Ocena jednostek naukowych 2017

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej  polskich jednostek naukowych (wydzialy uczelni, centra badawcze uczelni,...

Seminarium PolBiT 2017

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej informuje o seminarium PolBiT, które odbędzie się 29 maja 2017 roku w Gmachu Głównym PW....

  • RSS