BIBLIOTEKI W POLSCE – Biblioteka Gdańska PAN

Biblioteka Gdańska PAN

biblioteka PAN

biblioteka PAN

Niezwykle urokliwą czytelnię w Gdańskiej Bibliotece PAN mieliśmy przyjemność prezentować przy okazji wpisu dotyczącego XI Bałtyckiej Konferencj Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Multibibliotekarstwo”. Jednak w tym artykule chcielibyśmy nieco więcej o niej napisać. Obecnie biblioteka mieści się w Budynku Historycznym przy Wałowej 15.

Fot. Iwona Moroń-Chmielarska

Powstanie biblioteki zapoczątkował księgozbiór podarowany przez markiza Joannesa Bernardinusa Bonifaciusa d’Oria. Jego statek rozbił się u wejścia do portu gdańskiego, a on w podzięce za ratunek i w zamian za możliwość zamieszkania w Gdańsku i uposażenie podarował ponad 1300 dzieł o wysokiej wartości naukowej i artystycznej. Dało to początek Bibliotece Rady Miasta Gdańska. Jego księgozbiór stanowi dziś wydzieloną kolekcję, wpisaną jako pierwszą do Index librorum, pierwszego inwentarza Biblioteki Gdańskiej. Natomiast czytelnię naukową w bibliotece PAN zdobi olejny portret pędzla A. Moellera z 1597 roku przedstawiający Bonifacia na łożu śmierci.

Fot. Iwona Moroń-Chmielarska

Pierwszą siedzibą Biblioteki były pomieszczenia dawnego klasztoru franciszkanów w południowo-zachodniej części miasta, u stóp Biskupiej Góry (obecnie Muzeum Narodowe na ul. Toruńskiej). Wnętrze Biblioteki znamy przede wszystkim z przypisywanej Andrzejowi Stechowi ryciny miedziorytniczej z końca XVII wieku. Ze względu na stałe powiększanie się zbiorów i zły stan pomieszczeń bibliotecznych w dawnym klasztorze franciszkanów, księgozbiór wymagał przeniesienia do innego obiektu.

W czerwcu 1817 roku królewski zachodniopruski konsystorz złożył wniosek w Królewskim Ministerstwie Finansów o odbudowę kościoła św. Jakuba. Kościół św. Jakuba, największy gotycki kościół szpitalny w Gdańsku, został zniszczony w wyniku wybuchu prochu w baszcie bramy (w grudniu 1815 roku). Prośba dotyczyła też możliwości wykorzystania części budynku dla zbiorów Biblioteki. Przenoszenie zbiorów rozpoczęto w sierpniu 1819 roku i po dwóch latach przerwy w funkcjonowaniu Biblioteki otwarto ją dla czytelników 3 października 1821 roku. W tym celu adaptowano wnętrze kościoła dla celów bibliotecznych. Książki rozstawione były na wysokich regałach sięgających sufitu, prostopadle do okien oraz na regałach przyściennych. Do wysokich półek można było dotrzeć przy pomocy drabin. Ustawiony w rogu sali bibliotecznej stół pełnił funkcję wypożyczalni i czytelni. Magazyny mieściły się na kilku kondygnacjach. Książki wyszukiwał i przynosił bibliotekarz. W miarę upływu czasu księgozbiór się powiększał i w roku 1899 jego wielkość wynosiła 111 000 tomów.

Pomieszczenie w kościele św. Jakuba nie sprzyjało pracy bibliotecznej i realizacji zadań Biblioteki. Od początku traktowano je jako prowizoryczne i tymczasowe, co jakiś czas wznawiając starania o zmianę tej sytuacji. Jednak w dalszym ciągu nie znaleziono lepszej lokalizacji dla zbiorów biblioteki.


http://www.bgpan.gda.pl/o_bibliotece.php

http://bibliotecznikpolski.blogspot.com/2013/04/biblioteka-gdanska-pan.html

IMCh, AN


  • RSS