bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: open-access

  Tegoroczny Open Access Week obchodzony w dniach 24-30 października odbywa się pod hasłem „Otwartość w działaniu”. Chodzi o podjęcie konkretnych kroków w celu otwarcia dostępu do publikacji i wyników badań naukowych dla naukowców i studentów, a także zachęcić innych do podobnych działań.

  Portal Open Access Week  przedstawia pomysły, inicjatywy, akcje wspierania otwartości nauki. Prezentowany jest też szereg kroków propagowania Open Access  nie tylko w październiku, ale przez cały rok.

  Jednym z możliwych działań wspierających Otwartą Naukę, które mogą podjąć bibliotekarze jest np. udostępnienie listy czasopism Open Access z określonej dziedziny czy zorganizowanie seminarium, debaty, spotkania poświęconego Open Access i sposobom otwartego udostępniania nauki.

  Wśród wydarzeń rozpoczynających Tydzień Otwartego Dostępu w nauce odbyła się debata „Otwarty dostęp w nauce – rozwiewamy mity„  zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, prowadzona przez dr hab. Emanuela Kulczyckiego. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi przygotowała film o otwartych zasobach promujący Tydzień Otwartej Nauki: 
  https://youtu.be/82jiT05zQFY.

  Na stronie Uwolnij Naukę zamieszczono liste wydarzeń Tygodnia Otwartej Nauki 2016 zgłoszonych przez polskie instytucje.

  Warto zajrzeć na portal Otwartej Nauki, gdzie można dowiedzieć się m.in.  o zorganizowanym przez OpenAIRE  tygodniu webinariów na temat otwartej nauki. Webinaria są już dostępne: OpenAIRE.

  Na portalu Open Access Week pokazano mapę wydarzeń na świecie związanych z Tygodniem Otwartego Dostępu:
  http://www.openaccessweek.org/events

  Imprezę na Tydzień Otwartej Nauki można zgłosić na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

  Więcej informacji o Open Access Week 2016:


  http://www.openaccessweek.org/


  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/517-open-access-week-216

  MM

  8 Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu  przebiega w tym roku 19-25 października. Jak co roku wydarzenie  to służy propagowaniu otwartego dostępu do zasobów naukowych, edukacyjnych i kultury. Instytucje naukowe,  uczelnie, instytuty badawcze,  również biblioteki, muzea i archiwa w ramach Open Access Week  prowadzą akcje wspierania idei otwartości.

  Tematem tegorocznego Open Access Week jest „Open for Collaboration”  – otwarcie na współpracę.

  OA_SEMINARIUM_PSIR

  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej wraz z  Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych zorganizowała z tej okazji w dniach 20-21 października  II Ogólnopolskie Seminarium uzytkowników oprogramowania uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR.  Celem spotkania jest prezentacja oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR , doświadczeń jego użytkowników, funkcjonalności oprogramowania dla promocji osiągnięć naukowych oraz jego spójności z wymaganiami Systemu Informacji o Nauce i wdrożonymi modułami sprawozdawczymi w systemach POL-on i Polskiej Bibliografii Naukowej. Hasło przewodnie tegorocznego Open Access Week „Open for Collaboration” zgodne jest z  założeniami oprogramowania Omega PSIR, które powstało w ramach projektu SYNAT i jest dostępne bezpłatnie.

  MM

   

  Trochę newsów dotyczących otwartości nauki.

  W 2014 r. w krajach partnerskich EIFL zostały przyjęte 22 nowe polityki otwartości.  Z polskich instytucji: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Lista ponad 70 polityk otwartości wdrożonych we wszystkich  krajach, gdzie działa Electronic Information for Libraries, znajduje się na stronie tej organizacji: EIFL. Electronic Information for Libraries EIFL  współpracuje z bibliotekami, działając na rzecz umożliwienia dostępu do edukacji, nauki, badań naukowych w celu rozwoju społeczeństwa wiedzy.

  wiedza_spolecznosc

  400 polskich czasopism naukowych, a w nich ponad 72 tys. artykułów jest dostępnych w sposób otwarty w Bibliotece Nauki, utworzonej przez ICM UW w celu ułatwienia naukowcom zdalnego dostępu do publikacji naukowych z różnych obszarów wiedzy.

  Platforma Otwartej Nauki uruchomiła Newsletter PON, w którym propaguje informacje o nowych narzędziach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach, wydarzeniach w Polsce i na świecie, dotyczących idei otwartej nauki. W pierwszym numerze m.in. wiadomości o otwartym dostępie w Argentynie, o inicjatywie OpenAire2010, skierowanej na realizację założeń dotyczących otwartości przyjętych w programie Horyzont2020 ,  a także o akcji polskich autorów udostępniających swoje utwory w serwisie Otwórz Książkę.

  MM

   

  CERN uruchomił w listopadzie Open Data Portal, na którym udostępnione zostały otwarte dane z eksperymentów w Wielkim Zderzaczu Hadronów (Large Hadron Collider) .
  Wszystkie publikacje związane ze Zderzaczem dostępne są w otwartym dostępie, teraz środowisko naukowe będzie mogło  też korzystać z danych z eksperymentów w akceleratorze cząstek. Zestaw danych z 2010 r. z pierwszych zderzeń w akceleratorze hadronów jest już dostępny na portalu CERN’owskim. Nowa polityka, zasada otwartości też w dzieleniu się zebranymi danymi eksperymentalnymi,  ma być stosowana do wszystkich danych zbieranych w przyszłości.

  Rolf Heuer, Naczelny Dyrektor CERN-u powiedział:„Uruchomienie w CERN-ie portalu Open Data to ważne wydarzenie dla naszej organizacji. Od dziś otwarcie dzielimy się z całym światem danymi, które zaliczają się do najcenniejszych rezultatów prac prowadzonych w eksperymentach LHC. Mamy nadzieję, że ich upublicznienie zainspirują badaczy na całym świecie, łącznie ze studentami i amatorami.”

  160px-CMS_Higgs-event

  Symulowany obraz Bozonu Higgsa (Wikipedia)

  Na portalu Open Data, działającym na oprogramowaniu Invenio Digital Library, dostępne jest też darmowe oprogramowanie umożliwiające odczytanie i analizę danych oraz dokumentacja.
  Dane  udostępniane są w domenie publicznej  na licencji Creative Commons CC03. Każda porcja danych i każdy program oznaczone są uni­ka­towym identyfikatorem DOI.

  Portal CERN Open Data daje tez  dostęp do zebranych przy współpracy  ALICE, ATLAS, CMS i LHCb danych, przy­goto­wanych do celów edukacyjnych, takich jak międzynarodowe warsztaty z fizyki cząstek (
  http://www.physicsmasterclasses.org/
  ), z których korzystają dziesiątki tysięcy licealistów.

   

  Więcej informacji:


  http://opendata.cern.ch/about


  http://www.ncbj.gov.pl/node/4555


  http://home.web.cern.ch/topics/large-hadron-collider


  http://www.ebib.pl/?p=3913

   

  MM

  Open Access Week 2014

  2 komentarzy

  W dniach 20 – 26 października 2014 r. obchodzony jest na świecie  Open Access Week – Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu, otwartej nauki. Tematem przewodnim tegorocznej, ósmej już edycji Open Access Week jest ‚generation open’,  nawiązujący do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w Internecie, otwartego dostępu do nauki i edukacji.  Społeczność akademicka ma okazję pokazania studentom, że mogą wiele zrobić dla otwartej nauki, a otwartość zasobów jest korzystna dla ich kształcenia i rozwoju naukowego.
  OA_2014W ramach Tygodnia odbędzie się szereg imprez, promujących otwarty dostęp do nauki i edukacji.
  Biblioteka Główna PW organizuje 20 października seminarium „Otwarta nauka”. Omawiane będą m.in.  problemy związane z unikaniem plagiatu i dozwolonym użytkiem w publikacjach naukowych oraz otwartymi surowymi danymi i wynikami badań. Zapraszamy.
  OA
  Więcej informacji na temat Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki.

  MM

  Od 2013 r. w ramach Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej działa repozytorium uczelniane PW.
  Tworzenie repozytorium, gromadzenie i udostępnianie publikacji związane jest z szeregiem problemów wynikających z prawa autorskiego.
  Biblioteka Główna PW wychodząc naprzeciw postulatom napływającym od pracowników naukowych PW i redaktorów repozytorium zaprosiła do wygłoszenia wykładu dr Krzysztofa
  Siewicza, zajmującego sie tematyką prawa własności intelektualnej.

  Wykład, poświęcony zagadnieniom prawa autorskiego w odniesieniu do publikacji naukowych deponowanych w repozytoriach, odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 roku w godz. 10.15-14.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW.

  Więcej informacji na temat wykładu oraz informacje kontaktowe (jak się zapisać): na stronie domowej BGPW.

  MM

  Politechnika Warszawska, jako subskrybent kolekcji Royal Society of Chemistry, została zaproszona przez wydawcę do udziału w programie Gold for Gold.

  Przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie pracowników naukowych do publikowania w modelu Open Access. Artykuły udostępnione w formule Open Access są częściej cytowane, a autorzy zapraszani do współpracy przy różnych projektach.

  Wszyscy pracownicy Politechnika Warszawskiej maja prawo do publikowania w czasopismach tego wydawcy.  Uczelnia otrzymała 20 voucherów, dzięki czemu 20 artykułów napisanych przez autorów z PW, które zostały zaopiniowane pozytywnie do wydania w 2014 r. w jednym z czasopism wydawanych przez Royal Society of Chemistry otrzyma status Gold OA paper.  Publikacje te będą dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

  Wszyscy zainteresowani autorzy proszeni są o kontakt z Agnieszką Celej, która dysponuje voucherami potwierdzającymi udział PW w programie Gold for Gold. e-mail  A.Celej@bg.pw.edu.pl

  Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej PW.

  MM

  Przedłużony został na rok 2014 program Springer Open Choice/Open Access, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w ramach umowy na narodową licencję akademicką na czasopisma Springer.
  Przedłużone zostały jednocześnie umowy na licencje krajowe na dostęp do czasopism Nature i Science, kolekcji czasopism Wiley i Springer (wraz z programem Springer Open Access) oraz baz Web of Knowledge.


  http://images.springer.com/cda/content/image/cda_displayimage.jpg?SGWID=0-0-16-717970-0

  Program Springer Open Choice w ramach licencji narodowej umożliwia polskim naukowcom  publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie Open Access. Autor może wybrać metodę publikacji (tradycyjna czy OA). Artykuły po po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access,  gdyż koszty ich publikacji są ponoszone przez instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy publikujący w tym modelu zachowują prawa autorskie,  zgodnie z licencją „Creative Commons Attribution” (CC BY). Autor podpisuje z wydawcą czasopisma umowę, w której przenosi autorskie prawa majątkowe na wydawnictwo, jednocześnie w umowie zobowiązuje wydawcę do udostępniania utworu w modelu otwartym i wersji elektronicznej czasopisma. Ostateczna elektroniczna wersja artykułu udostępniana przez wydawcę może być też archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, czy w innym otwartym repozytorium naukowym. Pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą udostępnić swoją pracę w repozytorium PW. Z programu narodowego mogą korzystać autorzy  posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej, publikujący swoje artykuły w tzw. hybrydowych czasopismach Springer (pozwalających autorowi na wybór zasady publikacji).

  Informacja o programie Springer Open Choice dla Polski znajduje się na serwerze wydawcy: www.springer.com.   Wydawnictwo Springer we współpracy z ICM opracowało prezentację (w wersji dla Polski) pokazującą sposób korzystania z opcji Open Access przez autora: Open articles at Springer.

  Więcej informacji na stronach ICM:


  http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html


  http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#aktualizacje

  MM

   

  W związku z obchodzonym w dniach 21-27 października 2013 r. Międzynarodowym Tygodniem Open Access, Biblioteka Główna PW zorganizowała Seminarium Open Access Week 2013. Uwolnij wiedzę, pokaż światu swoje osiągnięcia. Seminarium było przeznaczone dla pracowników naukowych zainteresowanych otwartością w nauce i redaktorów wydziałowych wprowadzających dane i publikacje do Repozytorium Politechniki Warszawskiej stanowiącego integralną część Bazy Wiedzy PW.

  Wystąpienia dotyczyły modeli otwartej nauki i korzyści dla nauki z otwartego dostępu, finansowania dostępu do literatury naukowej w Polsce i na świecie, repozytoriów uczelnianych na świecie, polskich repozytoriów otwartych, aktualnego stanu i planów rozwoju repozytorium PW oraz prawa autorskiego w kontekście Open Access.

  Wszystkie prezentacje będą dostępne w Repozytorium PW.

  MM

  Z okazji 2. Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacji organizowane są okolicznościowe imprezy. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 13 marca zaprasza na warsztaty twórcze dla dorosłych oraz pokaz animacji i filmów non camerowych.
  Koalicja Otwartej Edukacji udostępniła plakat pokazujący czym są Otwarte Zasoby i jak działają.

  Plakat w wersji pdf jest dostępny na stronie otwartezasoby.pl

   

  Otwarte Zasoby - plakat

   

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS