XI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Multibibliotekarstwo”

W dniach 11- 12 maja 2017r. w Bibliotece Gdańskiej PAN odbyła się XI Bałtycka Konferencja pod hasłem „Multibibliotekarstwo”.

Konferencja poświęcona była szeroko pojętym zagadnieniom funkcjonowania obecnych bibliotek i ośrodków zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych. Tegoroczne hasło sprowokowało do wielu rozważań i dyskusji związanych z wielowymiarowością i wielozadaniowością współczesnego bibliotekarza. Jak się okazuje nasza praca znacznie wykracza poza obszar zadań bibliotekarza (akademickiego, szkolnego czy publicznego). Oczekuje się od nas wszechstronności – zarówno wiedzy merytorycznej, technicznej (obsługa ksero, skanera, drukarek i innych narzędzi), osobistego zaangażowania, jak i komunikatywności oraz otwartości na czytelnika. Nasze zadania nie sprowadzają się jedynie do przechowywania, wyszukiwania i udostępniania zbiorów, współtworzymy bazy wiedzy, bierzemy udział w wielu projektach, przygotowujemy ekspozycje, wystawy, itp. Postęp techniczny wymusił na bibliotekach włączenie się w procesy globalizacji, w tym przez sięgnięcie po nowe technologie informatyczne (facebook, blog, chat i inne). Przedstawiono wiele ciekawych rozwiązań np. Blended Learnig jako optymalne rozwiązanie w podejściu do edukacji Czytelnika, a także crowdsourcing jako narzędzie budowy i wzmacniania potencjału multispołeczności bibliotecznych. Ma to na celu zwiększenie prestiżu społecznego bibliotek przez szereg różnorodnych koncepcji opisujących partycypacyjny udział użytkowników Sieci w kulturze. Dyskutowaliśmy, w jaki sposób prowadzić kursy w bibliotekach, aby zainteresować użytkowników i wniosek jest jeden: aby były one efektywne, muszą być także efektowne. Zwrócono uwagę też na użytkowników niepełnosprawnych, którym należałoby ułatwić dostęp do bibliotek i ich zasobów. Mowa tu nie tylko o osobach niewidomych, ale także z niepełnosprawnością ruchową. Oczywiście tematów było wiele i jestem przekonana, że każdy z uczestników znalazł dla siebie coś interesującego. W drugim dniu konferencji swoją prezentację ” Bibliotekarz akademicki jako multibibliotekarz” przedstawiała mgr Emilia Nowakowska z naszej biblioteki.

Fot. Iwona Moroń-Chmielarska


Fot. Iwona Moroń-Chmielarska


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Konteksty MULTImediów, a więc:
• media analogowe versus media cyfrowe jako źródła informacji i edukacji czytelnika
• multimedia w ofercie instytucji sektora GLAM
• wielowymiarowość usług bibliotecznych
• multimedia jako narzędzia edukacji
• standardy opisu i dystrybucji obiektów cyfrowych
• tworzenie i zarządzanie multimediami
• multimedia w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi
Konteksty MULTImarketingu, a więc:
• mix marketing w działalności instytucji kultury
• Public Relations w dobie multi-
• multi channel marketing w działalności instytucji non profit
• fundraising a finanse bibliotek i innych instytucji sektora non profit
• crowdsourcing jako wsparcie w funkcjonowaniu bibliotek
• czytelnik jako prosument
Konteksty MULTIkulturowości, a więc:
• oferta biblioteki dla mniejszości narodowych
• biblioteki mniejszości narodowych w Polsce
• funkcjonowanie książki i innych materiałów w grupach etnicznych w Polsce i na świecie
• bariery i dobre praktyki w komunikacji i obsłudze biblioteczno-informacyjnej obcokrajowców w Polsce i na świecie
Konteksty MULTIedukacji, a więc:
• nowe metody i narzędzia edukacji klienta biblioteki
• oferta edukacyjna instytucji sektora GLAM dla użytkowników
• narzędzia pracy i komunikacji z użytkownikiem niepełnosprawnym
• nowe narzędzia w pracy z czytelnikiem (np. gry, webquesty, ryślenie, podcasty, kodowanie, programowanie, warsztaty handmade itp.)
• blended learning i e-learning jako metody edukacji czytelnika
Konteksty MULTIkreacji, a więc:
• literackie multiświaty naszych czytelników – literatura fantasy, sci-fi, nowe gatunki literackie jako inspiracje do pracy z czytelnikiem
• multibiblioteki, a więc biblioteki działające wieloaspektowo, wielokanałowo
• czytelnik jako autor, twórca
• czytelnik jako animator innych użytkowników i społeczności lokalnej
• pasje i talenty bibliotekarzy
• pasje i talenty czytelników


http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=17341

Przy okazji tej konferencji uczestnicy mieli okazję obejrzeć uroczą czytelnię w Bibliotece Gdańskiej PAN. Zresztą sami oceńcie poniżej zdjęcia, zapraszam także do odwiedzenia strony biblioteki. Dowiemy się, że powstanie biblioteki zapoczątkował księgozbiór podarowany przez markiza Joannesa Bernardinusa Bonifaciusa d’Oria. Jego statek rozbił się u wejścia do portu gdańskiego, a on w podzięce za ratunek i w zamian za możliwość zamieszkania w Gdańsku i uposażenie podarował ponad 1300 dzieł o wysokiej wartości naukowej i artystycznej. Dało to początek Bibliotece Rady Miasta Gdańska.

Fot. Iwona Moroń-Chmielarska


Fot. Iwona Moroń-Chmielarska


http://www.bgpan.gda.pl/o_bibliotece.php

http://bibliotecznikpolski.blogspot.com/2013/04/biblioteka-gdanska-pan.html

IMCh, AN


  • RSS