bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 10.2016

  W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, jak co roku, uczczono pamięć zmarłych profesorów Politechniki Warszawskiej składając na ich grobach na cmentarzu powązkowskim i ewangelicko-augsburskim, wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele Biblioteki.
  Biblioteka Główna PW uczciła pamięć swoich pracowników w sposób prosty i uroczysty jednocześnie – 27 pażdziernika odwiedziliśmy groby naszych kolegów i koleżanek, na cmentarzach na Powązkach, Bródnie, Wólce Węglowej, Służewcu oraz na cmentarzu mariawitów. Na cmentarzu służewieckim  delegacja bibliotekarzy wraz z Dyrektor Biblioteki Głównej  złożyła  kwiaty na grobie Grażyny Lipińskiej, ppłk Armii Krajowej, kustosza Biblioteki Głównej PW. W uroczystości wzięła udział siostrzenica zmarłej wraz rodziną.

  Poniżej obrazki z cmentarzy na Powązkach, Bródnie i Wólce (aut.fot. K. Araszkiewicz, M. Wornbard, B. Dobosz, M. Miller-Jankowska)

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Wólka

  Bródno

  Bródno

  Bródno

  Bródno

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

  Powązki

   

  MM

  Tegoroczny Open Access Week obchodzony w dniach 24-30 października odbywa się pod hasłem „Otwartość w działaniu”. Chodzi o podjęcie konkretnych kroków w celu otwarcia dostępu do publikacji i wyników badań naukowych dla naukowców i studentów, a także zachęcić innych do podobnych działań.

  Portal Open Access Week  przedstawia pomysły, inicjatywy, akcje wspierania otwartości nauki. Prezentowany jest też szereg kroków propagowania Open Access  nie tylko w październiku, ale przez cały rok.

  Jednym z możliwych działań wspierających Otwartą Naukę, które mogą podjąć bibliotekarze jest np. udostępnienie listy czasopism Open Access z określonej dziedziny czy zorganizowanie seminarium, debaty, spotkania poświęconego Open Access i sposobom otwartego udostępniania nauki.

  Wśród wydarzeń rozpoczynających Tydzień Otwartego Dostępu w nauce odbyła się debata „Otwarty dostęp w nauce – rozwiewamy mity„  zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, prowadzona przez dr hab. Emanuela Kulczyckiego. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi przygotowała film o otwartych zasobach promujący Tydzień Otwartej Nauki: 
  https://youtu.be/82jiT05zQFY.

  Na stronie Uwolnij Naukę zamieszczono liste wydarzeń Tygodnia Otwartej Nauki 2016 zgłoszonych przez polskie instytucje.

  Warto zajrzeć na portal Otwartej Nauki, gdzie można dowiedzieć się m.in.  o zorganizowanym przez OpenAIRE  tygodniu webinariów na temat otwartej nauki. Webinaria są już dostępne: OpenAIRE.

  Na portalu Open Access Week pokazano mapę wydarzeń na świecie związanych z Tygodniem Otwartego Dostępu:
  http://www.openaccessweek.org/events

  Imprezę na Tydzień Otwartej Nauki można zgłosić na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

  Więcej informacji o Open Access Week 2016:


  http://www.openaccessweek.org/


  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/517-open-access-week-216

  MM

  W dniu 14.10.16 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja pt. „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrażaniem”.

  Podczas konferencji  dostrzeżono wagę zmiany standardu katalogowania, uważając, że dotychczasowe są już przestarzałe. Podkreślono także, że  należy wziąć pod uwagę potrzeby  użytkownika, który pragnie, aby w jednym opisie można by było obejrzeć wszystkie formy dzieł bez rozbicia ich na określone, oddzielne formaty.

  Ponadto marzeniem jest , aby pracownicy archiwów, muzeów, włączyli się w prace nad formatem RDA (Resource Description & Access). Zwrócono uwagę na trudności dostosowania standardu RDA do tradycji katalogowania w danym kraju. Polska przez długi już czas, bez dużych zmian, posługuje się przepisami niezaktualizowanymi przez okres 30 lat, opartymi  na „ Zasadach Paryskich – „Statement of Principles  Adopted by the International Conference Principles Paris” z 1961 r. W dalszych latach (1925, 1926, 1929, 1934) wchodziły przepisy  Józefa Grycza, który dążył przede wszystkim  do ujednolicenia instrukcji katalogowania biorącpod uwagę potrzeby czytelnika: „ujednolicone przepisy nie do tego mają służyć, by dane dzieło bibliotekarz umiał skatalogować, lecz aby czytelnik mógł je łatwo i pewnie znaleźć w katalogu”1). Ponadto w roku 1983 wprowadzono przepisy katalogowania książek opracowanych przez. p. Marię Lenartowicz a w latach 1982-2011 ukazały się arkusze dotyczące normy: PN-N-01152-00:1982P,PN-N-01152-01:1982 – wersja polska, które zostały już wycofane 2). Dotychczas, w Polsce nie było tradycji korzystania z anglo-amerykańskich zasad katalogowania. Powinno się zatem pomyśleć o wprowadzeniu nowych przepisów, norm opartych na tych zasadach, by móc wprowadzić nowy standard RDA.

  Wykazano, że dane w opisach tych samych tytułów, nie zawsze są spójne  z danymi zawartymi w książce, np. zamiast datę wydania podaje się datę druku, pomimo, że data wydania znajduje się na książce. Czasami błędnie pisze się tytuł.  Lokalne instrukcje nie zawsze są spójne z przepisami, normami dotyczącymi katalogowania. Zwrócono uwagę na to, że przepisy dotyczące RDA powinny w całości zostać  szybko przetłumaczone na języki danego kraju. Podkreślono, że różnice w tłumaczeniach będą dotyczyć tego, w jakim kraju je wykonano, np. język hiszpański  Ameryki Łacińskiej może zawierać różnice w stosunku  do języka hiszpańskiego używanego w Hiszpanii. Podobnie, tłumaczenie dokonane w Kanadzie na język francuski, może różnić się od tego, dokonanego we Francji. Ponadto w Polsce powinna powstać  stała grupa robocza do spraw rozwoju standardów katalogowania  złożona z przedstawicieli różnych środowisk. Referenci podkreślali, że należy unowocześnić standard katalogowania poprzez wprowadzenie wszystkich zasad lub części zasad zawartych w strukturze RDA.  Wprowadzenie wszystkich zasad jest kosztowne, chociaż jest możliwe do realizacji. Przepisy dotyczące RDA zostały już w części przetłumaczone na język arabski. Będzie się dążyło do tego, aby przy pomocy narzędzi technicznych, będzie można zmieniać tekst na określony język używany w danym kraju.  Niepokojono się oto, czy nazwy geograficzne będzie można kontrolować za pomocą kartotek KABY w NUKAT. Ponadto  w oparciu o zasady RDA, należałoby w dopowiedzeniach przy autorach używać określenie dotyczące zawodu np. fizyk zamiast określenia dziedziny jaką się zajmuje np. fizyka. Stwierdzono, że w Polsce z punktu widzenia katalogerów to będzie mniej korzystne i wprowadzi komplikacje.  Zauważono, że przepisy w RDA podlegają ciągłej zmianie, natomiast użytkownik nie lubi ciągłych zmian w katalogu. Budzi to jego nieufność.

  Bardzo ciekawymi referatami, okazały się: referat p.  Gordona Dunsire – szefa RDA Steering Committee 3), 6) oraz p. Renate Behrens z Biblioteki  Narodowej we Frankfurcie 4), 5), która koordynowała prace dotyczące RDA w krajach niemieckojęzycznych (w Niemczech, Austrii, Szwajcarii). Należy wziąć przykład, w jakim tempie  wprowadzono zasady RDA na rynek niemieckojęzyczny. W 2010 r. przetłumaczono dokumenty dotyczące RDA. W międzyczasie dokonano  tłumaczenia aktualnych deklaracji, przeprowadzono szkolenia bibliotekarzy, użytkowników  baz danych. Porównano politykę katalogowania i przeanalizowano teksty omawiające katalogowanie na zasadach  RDA opublikowane m. in. przez British Library, Library of  Congress. Następnie poprzez głosowanie przyjęto politykę katalogowania. Polityka ta była potem wiążąca dla wszystkich. Dotychczas w krajach niemieckojęzycznych powstało 17 tys. rekordów.

  Zastanawiano się również nad tym: czy Polska może mieć własny, nowoczesny standard katalogowania, czy należy wprowadzić RDA, który zrealizuje potrzeby  użytkownika, czy znane są inne przepisy realizujące ten standard katalogowania co w RDA, czy bibliotekarze, biblioteki, agencje bibliograficzne są w stanie porozumieć się i wyłonić  taki standard, który mógłby być realizowany w Polsce?

  My,  bibliotekarze-praktycy mamy nadzieję, że będzie to standard, dzięki któremu, w bardzo krótkim czasie będzie można wykonać opis bibliograficzny, w terminie znacznie krótszym niż w ciągu 6 dni, z takimi danymi, jakie będą satysfakcjonowały użytkownika, biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe zmiany w procedurach katalogowania wydłużały czas pracy związanej z opracowaniem dokumentów.

   MK

  Żródła:

  1)      pl.wikipedia, 15.10.16 \u
  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Grycz

  2)      Biblioteka Narodowa, 15.10.16 \u
  http://www.bn.org.pl/download/document/1389872550.pdf

  3)      Centrum Nukat, 15.10.16 \u
  http://centrum.nukat.edu.pl/rda/wp-content/uploads/2016/09/s_Where-is-RDA-in-the-bibliographic-universe_Dunsire.pdf

  4)      Centrum NUKAT, 15.10.16 \u
  http://centrum.nukat.edu.pl/rda/wp-content/uploads/2016/09/s_abstract_RDA-in-Europe_Behrens.pdf

  5)      Deutsche National Bibliothek, Renate Behrens, RDA, 15.10.16 \u
  http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/iflaVortragBehrensRdaProject.pdf?__blob=publicationFile

  6)      Gordon Dunsire, 15.10.16 \u
  http://www.gordondunsire.com/presentations.htm

  7)      en.wikipedia.org, RDA, 15.10.16 \u
  https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_Access

  8)      RDA Toolkit, 15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/

  9)      RDA, Toolkit, autor,  15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_2016.pdf

  10)   RDA Toolkit, opis bibliograficzny, 15.10.16 \u
  http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2016_0.pdf

  Targi Dziedzictwo 2016

  1 komentarz

  5-7 października odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Są to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce,  gromadzące archiwistów, muzealników i bibliotekarzy.

   Zwiedzający maja okazję zapoznać się z nowymi technologiami, sprzętem (skanery, drukarki, automatyczne regały, maszyny czyszczące książki), środkami do konserwacji i zabezpieczenia dokumentów.

  Targom towarzyszą wystawy i sesje konferencyjne dotyczące ochrony zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych.

  W tym roku bibliotekarze mogli zapoznać się z szeregiem prezentacji  o konserwacji zbiorów muzealnych m.in. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Bibliotece Narodowej, Ossolineum, Centralnej Bibliotece Wojskowej. W panelu poświęconym digitalizacji przedstawiono praktyczne efekty digitalizacji materiałów, a także dobre praktyki przy organizacji i rozwoju procesu digitalizacji.  Uczestnicy mieli też okazję wymiany doświadczeń z innymi bibliotekami, zaawansowanymi w digitalizacji i konserwacji dokumentów.

  slajd z prezentacji z sesji Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych

  Program Targów:
  http://www.targidziedzictwo.pl/dla-zwiedzajacych/program-targow-2015.html

  MM, fot. K.Araszkiewicz i T. Gumołowska

  Czytelnia Biblioteki Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW została oddana do użytku po wakacyjnym remoncie.

  Czytelnia została przygotowana do korzystania ze zbiorów w wolnym dostępie (regały, bramki). Zakupiono nowe meble (kanapy, fotele) oraz rzutnik wraz z systemem nagłośnienia.

  Zapraszamy czytelników do odnowionych wnętrz.

  DK

  V konferencja z cyklu Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, zorganizowana przez Cen­trum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej­ oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­, odbyła się w dniach 15-16 września. Konferencja poświęcona była funkcjonowaniu bibliotek uczelnianych, ich miejscu w uczelni, sposobom organizacji i wykorzystania środków finansowych, nowym funkcjom, możliwościom rozwoju i szansom przetrwania w erze cyfryzacji i zalewu nowych technologii.

  BIBLIOTECH – miejsce konferencji

  Kampus PW – tablica poświęcona profesorom Politechniki Wrocławskiej

   

  Jednym z  wiodących tematów był System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on i współpraca biblioteki z uczelnią w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi parametryzacji jednostek naukowych, w tym gromadzeniu i przekazywaniu danych do POL-on’u. Przedstawiano metody wykorzystania lokalnych baz dorobku naukowego czy repozytoriów do tego celu (m.in. doświadczenia z wykorzystania repozytorium  Uniwersytetu Jagiellońskiego czy rejestracji dorobku przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego). Sesję poświęconą POL-on’owi zakończyły warsztaty prowadzone przez Annę Komperdę i dyskusja, w której dzielono się doświadczeniami z problemów związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji o nauce. Padła propozycja wystosowania zbiorowego wystąpienia do ministerstwa z propozycjami zmian i usprawnień w systemie.

  Kolejnym ważnym zagadnieniem były zasoby elektroniczne bibliotek, zagadnienia organizacyjne funkcjonowania uczelnianych baz cyfrowych i ocena ich i baz komercyjnych – zawartości, udostępniania i wykorzystania.

  Kolejka linowa łącząca kampus Politechniki Wrocławskiej z drugim brzegiem Odry

  Widok z nabrzeża spod kampusa na Odrę

   

  Kluczowym zagadnieniem większości wystąpień było miejsce biblioteki w przestrzeni uczelni i jej współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni. Reprezentantki Biblioteki Głównej PW (Mirosława Lewandowska-Tranda i Maria Miller-Jankowska) przedstawiły referat „Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej”.  W referacie opisano  Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej, opartą na oprogramowaniu Omega-Psir, jako rozwiązanie łączące funkcje repozytorium uczelnianego i systemu typu CRIS, gromadzącego kompleksowe informacje o potencjale naukowo-badawczym uczelni.

  Zdjęcie zbiorowe wszystkich uczestników konferencji (ze strony: http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/galeria/)

  Prezentacje z V WSB dostępne są na stronie konferencji
  http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/prezentacje-z-5-wsb/

  I na koniec dwa magiczne obrazki z pieknego Wrocławia:

  Rynek – Ratusz – księżyc

  Ossolineum – jeden z dziedzińców

   

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS