Na Stadionie Narodowym w dniach 27-28 lipca odbyła się konferencja z cyklu EOIF GigaCon SUMMIT.


Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentowali swoje rozwiązania oraz zaproponowali narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.


Tematyka konferencji:
• Dokumenty w chmurze
• Rozwiązania mobilne
• Workflow – zarządzanie procesami biznesowymi
• Bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów
• Masowe wydruki
• Automatyzacja obsługi faktur
• Portale korporacyjne inter/intra/extranet
• Systemy OCR/OMR
• PKI – dokument elektroniczny
• Narzędzia back-office
• Praca grupowa
• Elektroniczny podpis odręczny


Istotną sprawą była możliwość rozmowy z przedstawicielem firm, które prezentowały się w trakcie konferencji. Dla mnie, jako skanerzysty, ważna była możliwość obejrzenia nowych skanerów zaprezentowanych przez firmy Canon, Epson i Kodak jak również szansa poćwiczenia na nich.


Dla chętnych było ciekawa i istotna dla higieny pracy usługa firmy Feel It! – czyli masaż biurowy.

Tekst i fot.: K. Araszkiewicz