bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: bibliotekarstwo

  W dniach 29-30.10.2015 w Lizbonie, odbyła się piąta z cyklu międzynarodowych konferencji na temat UKD, konferencja  pod tytułem: “Classification & authority control: expanding resource discovery“.

  P1020926P1020929
  Program zawierał dwadzieścia prezentacji i sześć plakatów. Dokładną tematykę wystąpień, sesję posterową i fotogalerię można zobaczyć na stronie:

  http://seminar.udcc.org/2015/posters.php

  Zagadnienia klasyfikacji wiedzy i kartotek haseł wzorcowych oraz różnego sposobu ich zastosowania towarzyszyły nam podczas wygłaszanych prezentacji i dyskusji podczas przerw. My również miałyśmy okazję zaprezentować, w jaki sposób można wykorzystać słowa kluczowe z kartoteki haseł wzorcowych i symbole UKD stosowane do opisu rzeczowego zbiorów BG PW.

  P1020960P1020961
  Zbiory biblioteki PW zobrazowaliśmy wg. relacji pomiędzy dziedzinami z jakich pochodzą. Okazało się że jedne dziedziny wiedzy są bardziej powiązane z pewnymi dziedzinami nauki a z innymi mniej albo wcale.

  P1020931Wizualizacja zbiorów BG PW jest dostępna na stronie domowej

  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wizualizacja-zbiorow

  Kliknięciem online w daną dziedzinę można zobaczyć dziedziny z jakimi jest ona najsilniej powiązana. Nasz plakat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele komplementów.

  20151029_135135P102093820151029_135102
  System UKD jest klarowny, użyteczny, kompatybilny, aktualny i komunikatywny. Zwłaszcza kiedy jest dostęp online, do pełnego pliku wzorcowego UKD.

  Mottem konferencji mogą stać się słowa:
  „Znajdź lepszy system wiedzy od UKD – a potem porzuć UKD”.

  P1030001

  Lizbona – Pomnik Zdobywców

  AMK

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzi w październiku jubileusz 95-lecia. 85 lat istnienia świętuje też w tym roku, wydawane przez SBP czasopismo naukowe „Przegląd Biblioteczny”. Z tej okazji wydany został specjalny numer Przeglądu Bibliotecznego” w wersji angielskiej, dostępny on-line – „Library Review„.
  W numerze znalazł się też artykuł przedstawicielek Biblioteki Głównej PW - „Photographs in the digital collection issues with the descriptive and subject cataloguing on the basis of the Digital Library of the Warsaw University of Technology”.

   


  MM

  W sierpniu 2011 r. odbyła się coroczna migracja oprogramowania VTLS/VIRTUA z wersji 48.1.11 do nowej wersji 2010.1.3.1. Spowodowało to brak dostępu do systemu VTLS i katalogu NUKAT przez ok. 3-5 dni. Obecnie praca w systemie Virtua jest możliwa wyłącznie przy użyciu zaktualizowanej wersji programu Virtua Client!. W związku ze zmianą wersji systemu VIRTUA przeprowadzone zostanie szkolenie z nowych funkcji dostępnych w systemie. Centrum NUKAT przeprowadzi szkolenie online. Do udziału w pierwszej kolejności zostali zaproszenia bibliotekarze systemowi. Szkolenie będzie oparte o prezentację „VIRTUA wersja systemu 2010.1.3.1: nowe funkcje w systemie”, którą zamieszamy poniżej. Zachęcam do zapoznania się z nią.

  Nowa opcja – Odśwież


  Równocześnie z uruchomieniem katalogu NUKAT po migracji została zmieniona strona www Centrum NUKAT.

  http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=3

  Jest zdecydowanie bardziej przejrzysta. Zostało zachowane obustronne połączenie pomiędzy stroną katalogu i stroną informacyjną. Na stronie informacyjnej w prawym górnym rogu znajdą Państwo link: SZUKAJ W KATALOGU NUKAT. Natomiast z katalogu wejście do strony informacyjnej jest poprzez link CENTRUM NUKAT.
  W sierpniu w Centrum NUKAT nastąpiła zmiana na stanowisku bibliotekarza systemowego. Nowym bibliotekarzem systemowym NUKAT została p. Iwona Wiśniewska, która  zastąpiła p. Leszka Śnieżko. Pani Iwona Wiśniewska przez wiele lat pracowała w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Jest specjalistką w zakresie katalogowania różnych typów dokumentów. W Centrum NUKAT pracuje od 2010 roku.
  Ponadto połączeniu uległ Ośrodek Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA z Ośrodkiem Formatów i Kartotek Haseł Formalnych w wyniku czego powstał jeden Ośrodek Kartoteki Haseł Wzorcowych. Kierownikiem całości został p. Maciej Malinowski.
  Chciałam również poinformować, że w zeszłym roku utworzono w Centrum NUKAT Ośrodek Melioracji, który analizuje bazę NUKAT, planuje melioracje automatyczne oraz prowadzi prace porządkowe w bazie. Dotychczasowy bibliotekarz systemowy Centrum NUKAT p. Leszek Śnieżko zasilił szeregi Ośrodka Melioracji i będzie go wspomagał swoim doświadczeniem i wiedzą.
  Przypominamy o konieczności zainstalowania na stanowiskach komputerowych klineta systemu VIRTUAw wersji 2010.1.3.1. Praca w starej wersji jest już niemożliwa.
  Prezentacja nowej wersji: virtua_2010.1.3.1

  MW

  Rozpoczęła się, organizowana przez Bibliotekę Główną PW, 32 międzynarodowa konferencja IATUL – „Libraries for an Open Environment: strategies, technologies and partnerships”.
  Informacje nt. konferencji dostępne są na stronie konferencji IATUL: www.iatul2011.bgpw.congressor.eu/  Dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie i zainaugurowane zostały obrady.
  Galeria zdjęć z konferencji dostępna jest tu: www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/gallery/


  Występ Chóru Akademickiego PW na wczorajszym Reception. Fot. G. Kiwała

  MM

  Od tygodnia działa nowa strona Ebib. Wydaje sie funkcjonalna, ma prostą strukturę i spokojną kolorystykę.
  Zasadnicza zmiana to oderwanie się strony Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które będzie miało oddzielną witrynę.
  Menu główne pozostało praktycznie takie samo, poniżej w „Inne zasoby” ulokowane zostały linki do społecznościowych aktywności Ebibu: Forum, Facebook, Ebiblog, Blip i Twitter.
  Niedobrym rozwiązaniem jest chyba to, że nowa strona Ebibu dostępna jest pod nowym adresem:
  http://www.nowyebib.info/.

  Stara strona Ebibu (archiwalna) pozostaje pod dotychczasowym adresem (
  http://www.ebib.info/
  ) aż do maja 2011 i dopiero wtedy nastąpi zmiana adresu.  MM

  Na portalu Gazetapraca.pl wywiad z młodym bibliotekarzem, pracującym od 3 lat w dużej bibliotece i prowadzącym blog bibliotekarski:

  http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90440,7741158,Bibliotekarski_dramat.html

  Artykuł pod znamiennym tytułem „Bibliotekarski dramat”  :).
  Bibliotekarz opowiada o swojej codziennej pracy, nieoczekiwanych sytuacjach, uciążliwych czytelnikach, zaletach i wadach tego zawodu. Pytania dziennikarza dość banalne, powielające stereotypowy wizerunek bibliotekarza w spoleczeństwie (praca nudna, cicha, spokojna, słabo płatna, ale można sobie książki poczytać).
  Ciekawe są komentarze na forum, pod artykułem.
  Odpowiedzi bardzo różnorodne:

  „Ciekawy wywiad i anegdoty.

  Zawsze mnie zastanawiało, skąd biorą sie chętni na bibliotekarstwo. Troche

  zrozumiałam, ale nadal nie moge sobie wyobrazić dlaczego, bibliotekarstwo to

  dział studiów wyższych. Ciekawe czy np w Europie zachodniej tez tak jest.

  „Tak w Europie Zach. też tak jest a nawet bardziej. Tam (właściwie

  piszę o Danii) bibliotekarz to bardzo dobrze zarabiający

  specjalista. I bardzo w społeczeństwie doceniany.”

  „W Europie jest doklanie tak samo, sa studia bibliotekoznawcze z

  malenka roznica – po nich jest sie osoba wykonujaca zawod

  prestizowy, szanowany, dobrze platny. W polsce bibliotekarzy

  natomiast uwaza sie za cos gorszego, nikt im dobrze nie placi i

  jeszcze kazdy sie dziwi ”tozto on skonczyl studia?”

  „Przytoczone „anegdoty” – są dla mnie niezrozumiałe i mało śmieszne, a raczej

  żałosne jak i zarobki bibliotekarzy oraz finansowanie bibliotek, ale przede

  wszystkim, lekceważenie tej dziedziny przez rządy i samorządy w Polsce – w

  przeciwieństwie do rzeczywistości krajów zachodnich, które od ponad stuleci

  traktują tę dziedzinę – edukacji! i kultury – bardzo poważnie.”

  „Po pracy wychodzimy bardzo zmęczeni, a zwłaszcza w okresie składania

  prezentacji maturalnych i sesji studenckich, choć nigdy nie brakuje również

  starszych ludzi, jak i ludzi nauki – z tytułami lub bez, dziennikarzy czy 12 -

  letnich harcerzy… Są czasem tzw. „upierdliwi” czytelnicy, włącznie z ludźmi

  chorymi psychicznie, ale taka jest rola bibliotekarza…(sklepikarza lub

  sprzedawcy nieruchomości – też…).

  ” zgodzę się do tego, że w PL tak miernie się wycenia ich pracę. Ale w

  zasadzie – za co? za kojarzenie gdzie leży książka i jak sie nazywa? Nie dużo

  jest tu pracy.


  Warto poczytać, a może i zabrać głos na forum.

  MM

  Bibliotekarze, to przede wszystkim ludzie skromni, pracowici, pracujący
  na rzecz innych. Są niezbędnym ogniwem w procesie edukacyjnym. Nie są
  nastawieni na samodzielny rozwój, ale nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje
  aby coraz lepiej prezentować bazy, zasoby i informacje. Zdobywają nowe
  umiejętności mając świadomość, że za swoją wiedzę, doświadczenie i pracę nie
  otrzymają innej nagrody niż satysfakcja użytkownika.

  Bardzo dobrym okresem dla bibliotekarzy, zwłaszcza dla pracowników bibliotek uczelnianych były lata dziewięćdziesiąte. Z mocy art. 77
  ustawy z 12. września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385,
  ze zm.) do kustoszy i starszych bibliotekarzy były stosowane odpowiednio
  przepisy dotyczące nauczycieli akademickich – grupy pracowników
  naukowo-dydaktycznych, niezależnie od tego, czy byli zatrudnieni na podstawie
  mianowania (w uczelniach publicznych), czy na podstawie umowy o pracę (w
  uczelniach niepublicznych). Oznaczało to między innymi, że przysługiwało im
  prawo do wydłużonego (6-tygodniowego) urlopu wypoczynkowego.
  Niestety, kolejna Ustawa
  nie przyniosła zmian na lepsze. Była napisana w pośpiechu, bez znajomości
  realiów i przyniosła więcej szkody niż pożytku.
  Według art.108 obowiązującej z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
  U. Nr 164, poz. 1365), nauczycielami akademickimi są wyłącznie dyplomowani
  bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej,
  zatrudniani na stanowiskach enumeratywnie wyliczonych w art. 113 ustawy. Nie ma
  wśród nich stanowisk starszego kustosza i starszego bibliotekarza, co oznacza,
  że pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach nie są wg nowej ustawy
  nauczycielami akademickimi i nie przysługują im uprawnienia pracownicze
  zastrzeżone wyłącznie dla nauczycieli akademickich.

  Był to pierwszy cios wymierzony w bibliotekarzy. Kolejnym, również
  wynikającym z Ustawy, było odebranie prawa do nagrody rektorskiej za prace
  wspierające dydaktykę.

  Następnym ciosem jest groźba utraty stanowiska w przypadku
  bibliotekarzy mających wykształcenie wyższe 
  magisterskie inne niż bibliotekarskie. Bibliotekarze zostali zmuszeni do
  uzupełnienia wykształcenia samodzielnie opłacając studia podyplomowe. Pomimo,
  iż pracodawca złagodził nieco wydatek przyznając 50% zwrot  z funduszu na cele edukacyjne, to i tak był
  to ogromny ubytek w budżecie i tak skromnie wynagradzanych bibliotekarzy. Po
  uzupełnieniu wykształcenia bibliotekarze nie 
  otrzymali wyższego wynagrodzenia tylko zachowali swoje stanowisko.
  Poczucie krzywdy rosło. Tym bardziej, że tylko część dyrektorów bibliotek
  wyższych uczelni bardzo wspierała swoich pracowników w działaniach mających na
  celu odzyskanie dłuższego wymiaru urlopu. Ci szczęśliwcy odzyskali prawo do 36
  dniowego urlopu. Pozostali podlegają pod Kodeks Pracy i mają prawo tylko
  do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Przywileje zostały utracone ale wymagania
  wobec pracowników bibliotek stale rosną.

  Bibliotekarze
  poczuli się osamotnieni we wszystkich swoich działaniach. Nie mieli wsparcia w
  kolegach z bibliotek o innych profilach. Brak wspólnych interesów. I
  nne
  problemy. Duże rozproszenie. Nic dziwnego, że sprawie nie pomogła Skrótowa opinia dr hab. prof. UMCS Teresy Liszcz, ani pisma słane do
  Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego. Wsparcie Związku Zawodowego
  Solidarność oraz Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego, dość słaby oddźwięk i
  małe wsparcie ze strony Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich także nie mogło
  pomóc.

  Środowisko nigdy nie było zintegrowane.
  Biblioteki Uczelniane nie widziały
  potrzeby kontaktów z Bibliotekami Szkolnymi ani Pedagogicznymi, ani z  Bibliotekami Publicznymi. Pierwszym sukcesem
  i niestety jedynym było zintegrowanie się Bibliotek Uczelnianych. Uświadomiono
  sobie, że jesteśmy zbyt małym środowiskiem aby stanowić grupę nacisku.

  Niestety…
  wielu bibliotekarzy zwątpiło,
  że jakiekolwiek działania mogą przynieść dobre
  zmiany. Powoli umierała nadzieja i duch walki.

  Właśnie w
  takiej chwili objawiło się nowe środowisko – prężne, zdeterminowane, gotowe
  podjąć na nowo działania. Bibliotekarze z Białegostoku wystąpili z inicjatywą
  zjednoczenia środowiska bibliotekarskiego. Ta inicjatywa powiodła się.
  Przedarto się przez procedury biurokratyczne.
  Z własnych środków opłacono
  prawników. Poniesiono niezbędne koszty po to aby powstał jednolity, dobrowolny,
  samorządny i niezależny Związek Zawodowy
  Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy
  ”.

  W dniu 7 marca 2009 r. w Bibliotece Narodowej w
  Warszawie odbył się pierwszy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego „Bibliotekarze
  Polscy”.

  Na historycznym Pierwszym Zjeździe w dniu 7 marca 2009 roku wyłoniono
  Zarząd Związku. Przewodniczącą została Jolanta Kudrawiec (Białystok).
  Wiceprzewodniczący Związku to : Monika Curyło (Kraków), Violetta Frankowska
  (Warszawa) oraz Jan Gosiewski (Warszawa). Funkcję skarbnika objął Leszek
  Szafrański (Kraków), sekretarza – Adam Stopa (Warszawa).

  Viola Frankowska i Jolanta Kudrawiec na Zjeździe w Bibliotece Narodowej

  Liczymy
  na to, że bibliotekarze zechcą wstępować w struktury swojego Związku,  pomogą w tworzeniu związków zakładowych w
  swoich macierzystych instytucjach.
  Bo tylko silny, liczny i reprezentatywny Związek ma szansę walki o prawa i
  interesy zawodowe i socjalno-bytowe swoich członków.

  Nasza strona: www.zzbp.pl

  Adres internetowy: bibliotekarzepl@gmail.com

   

  VF

   

   
  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS