bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: otwarta-nauka

  Tegoroczny Open Access Week obchodzony w dniach 24-30 października odbywa się pod hasłem „Otwartość w działaniu”. Chodzi o podjęcie konkretnych kroków w celu otwarcia dostępu do publikacji i wyników badań naukowych dla naukowców i studentów, a także zachęcić innych do podobnych działań.

  Portal Open Access Week  przedstawia pomysły, inicjatywy, akcje wspierania otwartości nauki. Prezentowany jest też szereg kroków propagowania Open Access  nie tylko w październiku, ale przez cały rok.

  Jednym z możliwych działań wspierających Otwartą Naukę, które mogą podjąć bibliotekarze jest np. udostępnienie listy czasopism Open Access z określonej dziedziny czy zorganizowanie seminarium, debaty, spotkania poświęconego Open Access i sposobom otwartego udostępniania nauki.

  Wśród wydarzeń rozpoczynających Tydzień Otwartego Dostępu w nauce odbyła się debata „Otwarty dostęp w nauce – rozwiewamy mity„  zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, prowadzona przez dr hab. Emanuela Kulczyckiego. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi przygotowała film o otwartych zasobach promujący Tydzień Otwartej Nauki: 
  https://youtu.be/82jiT05zQFY.

  Na stronie Uwolnij Naukę zamieszczono liste wydarzeń Tygodnia Otwartej Nauki 2016 zgłoszonych przez polskie instytucje.

  Warto zajrzeć na portal Otwartej Nauki, gdzie można dowiedzieć się m.in.  o zorganizowanym przez OpenAIRE  tygodniu webinariów na temat otwartej nauki. Webinaria są już dostępne: OpenAIRE.

  Na portalu Open Access Week pokazano mapę wydarzeń na świecie związanych z Tygodniem Otwartego Dostępu:
  http://www.openaccessweek.org/events

  Imprezę na Tydzień Otwartej Nauki można zgłosić na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

  Więcej informacji o Open Access Week 2016:


  http://www.openaccessweek.org/


  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/517-open-access-week-216

  MM

  Trochę newsów dotyczących otwartości nauki.

  W 2014 r. w krajach partnerskich EIFL zostały przyjęte 22 nowe polityki otwartości.  Z polskich instytucji: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Lista ponad 70 polityk otwartości wdrożonych we wszystkich  krajach, gdzie działa Electronic Information for Libraries, znajduje się na stronie tej organizacji: EIFL. Electronic Information for Libraries EIFL  współpracuje z bibliotekami, działając na rzecz umożliwienia dostępu do edukacji, nauki, badań naukowych w celu rozwoju społeczeństwa wiedzy.

  wiedza_spolecznosc

  400 polskich czasopism naukowych, a w nich ponad 72 tys. artykułów jest dostępnych w sposób otwarty w Bibliotece Nauki, utworzonej przez ICM UW w celu ułatwienia naukowcom zdalnego dostępu do publikacji naukowych z różnych obszarów wiedzy.

  Platforma Otwartej Nauki uruchomiła Newsletter PON, w którym propaguje informacje o nowych narzędziach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach, wydarzeniach w Polsce i na świecie, dotyczących idei otwartej nauki. W pierwszym numerze m.in. wiadomości o otwartym dostępie w Argentynie, o inicjatywie OpenAire2010, skierowanej na realizację założeń dotyczących otwartości przyjętych w programie Horyzont2020 ,  a także o akcji polskich autorów udostępniających swoje utwory w serwisie Otwórz Książkę.

  MM

   

  Open Access Week 2014

  2 komentarzy

  W dniach 20 – 26 października 2014 r. obchodzony jest na świecie  Open Access Week – Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu, otwartej nauki. Tematem przewodnim tegorocznej, ósmej już edycji Open Access Week jest ‚generation open’,  nawiązujący do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w Internecie, otwartego dostępu do nauki i edukacji.  Społeczność akademicka ma okazję pokazania studentom, że mogą wiele zrobić dla otwartej nauki, a otwartość zasobów jest korzystna dla ich kształcenia i rozwoju naukowego.
  OA_2014W ramach Tygodnia odbędzie się szereg imprez, promujących otwarty dostęp do nauki i edukacji.
  Biblioteka Główna PW organizuje 20 października seminarium „Otwarta nauka”. Omawiane będą m.in.  problemy związane z unikaniem plagiatu i dozwolonym użytkiem w publikacjach naukowych oraz otwartymi surowymi danymi i wynikami badań. Zapraszamy.
  OA
  Więcej informacji na temat Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki.

  MM

  Z okazji 2. Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacji organizowane są okolicznościowe imprezy. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 13 marca zaprasza na warsztaty twórcze dla dorosłych oraz pokaz animacji i filmów non camerowych.
  Koalicja Otwartej Edukacji udostępniła plakat pokazujący czym są Otwarte Zasoby i jak działają.

  Plakat w wersji pdf jest dostępny na stronie otwartezasoby.pl

   

  Otwarte Zasoby - plakat

   

  MM

  W dniach 22-28.10.2012 obchodzimy międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki.

  Biblioteka Główna PW jest aktywnym uczestnikiem Ruchu Open Access i promuje otwarte modele komunikacji naukowej. Z okazji Tygodnia OA polecamy w Bibliotece Cyfrowej PW dwie nowe bibliografie dokumentujące dorobek naukowy Profesorów PW, obejmujące wybrane pełne teksty publikacji : prof. Tadeusza Urbańskiego i prof. Ludwika Szperla. Dostęp do pełnych tekstów publikacji jest otwarty dla wszystkich użytkowników Biblioteki Cyfrowej PW (dostęp z Internetu).

  Dodatkowo w ramach obchodów Tygodnia Otwartej Nauki, Biblioteka Główna przygotowała szkolenie dla bibliotekarzy Systemu Biblioteczno-Informacyjnego PW oraz materiały informacyjne na temat Open Access dostępne na stronie WWW Biblioteki Głównej

  MM

  Minęła 10 rocznica Budapesztańskiej Inicjatywy Wolnego Dostępu, kiedy to po raz pierwszy zdefiniowano Open Access. Z tej okazji Open Society Foundations przygotowało nowe rekomendacje dla wdrażania otwartości dla dobra nauki i naukowców. Wytyczne opracowali liderzy ruchu Open Access. Polskie tłumaczenie nowych rekomendacji dostępne jest tu: Polish Translation
  Główne zalecenia to:

  • rozwój i wdrażanie strategii OA w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w organizacjach finansujących badania
  • otwarte licencje dla prac naukowych
  • rozwój infrastruktury takiej jak repozytoria OA
  • opracowanie standardów profesjonalnego publikowania w otwartym dostępie.

  Określony został nowy cel – wprowadzanie otwartego dostępu jako domyślnego sposobu rozpowszechniania recenzowanych publikacji naukowych z każdej dziedziny, w każdym kraju w ciągu następnych 10 lat.
  Więcej: na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

  Również w Polsce wiele dzieje się w związku z ruchem otwartego dostępu. Powstała nowa inicjatywa środowiskowa – Obywatele Nauki, zainicjowana przez społeczność pracowników naukowych, którzy chcą szerokiej publicznej debaty o przyszłości nauki w Polsce. Obywatele Nauki postulują zwiększenie nakładów na naukę co najmniej   o 2 % PKB w najbliższych latach. Główny cel to opracowanie długofalowego programu rozwoju nauki. Więcej: na stronie Koalicji Otwartej Edukacji

  Powstał nowy kwartalnik w formie Open Access na temat problemów oraz trendów prawa ICT, publikowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych – ICT Law Review będzie dotyczył problemów prawa ICT w kontekście ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa.

  Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie dostępu zasobów wiedzy, wspierając bezpłatny, otwarty dostęp do artykułów naukowych i badań naukowych finansowanych przez UE. Zdaniem Komisji szeroki dostęp do treści naukowych ma istotne znaczenie dla poprawy gospodarki europejskiej, rozwoju nowoczesnych technologii i konkurencyjności poprzez wiedzę. W szczególności Open Access ma umożliwić dostęp do najnowszyszych badań naukowych dla średnich i małych przedsiębiorstw.
  Dokumenty zawierające zalecenia Komisji dostępne są na stronie
  http://ec.europa.eu/
  (Background).

  W sierpniu 2008 roku Komisja Europejska rozpoczęła w 7 programie ramowym projekt  Open Access Pilot, którego celem jest zapewnienie naukowcom oraz zainteresowanym członkom społeczeństwa dostępu interentowego  do wyników badań finansowanych przez  finansowanych przez UE. OA Pilot ułatwia dostęp do recenzowanych artykułow naukowych po upłynięciu embarga 6 – 12 miesiecy. Projekt będzie realizowany do końca trwania 7 programu ramowego i pochłonie 20% jego budżetu.
  Więcej informacji:

  http://ec.europa.eu/research/


  http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html


  http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf

  MM

  Od jakiegos czasu w światowej nauce trwa dyskusja nad potrzebą zmian w systemie publikowania prac naukowych i dostępu do publikacji. Ruch na rzecz powszechnego dostępu do wiedzy naukowej rozwija sie i określany jest nawet mianem ‚akademickiej wiosny’. Wielu naukowców przylącza się do bojkotu wielkich wydawnictw i popiera bezpłatny i darmowy dostęp do wiedzy. W styczniu wybitny brytyjski matematyk Tim Gowers ogłosił na swoim blogu, że będzie bojkotować wszystkie czasopisma wydawnictwa Elsevier, w związku z lobbowaniem Elsewira za ustawą RWA (blokującą żadania agencji federalnej o udostępnianie za darmo wyników badań, które prowadzono za pieniądze agencji). Bojkot poparło ponad 12 tys. naukowców. 

  Proces publikowania artykułów naukowych odbywa się pod dyktatem światowych gigantów wydawniczych. Autorzy publikacji w znanych naukowych czasopismach przekazują zazwyczaj prawa do swego tekstu wydawcy, za co zwykle nie otrzymuja wynagrodzenia (wynagrodzeniem jest to, ze opublikowano ich artykuł), płacą czytelnicy, czy przede wszystkim instytucje, które muszą zapewnić swoim użytkownikom dostęp do aktualnej wiedzy naukowej, przede wszystkim biblioteki. Biblioteka Harvardzka podała niedawno , że na same czasopisma wydaje co roku już prawie 3,75 mln
  dolarów. Koszty prenumeraty co roku wzrastają o pare procent. Trzeba też pamiętać, że naukowcy piszą publikacje w ramach swojej pracy, za którą pobierają pensje z budżetu.
  System ten kwestionowany jest przez naukowców juz od ponad 10 lat, a ruch Open Access od tego czasu wzrasta w siłę.
  W ostatnich 10 latach niektóre instytucje finansujące badania
  naukowe np. amerykańskie narodowe instytuty zdrowia, a także Komisja Europejska, wiele uczelni (np. Harvard czy MIT) zobowiązały
  wszystkich finansowanych przez siebie naukowców do udostępniania wyników
  w otwartych repozytoriach. Również w przypadku jeśli artykuł został opublikowany w zamkniętych , komercyjnych wydawnictwach, naukowcy są zobowiązani do umieszczania w repozytorium kopii, która po upływie 6-12 miesięcy jest udostępniana w otwartym dostępie.
  W Polsce takie zalecenia wydała tylko jedna instytucja naukowa:
  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

  Wiecej na ten temat w:
  publikacji Marty Hoffman-Sommer „Akademicka wiosna” w Gazecie Wyborczej z 7 lipca.
  stronie Cost of Knowledge
  stronie Chronicle of Higher Education
  artykule W. Grzeszczyka ‚Bojktować czy nie czyli koszty publikacji’


  MM

  European OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) – europejska inicjatywa współfinansowana przez Komisję Europejską zorganizowała warsztaty w Kopenhadze, poświeconych polityce danych naukowych, m.in badaniu połączeń międzt publikacjami naukowymi a grupami danych.
  W ramach warsztatów przedstawiono wyniki zakończonego właśnie projektu „PEER Observatory”. Celem projektu było zbadanie na przykładzie specjalnie utworzonego kontrolowanego środowiska (biblioteki naukowe, wydawnictwa, instytucje naukowe) efektywów zastosowania zielonego OA.
  Badania pokazały, że deponowanie publikacji naukowych w repozytoriach zwiększa dostęp do nich i poprawia ich wykorzystanie. Nie potwierdziła sie teza, że autoarchiwizacja wpływa negatywnie na rentowność wydawnictw.
  Wezwano środowisko naukowe do p
  onownego wykorzystanie infrastruktury PEER i przyspieszenie przejścia z
  modelu subskrypcyjnego czasopism do złotego OA, co umozliwi naukowcom w łatwy sposób wypełnić obowiązek publikowania w OA, jaki Komisja
  Europejska ma nałożyć w programie Horizon 2020.
  Wiecej informacji na stronie OpenAIRE.

  http://www.openaire.eu/components/com_fpss/images/openaireplus_v2.jpg

  MM

  W lutym 2012 roku Confederacion of Open Access Repositories COAR wystosowała list otwarty w proteście przeciwko działaniom jednego z największych światowych wydawców firmie ELSEVIER. Powodem są utrudnienia jakie ELSEVIER stosuje wobec autorów pragnących umieszczać swoje prace w modelu Open Access. W Liście COAR zwraca się do naukowców z apelem, aby nie publikowali u tego wydawcy. COAR podkreśla, że wielu wydawców komercyjnych pracuje nad zmianą polityki biznesowej w taki sposób aby umożliwić autorom udostępniane prac w otwartych modelach udostępniania. Protest zyskuje na popularności  już ponad 2000 naukowców podpisało się pod apelem. Idea Open Access jest bliska środowisku bibliotek akademickich, uważamy, że wydawcy powinni tak konstruować umowy, żeby autorom nie zamykać drogi do umieszczania publikacji w otwartych repozytoriach literatury naukowej a tym samym zwiększać szansę na dostęp do niej. Powinno to dotyczyć zwłaszcza publikacji powstających w ramach  finansowania ze środków publicznych.

  Więcej informacji na stronie COAR :
  www.coar-repositories.org

  OG

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS