bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: SBP

  8 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, obchodzony jest od 1985 roku. Wydarzenie początkowo skierowane było do bibliotekarzy, z czasem jednak stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, którego tegorocznym hasłem jest „Biblioteka. Oczywiście!”. Podczas tego tygodnia zarówno książnice publiczne jak i uniwersyteckie organizują wiele konferencji, warsztatów i spotkań dla czytelników. Czym zaskoczą nas w tym roku?
  Co roku w tych dniach Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje program promocji czytelnictwa i bibliotek. Akcja ta ma na celu podkreślenie roli czytania i i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

  SBP zaprosiło wszystkie biblioteki do udziału w dwóch konkursach, których szczegóły dostępne są pod linkami:

  Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2017 (zakończony)
  Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2017


  http://www.sbp.pl/konkursy/tydzien_bibliotek

  IMCh, AN

  Z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 15-stu lat działalności Wikipedii w Polsce miał miejsce maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP”. Odbył się on w ramach Wikiprojektu „Biblioteka” pod auspicjami doświadczonych wikipedystów i wikipedystek.
  Maraton przeprowadzono dnia 2 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 19.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy PRZYSTANEK KSIĄŻKA, ul. Grójecka 42.

  Wikiprojekt „Biblioteka” został utworzony z inicjatywy Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP w celu uczczenia obchodzonego w roku 2017 jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Ideą projektu jest zbudowanie społeczności bibliopedystów i wzbogacenie zawartości Wikipedii o biogramy wybitnych bibliotekarek i bibliotekarzy oraz o hasła dotyczące bibliotek i bibliotekarstwa.

  Pomysł projektu powstał latem 2016 i skrystalizował się podczas Wikiwarsztatów dla bibliotekarzy–członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W tym sensie projekt stał się częścią zarówno obchodów 15. urodzin polskojęzycznej Wikipedii, jak i setnej rocznicy powstania SBP. Dalszą pracę nad hasłami zadeklarowała większość uczestników spotkania, ale do projektu dołączyć może każdy.


  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka

  IMCh, AN

  W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej 28.11.2016 odbyło się zebranie walne, na którym  podjęto uchwałę o Powołaniu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy BG PW.

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym. SBP zrzesza osoby związane zawodowo lub naukowo z problematyką bibliotekarstwa i informacji naukowej. Powstało ono w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich. W latach 1946–1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem IFLA. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.


  http://www.sbp.pl/

  IMCh, AN

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS