bgpw blog

  blog Biblioteki Głównej PW

  Wpisy z tagiem: zbiory-specjalne

  12 maja 2017 r. o godz. 12 w Gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej odbył się wernisaż wystawy „Nauka w dawnych księgach”, prezentującej zbiór starodruków i starych książek pochodzących od XVI do XIX w. pisanych w językach: łacińskim, francuskim, włoskim, niemieckim, polskim i angielskim. Eksponowane księgi i dokumenty związane nie tylko z naukami ścisłymi, ale też poświęcone architekturze, medycynie, sztuce, historii pochodzą ze zbiorów Prof. Mirosława Nadera,  Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

  Wśród eksponatów ze zbiorów Biblioteki Głównej PW można było zobaczyć m.in: „Il primo libro d’ architettura di Sabastiano Serlio” z 1545 r., „I dieci libri dell’architettura” rzymskiego autora Marcusa Vitruviusa Pollio z 1556 r., Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi: „Opera Bucher und Schrifften: so viel deren zur Hand gebracht(…)” z 1603 r. , pierwsze polskie podręczniki Jana i Jędrzeja Śniadeckich, „Opisanie polskich żelaza fabryk” Józefa Osińskiego z 1782 r.

  Zwiedzający mieli okazję ujrzeć pochodzące z imponującej kolekcji  prof. Mirosława Nadera  „Historiae Polonicae” Jana Długosza z 1711 i 1712 r., „Inwentarz Konstytucyy Koronnych Y W X Litewskiego(…)” z 1733 r., dzieło Samuela von Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis(…)” z 1729 r., „The Illustrated National Familly Bible. with the Commentaries of Scott and Henry.

  Muzeum Politechniki Warszawskiej pokazało ze swoich zasobów: „Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego od dnia 26. Sierpnia aż do dnia 31 Października(…)” z 1776 r., M. J. Girardin, „Lecons de Chimie Elementaire(…)” z 1861 r., a także ryciny niemieckie i francuskie.

   

  Jak napisał Joachim Lelewel w Bibliograficznych Ksiąg Dwoje: „Największą ozdobą biblioteki są jej książki”.  Wystawa jest okazją spotkania z dawnymi książkami, stanowiącymi część europejskiego dziedzictwa kulturowego.

  Wystawa „Nauka w dawnych księgach” będzie także atrakcją Nocy Muzeów na Politechnice Warszawskiej w dniu 20 maja 2017 r.

  MM, fot. T. Gumołowska

  Przez dwa miesiące w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej trwały intensywne prace w ramach projektu FotoRejestr, które zrealizowano do końca marca 2011 roku. Na potrzeby FotoRejestru Teresa Gumołowska, Alina Połocka i Hanna Zdunek wyodrębniły, opracowały i opisały 3 grupy tematyczne zdjęć : Architektura Sakralna, Architektura Drewniana, Sztuka Sakralna.

  (okładka  publikacji FAF o tym projekcie)

  Po wejściu na
  http://www.fotorejestr.net/kolekcja/nr/77 
  użytkownicy znajdują  dane dotyczące zbiorów fotograficznych Biblioteki Głównej a po kliknięciu na ikonkę instytucji  mogą  przejść do jej strony głównej.
  W kwietniu zaś , zaproszono  nas oraz innych uczestników  tego projektu, do siedziby Fundacji Archeologii Fotografii, głównego organizatora tego przedsięwzięcia na premierę FotoRejestru , nowej platformy internetowej z zakresu fotografii.

  FotoRejestr to wieloelementowy projekt tworzony przez Fundację Archeologii Fotografii we współpracy z norweskim Teknisk Museum, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Domem Spotkań z Historią. Celem tego projektu jest budowa platformy internetowej, która jest w dalszym ciągu rozbudowywana a dotyczy wykazu kolekcji  fotograficznych  rozproszonych w warszawskich instytucjach państwowych ( muzeach, archiwach, bibliotekach ) oraz , co jest przedsięwzięciem pionierskim , w zbiorach prywatnych.
  Na stronie głównej FotoRejestru
  http://www.fotorejestr.net
  , można znaleźć także porady kolekcjonerskie, informacje o międzynarodowej konferencji oraz wirtualne wystawy. Obecnie prezentowana jest moda z lat 60-tych a w dalszych planach m.in. pokaz fotografii industrialnych jak również tych na których utrwalono sposoby spędzania wolnego czasu.
  Twórcy tego projektu jak i jego uczestnicy mają nadzieję , że zyska on uznanie wśród odbiorców.

  TG

   

  Na początku roku akademickiego Katedra Kartografii Wydziału Geografii i Studiów
  Regionalnych UW ogłasza na swojej stronie informacje dotyczące otwartych zebrań dla
  pracowników naukowych, osób przygotowujących doktoraty lub innych osób , które
  zainteresują się dowolnym tematem (zebrania).
  Pomimo, że na zebrania zapraszane są głównie pracownicy naukowi z UW, PW, nie są
  stawiane żadne przeszkody, aby w zebraniach tych uczestniczyli również pracownicy
  Biblioteki Głównej PW, którzy na co dzień opiekują się i opracowują zbiory kartograficzno-
  geodezyjne. W wybranych zebraniach uczestniczyły: Jadwiga Siemiąkowska oraz Małgorzata
  Kapica z BG PW w celu przedstawiania Państwu relacji z w/w spotkań.


  fot. ze strony http://www.wgsr.uw.edu.pl/kartografia/aktualnosci.php

  W dniu 2010.04.12, w Katedrze Kartografii Wydziału Geografii i Studiów
  Regionalnych UW, odbyło się otwarte zebranie na temat: „Koncepcja nowych map
  opracowywanych na podstawie Bazy Danych Georeferencyjnych”, przygotowanej przez mgr
  Marię Andrzejewską (UNEP/GRID-Warsaw), mgr Bartłomieja Bielawskiego (Integraph
  Polska), dr inż. Andrzeja Głażewskiego (PW), dr inż. Pawła J. Kowalskiego (PW), dr hab.
  Wiesława Ostrowskiego (UW). Wystąpił również dr inż. Krystian Kozioł z Katedry 
  Geomatyki AGH, który zaprezentował wyniki współpracy z dr hab. inż. .Tadeuszem
  Chrobakiem w formie prezentacji pt.: „Model zabudowy do modelowania
  wieloreprezentacyjnych baz danych”.
  Głównym celem obu wystąpień było przedstawienie
  kolejnych etapów prac nad uzyskaniem automatycznego przetwarzania informacji, na
  podstawie których tworzono by mapy topograficzne, ogólnogeograficzne, przeglądowe w
  różnych skalach. Zaprezentowano uwarunkowania doboru elementów treści map w 7 skalach.
  Dążono do uporządkowania klasyfikacji obiektów i hierarchii danych, ustalenia progów
  generalizacji map itp. Omówiono najważniejsze sposoby wykorzystania map, ich funkcje,
  klasyfikacje obiektów. Poruszono sprawę systemu kontroli TBD (Bazy Danych
  Topograficznych) oraz usunięcia w niej błędów. Zwrócono uwagę na kluczowe problemy
  zintegrowania struktur baz danych w ramach obowiązujących obecnie dyrektyw INSPIRE.
  Zaprezentowano model bazy BDO (Bazy Danych Ogólnogeograficznych).
  Sądzimy, że warto korzystać z przekazywanej wiedzy doświadczonych kartografów,
  którzy prezentują najnowsze osiągnięcia i informacje z geodezji i kartografii.
  Zachęcamy
  zatem Państwa, do zaglądania na stronę Katedry Kartografii WG i SR UW w celu zapoznania  
  się z krótką relacją z zebrania z dnia 12.04.2010 oraz z kolejnymi ich tematami.
  Następne zebranie w dniu 17.05.2010 będzie dotyczyć tematów: „Kartograficzne
  wydawnictwa książkowe”(mgr Jerzy Ostrowski), „Nowe mapy i atlasy” (dr Jerzy Siwek).

  MK, JS

  Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2017 bgpw blog Design by SRS Solutions

  • RSS