bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 3.2016

  W ramach obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki dnia 4 marca 2016 została zorganizowana konferencja pt. „ Biblioteka – nowe wyzwania – realne szanse”.
  Biblioteka to miejsce które nieustannie zmierza do realizacji potrzeb użytkowników w każdym wieku.
  Rozwój technologii informatycznych zapewnia nową jakość w organizowaniu dostępu do zasobów i usług w bibliotece. Biblioteki cyfrowe i otwarte repozytoria stały się jednym z głównych narzędzi pracy w wielu placówkach bibliotecznych. Multimedia i organizowane przez biblioteki gry miejskie, różnego typu warsztaty, spotkania autorskie oraz działania w social media promują czytelnictwo i biblioteki, nadając im nowy wymiar.
  Na pierwszą część konferencji złożyły się 4 wykłady na temat nowoczesnych technologii w bibliotekach publicznych i możliwości ich wykorzystywania na co dzień ale również jako oferty skierowanej do użytkowników z uwzględnieniem e-usług, omówiono systemy biblioteczne w kontekście historycznym jak i badań marketingu oraz dalszego rozwoju, dużo miejsca poświęcono bibliotekom cyfrowym i otwartym repozytoriom, bardzo ciekawy był ostatni wykład o bibliotece jako miejscu, w którym rzeczy się dzieją na temat gier miejskich warsztatów z tabletami i drukowani w 3D.
  Drugą część konferencji stanowiła dyskusja panelowa na temat poziomu czytelnictwa w Polsce i na świecie. Dyskutowano również o programach krajowych i obywatelskich, które maja na celu dofinansowanie kultury. Omawiano liczne społeczne akcje typu „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe czytanie”, etc. mające na celu poprawianie wizerunku czytania oraz podnoszenie poziomu czytelnictwa. W dyskusji wzięli udział Tomasz Makowski dyr. Biblioteki Narodowej, Grzegorz Gauden dyr. Instytutu Książki, Hanna Wróblewska dyr. Zachęty oraz uczestnicy konferencji – pracownicy bibliotek, mieszkańcy.


  Jako że były to urodziny biblioteki jubilatka dostała wiele nagród od władz gminy województwa i osób związanych z biblioteką z tytułu pracy dla społeczeństwa lokalnego jak i współpracy z innymi instytucjami. Z okazji urodzin oprócz tradycyjnego poczęstunku był olbrzymi urodzinowy tort oraz lampka szampana.

  KA

  W dniach 29 lutego – 1 marca 2016 roku odbyła się konferencja pt. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – problemy i rozwiązania”, którego organizatorem był Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
  Spotkanie odbyło się w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w gminie Kotuń.
  „Reymontówka” to zabytkowy dworek wybudowany w połowie XIX w. dla rodziny Różańskich. W 1926 r. do posiadłości wprowadziła się Aurelia Reymontowa, wdowa po Władysławie Reymoncie, zakupując dwór i majątek za pieniądze z nagrody Nobla, jaką otrzymał Reymont za powieść „Chłopi”. W 1939 r. dwór okolony parkiem kupił Feliks Tymieniecki, prezes spółki węglowej „Węglobok”. Po kilkakrotnej zmianie właściciela zespół dworsko – parkowy przekształcił się w Dom Pracy Twórczej i obecnie podlega Starostwu Powiatowemu w Siedlcach.


  W tym malowniczym miejscu, w ciągu dwóch dni obrad, toczyły się dyskusje na temat problemów związanych z długoterminowym przechowywaniem zasobów cyfrowych.
  W spotkaniu wzięło udział około 30 osób z różnych instytucji przechowujących zasoby cyfrowe przez wiele lat. Bibliotekę Główną PW reprezentowali: Sławomir Syrek (Odział Informatyzacji) oraz Joanna Basińska (Sekcja Kolekcji Dziedzinowych/Sekcja Digitalizacji).


  Wiodącym tematem konferencji był projekt CREDO – Cyfrowe Repozytorium Dokumentów, którego wykonawcami są: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (lider konsorcjum), Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, oraz firma Skytechnology sp. z o.o.


  Sesję pierwszą otworzył doc. dr inż. Tomasz Traczyk wystąpieniem pt. „Problemy długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych a projekt CREDO”.
  W swojej prezentacji Pan Traczyk przedstawił główne założenia projektu CREDO – opracowanie i uruchomienie demonstracyjnej wersji cyfrowego repozytorium o pojemności 2 PB, umożliwiającego krótko- i długoterminową archiwizację wielkich wolumenów zasobów cyfrowych.
  Następnie referat wygłosił dr inż. Grzegorz Płoszajski z Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, który szczegółowo omówił metadane w archiwum CREDO.
  Po przerwie obiadowej, w drugiej sesji obrad, swoje doświadczenia w archiwizacji zasobów cyfrowych przedstawił Pan Wojciech Woźniak z Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), który opowiedział o projekcie E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) oraz Pani Dorota Błaszczak z Polskiego Radia, której prezentacja nosiła tytuł „Metadane w bazie danych archiwum Polskiego Radia”.
  Kolejne dwa wystąpienia mieli: Pan Dariusz Parandowski z Biblioteki Narodowej oraz Pani Małgorzata Kołtun i Maciej Gajewski (NAC), którzy wystąpili z drugą częścią referatu dotyczącą Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych. Część pierwsza referatu została przedstawiona w ubiegłym roku na sympozjum pt. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – oczekiwania i wyzwania”, która została zorganizowana 13 kwietnia 2015 w Podkowie Leśnej. Na wspomnianym sympozjum zostały po raz pierwszy przedstawione założenia i cele projektu CREDO.
  Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na której, przy pięknie zastawionym stole, w cudownym klimacie, do późnych godzin wieczornych, uczestnicy konferencji kontynuowali rozmowy z obrad i zastanawiali się nad przyszłością archiwizacji zasobów cyfrowych.
  Następnego dnia, na sesji trzeciej, Pan Tomasz Traczyk, Tomasz Śliwiński i Pan Piotr Pałka z Politechniki Warszawskiej przedstawili trzy referaty dotyczące technicznych aspektów projektu CREDO, optymalizacji dostępu do archiwum głębokiego, analizy niezawodności nośników i obszarów w archiwum długoterminowym oraz dyslokacji zasobów.


  Sesja czwarta to wystąpienie lidera konsorcjum CREDO – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) dotyczące komercjalizacji stworzonego w wersji demonstracyjnej produktu (Demonstrator+).
  W ostatniej sesji głos zabrali: Pan Filip Kwiatek z Narodowego Instytutu audiowizualnego (NInA), który opowiedział o koncepcjach rejestru informacji o zasobach audiowizualnych w Polsce, oraz Pan Edward Suchowski z Telewizji Polskiej ( TVP), który wygłosił referat na temat digitalizacji i cyfrowej rekonstrukcji archiwalnych zbiorów filmowych w TVP S.A.
  Ostatnie wystąpienie miała Pani Małgorzata Roguska z Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) o archiwizacja materiałów filmowych na taśmie światłoczułej.

  Reymontówka: wnętrza dworku

  JB

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS