bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z okresu: 3.2017

  22 marca odbył się w Bibliotece Uczelni Łazarskiego wykład „Utworzenie i  działalność repozytorium Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego na platformie DSpace” wygłoszony przez Jurija Dziadonaka (Yuriy Dedenok), kierownika Oddziału Tworzenia Repozytorium i Rozwoju Technologii Internetowych.

  Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny (BNTU) działa od 1920 r. . Obejmuje 17 wydziałów, zatrudnia 2000 wykładowców i badaczy, kształci 25 tysięcy studentów studiów licencjackich magisterskich, doktoranckich, posiada 41 laboratoriów badawczych. Zbiory Biblioteki BNTU to 2 mln egzemplarzy literatury naukowej i edukacyjnej.

  Slajd z prezentacji – strona Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego

  Jurij Dziadonak przedstawił założenia budowy repozytorium BNTU od 2011 r.  i ścieżkę jego rozwoju do chwili obecnej. Organizowanie repozytorium poprzedzone zostało powołaniem grupy roboczej składającej się z informatyków, bibliotekarzy, naukowców i metodyków nauczania, którzy opracowali plan działania. Zdecydowano się na postawienie repozytorium na platformie DSpace, ze względu na to, że jest to oprogramowanie darmowe, open source, stosowane w znanych repozytoriach naukowych np. w CERN.

  Repozytorium BNTU jest elektronicznym archiwum służącym do długotrwałego przechowywania, gromadzenia i niezawodnego długoterminowego udostępniania  plików dokumentów publikowanych w instytucji. Repozytorium BNTU, zgodnie z zarządzeniem rektora uniwersytetu, gromadzi pełne teksty wszystkich powstających na uczelni materiałów  naukowych i dydaktycznych, monografie, podręczniki, instrukcje nauczania, przewodniki, programy nauczania, artykuły z czasopism, materiały z konferencji i seminariów z założeniem dostępu do większości dokumentów. W zamkniętym dostępie pozostają prace doktorskie i raporty badawcze. Metadane publikacji tworzone są w Dublin Core. Wszystkie materiały cyfrowe zapisywane są w formacie pdf.

  Wśród problemów związanych z tworzeniem repozytorów prelegent wymienił m.in. brak polityki redagowania dokumentów, problemy z metadanymi (DSpace nie obsługuje indeksów, pole identyfikatora obiektu nie daje możliwości umieszczenia numeru DOI) i trudności związane z przechowywaniem oryginalnych dostarczonych plików na nośnikach (poza samym archiwum repozytoryjnym).   Repozytorium jako ważna i nowoczesna technologicznie część działalności Biblioteki BNTU jest szeroko promowana na stronach informacyjnych Biblioteki i Uniwersytetu.  Repozytorium BNTU uczestniczy w projekcie OAI-Belarus, zintegrowanego katalogu otwartych białoruskich repozytoriów dostępnych przez protokół OAI-PMH.

  Repozytorium BNTU – ekran przeglądania publikacji

  Końcowym elementem wykładu był pokaz praktycznej obsługi repozytorium – wprowadzania dokumentów i korekty metadanych. Po wykładzie odbyła się dyskusja, w której pytano m.in. o szczegóły związane z prawem autorskim, problemami archiwizacji i znaczeniem repozytorium dla studentów i naukowców białoruskich.

  Po wykładzie miałysmy możność zwiedzenia Biblioteki Uczelni Łazarskiego. Wrażenie robi przyjazne podejście do użytkowników i  ułatwienia dla nich np. wrzutnia na książki, zestaw komputerowy wraz z regulowanym stanowiskiem dla osób niedowidzących, pełna światła, stanowiąca element Wolnego Dostępu wygodna czytelnia, wyposażona w komputery (nie terminale) z dostępem do sieci.

  fot. M.Miller-Jankowska, M. Lewandowska-Tranda

   

  MM

   

   

   

   

   

   

   

   

  Z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 15-stu lat działalności Wikipedii w Polsce miał miejsce maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP”. Odbył się on w ramach Wikiprojektu „Biblioteka” pod auspicjami doświadczonych wikipedystów i wikipedystek.
  Maraton przeprowadzono dnia 2 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 19.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA, ul. Grójecka 42.

  Wikiprojekt „Biblioteka” został utworzony z inicjatywy Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP w celu uczczenia obchodzonego w roku 2017 jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Ideą projektu jest zbudowanie społeczności bibliopedystów i wzbogacenie zawartości Wikipedii o biogramy wybitnych bibliotekarek i bibliotekarzy oraz o hasła dotyczące bibliotek i bibliotekarstwa.

  Pomysł projektu powstał latem 2016 i skrystalizował się podczas Wikiwarsztatów dla bibliotekarzy–członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W tym sensie projekt stał się częścią zarówno obchodów 15. urodzin polskojęzycznej Wikipedii, jak i setnej rocznicy powstania SBP. Dalszą pracę nad hasłami zadeklarowała większość uczestników spotkania, ale do projektu dołączyć może każdy.


  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka

  IMCh, AN

  W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej 28.11.2016 odbyło się zebranie walne, na którym  podjęto uchwałę o Powołaniu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy BG PW.

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym. SBP zrzesza osoby związane zawodowo lub naukowo z problematyką bibliotekarstwa i informacji naukowej. Powstało ono w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich. W latach 1946–1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem IFLA. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.


  http://www.sbp.pl/

  IMCh, AN

  7 marca 2017 r. odbyło się w Bibliotece spotkanie odchodzącej na emeryturę wicedyrektor Olgi Giwer z pracownikami bibliotek PW.

  Po przemowach bardziej uroczystych, wręczaniu kwiatów i okolicznościowych upominków wszyscy mieli okazję porozmawiać z najważniejszą tego dnia osobą, złożyć jej życzenia, zrobić wspólne zdjęcie, chwilę powspominać w miłej, swobodnej atmosferze.

  Dziękowano Oldze za wszystkie dni, miesiące, lata wspólnej pracy, gratulowano osiągnięć w realizacji zadań na różnych stanowiskach, znakomitej współpracy z bibliotekami wydziałowymi, stałej działalności na rzecz uruchomienia uczelnianego repozytorium, otwartego dostępu do zasobów naukowych. Przede wszystkim jednak dziękowaliśmy za pomoc, wsparcie w różnych pracowych sytuacjach, za koleżeńskość, uśmiech, optymizm, pogodę ducha.

  Życzymy wielu pięknych chwil, szczęśliwych lat na nowym etapie życia.

  Więcej zdjęć z imprezy można obejrzeć tutaj.

  MM

  fot. D.Wojnowska oraz M.Gajewska, K.Araszkiewicz

  W ramach projektu digitalizacji materiałów z I połowy XX wieku pochodzących z dawnych zbiorów Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zeskanowano w naszej Sekcji Digitalizacji ponad 1200 maszynopisów i 1300 fotografii obiektów architektury sakralnej. Digitalizacja maszynopisów, często uszkodzonych, zakurzonych, w złym stanie, odbywała się przede wszystkim na skanerach przelotowych i wymagała najpierw przygotowania dokumentów (odkurzenie, obcięcie grzbietów, usunięcie zszywek i innych elementów, prostowanie, podklejanie kartek). Obróbka skanów obejmowała kadrowanie, poziomowanie (w miarę potrzeb), korektę kontrastu i korektę rażących uszkodzeń. Skanowanie fotografii odbywało się na skanerze dziełowym.  Skany wymagały kadrowania, korekty jasności, kontrastu i poziomowania. Starano się przede wszystkim oddać ich rzeczywisty wygląd z zachowaniem dobrej jakości obrazu.

  Wszystkie cyfrowe wersje zdigitalizowanych maszynopisów i zdjęć dostępne będą na stanowisku komputerowym w Bibliotece PW, a część obiektów, w tym 130 fotografii obejrzeć można w otwartym dostępie w Bibliotece Cyfrowej PW.

  A tak wyglądało skanowanie fotografii:

   

  tekst: MM

  film: P.Wiącek

   

   

  15.02.2017 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie odbyła się konferencjapt.  Biblioteki i archiwa na rynku cyfrowym.

  fot.K.Araszkiewicz

  Na konferencji omówiono  takie zagadnienia, jak digitalizacja zasobów bibliotecznych, otwarte zasoby edukacyjne, standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych, zastosowanie technologii mikrokomputerów w bibliotekach, prawnoautorskie aspekty działalności bibliotek i archiwów, problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów, długoterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych, projektowanie i ocena systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

  Organizatorami spotkania byli : Narodowy Instytut Audiowizualny, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  KA

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS