bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 15-stu lat działalności Wikipedii w Polsce miał miejsce maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP”. Odbył się on w ramach Wikiprojektu „Biblioteka” pod auspicjami doświadczonych wikipedystów i wikipedystek.
  Maraton przeprowadzono dnia 2 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 19.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA, ul. Grójecka 42.

  Wikiprojekt „Biblioteka” został utworzony z inicjatywy Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP w celu uczczenia obchodzonego w roku 2017 jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Ideą projektu jest zbudowanie społeczności bibliopedystów i wzbogacenie zawartości Wikipedii o biogramy wybitnych bibliotekarek i bibliotekarzy oraz o hasła dotyczące bibliotek i bibliotekarstwa.

  Pomysł projektu powstał latem 2016 i skrystalizował się podczas Wikiwarsztatów dla bibliotekarzy–członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W tym sensie projekt stał się częścią zarówno obchodów 15. urodzin polskojęzycznej Wikipedii, jak i setnej rocznicy powstania SBP. Dalszą pracę nad hasłami zadeklarowała większość uczestników spotkania, ale do projektu dołączyć może każdy.


  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka

  IMCh, AN

  W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej 28.11.2016 odbyło się zebranie walne, na którym  podjęto uchwałę o Powołaniu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy BG PW.

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym. SBP zrzesza osoby związane zawodowo lub naukowo z problematyką bibliotekarstwa i informacji naukowej. Powstało ono w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich. W latach 1946–1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem IFLA. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.


  http://www.sbp.pl/

  IMCh, AN

  7 marca 2017 r. odbyło się w Bibliotece spotkanie odchodzącej na emeryturę wicedyrektor Olgi Giwer z pracownikami bibliotek PW.

  Po przemowach bardziej uroczystych, wręczaniu kwiatów i okolicznościowych upominków wszyscy mieli okazję porozmawiać z najważniejszą tego dnia osobą, złożyć jej życzenia, zrobić wspólne zdjęcie, chwilę powspominać w miłej, swobodnej atmosferze.

  Dziękowano Oldze za wszystkie dni, miesiące, lata wspólnej pracy, gratulowano osiągnięć w realizacji zadań na różnych stanowiskach, znakomitej współpracy z bibliotekami wydziałowymi, stałej działalności na rzecz uruchomienia uczelnianego repozytorium, otwartego dostępu do zasobów naukowych. Przede wszystkim jednak dziękowaliśmy za pomoc, wsparcie w różnych pracowych sytuacjach, za koleżeńskość, uśmiech, optymizm, pogodę ducha.

  Życzymy wielu pięknych chwil, szczęśliwych lat na nowym etapie życia.

  Więcej zdjęć z imprezy można obejrzeć tutaj.

  MM

  fot. D.Wojnowska oraz M.Gajewska, K.Araszkiewicz

  W ramach projektu digitalizacji materiałów z I połowy XX wieku pochodzących z dawnych zbiorów Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zeskanowano w naszej Sekcji Digitalizacji ponad 1200 maszynopisów i 1300 fotografii obiektów architektury sakralnej. Digitalizacja maszynopisów, często uszkodzonych, zakurzonych, w złym stanie, odbywała się przede wszystkim na skanerach przelotowych i wymagała najpierw przygotowania dokumentów (odkurzenie, obcięcie grzbietów, usunięcie zszywek i innych elementów, prostowanie, podklejanie kartek). Obróbka skanów obejmowała kadrowanie, poziomowanie (w miarę potrzeb), korektę kontrastu i korektę rażących uszkodzeń. Skanowanie fotografii odbywało się na skanerze dziełowym.  Skany wymagały kadrowania, korekty jasności, kontrastu i poziomowania. Starano się przede wszystkim oddać ich rzeczywisty wygląd z zachowaniem dobrej jakości obrazu.

  Wszystkie cyfrowe wersje zdigitalizowanych maszynopisów i zdjęć dostępne będą na stanowisku komputerowym w Bibliotece PW, a część obiektów, w tym 130 fotografii obejrzeć można w otwartym dostępie w Bibliotece Cyfrowej PW.

  A tak wyglądało skanowanie fotografii:

   

  tekst: MM

  film: P.Wiącek

   

   

  15.02.2017 w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie odbyła się konferencjapt.  Biblioteki i archiwa na rynku cyfrowym.

  fot.K.Araszkiewicz

  Na konferencji omówiono  takie zagadnienia, jak digitalizacja zasobów bibliotecznych, otwarte zasoby edukacyjne, standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych, zastosowanie technologii mikrokomputerów w bibliotekach, prawnoautorskie aspekty działalności bibliotek i archiwów, problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów, długoterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych, projektowanie i ocena systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

  Organizatorami spotkania byli : Narodowy Instytut Audiowizualny, Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  KA

  W europejskiej bibliotece cyfrowej Europeana otwarty sezon na secesję. W rozpoczynającej cykl wirtualnej wystawie obejrzeć można ok. 50 obiektów z ponad dwudziestu muzeów, arcydzieła znane i mniej znane, obrazy, plakaty, biżuterię. Przez cały sezon publikowane będą pochodzące z blogów instytucji partnerskich obiekty i eseje na temat secesji, a w Pinterest prezentowana będzie secesyjna sztuka użytkowa,  moda, szkło, meble.

  Rushes, 1896 (detail). Eugène Grasset. Schola Graphidis Art Collection. CC BY-SA

  Wśród nowości technologicznych – innowacyjna forma pokazywania obiektów dziedzictwa kulturowego w 3D, przy pomocy Sketchfab’a.  W Europeanie, przy współpracy Discovery Program, w ramach którego to projektu prowadzone są zaawansowanych badania w irlandzkiej archeologii i dyscyplinach pokrewnych, prezentowane są modele 3D  zabytkowych budynków, pomników i grobowców w Irlandii. Sketchfab jest największą na świecie platformę do publikowania  treści 3D online, partnerem  ponad 500 muzeów i instytucji kulturalnych.

  W ostatnio udostępnionych obiektach kolekcji Europeana 1914-1918 znalazła się m.in. tablica pamiątkowa poświęcona strażakowi Thomasowi McGarry, który zginał w 2017 r. podczas podróży z Irlandii do Kanady w katastrofie statku HMS Laurentic.  McGarry był strażakiem na statku i  jednym z 354 pasażerów i członków załogi, którzy zginęli na skutek zatonięcia Laurentic’a. Kilkadziesiąt lat później, brązowa tablica pamiątkowa Thomasa McGarry’ego została wykopana w ogrodzie Tom Murphy,  w Limerick. Tablice pamiątkowe wydawano krewnym wszystkich członków służb, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. W 2013 roku, Killian Downing, wnuk Toma Murphy’ego, badał tablicę i podzielił się tą historią w cyfrowym archiwum historii i przedmiotów związanych z wojną światową w kolekcji Europeana 1914-1918.

  Memorial Plaque of Thomas McGarry, Killian Downing, CC-BY-SA 3.0

   

   

  MM

  Dzięki współpracy bibliotekarza z informatykiem, 16 lutego 1017  byliśmy świadkami prezentacji alternatywnego katalogu bibliotecznego.
  fot. K. Araszkiewicz
  Oglądając zestaw dziedzin z jakich pochodzą zbiory biblioteki na jednym okręgu, można zobaczyć ich wzajemne powiązania. Można też oglądać chmurę wszystkich słów kluczowych z danej dziedziny. Oczywiście można dotrzeć do dokumentów jakie zostały tą drogą wywołane. Na jednym obrazku widać dziedziny jakie królują w bibliotece.
  Najważniejsze jest jednak to, że taki sposób pokazania katalogu daje użytkownikowi jeszcze inne możliwości spojrzenia na wiedzę i dziedzinę którą aktualnie się zajmuje.

  Wizualizacja katalogu była tematem pracy inżynierskiej studentki Elektroniki p. Marty Bandarzy (promotor dr.inż. Łukasz Skonieczny).
  AK

  Z żalem zawiadamiam, że zmarł nasz kolega Pan Stefan Pokrasen, który przez wiele lat był pracownikiem Oddziału Opracowania i Druków Zwartych. To właśnie Stefan Pokrasen przygotowywał zbiory do ustawienia rzeczowego na półce w nowej nadbudowie biblioteki. Przez pewien czas pełnił również funkcję zastępcy dyrektora BG PW.

  Oddział Opracowania 16 lat temu (2001)

  W 2001 roku odszedł na emeryturę. Wcześniej pracował na Wydziale Inżynierii Materiałowej, gdzie rozpoczął pracę jako asystent. Tam zrobił doktorat i realizował się jako pracownik naukowy i dydaktyczny w zakresie chemii.
  Ojciec Stefana Pokrasena wybitny chemik, specjalista z zakresu materiałoznawstwa i metaloznawstwa,  doc. Aleksander Pokrasen również pracował na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Można powiedzieć, że nasz kolega kontynuował tradycję rodzinną.

  Pogrzeb odbędzie się w czwartek 26.01.2017 o godz. 11 (Msza w kościele św. Karola Boromeusza, Powązki).


  http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,381594,Stefan-Pokrasen-nekrolog.html


  http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,381612,Stefan-Pokrasen-kondolencje.html

  MW

  Ukazał się  nowy, ostatni w 2016 roku, numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”. W minionym kwartale wiele się działo – zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące standardu RDA i stosowania w katalogu znaków z alfabetów innych niż łaciński. Te dwa tematy znajdują też odzwierciedlenie w najnowszym numerze TU – w relacjach z wydarzeń i tekstach Henryka Hollendra, Magdaleny Rowińskiej i Leszka Śnieżko. Być może zbliżający się wielkimi krokami jubileuszowy dla Nukatu rok 2017, będzie w tych kwestiach przełomowy.

  W temacie numeru, Dagmara Batóg z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu podsumowuje działalność kulturalną bibliotek skupioną wokół tematu wielokulturowości. Wskazuje, na przykładzie swojej biblioteki, jak bardzo potrzebne są takie działania i jak należy się do nich przygotować. Polecam ten tekst!

  Koledzy z Centrum NUKAT przedstawiają też kolejną „bibliotekę z okładki” – tym razem jest to Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, największej niepublicznej uczelni w Małopolsce, która od 2013 roku czynnie współtworzy katalog Nukat.

  Polecam też dobre lektury – monumentalną powieść o amerykańskim Zachodzie i wprowadzenie w świat architektury i urbanistyki. Obie książki będzie można niebawem wygrać w konkursie na facebookowym profilu Nukatu:
  https://www.facebook.com/KatalogNUKAT/

  Numer dostępny jest na: www.tytulujednolicony.pl oraz http://centrum.nukat.edu.pl/

  MW

  Wszystkim czytelnikom naszego bloga

  życzymy

  Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

  19 grudnia odbyło się w Bibliotece Głównej przedświąteczne spotkanie pracowników obecnych i emerytowanych. Była to miła okazja do złożenia życzeń, pogawędek w atmosferze już świątecznej.

  Więcej zdjęć ze spotkania można obejrzeć:  tu

  aut. fot.: K.Araszkiewicz, , M.Miller-Jankowska, S.Syrek

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS