bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: internet

  Symboliczny koniec pewnej ery – po 244 latach Encyclopedia Britannica nie będzie już drukowana. Zestaw z 2010 r. będzie ostatnim papierowym wydaniem.
  Pierwszą wersję Encyklopedii Britaninica, liczącą 3 tomy, wydano w latach 1768-1771 w Szkocji. Pózniej liczyła sobie 32 tomy. Co 2 lata publikowano nowe wydanie.
  W związku z rozwojem e-booków i masowym wyszukiwaniem informacji przez internet, sprzedaż papierowej wersji była coraz mniejsza, i przedsięwziecie przestało sie opłacać. Jak stwierdził prezes wydawnictwa dezyzja nie ma nic wpólnego z istnieniem Wikipedii i Google. Po prostu odbiorcy wolą kupwać cyfrową wersję. Z wersji on-line korzysta ok. 100 mln odbiorców na świecie. Encyklopedia jest dostepna też w wersji na urządzenia mobilne, a uzytkownicy mogą kierować komentarze bezpośrednio do redaktorów.


  http://www.ndtv.com/news/images/gadgets/britannica.jpg


  więcej informacji na stronie:
  Gazety Wyborczej

  NDTV

  MM

  Jak wyglądało życie (dla tych co nie pamietają) przed istnieniem Google, Wikipedii i cyfrowych bibliotek, zobaczyć można w serii filmików w YouTube.  I jak wyglądała biblioteka… i bibliotekarka…

  MM

  Filmik obrazujący jak wyglądałoby rozprzestrzestrzenianie sie dobrej nowiny o Bozym Narodzeniu w czasach rozwoju technologii internetowych bije rekordy powodzenia na YouTube.

  The Digital Story of Nativity  – Boże Narodzenie w czasach Google, gmail, Facebooka, Wiki, Twitter’a i innych wynalazków.


  MM

  W dzisiejszej Gazecie Wyborczej (23.11.2010) rozmowa z Jackiem Wojnarowskim, prezesem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzącej
  Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  Tekst nosi tytuł „Biblioteki będą cool„ 
  i traktuje o pomocy małym bibliotekom z niedużych miejscowości w przemianie ze składnic nieczytanych książek w lokalne centra kultury, przyjazne dla ludzi. Mieszkańcy będą tam mogli skorzystać z Internetu, seniorzy uzyskać pomoc  w nauczeniu się obsługi komputera i surfowania po sieci, a przy tym przeczytać gazetę, wypożyczyć książkę, w przyjemnym miejscu, gdzie można wygodnie usiąść.
  W poniedziałek rozpoczął się w Warszawie Kongres Bibliotek Publicznych pod hasłem: „Biblioteki: lubię to!”. Przyjechało ponad 500 osób z małych bibliotek, chętnych do nauki nowych technologii i modernizowania swoich bibliotek. Budżet na tę akcję to 28 mln dolarów. Udział weźmie 1900 placówek, które dostana nowoczesny sprzęt, a dla bibliotekarzy odbędą się szkolenia. Jest też wsparcie rządu, który za pośrednictwem Instytutu Książki przyznaje bibliotekom pieniądze na remonty.
  W wywiadzie jest również mowa o amerykańskiej tradycji inwestowania w biblioteki i popularyzowania czytelnictwa i o polskim  Krajowym Partnerstwie dla Rozwoju Bibliotek.
  Artykuł jest dostępny na stronie Wyborcza.pl

  MM
  W ostatnim „Dużym Formacie” Wojciech Orliński w felietonie „Skodyfikować internet” zastanawia się nad tym czy blogi to po prostu internetowa prasa, a także nad bezkarnością skandalicznych czasem wypowiedzi w sieci, za które w mediach tradycyjnych odpowiadałoby się czasem i więzieniem.
  Polskie prawo prasowe jest przestarzałe, a regulacja twórczości internetowej w rodzaju blogów czy forów jest pilnym problemem. Nie można jednak porównywac blogów o tematyce z założenia politycznej, prowadzonych przez dziennikarzy z blogami nastolatek, będącymi czymś w rodzaju pamiętnika czy z oficjalnymi blogami instytucji, też niemającymi nic wspólnego z dziennikarstwem.
  Propozycje regulacji prawnej były różne. Jeden z projektów zakładał nawet uznanie wszystkich blogerów za prasę.  Jak pisali niektórzy blogerzy – „Orvell przewraca sie w grobie”.
  Aktualny rządowy projekt zakłada, że blogi nie są  uznawane za prasę i nie nakłada się na nie obowiązków wynikających z prawa prasowego. Jeśli jednak jakiś bloger chce być uznawany za dziennikarza, będzie mógł zarejestrować swój blog jako czasopismo internetowe.
  Pełna wolność słowa w zasadzie nigdy nie była nieograniczona. Jak pisze Orliński, od „Od setek lat wolność prasy działa na zasadzie kontraktu: ‚Dajemy wam pewne przywileje w zamian za pewne obowiązki społeczne”. Różne były warianty tego kontraktu, ale nigdy nie było takiego, który przyzwalałby na całkowitą bezkarność mediów. Regulacje prawne wiążą sie więc z pewnymi ograniczeniami serwisów takich jak YouTube Czy Google Video.
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie prasowym z 27 stycznia 2010 można przeczytać na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  MM

  Kolejną biblioteką cyfrową opartą na dLibrze jest Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa tworzona przez Instytut  Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. BBC zamieszcza publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu.
  Najczęściej czytaną publikacją jest książka   „Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie„, praca zbior. pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke.
  Książka ta reklamowana jest na forum Ebibu ‚Digitalizacja i biblioteki cyfrowe’ jako podręcznik dla bibliotekarzy cyfrowych, a jako zachęcający cytat podano:
  „Od redakcji”
  (…)
  „Relacja i sens funkcjonowania współczesnej kolekcji bibliotecznej związane są z jej dostępnością, funkcjonowaniem poza komercyjnymi wyznacznikami i ograniczeniami w zakresie użytkowania. Publicznie dostępny zbiór cyfrowy oznacza zaś dziś jedno – umieszczenie go w Internecie.”
  (Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke)

  Tematem książki jest nie tyle digitalizacja (pisana przez ‚i’ a nie ‚y’, za co tez książka jest chwalona dodatkowo :)),  co biblioteki cyfrowe. Pod tym terminem autorzy umieszczają kolekcje, zbiory dokumentów elektronicznych, dostępne publicznie, czyli w Internecie, podkreślając, że „nowożytna idea biblioteki  nierozerwalnie związana jest z pojęciem zbioru otwartego dla użytkowników, pozbawionego restrykcji w zakresie dostępu”.

  Książka dostępna jest też wersji drukowanej – ISBN 978-83-89316-72-1 (brosz.)

  MM

  W bazie ibuk.pl, czytelnia on-line, do której można się dostać ze strony domowej Biblioteki PW, jest ponad 300 elektronicznych pełotekstowych wersji książek, dostępnych z sieci komputerowej naszej uczelni.

  Wśród publikacji z dziedziny informatyki ciekawa książka Piotra Gawrysiuka „Cyfrowa rewolucja”[1] (www.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=758) o rozwoju cywilizacji informacyjnej w  XXI w., o którym autor pisze, ze mógłby być nazwany wiekiem wiedzy, tak jak wiek XIX zwany był wiekiem pary, a wiek XX elektryczności i energii atomowej.
  Zasadnicza tematyka ksiązki to tworzenie, przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie, rozpowszechnianie informacji i wiedzy oraz techniczne środki komunikacji wspomagające ten proces. Autor pokazuje rozwój narzędzi do przekazywania informacji, poczynając od najprostszych, abaków i liczydeł po najnowsze wynalazki związane z komputeryzacją, Internetem i technikami mobilnymi, a także idee  wolnego oprogramowania i wolnej kultury. Rozdział poświęcony komputerom elektronicznym (Robinson, Colossus, Eniac) może zainteresować fanatyków historii komputeryzacji. Ale to nie historia komputeryzacji jest głównym tematem tej książki. Rozwój technologi, globalizacja, postępująca dzięki sieciom transportowym, finansowym i komputerowym powoduje zmiany kulturowe i cywiliazacyjne głębsze może niż te które wyzwolił kiedyś wynalazek Gutenberga. Postęp w technikach informacyjno-komunikacyjnych spowodował globalne zmiany cywilizacyjno-kulturowe. Kiedyś taką rewolucję zapoczątkował wynalazek pisma, później alfabetu, jeszcze później wynalazek druku, który pozwolił na upowszechnienie wiedzy i kultury, edukacji i komunikacji masowej, i jak pisze recenzent książki Kazimierz Krzysztofek, ukształtował naszą cywilizację.
  Trwająca teraz epoka komputera i Internetu jest w fazie rozwoju i nie wiemy jak sie potoczy. Internet jest właściwie systemem napędzanym przez trzy siły: technikę (hardware), logikę (software) i kulturę (zawartość). I na takiej też konstrukcji oparł swoją książkę Piotr Gawrysiuk. Internet jest zjawiskiem tak złożonym, że „każdy z nas widzi tylko kawałek tego słonia”; żeby go spożytkować trzeba więcej wiedzieć o człowieku i społeczeństwie. jest też zjawiskiem nieprzewidywalnym, wpływającym na nasze życie, ale też kształtowanym przez użytkowników, którzy tworzą własne, przyjazne środowisko, czerpią z zasobów informacji i sami dokładają własne.
  Poświęcając dużo uwagi komputerom, Internetowi, technikom mobilnym, często mylnie okreslanym rewolucją informatyczną, gdyż w istocie jest to rewolucja informacyjna, Gawrysiuk pokazuje zasadniczą  różnicę między tymi dwoma pojęciami.
  Jak napisał sam autor, charakterystyczne dla współczesnej nauki jest przezwyciężanie tradycyjnego podziału na nauki humanistyczne i techniczne, poszukiwanie wspólnych metod i badanie wzajemnego oddziaływania. Istnieje potrzeba spojrzenia na całość zjawisk w ujęciu historycznym, społecznym i technicznym. Książka jest właśnie taką próbą wszechstronnego pokazania jak zmiany technologii wpływaja na powstawanie i użytkowanie dóbr kultury niematerialnej i odwrotnie.

  Dodatkowe materiały żródłowe oraz ilustracje można zobaczyć na stronie www.cyfrowarewolucja.pl.

  [1] P. Gawrysiak, Cyfrowa reolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, ISBN 978-83-01-15607-7, Warszawa 2008 WN PWN.

  MM

  Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wystosowali apel do rządu o jak najszybsze podłączenie bibliotek wiejskich do Internetu.  2.5 tys. wiejskich bibliotek (ok. 40% bibliotek gminnych) nie ma dostępu do sieci. Minister Bogdan Zdrojewski powiedział, że prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i MSWiA o szerokopasmowym dostępie dla bibliotek i w przyszłym roku ok. tysiąca bibliotek wiejskich będzie już miało Internet.
  Apel bibliotekarzy można przeczytać na stronie Ebibu.
  W zeszłym tygodniu podano informację (m.in. Gazeta Wyborcza z 26.11.08) o planowanym przez rząd Donalda Tuska, przy wsparciu Billa Gates’a, przedsięwzięciu, które pozwoli zmienić  zamierajace polskie gminne biblioteki  w centra kultury  odpowiednie do XXI w.  Z tym właśnie projektem związany jest apel  SBP. 
  Wg projektu biblioteki w malych miejscowościach i wsiach nie tylko mają wypozyczać książki, ale też aktywizować seniorów, ucząc ich obsługi komputera i dostępu do Internetu,  a także zaspokajać lokalne potrzeby informacyjne, np. tworząc portale o ofertach pracy, jeśli w okolicy panuje bezrobocie. Lokale biblioteczne mają być unowocześnione i odpowiednio wyposażone (obecnie co trzecia biblioteka nie ma toalety) a pracownicy przeszkoleni.
  Program unowocześniania bibliotek ma działac tak jak rządowy pogram budowy boisk „Orlik”, finansowany przez rząd i samorządy. O dofinansowanie biblioteki będą mogły występować od nowego roku. 80% kosztów poniesie rząd, 20% gmina. Pieniądze – 100 mln zl na 3 lata – przydzielać będzie Ministerstwo Kultury. Dodatkowe 90 mln zl ofiaruje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Billa i Melindy Gates.
  Część bibliotekarzy podobno obawia się zmian. Min. Zdrojewski wyjaśnia, że nie chodzi o pozbawienie biblioteki jej dotychczasowych funkcji, ale o unowocześnienie i  rozszerzenie zasad działania.

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS