bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: zbiory-cyfrowe

  Na koniec roku trochę podsumowań odnośnie naszych zasobów cyfrowych i informacji o dorobku naukowym pracowników PW.

  Biblioteka Cyfrowa PW (BCPW) gromadzi i udostępnia dzieła o znaczeniu historycznym dla rozwoju myśli naukowej i technicznej w Polsce i w świecie oraz istotne przykłady zastosowań techniki, historyczny dorobek pracowników Politechniki Warszawskiej, źródła do dziejów naszej uczelni, a  także dokumenty związane z działaniem PW, oraz varsaviana i zdigitalizowane fotografie ze zbiorów naszej Biblioteki.

   

  Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) upowszechnia wyniki badań naukowców PW w społeczeństwie.
  Podstawowym celem BWPW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW społecznościom naukowym i udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań.  Integralną część systemu stanowi repozytorium, które archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

   

  MM

  23 kwietnia 2016 nastąpiła niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć Psałterz Floriański na własne oczy. Rękopis opuścił na jeden dzień skarbiec  Biblioteki Narodowej.
  Psałterz Floriański to bezcenny zabytek języka polskiego, a jednocześnie księga pełna zagadek. Rękopis, w którym każdy kolejny werset pisany jest w innym języku: naprzemiennie po łacinie, polsku i niemiecku.


  Został spisany najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV w. Bardzo możliwe, że miał być darem dla królowej Jadwigi, a po jej śmierci był używany przez kolejne polskie królowe. Ponownie odkryty w XIX w.   w austriackim opactwie Sankt Florian, stał się naukową sensacją, a do dziś pozostaje jedną z największych zagadek polskiego średniowiecza.

  Poza trójjęzycznym przekładem tekstu Psalmów, księga na kilkudziesięciu kartach zawiera tajemnicze miniatury, w których jedni chcą widzieć astrologiczne symbole, inni mnemotechniczne schematy ułatwiające zapamiętanie tekstu, a zdaniem niektórych znajdują się tam pierwsze wizerunki Mistrza Yody, Nosferatu i Gandalfa Szarego.

  Cały zdigitalizowany Psałterz jest dostępny w Bibliotece Cyfrowej Polona: polona.pl/item/52212659/12/
  Istniała możliwość wcześniejszej rejestracji na wycieczkę po Pałacu Rzeczypospolitej (pl Krasińskich)  z warszawskim przewodnikiem Jackiem Karwatem oraz po wystawie towarzyszącej pokazowi Psałterza Floriańskiego z mediewistą Łukaszem Kozakiem. We własnym zakresie wystawę można oglądać w godzinach 11.00 – 18.30.


  Dla zainteresowanych odbyły się również dwa interesujące wykłady:
  „Wywiad z Psałterzem floriańskim – czyli historia małomównego manuskryptu”, dr Marcin Kuźmicki (Zakład Historii Języka Polskiego UAM)
  Dyskusja „Yoda czy Nosferatu? Świat na marginesach Psałterza floriańskiego”, dr Kamil Kopania (Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UW) i Łukasz Kozak (redaktor Polona i autor Discarding Images)
  PIERWSZE/NAJSTARSZE
  Cykl prezentacji z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Co miesiąc Biblioteka Narodowa prezentuje w Pałacu Rzeczypospolitej pierwsze teksty i najstarsze zabytki kultury i historii, dokumentujące początki państwa polskiego.

  KA (tekst i zdjęcia)

  W dniach 29 lutego – 1 marca 2016 roku odbyła się konferencja pt. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – problemy i rozwiązania”, którego organizatorem był Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
  Spotkanie odbyło się w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w gminie Kotuń.
  „Reymontówka” to zabytkowy dworek wybudowany w połowie XIX w. dla rodziny Różańskich. W 1926 r. do posiadłości wprowadziła się Aurelia Reymontowa, wdowa po Władysławie Reymoncie, zakupując dwór i majątek za pieniądze z nagrody Nobla, jaką otrzymał Reymont za powieść „Chłopi”. W 1939 r. dwór okolony parkiem kupił Feliks Tymieniecki, prezes spółki węglowej „Węglobok”. Po kilkakrotnej zmianie właściciela zespół dworsko – parkowy przekształcił się w Dom Pracy Twórczej i obecnie podlega Starostwu Powiatowemu w Siedlcach.


  W tym malowniczym miejscu, w ciągu dwóch dni obrad, toczyły się dyskusje na temat problemów związanych z długoterminowym przechowywaniem zasobów cyfrowych.
  W spotkaniu wzięło udział około 30 osób z różnych instytucji przechowujących zasoby cyfrowe przez wiele lat. Bibliotekę Główną PW reprezentowali: Sławomir Syrek (Odział Informatyzacji) oraz Joanna Basińska (Sekcja Kolekcji Dziedzinowych/Sekcja Digitalizacji).


  Wiodącym tematem konferencji był projekt CREDO – Cyfrowe Repozytorium Dokumentów, którego wykonawcami są: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (lider konsorcjum), Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, oraz firma Skytechnology sp. z o.o.


  Sesję pierwszą otworzył doc. dr inż. Tomasz Traczyk wystąpieniem pt. „Problemy długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych a projekt CREDO”.
  W swojej prezentacji Pan Traczyk przedstawił główne założenia projektu CREDO – opracowanie i uruchomienie demonstracyjnej wersji cyfrowego repozytorium o pojemności 2 PB, umożliwiającego krótko- i długoterminową archiwizację wielkich wolumenów zasobów cyfrowych.
  Następnie referat wygłosił dr inż. Grzegorz Płoszajski z Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, który szczegółowo omówił metadane w archiwum CREDO.
  Po przerwie obiadowej, w drugiej sesji obrad, swoje doświadczenia w archiwizacji zasobów cyfrowych przedstawił Pan Wojciech Woźniak z Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), który opowiedział o projekcie E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) oraz Pani Dorota Błaszczak z Polskiego Radia, której prezentacja nosiła tytuł „Metadane w bazie danych archiwum Polskiego Radia”.
  Kolejne dwa wystąpienia mieli: Pan Dariusz Parandowski z Biblioteki Narodowej oraz Pani Małgorzata Kołtun i Maciej Gajewski (NAC), którzy wystąpili z drugą częścią referatu dotyczącą Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych. Część pierwsza referatu została przedstawiona w ubiegłym roku na sympozjum pt. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – oczekiwania i wyzwania”, która została zorganizowana 13 kwietnia 2015 w Podkowie Leśnej. Na wspomnianym sympozjum zostały po raz pierwszy przedstawione założenia i cele projektu CREDO.
  Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na której, przy pięknie zastawionym stole, w cudownym klimacie, do późnych godzin wieczornych, uczestnicy konferencji kontynuowali rozmowy z obrad i zastanawiali się nad przyszłością archiwizacji zasobów cyfrowych.
  Następnego dnia, na sesji trzeciej, Pan Tomasz Traczyk, Tomasz Śliwiński i Pan Piotr Pałka z Politechniki Warszawskiej przedstawili trzy referaty dotyczące technicznych aspektów projektu CREDO, optymalizacji dostępu do archiwum głębokiego, analizy niezawodności nośników i obszarów w archiwum długoterminowym oraz dyslokacji zasobów.


  Sesja czwarta to wystąpienie lidera konsorcjum CREDO – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) dotyczące komercjalizacji stworzonego w wersji demonstracyjnej produktu (Demonstrator+).
  W ostatniej sesji głos zabrali: Pan Filip Kwiatek z Narodowego Instytutu audiowizualnego (NInA), który opowiedział o koncepcjach rejestru informacji o zasobach audiowizualnych w Polsce, oraz Pan Edward Suchowski z Telewizji Polskiej ( TVP), który wygłosił referat na temat digitalizacji i cyfrowej rekonstrukcji archiwalnych zbiorów filmowych w TVP S.A.
  Ostatnie wystąpienie miała Pani Małgorzata Roguska z Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) o archiwizacja materiałów filmowych na taśmie światłoczułej.

  Reymontówka: wnętrza dworku

  JB

  Portal The European Library (jedno z przedsięwzięć Europeany) prezentuje wirtualną wystawę: „Nauka i maszyny – rozwój technologiczny i naukowy od 1800″. Portal oferuje szybki dostęp do zbiorów 48 bibliotek narodowych z Europy i czołowych europejskich bibliotek naukowych.
  Wystawa, dostepna pod adresem
  http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/virtual/science
  obejmuje ponad 600 zdjęć, filmów dokumentów, przedstawiających wynalazki, narzędzia i rozwiązania technologiczne 19 i 20 wieku z dziedzin takich, jak: architektura, transport, medycyna, geologia, nauki przyrodnicze mechanika. Mozna obejrzeć lokomotywy, samochody, samoloty, instalacje elektryczne, aparaty rentgenowskie, sale operacyjne, budynki, listy (m.in. odręczna korespondencja z Albertem Einsteinem).

   

  Z kolekcji Transport

   

  O wystawie można też przeczytać na blogu Europeany:
  http://blog.europeana.eu/2013/01/einstein-and-early-x-rays-feature-in-new-virtual-exhibition/

   

  Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w ich laboratorium w Paryzu, 1900

   

  Zarejestrowani użytkownicy mogą ściągnąć z portalu zestawy danych dla dalszych badań i eksportować je do popularnych systemów zarządzania opisami, takich jak Mendeley i Zotero.

  MM

  Europeana – Europejska Biblioteka Cyfrowa (www.europeana.eu), po listopadowej wpadce z uruchomieniem, kiedy olbrzymia liczba wejść przerosła jej możliwości sprzętowe, znowu działa.
  Co prawda jeszcze nie na 100%, bo pojawia sie komunikat, że testowany jest niedawno skonfigurowany hardware i korzystanie ze strony jest możliwe, ale należy sie liczyć z pewnymi niedogodnościami, a w godzinach szczytu ilość użytkowników może być ograniczana.
  W każdym razie moc serwerów Europeany zwiększono czterokrotnie.
  Portal zawiera ok. 2 mln obiektów cyfrowych (obrazów, tekstów, dokumentów dźwiękowych, filmów) pochodzących z archiwów, bibliotek, muzeów, kolekcji audiowizualnych.
  Ciągle jest to prototyp,  a oficjalnie Europeana w wersji 1.0 będzie rozwijana i zostanie uruchomiona w 2010 roku, z dostępem do 6 milionów obiektów cyfrowych. Wcześniej wspominano o 10 mln obiektów w 2010 r.
  Komisja Europejska przeznaczyla 69 mln euro na projekty badawcze nad cyfrowymi bibliotekami, na lata 2009-10. Dodatkowo 50 mln euro przeznaczono na ułatwienie dostepu do europejskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego.
  Projekt realizują instytucje z 27 krajów członkowskich. Stronę polską reprezentuje Biblioteka Narodowa i praktycznie tylko jej zbiory, wchodzące w skład Biblioteki Cyfrowej „Polona” są w Europeanie.
  Oczywiście jest też dużo poloniców, pochodzących z europejskich muzeów, archiwów i bibliotek, przede wszystkim nagrania z ważnych wydarzeń politycznych (m.im. relacje z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, z manifestacji studenckich w 1968 r., demonstracji solidarnosciowych z lat 80., dokumenty związane z polską drogą do NATO i UE), mapy, zdjęcia (np. seria zdjęć z Europy z lat. 40.), listy, pamiątki związane z królami polskimi, m.in. Stanisławem Leszczyńskim czy Augustem II Mocnym.

  Kilka przykładowych obiektów związanych z Polską (wszystkie podane tu linki odsyłają bezpośrednio do kontekstu oryginalnego, nie do opisu skróconego w Europeanie):

  Mapa Polski z okresu rozbiorów, ze zbiorów Portugalskiej Bibiblioteki Narodowej.

  Raport księcia Józefa Poniatowskiego do Napoleona z listopada 1809 r., z francuskiego Archiwum Narodowego

  Polski orzełklejnot z kolekcji Ludwika XIV, wykonany z granatu, rubinów, szmaragdów i pereł, pochodzący ze spadku po królowej Polski, Marii Ludwice, ze zbiorów Muzem Luwr.


  Kamizelka polskiego spadochroniarza z okresu II wojny, z Muzeum Wojska w Paryżu.

  Miniatura króla Stanisława Leszczyńskiego z Muzeum Condee.

  Przy okazji widać, że katalogerzy francuscy nie przejmują się pisownią zagranicznych nazwisk – król Leszczyński występuje, a to jako Stanislas Leczinski, roi de Pologne, a to jako Stanislas Leszczynszi. Nic dziwnego, że ten polski wydaje im się taki trudny w wymowie :).


  Zaśnieżona ulica (Rue enneigée) , Polska, 1947 r. (z serii zdjęć Europa w latach 30-40.), z portalu culture.fr.

  Wyszukiwać w Europeanie można po tytule obiektu, dacie, autorze i temacie (słowach kluczowych). Szkoda, że POLONA nie umieszcza oprócz polskich, także angielskich słów kluczowych, chociażby słowo ‚Poland’, co niewątpliwie znacznie zwiększyłoby oglądalność w Eurpeanie  zbiorów pochodzących z Biblioteki Narodowej.
  Obiekty można też oglądać w oryginalnym kontekście, na stronach bibliotek i in. instytucji, tak jest też w przypadku POLONY. Przy opisach obiektów pochodzących z POLONY nie ma miniatur, chociaż oczywiście naciśniecie na ikonkę przenosi do oryginalnego kontekstu czyli bezpośrednio do dokumentu na stronie Cyfrowej Biblioteki Narodowej.
  Ułatwieniem jest możność wybrania sobie języka interfejsu (kilkanaście języków europejskich, w tym polski), chociaż nie wszystkie informacje są przetłumaczone, tylko, jak napisano, te „najważniejsze”, i „szybkość publikacji informacji ma priorytet wyższy niż tłumaczenie”.

  W informacji dot. „polityki prywatności” napisano, że użytkownicy są proszeni o rejestrację, ale niestety w praktyce funkcja rejestracji i logowania nie jest jeszcze dostępna, a szkoda bo identyfikacja użytkownika ma umożliwić korzystanie z usług spersonalizowanych.

  MM

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS