bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: bibliografie

  Kolejna pełnotekstowa baza bibliograficzna, prezentująca dorobek jednego z profesorów Politechniki Warszawskiej okresu międzywojennego – Melchiora Nestorowicza udostępniona została  w Bibliotece Cyfrowej PW: Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza – zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

  Zdjęcie M. Nestorowicza z archiwum NAC

  Melchior Nestorowicz (1880-1939) był wybitnym specjalistą w dziedzinie budowy i utrzymania dróg bitych, inicjatorem modernizacji dróg w Polsce w zakresie stosowania nowych materiałów i nawierzchni drogowych, m.in. betonowych i bitumicznych.  Zajmował się też organizacja administracji drogowej w okresie międzywojennym (m.in. jako dyrektor Departamentu Drogowego w Ministerstwie Komunikacji w latach 20.).  Był autorem projektów trzech ustaw sejmowych: o budowie i utrzymaniu dróg publicznych (1920), o przepisach porządkowych na drogach publicznych (1921) i o PaństwowymFunduszu Drogowym (1931), które obowiązywał przez szereg lat. Melchior Nestorowicz opracował własny plan budowy autostrad (dróg samochodowych), który zakładał budowę prawie 4,7 tys. km szybkich tras. Nie został zrealizowany przed wojna, ani powojnie. Można przyjąć, że w zubożonej wersji realizowany jest obecnie.

  Warto przytoczyć słowa Nestorowicza (1939): „Spychanie zagadnienia drogowego na szary koniec zagadnień państwowych, jakie widzimy od chwili wskrzeszenia Rzeczpospolitej, musi się skończyć, jeśli Polska nie ma być nadal rozbrojona pod względem komunikacyjnym. W rozwiązaniu zagadnienia gospodarki drogowej musi znaleźć się rozwiązanie budowy dróg samochodowych. W przeciwnym razie Polska znajdzie się wkrótce — za kilkanaście lat — poza obrębem Europy cywilizowanej”.

  M. Nestorowicz – plansza biograficzna

  Nestorowicz był profesorem tytularnym na Politechnice Warszawskiej od 1934 r., a od 1936 zwyczajnym w Katedrze Budowy Dróg i Robót Ziemnych, w Latach 1935-37 pełnił funkcje dziekana na Wydziale Inżynierii PW.

  W latach 30. Nestorowicz kierował pracami badawczymi w Drogowym Instytucie Badawczym, działającym przy Politechnice Warszawskiej.

  Był autorem, licznych artykułów publikowanych w Przeglądzie Technicznym, Samorządzie, Inżynierii Rolnej, Wiadomościach Drogowych i Przeglądzie
  Wojskowo-Technicznym, a także podręczników projektowania dróg.

  Więcej w:

  Melchior Władysław Nestorowicz (1880-1939). Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej

  Melchior Nestorowicz (1880-1939). Plansza biograficzna

  Gdyby nie wojna mielibyśmy autostradę do Warszawy i Białegostoku. W serwisie: moja-ostroleka.pl

  MM

  Biblioteka Cyfrowa PW udostępniła 32 publikacje prof. Kazimierza Klinga w postaci kolejnej pełnotekstowej bazy bibliograficznej, prezentującej dorobek naukowy międzywojennych profesorów Politechniki Warszawskiej.

  Kazimierz Kling (1884-1942) zajmował się badaniami chemicznego uszlachetniania ropy naftowej i gazu ziemnego, metody przeróbki odpadów ropnych i nowych źródeł paliw płynnych. Był jednym z głównych inicjatorów prac badawczych potrzebnych do uruchomienia i rozwoju przemysłu. Od 1916 roku, jako docent Uniwersytetu Lwowskiego brał czynny udział w organizacji i przeprowadzaniu prac badawczych w powstałym w tym czasie Instytucie Badań Naukowych i Technicznych „Metan”. Od 1920r. do 1929r. pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii Organicznej na Lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza.

  Kazimierz Kling. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

  Z Politechniką Warszawską związał się od 1929 r., kedy to 1 września został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Chemicznym PW i objął Katedrę oraz Zakład Chemii Ogólnej. Kling, obdarzony uzdolnieniami do projektowania i budowy aparatury,  zorganizował warsztat mechaniczny w Zakładzie Chemii Ogólnej. Skonstruowany w nim prototyp aparatu analitycznego do oznaczania niskowrzących węglowodorów wzbudził duże zainteresowanie środowiska przemysłowego.

  Jednym z  osiągnięć badawczych K. Klinga był opatentowany „sposób wytwarzania ciekłego paliwa o dużej prężności pary”. Nowe źródło paliw płynnych powstawało ze wzbogacania kaloryczności spirytusu, czyli zmieszania go z niskowrzącymi węglowodorami (eteryna, gazolina). Po przeprowadzonych próbach instalacji w Zakładzie Chemii Ogólnej Politechniki Warszawskiej, zastosowano tę metodę pomyślnie w napędzie samochodowym. Patent wzbudził zainteresowanie w  Stanach Zjednoczonych, ale  II wojny światowa uniemożliwiła rozwój badań.

  W latach 1934-1935 Kazimierz Kling był dziekanem Wydziału Chemicznego PW.  Na Politechnice Warszawskiej pracował do wieku emerytalnego – 1 września 1937r.

  Profesor Kling był członkiem towarzystw naukowych, m.in. od 1935r. Akademii Nauk Technicznych, od 1934r. Towarzystwa Naukowego we Lwowie oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zmarł w Warszawie 4 czerwca 1942r.

  Na podstawie:

  Antosik, J. Biografia Kazimierza Klinga. W: Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga, 2013.

  Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej : Kazimierz Kling/ oprac. Krystyna Sielecka.

  MM

  W Bibliotece Cyfrowej PW dostępne są pełnotekstowe bibliografe wybitnych profesorów przedwojennych i powojennych, m.in. Jana Czochralskiego, Witolda Nowackiego, Tadeusza Urbańskiego.
  W ramach realizowania projektu „Ocalić od zapomnienia. . Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych Politechniki Warszawskiej od początków istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW” przygotowywane są kolejne bibliografie. Jedna z nich „Bibliografia wybranych publikacji profesora Witolda Broniewskiego” została właśnie opublikowana w Bibliotece Cyfrowej PW.  Bibliografia zawiera teksty książek, artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych oraz recenzji, autorstwa Witolda Broniewskiego.

  Witold Broniewski (1880-1939) był uznanym metalurgiem, pionierem badań nad zjawiskiem pełzania metali, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych, profesorem Politechniki Warszawskiej.

  W latach 1914–1919 wykładał metalografię na Uniwersytecie Paryskim. W 1919 wstąpił do Armii Polskiej we Francji (Armii Hallera), z którą przybył z Francji do Polski. W latach 1919–1920 był profesor nadzwyczajnym i kierownik katedry maszyn przemysłowych i chemicznych Politechniki Lwowskiej.   Był również organizatorem Zakładu Metalurgicznego w Katedrze Technologii Metali Politechniki Warszawskiej, którym kierował w latach 1920-1939.

  MM

  W dniach 22-28.10.2012 obchodzimy międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki.

  Biblioteka Główna PW jest aktywnym uczestnikiem Ruchu Open Access i promuje otwarte modele komunikacji naukowej. Z okazji Tygodnia OA polecamy w Bibliotece Cyfrowej PW dwie nowe bibliografie dokumentujące dorobek naukowy Profesorów PW, obejmujące wybrane pełne teksty publikacji : prof. Tadeusza Urbańskiego i prof. Ludwika Szperla. Dostęp do pełnych tekstów publikacji jest otwarty dla wszystkich użytkowników Biblioteki Cyfrowej PW (dostęp z Internetu).

  Dodatkowo w ramach obchodów Tygodnia Otwartej Nauki, Biblioteka Główna przygotowała szkolenie dla bibliotekarzy Systemu Biblioteczno-Informacyjnego PW oraz materiały informacyjne na temat Open Access dostępne na stronie WWW Biblioteki Głównej

  MM

  W naszej Bibliotece Cyfrowej PW, w ramach prezentowania dorobku naukowego profesorów PW ukazały się 2 nowe bibliografie pełnotekstowe:

  Bibliografie zawierają linki do pełnych tekstów książek, artykułów, referatów, patentów.

   

   

   

  Ludwik Szperl (1879-1944)

   

   

   

   

   

  Tadeusz Urbański (1901-1985)

   

   

  MM
  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS