Fragmentarium – Cyfrowe Laboratorium Badawcze manuskryptów

Fragmentarium to międzynarodowe laboratorium badawcze, udostępniające fragmenty rękopisów średniowiecznych, umożliwiające bibliotekom, kolekcjonerom, badaczom i studentom publikowanie fragmentów manuskryptów, ich katalogowanie, opisywanie, transkrypcję, gromadzenie i ponowne wykorzystanie w Internecie.


http://www.fragmentarium.unifr.ch/

Cele projektu:

- zwiększenie poznania fragmentów średniowiecznych rękopisów
- umożliwienie lepszego dostępu do nich, stworzenie nowych sposobów dostępu  i dalszego  badania fragmentów
- usprawnianie  współpracy między uczonymi, cyfrowymi specjalistami humanistycznymi oraz specjalistami zajmującymi się rozpoznawaniem tekstu i obrazu
- promowanie cyfrowej fragmentologii i badań nad fragmentami rękopisu w erze cyfrowej
- odtworzenie rękopisów z rozproszonych części
- stworzenie międzynarodowego spisu fragmentów średniowiecznych rękopisów

Projekt Fragmentarium  jest jednym z przedsięwzięć poruszających jeszcze niewykorzystane obszary nauki. Dotychczasowe badania nad rękopisami, oprócz odrębnych inicjatyw i indywidualnych, często spektakularnych odkryć, sprowadzały się do ograniczonych prac z manuskryptami. Internet oferuje niezwykły potencjał do przezwyciężania głównych trudności związanych z tradycyjnymi sposobami badania fragmentów. Opierając się na technologii opracowanej przez e-codices – Virtual Manuscript Library of Switzerland, Fragmentarium oferuje aplikację do pracy naukowej z fragmentami dzieł. W projekcie współpracuje 16 instytucji partnerskich w Europie i Stanach Zjednoczonych (m.in.: Bodleian Library, University of Oxford, Harvard University Library, Yale University, Biblioteca Apostolica Vaticana, The British Library, Bibliothèque nationale de France). W ciągu najbliższych lat planowane jest stworzenie podstaw do badań nad fragmentami rękopisów średniowiecznych poprzez zapewnienie otwartych standardów i wytycznych.

https://www.myswitzerland.com/en/unesco-world-heritage-abbey-precints-of-stgallen.html


https://www.myswitzerland.com/en/unesco-world-heritage-abbey-precints-of-stgallen.html

Witryna Fragmentarium otwarta została oficjalnie 1 września w Bibliotece Opactwa w Saint Gall (Abbey Library of Saint Gall). Jest to najstarsza biblioteka w Szwajcarii, jedna z najwcześniejszych  klasztornych bibliotek na świecie, posiadająca w swoich zbiorach 2100 rękopisów datowanych od VIII do XV wieku, m.in. manuskrypt B z Pieśnią o Nibelungach. W 1983 roku biblioteka wraz z opactwem św. Galla zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, jako „doskonały przykład klasztoru z czasów Karolingów”. Już w latach 90. ubiegłego wieku rozpoczeto tworzenie wirtualnej biblioteki, której celem było udostępnienie  cennych zbiorów szerszemu kręgowi badaczy i innych uzytkowników.  Codices Electronici Sangallenses udostępnia aktualnie ponad 600 cyfrowych wersji rękopisów.

 

Źródła:


http://www.fragmentarium.unifr.ch/

e-codices Virtaul Manuscript Library of Switzerland


https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_library_of_Saint_Gall

MM


  • RSS