KALENDARIUM WRZEŚNIOWE

Tym wpisem chciałybyśmy zapoczątkować kalendarium konferencji/szkoleń, które są planowane na bieżący miesiąc.

Konferencja Naukowa „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki”

11 – 12 września, Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie. Jest to wydarzenie towarzyszące obchodom 10-lecia funkcjonowania Biblioteki w nowym gmachu.Tematyką konferencji będą zagadnienia ewolucji (kształtu, funkcji i działalności), które dotyczą wielu Bibliotek naukowych oraz publicznych. Organizatorzy mają nadzieję na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z dostosowaniem się nie tylko do nowych warunków lokalowych ale także do nowych funkcji. Elementami składowymi tworzącymi bibliotekę są miedzy innymi : przestrzeń architektoniczną, społeczną, wirtualną, kulturalną, dydaktyczną / do nauki, czytelnika, pracownika, przestrzeń zasobów i wiele innych …
http://przestrzen.bibliotek.pl/

Seminarium autorskie – książka wg Elsevier

14 września, Warszawa (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW). Odbędą się warsztatu dla autorów książek naukowych. Celem warsztatów jest przybliżenie kluczowych etapów pisania książki: od pomysłu do jej publikacji. Przedstawione zostaną także strategie i procedury wydawców, jak również praktyczne aspekty przygotowywania publikacji do druku…
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/608-elsevier-book-author-seminar

XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Library as a Service”

18 – 20 września, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematyka tegorocznej konferencji będzie oscylowała wokół roli bibliotekarstwa medycznego wspierającego inicjatywy, projekty i działania swoich instytucji. Współcześnie bibliotekarze służą nauce, swoim użytkownikom oraz swoim organizacjom poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej  ...
http://cib.umed.lodz.pl/konferencja/

Warsztaty „Serwisy internetowe w pracy bibliotekarza”

21-22 września 2017, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy. Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście internetowych serwisów oraz zasobów przygotowywanych z myślą o użytkownikach komputerów, ale także urządzeń mobilnych…
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=18577

Seminarium „Wypożyczalnie międzybiblioteczne – jaka przyszłość?”

25 września, Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konferencja poświęcona będzie wymianie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania i organizacji wypożyczalni międzybibliotecznych…
http://www.bg.zut.edu.pl/bginfo/

Digital Cultures

25 – 27 września, Warszawa. Technologie cyfrowe przenikają dziś do sal teatralnych, są silnie obecne w kinie, wspomagają codzienną pracę reporterów i dokumentalistów, umożliwiają opowiadanie złożonych historii w muzeach, przenoszą najciekawsze opowieści do świata gier komputerowych. Konferencja Digital Cultures to prezentacja najciekawszych zjawisk w polskiej kulturze cyfrowej, a także okazja do nawiązywania międzynarodowych kontaktów i dzielenia się doświadczeniami… 
http://digitalcultures.pl/pl

Biblioteka wczoraj i… jutro

27 września, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka konferencji została podzielona na cztery profile tematyczne – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako moderator życia bibliotecznego, dzieje i rozwój bibliotek w Polsce na tle ogólnych tendencji światowych, zawód bibliotekarza z jego profilem wykształcenia i współczesnymi potrzebami, „dom książek” – czyli nowoczesne budownictwo biblioteczne i aranżacja jego wnętrz
http://www.kbin.uni.lodz.pl/konferencja100latsbp/okonferencji.htm

BiblioLAB – Zjazd Sieci Bibliotekarzy

28 września, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Lustro Biblioteki zaprasza na Zjazd Sieci Bibliotekarzy LABiB. Jest on organizowany pod hasłem „BiblioLAB”. To propozycja nowej, eksperymentalnej formy skierowanej do środowiska bibliotekarskiego, która łączy w sobie elementy networkingu, warsztatów i wizyty studyjnej…
http://lustrobiblioteki.pl/kalendarium/bibliolab-zjazd-sieci-bibliotekarzy/

Warsztaty „Gry planszowe w bibliotece”

29 września, Warszawa (siedziba Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie). Warsztaty mają na celu przybliżenie tematu nowoczesnych gier planszowych, poznanie poszczególnych typów gier, a także wszystkich najważniejszych pojęć związanych z grami planszowymi…
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=18612

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni – w stulecie powstania SBP”

29 września, Słupsk. Tematem tegorocznej konferencji będą wciąż powiększające się zasoby informacyjne, zarówno te tradycyjne przechowywane w takich instytucjach jak biblioteki, jak i te cyfrowe przechowywane w cyberprzestrzeni…
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=17711

II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy

29 – 30 września, Łódź. Celem Zjazdu jest prezentacja działań i pomysłów służących zachęceniu uczniów do korzystania z oferty biblioteki szkolnej. Zjazd będzie okazją do wymiany poglądów oraz pokazania dobrych praktyk związanych z twórczą i innowacyjną działalnością bibliotek. Spotkanie ma sprzyjać integracji środowiska nauczycieli bibliotekarzy oraz osób zajmujących się aktywną promocją książki i czytelnictwa. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem… 
http://www.lodz.oupis.pl/aktualnosci/new-379-1/
 

 

Redakcja Blog

 


  • RSS