bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: konferencje

  W dniach 29 lutego – 1 marca 2016 roku odbyła się konferencja pt. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – problemy i rozwiązania”, którego organizatorem był Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
  Spotkanie odbyło się w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w gminie Kotuń.
  „Reymontówka” to zabytkowy dworek wybudowany w połowie XIX w. dla rodziny Różańskich. W 1926 r. do posiadłości wprowadziła się Aurelia Reymontowa, wdowa po Władysławie Reymoncie, zakupując dwór i majątek za pieniądze z nagrody Nobla, jaką otrzymał Reymont za powieść „Chłopi”. W 1939 r. dwór okolony parkiem kupił Feliks Tymieniecki, prezes spółki węglowej „Węglobok”. Po kilkakrotnej zmianie właściciela zespół dworsko – parkowy przekształcił się w Dom Pracy Twórczej i obecnie podlega Starostwu Powiatowemu w Siedlcach.


  W tym malowniczym miejscu, w ciągu dwóch dni obrad, toczyły się dyskusje na temat problemów związanych z długoterminowym przechowywaniem zasobów cyfrowych.
  W spotkaniu wzięło udział około 30 osób z różnych instytucji przechowujących zasoby cyfrowe przez wiele lat. Bibliotekę Główną PW reprezentowali: Sławomir Syrek (Odział Informatyzacji) oraz Joanna Basińska (Sekcja Kolekcji Dziedzinowych/Sekcja Digitalizacji).


  Wiodącym tematem konferencji był projekt CREDO – Cyfrowe Repozytorium Dokumentów, którego wykonawcami są: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (lider konsorcjum), Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, oraz firma Skytechnology sp. z o.o.


  Sesję pierwszą otworzył doc. dr inż. Tomasz Traczyk wystąpieniem pt. „Problemy długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych a projekt CREDO”.
  W swojej prezentacji Pan Traczyk przedstawił główne założenia projektu CREDO – opracowanie i uruchomienie demonstracyjnej wersji cyfrowego repozytorium o pojemności 2 PB, umożliwiającego krótko- i długoterminową archiwizację wielkich wolumenów zasobów cyfrowych.
  Następnie referat wygłosił dr inż. Grzegorz Płoszajski z Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, który szczegółowo omówił metadane w archiwum CREDO.
  Po przerwie obiadowej, w drugiej sesji obrad, swoje doświadczenia w archiwizacji zasobów cyfrowych przedstawił Pan Wojciech Woźniak z Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), który opowiedział o projekcie E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) oraz Pani Dorota Błaszczak z Polskiego Radia, której prezentacja nosiła tytuł „Metadane w bazie danych archiwum Polskiego Radia”.
  Kolejne dwa wystąpienia mieli: Pan Dariusz Parandowski z Biblioteki Narodowej oraz Pani Małgorzata Kołtun i Maciej Gajewski (NAC), którzy wystąpili z drugą częścią referatu dotyczącą Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych. Część pierwsza referatu została przedstawiona w ubiegłym roku na sympozjum pt. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – oczekiwania i wyzwania”, która została zorganizowana 13 kwietnia 2015 w Podkowie Leśnej. Na wspomnianym sympozjum zostały po raz pierwszy przedstawione założenia i cele projektu CREDO.
  Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na której, przy pięknie zastawionym stole, w cudownym klimacie, do późnych godzin wieczornych, uczestnicy konferencji kontynuowali rozmowy z obrad i zastanawiali się nad przyszłością archiwizacji zasobów cyfrowych.
  Następnego dnia, na sesji trzeciej, Pan Tomasz Traczyk, Tomasz Śliwiński i Pan Piotr Pałka z Politechniki Warszawskiej przedstawili trzy referaty dotyczące technicznych aspektów projektu CREDO, optymalizacji dostępu do archiwum głębokiego, analizy niezawodności nośników i obszarów w archiwum długoterminowym oraz dyslokacji zasobów.


  Sesja czwarta to wystąpienie lidera konsorcjum CREDO – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) dotyczące komercjalizacji stworzonego w wersji demonstracyjnej produktu (Demonstrator+).
  W ostatniej sesji głos zabrali: Pan Filip Kwiatek z Narodowego Instytutu audiowizualnego (NInA), który opowiedział o koncepcjach rejestru informacji o zasobach audiowizualnych w Polsce, oraz Pan Edward Suchowski z Telewizji Polskiej ( TVP), który wygłosił referat na temat digitalizacji i cyfrowej rekonstrukcji archiwalnych zbiorów filmowych w TVP S.A.
  Ostatnie wystąpienie miała Pani Małgorzata Roguska z Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) o archiwizacja materiałów filmowych na taśmie światłoczułej.

  Reymontówka: wnętrza dworku

  JB

  Dnia 18 września 2015 odbyła się konferencja promująca projekt Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz. Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowemu  X Forum Młodych Bibliotekarzy, odbywającemu się w dniach 17-18 września 2015 w Warszawie.
  W komitecie organizacyjnym pod przewodnictwem Weroniki Kubrak prężnie działały: Dorota Wojnowska i Eliza Królak (materiały promocyjne), Aneta Sieczka i Monika Gajewska (rejestracja uczestników) oraz Maja Bandurska i Ewelina Krześniak (catering). Impreza miała miejsce w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

  1

  Komitet organizacyjny w składzie: (od lewej) Maja Bandurska, Aneta Sieczka, Alicja Portacha, Eliza Królak, Dorota Wojnowska, Monika Gajewska, Weronika Kubrak, Ewelina Krześniak

  Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, który po krótkim wstępie przekazał głos prelegentom oraz moderującej całe spotkanie, kierowniczce projektu Alicji Portasze.
  Na wstępie w ogólne założenia projektu wprowadziła słuchaczy Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora ds. cyfryzacji Biblioteki Narodowej.

  2

  Praktyczne aspekty użytkowania zasobów Platformy omówione zostały przez koleżanki z Biblioteki Głównej: Monikę Gajewską oraz Ewelinę Krześniak.

  3

  W kolejnej części spotkania Dorota Wierzbicka-Próchniak z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zanalizowała polskie czasopisma naukowe z nauk społecznych i humanistycznych, znajdujących się w bazie Merkuriusz, porównując ją z zasobami innych bazami tego typu.
  Techniczną stronę pracy nad rozwojem projektu omówiły koleżanki Joanna Basińska oraz Katarzyna Araszkiewicz.
  Szczególnie interesujący okazał się wykład Pawła Markiewicza, radcy prawnego z kancelarii Bukowski i Partnerzy, który w ostatniej części spotkania omówił kwestie dotyczące udostępniania przez biblioteki zbiorów cyfrowych w świetle prawa autorskiego. Po tym wystąpieniu odbyła się ożywiona dyskusja, w której goście konferencji mogli wyrazić swoją opinię na tematy poruszane przez prelegentów.
  Po zakończeniu dyskusji goście zostali zaproszeni na pyszny obiad, podczas którego toczyły się dalsze tym razem już kuluarowe rozmowy.
  Dzięki aktywnej i skutecznej promocji tego wydarzenia w konferencji wzięło udział blisko 100 osób w tym 15 z nich uczestniczyło również w X FMB.
  Każdy z uczestników otrzymał komplet upominków reklamujących Projekt Merkuriusz. Czerwone torby z logo projektu wypełnione były atrakcyjnymi prezentami.

  4

  Spotkanie okazało się znakomitą okazją do licznych rozmów dotyczących doświadczeń oraz wątpliwości związanych z projektem Merkuriusz, funkcjonowaniem i przyszłością platformy ACADEMICA oraz zagadnieniami prawa autorskiego.

  Prezentacje z konferencji znaleźć można na stronie Biblioteki Głównej PW:
  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/o-nas/projekty/konferencja-merkuriusz

  MB

  4 września 2012 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia utworzenia katalogu centralnego NUKAT oraz 20-lecia obecności systemu VTLS W Polsce i współpracy polskich bibliotek wykorzystujących ten system.

  prelegenci

  Program miał charakter wspomnieniowy i podsumowujący dotychczasowe osiągnięcia NUKAT. Jako pierwsza, głos zabrała Pani Maria Burchard, kierownik Centrum NUKAT na temat: 10 lat NUKAT-u. W dalszej kolejności występowali współtwórcy idei utworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego w Polsce: Dr Richard E. Quandt z Princeton University, Dr Henryk Hollender, Jack Bazuzi z VTLS Europe, Ewa Chrzan z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dr Vinod Chachra prezes VTLS Inc.
  Spotkanie zakończyło się lampką szampana w ogrodach uniwersyteckich.

  W konferencji uczestniczyli: Dyrektor BG PW Jolanta Stępniak oraz pracownicy Oddziału Opracowania Druków Zwartych: Małgorzata Kapica, Violetta Perzyńska oraz Małgorzata Wornbard.

  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej podjęła współpracę z Centrum NUKAT w 2004 roku. W sierpniu minęło 8 lat od posłania naszego pierwszego rekordu do katalogu NUKAT. Koleżankom i kolegom z Centrum NUKAT przesyłamy serdeczne życzenia z okazji jubileuszu.

  MW

  Dzisiaj, w ramach konferencji IATUL, odbyła sie sesja posterowa, prowadzona przez Bożenę Bednarek-Michalską i Elżbietę Mroczek.  W Auli  pokazano 10 posterów, prezentujących doświadczenia bibliotekarzy z Lviv Polytechnic National University,  Lviv National Scientific Library of Ukraine, University of Ontario Institute of Technology, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Poznańskiej, Riga Technical University, Ternopil Ivan Pul`uj National Technical University, Donetsk National Technical University, Chalmers University of Technology.
  Dwa plakaty, które i treściowo i graficznie podobały mi sie najbardziej, to:
  „Scientific Library in the development of Open Scholarly Communication in Ukraine” z Politechniki Lwowskiej (widoczny na 1 zdjęciu) i „New librarian’s skills and qualification as fundamental element in the open scholarly communication” z Politechniki Poznańskiej(zielony, na zdjęciu 2 i 4), prezentujące nową rolę bibliotekarza akademickiego.


  fot.1-6. M.Miller

  Zdjęcia z kolejnych etapów konferencji prezentowane są na stronie konferencji IATUL:
  www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/gallery/

  MM

  Rozpoczęła się, organizowana przez Bibliotekę Główną PW, 32 międzynarodowa konferencja IATUL – „Libraries for an Open Environment: strategies, technologies and partnerships”.
  Informacje nt. konferencji dostępne są na stronie konferencji IATUL: www.iatul2011.bgpw.congressor.eu/  Dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie i zainaugurowane zostały obrady.
  Galeria zdjęć z konferencji dostępna jest tu: www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/gallery/


  Występ Chóru Akademickiego PW na wczorajszym Reception. Fot. G. Kiwała

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS