bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: wystawy

  12 maja 2017 r. o godz. 12 w Gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej odbył się wernisaż wystawy „Nauka w dawnych księgach”, prezentującej zbiór starodruków i starych książek pochodzących od XVI do XIX w. pisanych w językach: łacińskim, francuskim, włoskim, niemieckim, polskim i angielskim. Eksponowane księgi i dokumenty związane nie tylko z naukami ścisłymi, ale też poświęcone architekturze, medycynie, sztuce, historii pochodzą ze zbiorów Prof. Mirosława Nadera,  Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

  Wśród eksponatów ze zbiorów Biblioteki Głównej PW można było zobaczyć m.in: „Il primo libro d’ architettura di Sabastiano Serlio” z 1545 r., „I dieci libri dell’architettura” rzymskiego autora Marcusa Vitruviusa Pollio z 1556 r., Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi: „Opera Bucher und Schrifften: so viel deren zur Hand gebracht(…)” z 1603 r. , pierwsze polskie podręczniki Jana i Jędrzeja Śniadeckich, „Opisanie polskich żelaza fabryk” Józefa Osińskiego z 1782 r.

  Zwiedzający mieli okazję ujrzeć pochodzące z imponującej kolekcji  prof. Mirosława Nadera  „Historiae Polonicae” Jana Długosza z 1711 i 1712 r., „Inwentarz Konstytucyy Koronnych Y W X Litewskiego(…)” z 1733 r., dzieło Samuela von Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis(…)” z 1729 r., „The Illustrated National Familly Bible. with the Commentaries of Scott and Henry.

  Muzeum Politechniki Warszawskiej pokazało ze swoich zasobów: „Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego od dnia 26. Sierpnia aż do dnia 31 Października(…)” z 1776 r., M. J. Girardin, „Lecons de Chimie Elementaire(…)” z 1861 r., a także ryciny niemieckie i francuskie.

   

  Jak napisał Joachim Lelewel w Bibliograficznych Ksiąg Dwoje: „Największą ozdobą biblioteki są jej książki”.  Wystawa jest okazją spotkania z dawnymi książkami, stanowiącymi część europejskiego dziedzictwa kulturowego.

  Wystawa „Nauka w dawnych księgach” będzie także atrakcją Nocy Muzeów na Politechnice Warszawskiej w dniu 20 maja 2017 r.

  MM, fot. T. Gumołowska

  Biblioteka Wydziału IBHiIŚ PW wraz z ABE-IPS zaprasza na Wystawę Zagranicznych Książek Naukowych, która odbędzie się w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w dniach 12-13 kwietnia br.

  MM

  1 kwietnia odbył się w Muzeum Politechniki Warszawskiej wernisaż wystawy „Rzeczpospolita Rafajłowska – Na Szlaku Walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich”. Na przełomie 2015/2016 r. minęła 10o rocznica walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. W rejonie Rafajłowej, (obecnie Bystrycia na Ukrainie), niewielkiej huculskiej wsi walczyły  Legiony Polskie z wojskami rosyjskimi.

   

  przelecz

  Powstał tu na przełomie 1914/1915 roku pierwszy od czasu zaborów wolny obszar pod polską władzą wojskową i administracyjną sprawowaną przez Józefa Hallera, dowódcę przyszłej II Brygady Legionów Polskich. Rzeczpospolita Rafajłowska stała się symbolem walki wyzwoleńczej na początku lat międzywojennych.

  hallerowka

  „Hallerówka” – miejsce stacjonowania sztabu

  napis

  Kamień na Przełęczy Pantyrskiej z napisem: „Młodzieży polska, patrz na ten krzyż / Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż/ Przechodząc góry, lasy i wały / Dla ciebie Polsko i dla Twej chwały”

  fotografie

  Ciekawy wykład wprowadzający w tematykę walk Legionów na Kresach i początków I wojny w tych rejonach wygłosił kurator wystawy dr Jan Skłodowski.

  wstep

  Na wystawie zaprezentowano zdjęcia z czasów walk Legionów, fotografie obecne zachowanych pamiątek z tamtych rejonów, krzyży, mogił legionistów, pomników w Bohorodczanach, Mołotkowie, Sołotwinie, Nadwórnej, Pasiecznej, Zielonej, Rafajłowej.

  dab_wolnosci

  Dąb wolności – zasadzony 14 listopada 2014 r. na terenie Politechniki Warszawskiej

  wizytujacy2mapawys1

  MM, MW

   

  W listopadzie ubiegłego roku odbyło się w Bibliotece Głównej seminarium związane z historią Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, od której uruchomienia minęło w 2015 r. 170 lat.

  Pierwszy odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oddano do użytku w 1845 roku. W tym samym roku w „Kurierze Warszawskim” ukazała się informacja : „ przejechano [ z Warszawy] przez pierwszą stację Pruszków do Grodziska jakoby lotem ptaka”. Powstanie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej było wielkim osiągnięciem techniki, jak na owe czasy, choć i dobrze służącej także i dziś, 307 wiorst (327 km) linii kolejowej z 21 stacjami i 9 przystankami osobowymi, symbol punktualności i rzetelności. Wagony osobowe kursujące w czasie istnienia „ Wiedenki” posiadały cztery klasy. Klasa czwarta charakteryzowała się brakiem dachu i twardymi ławkami dla pasażerów, w trzeciej dach był już osłonięty, ale brakowało szyb, a okna zasłonięte wyłącznie firankami, w drugiej był wagon kryty i posiadał oszklone okna oraz miękkie siedzenia bez poręczy a w pierwszej ekskluzywnej miękkie siedzenia z poręczami, a oparcia były wyściełane. Wymyślona i zbudowana przez Polaków. Samowystarczalna i z wykwalifikowanym personelem. O tym opowiadał inż. Andrzej Paszke, autor wystawy „ Para zbliża odległości”, która towarzyszyła seminarium o tym samym tytule a odbyło się 25 listopada 2015 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, zorganizowane przez Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej z okazji 170 lat od uruchomienia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej . Dla licznie zgromadzonych , tego dnia , gości przygotowano wykłady, które zainaugurował Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek a moderowała całe wydarzenie Dyrektor Biblioteki Głównej Jolanta Stępniak.

   

  Było przedstawienie sylwetki Stanisława, Władysława Reymonta jako pracownika kolei i jego twórczości związanej z koleja, przedstawione przez Marię Balicką współautorkę książki „ Władysław Stanisław Reymont 1867-1925, pomocnik dozorcy plantowego i laureat literackiego Nobla”. Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach dr inż. Aleksander Drzewiecki przybliżył osiągnięcia prof. Aleksandra Wasiutyńskiego, twórcy Warszawskiego Węzła Kolejowego. Inż. Marek Moczulski pracownik PKP opowiadał o inż. Stanisławie Wysockim, pionierze kolejnictwa polskiego, projektancie i budowniczym DŻWW.

  Tego dnia odbyła się również promocja książki dr Zbigniewa Tucholskiego „ Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw” wydanej przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.

  Całej imprezie towarzyszył catering oraz sprzedaż publikacji Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz specjalnego numeru „Stolicy” poświęconemu DŻWW oraz możliwość oglądania wystawy Anety Majak i Andrzeja Paszke „ Para zbliża odległości’”. Seminarium odbyło się w 2 częściach : sesji porannej i popołudniowej. Nad sprawnym przebiegiem seminarium oraz organizacja wystawy czuwała Teresa Gumołowska (Oddział Zbiorów Specjalnych) z zespołem : Grażyna Komorowska (Ośrodek Informacji Naukowej), Piotr Gołębiewski (Administracja), Sławomir Syrek (Oddział Informatyzacji). Spotkanie okazało się także dobrą okazją do licznych rozmów i wymiany doświadczeń. Materiały seminarium dostępne są na stronie
  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosc/443-materialy-z-seminarium-o-wiedence

  TG

  W Gmachu Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 14 grudnia 2015 zainaugurowano kolejowe reminiscencje wystawy „100 profesorów na 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej”. Pokazano na niej plansze, które przygotował zespół pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej a przedstawiające wybrane sylwetki profesorów w dwudziestoleciu międzywojennym mających związek z kolejnictwem. Byli wśród nich : Stanisław Bełzecki , Czesław Domaniewski, Stanisław Kunicki, Marian Lalewicz, Roman Podoski, Czesław Przybylski, Andrzej Pszenicki, Aleksander Wasiutyński,, Antoni Xiężopolski, Wacław Żenczykowski.

  Wystawa ta jest czynna od 14.12.2015-25.01.2016 i w nieprzypadkowym miejscu. Budynek przy ulicy Targowej 74 zwany WDKP ( od nazwy pierwszego właściciela : Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych)zaprojektował profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Podczas II wojny światowej obiekt uległ tylko nieznacznym zniszczeniom. Jest jednym z piękniejszych i wyjątkowych obiektów wybudowanych na Pradze Północ.

  Zachowała się m.in. oryginalna posadzka, która jest w głównym łączniku , tam gdzie znajduje się również wystawa.

  Podczas otwarcia były rozmowy w kuluarach oraz można było zobaczyć na co dzień niedostępną, zabytkową salę posiedzeń.

  Były też dostępne kalendarzyki na 2016 rok z postacią prof. A. Wasiutyńskiego, wydane przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.

  Teresa Gumołowska (tekst i fotografie)

  W Gmachu Głównym PW 20 listopada 2015 wystawą ” Dzieje Politechniki
  Warszawskiej” zainaugurowano działalność nowej, wyposażonej w
  multimedialne nośniki informacji, sali wystawowej Muzeum Politechniki
  Warszawskiej.

  TG

  Zapraszamy na na wystawę Anety Majak i Andrzeja Paszke „Para zbliza odległości” – w dniach 10.11 – 30.11.2015.

  zaproszenie_wiedenka
  W dniu Święta Kolejarza 25 listopada wystawie towarzyszyc będzie seminarium poświęcone „Wiedence”.

  Biblioteka Główna PW, I piętro, sala 162c.
  Program seminarium.

  Z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej Biblioteka Główna PW przygotowała plenerową wystawę planszową. Na 103 planszach  przedstawiono sylwetki (informacje biograficzne, dorobek naukowy, fotografie) wszystkich profesorów działających w naszej Uczelni w okresie odradzającej się państwowości polskiej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym.  Plakaty prezentowane będą do 30 listopada 2015 roku na ogrodzeniu terenu głównego Politechniki Warszawskiej od strony ul. Nowowiejskiej.

  010107890101080101010803010108090101081601010817Fot. S. Kamiński

  Biblioteka Główna PW zaprasza na VI Warszawski Piknik Archiwalny, w ramach którego pokażemy wystawę:

  Politechnika Warszawska w XXI w.

  Wystawie będzie towarzyszył film o studentach PW. Projekcję zaplanowano na godz. 13.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica.

  Impreza odbędzie się w sobotę, 13 czerwca 2015 r, w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) w godz. 10.00-16.00.

  pik_arch_plakat

  Szczegóły pod linkiem: http://www.petea.home.pl/apan/pl/node/2573

  TG, JK

  21 kwietnia odbył się w Bibliotece Głównej PW wernisaż wystawy „Wąskie linie znów. Kres kolei wąskotorowych PKP w 2001 roku w obiektywie humanisty”, poświęconej polskim kolejkom wąskotorowym.

  fot2
  Wystawa fotografii Piotra Wiesława Rudzkiego połączona była z prezentacją jego książki pt. Wąskie linie snów. Na wystawie znalazły się eksponaty z kolekcji dr Zbigniewa Tucholskiego i dokumenty ze zbiorów mgr inż. Marka Moczulskiego.

  fot5

  Dodatkową atrakcja był video-art autorstwa Anny Marii Boros, a także wystąpienie dr Tucholskiego, wprowadzające w historię polskich kolei wąskotorowych, ich rozwój i schyłek oraz wspomnieniowa opowieść Adama Gerstmanna, b. szefa Dyrekcji Kolei Dojazdowych, a później likwidatora linii wąskotorowych.

  fot1

  Więcej zdjęć z wystawy można obejrzeć: tutaj

  0421-110419

  Wernisaż cieszył się znacznym zainteresowaniem. Napisano o naszej wystawie w: Gazecie Stołecznej i Biuletynie PW oraz na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

  Wystawę fotografii i plansze będzie można oglądać do 30 czerwca w Bibliotece Głównej (Gmach Główny, I p.)

   

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS