Reforma prawa autorskiego

Przepisy prawa autorskiego utrudniają bibliotekom działalność w środowisku cyfrowym. Zadaniem głównym bibliotek jest  umożliwienie społeczeństwu dostępu do zasobów wiedzy....

  • RSS