowana została dzięki pomocy uczelni amerykańskich w latach 20. Jednak kolejna wojna przyniosła znowu zniszczenie. Podczas inwazji wojsk niemieckich w maju 1940 r. Biblioteka Uniwersytecka stanęła w płomieniach. powtórnie. Spłonęło 900 tys. książek. I znowu dzięki amerykańskiej pomocy Bibliotekę Uniwersytecką odbudowano i uruchomiono na początku lat 50.
  Biblioteka odtworzona została w renesansowym kształcie z wielką dbałością o szczegóły wykończenia wnętrz, zgodne z oryginalnymi.

  bibl_makieta

  Makieta Biblioteki KU w Leuven

  czytelnia

  Głowna czytelnia

  poko_bibl

  Pokój, właściwie komnata, służacy do spotkań z gośćmi

  szafki

  Szafki dla czytelników w podcieniach hallu – zamykane na kod elektroniczny

  W ramach prekonferencji można było zwiedzić Bibliotekę UK, wraz z wystawą okolicznościową „Books under Fire: From the Flames of Leuven to the Timbuktu Renaissance”. Pierwsza część wystawy, zatytułowana „The Flames of Louvain”, przedstawiała zniszczenia Biblioteki Uniwersyteckiej, międzynarodowe wysiłki ratowania pozostałości, które ocalały i starania o sfinansowanie odbudowy i zgromadzenie zbiorów. Celem ekspozycji było nie tylko pokazanie historii dramatycznych zniszczeń, a później odbudowy, ale także zachęcenie odwiedzających do refleksji na temat ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie konfliktu.

  foto_splbibl

  Zdjęcia Biblioteki KU z 1913 r. i po spaleniu

  Głównym elementem drugiej części wystawy jest kolekcja „śnieżno-białych” książek spopielonych w pożarze w 1914 i przechowywanych w zamkniętych szklanych szkatułkach-trumnach.

  biale_ksiazki

  Obok spalonych książek prezentowane są prace młodej artystki belgijskiej Sofie Müller, stworzone ku pamięci zniszczonej w pożarze biblioteki. Trzecia część wystawy „Timbuktu renesans” zwraca uwagę na zagrożenia współczesnych konfliktów, wyświetlając stuletnie rękopisy z legendarnej bibliotek Timbuktu. W 2012 roku, prawie 400.000 z tych rękopisów zostały przekazane w tajemnicy z Timbuktu do Bamako, w celu ratowania ich przed zniszczeniem w konflikcie zbrojnym w Płn-Mali. Eksperci z KU Leuven przyczynili się do zachowania i ujawniania tych rękopisów.
  Końcowym etapem zwiedzania Biblioteki KU było wejście na wieżę (48 m), skąd rozciąga się wspaniały widok na Leuven.

  ml_wieza

  Na wieży

  Inauguracja konferencji odbyła się na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve (w 1968 r. uczelnia, a w tym i zbiory biblioteczne podzieliły się na flamandzko-języczny uniwersytet KU Leuven i francusko-języczny UCLw Louvain-la-Neuve.

  NLouv

  Referaty Alana Kramera, Trinity College Dublin „Dynamic of Destruction. Culture and Mass Killing in the First World War” Aleida Assman, University of Konstanz „The burning of books as an assault on cultural memory”. Emmanuelle Danchin, Université de Paris, IRICE „When a Library disappears: the case of the University Library of Leuven (1914 – 1928) wprowadziły w trudny temat znaczenia straty biblioteki dla społeczności lokalnej, miasta, kraju, dla zachowania dziedzictwa kulturowego.

  NLouv2

  Dalsza część konferencji, w tym sesja plenarna, odbywała się już na Uniwersytecie w Leuven.

  widok_z_univ

  Widok z najwyzszego pietra budynku Uniwersytetu w Leuven, w którym odbywały się obrady

  sala_wykl

  Sala wykładowa

  Temat zagrożeń dla bibliotek na świecie: wojen, katastrof, ale też zagrożeń Ideologicznych dla zbiorów (cenzura, manipulacja informacjami i zbiorach, ograniczenie dostępu) dominował w sesji „Historia zniszczeń bibliotek”.
  W sesjach poświęconych badaniom zbiorów bibliotecznych, zaawansowanym technologiom przetwarzania obrazu, konserwacji i ochronie kolekcji prezentowano takie przedsięwzięcia, jak konserwacja i digitalizacja Zwojów znad Morza Martwego, digitalizacja i badania rękopisów kolekcji Timbuktu, multidyscyplinarne podejście do odtworzenia i konserwacji pergaminów z Cotton Collection.

  poster1

  W sesji posterowej dominowały tematy dot. digitalizacji

  W sesji „Biblioteki cyfrowe” wiodącym tematem były problemy prawa autorskiego i możliwości zmiany w kierunku ‘prawa cyfrowego’.
  W sesji „ Studia przypadku: zniszczenie i reunifikacja” uwagę zwróciły dwa ciekawe wystąpienia prelegentów belgijskich: An Smets z KU Leuven o cyfrowej kolekcji łączącej dokumenty z Omont Collection i materiały z wykładów przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Leuven oraz Roberta Nouwen’a z Royal Library of Belgium o bibliotece jako instrumencie demokracji i, a ogólniej, o bibliotekach w zmieniającym się świecie.
  Interesującym zakończeniem konferencji były wystąpienie Herberta Van de Sompel’a z Research Library of the Los Alamos National Laboratory, jednego z twórców protokołu OAI-PMH, służącego do agregacji metadanych z wielu archwiwów i bibliotek cyfrowych. W wykładzie „A co jeśli stracimy Web?” Van de Sompel zwrócił uwagę na zalew informacji w sieci, z natury swojej jest efemerycznej, i nie podejmowanie przez biblioteki szansy stania się opiekunami materiałów informacyjnych w Internecie.

  L_ratusz

  XV-wieczny Ratusz w Leuven

  W kończącej konferencję debacie zastanawiano się nie tylko nad tym jak biblioteki mogą chronić, konserwować swoje zbiory, ale przede wszystkim jak mogą wzmocnić swoją pozycję i dostosować rolę do potrzeb cyfrowego świata.

  Na zakończenie, atrakcja turystyczna,  wspaniały zabytek Leuven – Wielki Beginaż – zespół domków, z kościołem, ogródkami, browarem, otoczony murem, przecięty rzeką. Niegdyś (aż od XIII w.) zamieszkały przez beginki, w 1962 roku Wielki Beginaż został zakupiony przez Uniwersytet w Leuven, odrestaurowany i przeznaczony dla pracowników i studentów uczelni.  w 1998 r. Groot Begijnhof został wpisany na listę dziedzictwa UNESCO.

  begin4

  Wielki Beginaż w Leuven

  begin5

  MM

  Zapraszamy na na wystawę Anety Majak i Andrzeja Paszke „Para zbliza odległości” – w dniach 10.11 – 30.11.2015.

  zaproszenie_wiedenka
  W dniu Święta Kolejarza 25 listopada wystawie towarzyszyc będzie seminarium poświęcone „Wiedence”.

  Biblioteka Główna PW, I piętro, sala 162c.
  Program seminarium.

  W dniach 29-30.10.2015 w Lizbonie, odbyła się piąta z cyklu międzynarodowych konferencji na temat UKD, konferencja  pod tytułem: “Classification & authority control: expanding resource discovery“.

  P1020926P1020929
  Program zawierał dwadzieścia prezentacji i sześć plakatów. Dokładną tematykę wystąpień, sesję posterową i fotogalerię można zobaczyć na stronie:

  http://seminar.udcc.org/2015/posters.php

  Zagadnienia klasyfikacji wiedzy i kartotek haseł wzorcowych oraz różnego sposobu ich zastosowania towarzyszyły nam podczas wygłaszanych prezentacji i dyskusji podczas przerw. My również miałyśmy okazję zaprezentować, w jaki sposób można wykorzystać słowa kluczowe z kartoteki haseł wzorcowych i symbole UKD stosowane do opisu rzeczowego zbiorów BG PW.

  P1020960P1020961
  Zbiory biblioteki PW zobrazowaliśmy wg. relacji pomiędzy dziedzinami z jakich pochodzą. Okazało się że jedne dziedziny wiedzy są bardziej powiązane z pewnymi dziedzinami nauki a z innymi mniej albo wcale.

  P1020931Wizualizacja zbiorów BG PW jest dostępna na stronie domowej

  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wizualizacja-zbiorow

  Kliknięciem online w daną dziedzinę można zobaczyć dziedziny z jakimi jest ona najsilniej powiązana. Nasz plakat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele komplementów.

  20151029_135135P102093820151029_135102
  System UKD jest klarowny, użyteczny, kompatybilny, aktualny i komunikatywny. Zwłaszcza kiedy jest dostęp online, do pełnego pliku wzorcowego UKD.

  Mottem konferencji mogą stać się słowa:
  „Znajdź lepszy system wiedzy od UKD – a potem porzuć UKD”.

  P1030001

  Lizbona – Pomnik Zdobywców

  AMK

  W dniach 26-27 października 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się kolejne VII Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia.

  Druki muzyczne, zgodnie z tym co przedstawiono na spotkaniu, wymagają specjalistycznego wykształcenia nie tylko w zakresie muzykologii ale także starych druków, historii książki, znajomości łaciny, innych języków. Zastanawiano się co zrobić, aby dokumenty te katalogowało się łatwiej. Stwierdzono, że z powodu wysokiego stopnia trudności istnieje zbyt mała liczba osób je katalogujących. Od 1 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej katalog online jest dostępny poprzez oprogramowanie Chamo. W związku z tym omówiono prezentacje danych w aspekcie dokumentów muzycznych. Można się łączyć z takimi m.in. portalami społecznościowymi jak Facebook, Twitter, Myspace. Jest dużo możliwości używania filtrów dla muzykalii. W przyszłości będzie można wyszukiwać wg pola 040 (siglum, loginu), wg obsady, wg instrumentów.

  252596

  Zwrócono uwagę na fakt, że w przypadku zastosowania nowego międzynarodowego standardu katalogowania RDA katalogowanie stanie się trudniejsze. Podkreślono, że należy większą wagę przykładać do szczegółowości opisu danego dokumentu. W przypadku dokumentów muzycznych, filmów będzie się wykorzystywało coraz więcej pól np. 033, 046, 336-338, 340, 344, 347,370-378, 380-384, 500, 501, 505, 508, 511, 518, 541, 546, 561, 563. Ważnymi polami do wypełnienia pozostaną pola stałej długości 006, 007, 008. Zauważono, że bibliotekarze nie przywiązują wagi do zgodności pól. Ponadto zastanawiano się czy ponownie nie przywrócić pól 047 (forma muzyczna utworu) oraz 048 (kod obsady utworu muzycznego) skoro Biblioteka Kongresu, która wcześniej z nich zrezygnowała powróciła do nich. Podano liczne przykłady opracowywania dokumentów muzycznych o różnych typach: dokumentów zwartych, dokumentów audiowizualnych, dokumentów dźwiękowych oraz gatunkach: oper, baletów, koncertów, filmów muzycznych, spektakli teatralnych o charakterze muzycznym. Zauważono, że nawet dla muzykologów staje się coraz trudniejsze określenie numeracji dzieła. Należy zatem podawać obok nowszej numeracji również odpowiednik starszej numeracji. Nie mniej trudnym problemem jest transkrypcja danego dzieła w kontekście rozpisania na instrumenty. Ponadto omówiono przyczyny błędów w opracowywaniu opisów np. brak znajomości przepisów, brak w bibliotece właściwego odtwarzacza do Blu-ray, o napędzie DVD, odpowiedniej ilości pamięci z powodu coraz większej pojemności nowoczesnych dysków optycznych. Każdy opis z powodu większej ilości danych w przypadku dokumentów muzycznych zajmuje dużą ilość czasu, co powoduje dyskomfort ich opracowywania z powodu wymaganej odpowiednio większej ilości opracowywanych dokumentów w ciągu roku. Zaprezentowano również opis wielu dzieł na jednym rekordzie w zależności od stopnia szczegółowości opisu . Namawiano muzykologów do coraz szerszego używania opracowywania rzeczowego w ramach KABY, ponieważ tylko niewielka ich ilość bierze w tym czynny udział. Zalecano, aby opracowując kartotekę hasła przedmiotowego umieszczać wszystkie możliwe formy np. w polach: 155 Sonaty, ale w 455 Sonaty fortepianowe, a w kolejnym polu 455 Sonaty na fortepian itp. Przedstawiono istniejące przepisy dotyczące muzykalii, filmów. Do prac nad nową terminologią w zakresie RDA została zaproszona Biblioteka Narodowa. Do każdej instrukcji ma zostać podłączony słownik terminologiczny ze słownictwem dotyczącym RDA. Na koniec uzgodniono, że w 2016 roku oraz w latach późniejszych powinno się wydać nowe instrukcje zawierające obowiązujące elementy RDA dla dokumentów: muzycznych, dźwiękowych, kartograficznych, ikonograficznych, książek. Powinny również odbyć się kolejne warsztaty dotyczące w/w typów dokumentów. Wszystkie wystąpienia ze spotkania mają zostać umieszczone na stronie NUKAT do wglądu dla zainteresowanych.

  MK

  W dniu 28.10.15. z udziałem Chóru Akademickiego PW pod batutą dr Dariusza Zimnickiego, asystentki Dyrygenta – p. Justyny Pakulak oraz Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod kierownictwem artystycznym Jana Lewtaka odbył się Koncert Jubileuszowy pod patronatem JM Rektora PW prof. Dr. Hab. inż. Jana Szmidta.

  Koncert ten odbył się w ramach obchodów Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej oraz z okazji 15-letniego istnienia Chóru. Ten bardzo prężnie rozwijający się, bardzo profesjonalny zespół chóralny, biorący udział w zagranicznych i krajowych konkursach chórów, zdobywający nagrody za I i II miejsca istnieje od 2000 r.

  fot. ze strony domowej Politechniki Warszawskiej

  Zespół bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, odśpiewał a capella 6 nowych utworów skomponowanych specjalnie dla chóru przez takich kompozytorów jak: Dariusza Zimnickiego, Leonarda Ennsa oraz kompozytorów młodszego pokolenia: Bartosza Kowalskiego, Ko Matsushita, Vaclovasa Augustinasa i Jakuba Neske.

  W drugiej części koncertu przedstawiono Mszę B-dur Harmoniemesse Hob. XXII/14 Josepha Haydna rozpisaną na 4 głosy solowe, chór i orkiestrę. Wystąpili: Łucja Szablewska – sopran, Elżbieta Wróblewska – mezzosopran, Aleksander Kunach – tenor, Artur Janda – bas.

  Na stronie Chóru Akademickiego zawarto również informację dotyczącą naboru nowej, młodej kadry ze słowami:

  „Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników muzyki,
  a w szczególności miłośników instrumentu najdoskonalszego,
  jakim jest głos ludzki”.

  Zatem zapraszamy!

  Źródła:
  Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Aa2iZvGDl_I
  Chór Akademicki http://www.chor.pw.edu.pl/1/96/Nab%C3%B3r
  Politechnika Warszawska https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/100-lecie-Odnowienia-Tradycji-Politechniki-Warszawskiej

  MK

  Podczas mojego pobytu w jednej z najpiękniejszych stolic Europy Sztokholmie, inaczej nazywanym Wenecją Północy, miałam okazję zwiedzić najbardziej reprezentacyjne biblioteki miasta, między innymi Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie.

  2015-08-21-28 Stockholm 2162015-08-21-28 Stockholm 574

  W auli Biblioteki Głównej Instytutu Technologicznego, wewnętrznym dziedzińcu pokrytym szklanym dachem, mieści się czytelnia główna

  2015-08-21-28 Stockholm 5752015-08-21-28 Stockholm 576

  Już przy wejściu do czytelni głównej z wolnym dostępem do księgozbioru podstawowego, a także stanowiskami komputerowymi, otwiera się widok prawie na wszystkie pomieszczenia Biblioteki Głównej, m. in. czytelnię czasopism

  2015-08-21-28 Stockholm 580

  Czytelnię prac doktorskich (z wolnym dostępem do prac doktorskich poszczególnych wydziałów).

  2015-08-21-28 Stockholm II 0072015-08-21-28 Stockholm II 008

  a także osobne pokoje przeznaczone dla zajęć grupowych i usytuowane po lewej stronie czytelni ogólnej. Każdy z tych pokoi został nazwany imieniem jednego z wybitnych naukowców, jeden z nich na cześć francuskiego matematyka i fizyka Blaise’a Pascala.

  2015-08-21-28 Stockholm II 011

   

  2015-08-21-28 Stockholm II 006

  Po prawej stronie czytelni ogólnej znajdują się katalogi kartkowe, czytelnia zbiorów specjalnych (starodruków), a także samoobsługowa pracownia kserograficzna

  2015-08-21-28 Stockholm 583

  Książki są ułożone na półkach wg układu działowego zbiorów Biblioteki.

  2015-08-21-28 Stockholm II 010

  W Czytelni czasopism przechowywane są czasopisma z przed ostatnich kilku lat. Czasopisma, również jak i książki są rozmieszczone na półkach wg układu działowego.

  2015-08-21-28 Stockholm 599

  Przy wejściu do Biblioteki znajduje się Punkt Informacyjny, gdzie od bibliotekarza dyżurującego można uzyskać podstawowe informacje o Bibliotece.

  Na drugim poziomie dokąd prowadzą zewnętrzne schody z czytelni głównej znajdują się pomieszczenia służbowe dla pracowników Biblioteki.

  Przyjazna atmosfera panująca w czytelniach powstaje nie tylko dzięki dobrze zorganizowanej obsłudze czytelników, ale także wygodnym miejscom pracy, biurkom i sofom.

  2015-08-21-28 Stockholm 6042015-08-21-28 Stockholm 6092015-08-21-28 Stockholm 608 2015-08-21-28 Stockholm 613

   

  NK

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS