bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: facebook

  W dniach 11- 12 maja 2017r. w Bibliotece Gdańskiej PAN odbyła się XI Bałtycka Konferencja pod hasłem „Multibibliotekarstwo”.

  Konferencja poświęcona była szeroko pojętym zagadnieniom funkcjonowania obecnych bibliotek i ośrodków zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych. Tegoroczne hasło sprowokowało do wielu rozważań i dyskusji związanych z wielowymiarowością i wielozadaniowością współczesnego bibliotekarza. Jak się okazuje nasza praca znacznie wykracza poza obszar zadań bibliotekarza (akademickiego, szkolnego czy publicznego). Oczekuje się od nas wszechstronności – zarówno wiedzy merytorycznej, technicznej (obsługa ksero, skanera, drukarek i innych narzędzi), osobistego zaangażowania, jak i komunikatywności oraz otwartości na czytelnika. Nasze zadania nie sprowadzają się jedynie do przechowywania, wyszukiwania i udostępniania zbiorów, współtworzymy bazy wiedzy, bierzemy udział w wielu projektach, przygotowujemy ekspozycje, wystawy, itp. Postęp techniczny wymusił na bibliotekach włączenie się w procesy globalizacji, w tym przez sięgnięcie po nowe technologie informatyczne (facebook, blog, chat i inne). Przedstawiono wiele ciekawych rozwiązań np. Blended Learnig jako optymalne rozwiązanie w podejściu do edukacji Czytelnika, a także crowdsourcing jako narzędzie budowy i wzmacniania potencjału multispołeczności bibliotecznych. Ma to na celu zwiększenie prestiżu społecznego bibliotek przez szereg różnorodnych koncepcji opisujących partycypacyjny udział użytkowników Sieci w kulturze. Dyskutowaliśmy, w jaki sposób prowadzić kursy w bibliotekach, aby zainteresować użytkowników i wniosek jest jeden: aby były one efektywne, muszą być także efektowne. Zwrócono uwagę też na użytkowników niepełnosprawnych, którym należałoby ułatwić dostęp do bibliotek i ich zasobów. Mowa tu nie tylko o osobach niewidomych, ale także z niepełnosprawnością ruchową. Oczywiście tematów było wiele i jestem przekonana, że każdy z uczestników znalazł dla siebie coś interesującego. W drugim dniu konferencji swoją prezentację ” Bibliotekarz akademicki jako multibibliotekarz” przedstawiała mgr Emilia Nowakowska z naszej biblioteki.

  Fot Iwona Moroń-Chmielarska


  Fot Iwona Moroń-Chmielarska


  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

  Konteksty MULTImediów, a więc:
  • media analogowe versus media cyfrowe jako źródła informacji i edukacji czytelnika
  • multimedia w ofercie instytucji sektora GLAM
  • wielowymiarowość usług bibliotecznych
  • multimedia jako narzędzia edukacji
  • standardy opisu i dystrybucji obiektów cyfrowych
  • tworzenie i zarządzanie multimediami
  • multimedia w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi
  Konteksty MULTImarketingu, a więc:
  • mix marketing w działalności instytucji kultury
  • Public Relations w dobie multi-
  • multi channel marketing w działalności instytucji non profit
  • fundraising a finanse bibliotek i innych instytucji sektora non profit
  • crowdsourcing jako wsparcie w funkcjonowaniu bibliotek
  • czytelnik jako prosument
  Konteksty MULTIkulturowości, a więc:
  • oferta biblioteki dla mniejszości narodowych
  • biblioteki mniejszości narodowych w Polsce
  • funkcjonowanie książki i innych materiałów w grupach etnicznych w Polsce i na świecie
  • bariery i dobre praktyki w komunikacji i obsłudze biblioteczno-informacyjnej obcokrajowców w Polsce i na świecie
  Konteksty MULTIedukacji, a więc:
  • nowe metody i narzędzia edukacji klienta biblioteki
  • oferta edukacyjna instytucji sektora GLAM dla użytkowników
  • narzędzia pracy i komunikacji z użytkownikiem niepełnosprawnym
  • nowe narzędzia w pracy z czytelnikiem (np. gry, webquesty, ryślenie, podcasty, kodowanie, programowanie, warsztaty handmade itp.)
  • blended learning i e-learning jako metody edukacji czytelnika
  Konteksty MULTIkreacji, a więc:
  • literackie multiświaty naszych czytelników – literatura fantasy, sci-fi, nowe gatunki literackie jako inspiracje do pracy z czytelnikiem
  • multibiblioteki, a więc biblioteki działające wieloaspektowo, wielokanałowo
  • czytelnik jako autor, twórca
  • czytelnik jako animator innych użytkowników i społeczności lokalnej
  • pasje i talenty bibliotekarzy
  • pasje i talenty czytelników


  http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=17341

  Przy okazji tej konferencji uczestnicy mieli okazję obejrzeć uroczą czytelnię w Bibliotece Gdańskiej PAN. Zresztą sami oceńcie poniżej zdjęcia, zapraszam także do odwiedzenia strony biblioteki. Dowiemy się, że powstanie biblioteki zapoczątkował księgozbiór podarowany przez markiza Joannesa Bernardinusa Bonifaciusa d’Oria. Jego statek rozbił się u wejścia do portu gdańskiego, a on w podzięce za ratunek i w zamian za możliwość zamieszkania w Gdańsku i uposażenie podarował ponad 1300 dzieł o wysokiej wartości naukowej i artystycznej. Dało to początek Bibliotece Rady Miasta Gdańska.

  Foto Iwona Moroń-Chmielarska


  Foto Iwona Moroń-Chmielarska


  http://www.bgpan.gda.pl/o_bibliotece.php

  http://bibliotecznikpolski.blogspot.com/2013/04/biblioteka-gdanska-pan.html

  IMCh, AN

  IBUK Libra uhonorowało nas I-szą nagrodą za promocję E-czytelnictwa w bibliotece. W związku z tym i z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 19.04.2017 ogłosiła konkurs na facebooku. Konkurs trwał do poniedziałku 24.04 do godziny 13:00. Nagrodami były 3 książki: „Absurdy i kurioza przedwojennej Polski” Remigiusza Piotrowskiego, „Tak się kręciło” Andrzeja Klima oraz „Wojciech Kossak” Jana Łozińskiego i Mai Łozińskiej.

  Zwycięzcami konkursu zostali:
  Kinga Kondracka,
  Klaudia Sitarz,
  Katarzyna Garbarczyk

  Szczegóły konkursu i wyniki dostępne są na naszym facebooku

  https://www.facebook.com/Biblioteka-G%C5%82%C3%B3wna-Politechniki-Warszawskiej-233498676341/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

  IMCh, AN

  Nasza Biblioteka zadebiutowała na początku stycznia w Facebook’u pod nazwą:
  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.
  Zapraszamy do użytkowników i pracowników BGPW do śledzenia informacji i wydarzeń na stronie Biblioteki w serwisie FaceBook, a także do dyskusji, komentowania, zgłaszania uwag.
  Czekamy na fanów Biblioteki.

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS