Nowe czasopismo o digitalizacji

Nowe czasopismo elektroniczne, poświęcone digitalizacji i ochronie dziedzictwa kulturowego, pojawiło się w Internecie.  Jest to „International Journal of Heritage...

  • RSS