Październik – Miesiącem Bibliotek Szkolnych

www.bibliotekawszkole.pl

 

Już w czasach starożytnych doceniano terapeutyczne znaczenie literatury w życiu człowieka. Biblioteki traktowano jako „lecznice dusz”, a biorąc pod uwagę, że przygoda z biblioteką zaczyna się od dziecka, powinniśmy zadbać, aby młody człowiek miał do niej łatwy dostęp i aby to pierwsze spotkanie zachęciło, a nie zraziło do korzystania z niej w przyszłości.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych po raz pierwszy obchodzono 18 października 1999 roku. Do 2007 roku dzień ten świętowano corocznie, w czwarty poniedziałek października, natomiast od 2008 roku „miesiąc” zastąpił poprzednie święto i obchodzono go przez cały październik. Z obchodami wiąże się wiele wydarzeń i atrakcji zorganizowanych dla uczniów, które mają na  celu zachęcenie do korzystania z bibliotek i promowanie czytelnictwa. Tegoroczne hasło Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: „Connecting Communities and Cultures”. Z tej okazji 26 października odbędzie się także Druga Edycja Małopolskiego Forum Bibliotek, która ma na celu integrację środowiska związanego z polskim bibliotekarstwem. W tym roku temat forum brzmi: „Kierunek: użytkownik zintegrowany”, a wiodące hasła to: „Kim jesteś, użytkowniku?”, „Czego pragniesz i co czujesz?”, „Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię pojął”.

W Polsce obchodzony jest również Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek przypadający corocznie 8 maja. Pierwszy raz bibliotekarze świętowali w 1985 roku, przy udziale Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) we Wrocławiu. Dzień ten jest symbolem pracy bibliotekarzy i świętem, w którym jest okazja do przedstawienia dokonań i zawodowych osiągnięć społeczeństwa bibliotekarskiego, jak i refleksji o tożsamości bibliotek i ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego. Dzień bez kar w bibliotekach.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020. Program obejmuje 15 długofalowych działań i w żadnym z nich nie uwzględniono bibliotek szkolnych. Na realizację programu zaplanowano przeznaczyć miliard złotych.

Za zapewnienie odpowiednich środków na finansowanie bibliotek szkolnych odpowiadają dyrektorzy szkół. Nie istnieją żadne akty prawne określające normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy i czas pracy bibliotek. Fakt ten jest często wykorzystywany przez samorządy szukające oszczędności i coraz częściej ograniczają etaty bibliotekarzy. W art. 42 KN określono tylko czas pracy nauczyciela bibliotekarza, wynoszący 30 godzin. Brak ścisłych wytycznych doprowadził do sytuacji, w której uczniowie mogą korzystać ze szkolnej biblioteki tylko przez kilka godzin w tygodniu, a szukając pracy w tym zawodzie czytamy:

„…zatrudnienie jedna godz. tygodniowo , wykształcenie wyższe bibliotekoznawstwo z przygotowaniem pedagogicznym”

albo

” Oferta pracy: NAUCZYCIEL / BIBLIOTEKARZ, Umowa o pracę na czas określony, Wymiar etatu:0.05…”

Do roku 2015 biblioteki szkolne w Polsce nie były objęte żadnymi programami rządowymi, czy też pomocą organizacji pozarządowych, które pozwoliłyby na wymianę przestarzałych księgozbiorów, uzupełnienie zbiorów o multimedia, modernizację pomieszczeń czy zakup nowoczesnego sprzętu (komputerów, projektorów multimedialnych). Obecnie w ok. 10% szkół w ogóle nie ma bibliotek. Bibliotekarzy szkolnych niepokoi fakt, że to właśnie im, jako chyba jedynej grupie nauczycieli specjalistów, w wyniku reformy edukacji nie zagwarantowano utrzymania dotychczasowego wskaźnika liczby uczniów na jeden etat.

Komunikat MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie bibliotek szkolnych zaczyna się słowami:

„biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona…

Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych zakończy konferencja „Filozoficzne aspekty literatury”, nie ma jeszcze dostępnego programu tego wydarzenia.

www.bibliotekawszkole.pl

Więcej informacji na temat akcji protestacyjnej pracowników bibliotek szkolnych na stronie:

http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl/

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Stowarzyszenie_Bibliotekarstwa_Szkolnego


http://www.glos.pl/node/6588


http://lustrobiblioteki.pl/2017/09/raport-stan-bibliotek-polsce-2016-roku/

IMCh, AN


  • RSS